• Logo OSJL
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

    • Výsledky školského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kategória C

     1. miesto: Šimon Gužela, kvarta

     2. miesto: Šimon Beňa, kvarta

     3. miesto: Dominika Sekerešová, kvarta

     Víťazovi srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

    • Teambulding triedy príma

    • Žiaci prímy strávili uplynulý víkend v rekreačnom stredisku Prašník pri Pieštanoch a užívali si svoj prvý spoločný teambuilding. Pripravili sme pre nich program plný rôznorodých aktivít (športové aktivity, túra, spolupracujúce techniky, opekačka, nácvik programu na imatrikulácie, atď.). V nedeľu sme odchádzali s množstvom zážitkov a poznaní o sebe. Máme na čom stavať a ďalej budovať náš triedny kolektív. Bol to skvelý víkend!

   • logo KSP
    • ZENIT v programovaní

    • Dňa 17.10.2023 sa naši šikovní študenti z vyšších ročníkov gymnázia zúčastnili školského kola súťaže ZENIT v programovaní, v ktorej mali možnosť zmerať si svoje programátorské sily s rovesníkmi a vyskúšať si riešenie aj menej tradičných programátorských úloh. Do súťaže sa celkovo zapojilo 9 študentov. Úspešnými riešiteľmi, ktorí zároveň postupujú do krajského kola, sú:

     Kategória A

     1. miesto:  neuvedené  - 188 bodov
     2. miesto: Tobias Faith (septima) - 179 bodov
     3. miesto: Peter Žukovský (septima) - 140 bodov
     4. Dominik Haluška (septima) - 100 bodov
     5. Sára Sedláková (IV.A) - 86 bodov

     Kategória B

     1. miesto: Oliver Brunovský (sexta) - 118 bodov

     Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a reprezentáciu školy, a postupujúcim držíme palce v ďalšom kole.

    • Prednáška o fotografii

    • Dňa 17.10. 2023 sa žiaci I.B a kvinty zúčastnili na prednáške o fotografii s pánom Ivanom Hlavandom, fotografom a zakladateľom Fotoklubu Tibora Huszára v Senci. Dozvedeli sa mnohé zaujímavé informácie z minulosti, ale aj o novinkách a trendoch v súčasnej fotografii. Prednáška s diskusiou bola vítaným oživením vyučovania v rámci predmetu Umenie a kultúra. Teší nás, že viacerí študenti prejavili záujem aj o aktivity mestského fotoklubu a plánujú sa v tejto oblasti ďalej vzdelávať.

    • Dejepis v sekunde

    • Scénkou o Svätoplukovi a ukážkami hmotných prameňov z obdobia Veľkej Moravy sme si v sekunde priblížili najstaršie obdobie našich dejín. Pripomenuli sme si tak dve významné výročia z histórie - vznik Veľkej Moravy v r. 833 a príchod Konštantína a Metoda v r. 863. Žiakov zaujali najmä archeologické nálezy z najznámejších veľkomoravských lokalít.

    • #CodeWeek

    • Európsky týždeň programovania je nezávislá iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou. Naša škola sa k tejto iniciatíve pripojila sériou 3 workshopov na tému Programovanie s umelou inteligenciou (PictoBlox, Scratch, Python).

     Dnes si naši najmladší (príma až kvarta) vyskúšali dve aktivity:

     1. AI for Oceans - interaktívnu skupinovú aktivitu pri ktorej sa zoznamovali so strojovým učením a spoznávali naše oceány.
     2. Face Filters - programovali s AI modulom Face Detection v prostredí PictoBlox veselé filtre, ktoré sa dynamicky prispôsobovali ich tváram nasnímaným kamerou.
    • Novotvar 2023

    • Medzinárodný literárny festival Novotvar vznikol v roku 2016. Festival každoročne predstavuje svojim návštevníkom rozmanité spektrum renomovaných slovenských, ako aj zahraničných autorov a autorky z oblasti prózy i poézie, pričom priestor dáva aj začínajúcim tvorcom.
     5. októbra zavítali vzácni hostia priamo do priestorov našej klubovne a vďaka tomu mohli naši študenti zo sexty a II.A byť účastníkmi pútavého čítania a následnej diskusie s Vojtěchom Němcom (CZ) a Olgou Hund (PL).
     Ďakujeme za návštevu, pozitívnu atmosféru, umelecký zážitok a tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami.

    • Simulované študentské voľby do NR SR

    • Dňa 19. septembra 2023 sa v našej škole konali simulované študentské voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v spolupráci s podporou Rady mládeže Bratislavského kraja. Naša volebná komisia v zložení – Viktor Blaho, Ingrid Hlavandová, Richard Pajpach, Yvette Juričeková a Filip Brezina – pripravili volebnú miestnosť v našej „Klubovni“ tak, aby aj simulované voľby splnili všetky demokratické štandardy platné pre oficiálne voľby. Voliť mohli všetci študenti našej školy, ktorí v deň konania volieb dovŕšili 15 rokov a prezentovali sa pred volebnou komisiou platným občianskym preukazom. Následne im boli odovzdané volebné lístky a mohli sa odobrať za plentu, aby vyjadrili svoje voličské presvedčenie. Volieb sa zúčastnilo 67,52% oprávnených voličov.

     Títo voliči rozhodli, že na základe ich hlasovania by sa do Národnej rady Slovenskej republiky dostali iba tri strany, a to: 1. Progresívne Slovensko – 54,59%, 2. Sloboda a Solidarita – 9,19%, 3. Pirátska strana – Slovensko – 5,41%.

     Ďakujeme volebnej komisii za svedomitú prácu pri príprave a vyhodnotení volieb a všetkým študentom, ktorí sa volieb zúčastnili.

     Študentský parlament pri Gymnáziu Antona Bernoláka Senec

    • Exhibičné debaty Slovenskej debatnej asociácie

    • Slovenská debatná asociácia (SDA) šíri kritické myslenie medzi mladými ľuďmi na Slovensku. Ich hlavnou aktivitou je stredoškolská debata. Do stredoškolskej debatnej ligy sa každoročne zapoja stovky študentov a vymieňajú si argumenty na rôzne témy.
     Na našej škole sa dňa 20.9.2023 uskutočnili 4 ukážkové debaty pre 8 tried. Debatné témy: “Na školách by mali byť zakázané verejné prejavy náklonnosti” a “Úplný zákaz mobilných telefónov na školách” sú veľmi relevantné k momentálnemu dianiu na Slovensku a vo svete. Dvojčlenné tímy zo SDA predviedli exhibičnú debatu, pričom jeden tím zadanú tézu obhajoval a druhý s ňou nesúhlasil.
     Naši študenti mali tiež možnosť hlasovať a vyjadriť ich vlastný postoj k danej téme. Napokon debatérky a debatéri odpovedali na otázky publika.
     Ak plánuješ debatovať, chceš vedieť lepšie argumentovať na rôzne témy alebo sa chceš zúčastniť Olympiády kritického myslenia, 
     neváhaj a prihlás sa na Debatný krúžok pod vedením pani Adriany Mackovej.

   • Logo Akadémie veľkých diel
    • Akadémia veľkých diel

    • V tomto školskom roku bude na GAB už po tretíkrát otvorený klub Akadémie veľkých diel. https://www.akademiavelkychdiel.sk/ Ide o unikátny vzdelávací program zameraný na rozvoj charakteru, ktorý formuje hodnoty a postoje študentov. Stredoškolákom umožňuje spoznávať krásu a odkazy veľkých umeleckých diel, diskutovať o nich v malej skupine a tým rozvíjať vzťahy, kritické myslenie i vyjadrovacie schopnosti. Program je ukončený certifikátom, ktorý študenti môžu využiť v žiadosti o štipendium na slovenských univerzitách https://stipendia.portalvs.sk/ Možnosť prihlásiť sa trvá do 22.9.2023 u p. Mgr. A. Nemešovej, PhD.

     Akadémia začne v októbri, semináre budú v stredu od 14.15 do 15.45 hod. v Klubovni.

     Na stiahnutie:

    • Dve hlasovania na podporu projektov pre deti a mládež v Senci

    • Podporte naše mesto hlasujte denne za Kaufland park! Nech má naša mládež originálny K park a možnosť zmysluplného využívania voľného času! Priebežne sme na treťom mieste. Musíme spojiť sily a zaktivizovať všetkých našich známych – oslovte rodičov, starých rodičov, kamarátov! Navyše má každý hlasujúci možnosť vyhrať jeden z 30 mobilných telefónovHlasovanie prebieha už len do 20. 9. 2023  a hlasovať môžete na adrese: www.kauflandpark.sk

     HLASUJTE za projekt K park! Už ostáva len pár dní!

      

     Lidl sa rozhodol vybudovať 5 parčíkov „Lidl Čistiniek“  v 5 mestách. V parku by malo byť detské ihrisko, workoutové ihrisko, multifunkčné ihrisko a oddychová zóna s ohniskom. O tom, že jeden z nich bude práve v Senci – na Slnečných jazerách Sever - môžeme naším hlasovaním rozhodnúť my všetci. Pomôžme našim deťom získať priestor, v ktorom sa môžu realizovať a zmysluplne tráviť voľný čas!

     Termín súťaže: od 11.09.2023  do 22.10.2023

     Bližšie informácie o hlasovaní a samotné hlasovanie je možné nájsť na adrese: cistinka.lidl.sk

      

     S pozdravom a prianím všetkého dobrého PaedDr. Ľudmila Ďurďovičová, Referent pre metodiku riadenia škôl a školských zariadení, Útvar školstva a športu

    • Plenárna schôdza rodičovského združenia a triedne schôdze

    • Vážení rodičia,pozývame Vás na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia pri Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci, ktorá sa bude konať dňa 12. septembra 2023 o 17:00 hod. v priestoroch školskej jedálne.Po jej skončení sa uskutočnia triedne schôdze (cca od 18:00 hod.) v jednotlivých triedach s triednymi učiteľmi.Tešíme sa na Vašu účasť!

    • Stravovanie v ŠJ

    • Ak sa chce študent nášho gymnázia stravovať v ŠJ v školskom roku 2023/24, je potrebné deň vopred odovzdať vyplnený zápisný lístok na stravovanie prostredníctvom triednych profesorov alebo vypísaný a podpísaný zápisný lístok naskenovať a poslať na mailovú adresu školskej jedálne: jedalen@gab.sk

     Na stiahnutie: Zapisny_listok_2023-2024.docx

     Varí sa od  utorka 05. 09. 2023

    • Začiatok nového školského roka 2023/2024

    • Milí naši študenti, vážení rodičia!

     Nový školský rok 2023/2024 spoločne zahájime dňa 4. septembra 2023 (pondelok) o 8:00 hod. na školskom dvore.

     Noví študenti (príma, I.A, I.B) pôjdu po slávnostnom otvorení na krátko so svojimi triednymi učiteľmi do tried, ostatní študenti odchádzajú po slávnostnom otvorení domov.

     Triedni učitelia: príma - PaedDr. Ján Kvak, I.A - Mgr. Slavomír Maľa, I.B - Mgr. Bibiána Strivinská.

     V utorok 5. septembra 2023 začína vyučovanie pre všetky triedy o 7:30 hod.

     Triedy príma, I.A  a I.B budú mať do 12:00 hod. triednické hodiny, študenti si preberú aj učebnice.
     Ostatné triedy budú mať prvé 2 triednické hodiny a následne pokračujú vo vyučovaní podľa rozvrhu.

     Tešíme sa na Vás všetkých!

    • Výlety I.A

    • Súčasťou koncoročného výletu triedy I.A boli viaceré exkurzie -  návšteva Národnej banky Slovenska v Bratislave, kde sme mali možnosť vidieť výstavu od Slovenskej koruny k euru. Následne sme obdivovali jedinečnú architektúru budovy Slovenského rozhlasu, kde nás vysielacími štúdiami previedol sám riaditeľ Rádia Slovensko - p. Roman Bomboš, takže sme mali možnosť nazrieť aj do zákulisia a vstúpiť priamo do živého vysielania. Očarila nás aj rozsiahla zbierka a  výstava obrazov Vincenta Hložníka v jej priestoroch.

     Ďalší týždeň sme strávili príjemné predpoludnie pri Malom Dunaji, kde sme sa zabavili športovými aktivitami a navštívili ďalšiu národnú kultúrnu pamiatku - Kolový vodný mlyn v Jelke.

     Sofia Rapantová a Zuzana Szökeová, I.A

    • Ohliadnutie za prácou študentskej firmy YouNG

    • Záverečným valným zhromaždením vo štvrtok 8. júna 2023 oficiálne ukončila svoju činnosť zatiaľ najúspešnejšia študentská firma na GAB Senec.

     Našu študentská firmu YouNG tvorilo  11 členov z triedy septima a 3.A.  Hlavnou konzultantkou nám bola Mgr. MBA Marta Slováková, HR manažérka oddelenia TOI TOI & DIXI s.r.o a pomocným konzultantom bol úspešný študent našej školy Jakub Englárt, mladý podnikateľ a absolvent programu JA Slovensko. Názov firmy bol zameraný pre mladých ľudí a prestavuje skrytý význam young generation. Počas uplynulých mesiacov sa naša firma zameriavala na 2 hlavné činnosti, ktorými boli organizovanie eventov, večierkov a plesov a výroba vlastnej kolekcie oblečenia. Prvý večierok sa na našej škole odohral na konci januára. Nasledovala naša najväčšia a najúspešnejšia akcia – študentský ples, ktorá sa konala v marci a na záver sme v strede mája usporiadali poslednú párty. Všetky naše eventy sa tešili veľkej obľube a úspechu; 2-krát sme sa ako firma objavili v článkoch seneckých novín – Senčanovi. Na študentskom plese sme taktiež usporiadali tombolu, do ktorej nám ochotne prispeli svojimi darmi naši sponzori.

     Začiatkom apríla sme sa začali venovať aj našej druhej činnosti a to vytváraniu našej vlastnej ekologickej kolekcie oblečenia. Každý kúsok bol nami ručne potláčaný pomocou nažehľovacieho stroja. Oblečenie bolo veľmi rôznorodé (potláčali sme tričká, mikiny, košele rôznych farieb, veľkostí, strihov a typov). Dali sme šancu odevom z „druhej ruky“, no vyberali sme vysoko zachovalé a kvalitné kusy. Firma bola predlžená a likvidácia preložená o niekoľko týždňoch, aby sme mohli zdarne ukončiť všetky naše aktivity.

     Počas trvania firmy sa tiež našim zamestnancom a študentom podarilo zúčastniť na mnohých školeniach, súťažiach či webinároch, ktoré organizovalo JA Slovensko. Tieto aktivity nás určite veľmi obohatili a pomohli nám získať a priniesť si nové poznatky nie len do firmy ale aj do nášho osobného života.

     Vďaka usilovnej a neúnavnej práci členov firmy sa nám podarilo dosiahnuť pozitívny hospodársky výsledok a väčšinu čistého zisku – viac ako 93 %, sme sa rozhodli dať späť akcionárom vo forme navýšenia hodnoty akcie z pôvodných 5 € na 10 €.

     Aj preto – ale určite nielen preto sme sa stali tak úspešnou študentskou firmou, za čo sa chceme poďakovať hlavne vám, našim akcionárom a zákazníkom, pani riaditeľke a všetkým profesorom, ktorí nás podporili najmä tým, že robili pedagogický dozor na všetkých našich spoločných akciách. Ešte raz všetkým veľká vďaka.

    • Škola škole

    • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu Škola škole – tentokrát s názvom „Podnikaj a buď mentálne fit“.

     Dňa 31. mája k nám zavítali učitelia a študenti so Strednej odbornej pedagogickej školy v Modre, ktorí sa venovali tematike duševného zdravia. Na vlastnej koži si mohli vyskúšať rôzne aktivity súvisiace s touto problematikou žiaci našej tercie a sexty.

     Naša škola prispela do tohto projektu workshopmi na témy Svet peňazí a Svet podnikania. Študenti aplikovanej ekonómie Andrea Hudáková, Jakub Englárt, Petra Haníncová, Vivien Herdicsová a Sabína Beličková pripravili prezentácie, hry, súťaže a iné aktivity pre študentov pedagogickej školy.

     Takto sme sa mohli navzájom obohatiť o naše vedomosti a skúseností z týchto oblasti a súčasne sa trochu inak spoznať.

    • Ateliers - francúzske ateliéry

    • V posledný mesiac školského roka sa v našej škole uskutočnili tzv. ateliers v spolupráci s Francúzskym inštitútom pri Ambasáde Francúzskej republiky v Bratislave. Do našej školy zavítali rodení hovoriaci z Francúzska: Pascale, Gilles a Marie, ktorí si pre našich francúzštinárov pripravili bohatý program. Prváci si vybrali ateliér o francúzskych regiónoch, na konci ktorého pripravili mentálnu mapu. Druháci sa rozprávali o filmoch. Tretiaci mali tému zameranú na francúzsku kuchyňu a na záver upiekli typický francúzsky koláč „Galette des rois“. Naši žiaci mali možnosť obohatiť si slovnú zásobu a počas piatich vyučovacích hodín intenzívne komunikovať vo francúzskom jazyku. Svojou návštevou nás poctil aj zástupca veľvyslanca Francúzskej republiky, a to „attaché“ pre vzdelávaciu a jazykovú politiku na Slovensku a žiakom odovzdal diplomy za účasť a darčekové predmety.

    • Organizácia vyučovania v poslednom týždni

    • Vážení rodičia, milí študenti,

     prosíme Vás o pozorné sledovanie suplovania počas posledného týždňa školského roka 2022/2023, rozvrh a aj čas konca vyučovania bude z organizačných dôvodov v niektorých triedach výraznejšie zmenený.

     Koncoročné vysvedčenie sa bude odovzdávať v piatok 30. júna 2023 o 8:00 hod.

     Prajeme Vám pekný záver školského roka!

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje