• Finále Olympiády kritického myslenia
    • Finále Olympiády kritického myslenia

    • Finálového dvojdňového turnaja sa v aule Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave zúčastnilo 38 najúspešnejších z celkového počtu 1884 riešiteľov a riešiteľok OKM. Na účastníkov a účastníčky finále čakal test mediálnej gramotnosti a argumentačné reči na tézu “Právo voliť by mal mať každý, kto dovŕši vek 15 rokov.” Prezentácie šiestich najlepších hodnotila po základnom kole odborná porota v zložení Emilia Sičáková-Beblavá, Janka Krescanko Dibáková, Veronika Hincová Frankovská, Peter Jančárik, Jakub Goda a Ondrej Schütz. Piatok poobede zaznelo vyhlásenie výsledkov. Tomáš Tereščák žiak 3.A, ktorý v Krajskom kole OKM získal 1. - 2. miesto sa vo Finále OKM umiestnil na 5. mieste. V argumentačnej reči mu bodovo patrí 1. miesto v tomto celoslovenskom finále. Gratulujeme.

    • Imatrikulácie

    • 24.6. sa v areáli AMFITEÁTER SENEC konali Imatrikulácie I.A a PRÍMY. Žiacka školská rada za významnej pomoci III.A a SEPTIMY prijala nových študentov do svojich radov prostredníctvom disciplín v duchu témy Harry Potter. Imatrikulované triedy predviedli bravúrny program a tanečné vystúpenia. Akciu využila ŽŠR a v mene všetkých študentov odmenila učiteľov diplomami za ich celoročnú prácu.

     Tento oneskorený variant imatrikulácií sme zvolili už druhý rok z dôvodu obmedzení a pandémie. Veríme, že budúci školský rok sa budú konať opäť v pôvodnom termíne do 17. novembra, Medzinárodného dňa študentstva.

     Ďakujeme mestu Senec a MsKS Senec za bezplatné poskytnutie priestorov. 

    • Vyhodnotenie súťaže Senecké pero

    • Srdečne gratulujeme našim študentom k oceneniu v mestskej súťaži Senecké pero:

     Lucii Kudelášovej /2. A/ za 1. miesto v kategórii próza,

     Mariánovi Kubíčkovi /2. A/ za 1. miesto v kategórii žurnalistický článok,

     Ivane Kriškovej /2. A/ za cenu Mestskej knižnice v Senci. 

    • Náboženská výtvarná súťaž

    • Tešíme sa z úspechu Barbory Čintalanovej  /kvinta/, ktorá sa v diecéznom kole náboženskej výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže umiestnila na 1. mieste. Téma súťažnej práce bola Obrátenie Šavla. Maľba natoľko zaujala odbornú porotu, že obrázok vybrala ako ilustráciu na diplomy pre všetky súťažné kategórie.

   • Ekologická olympiáda
    • Ekologická olympiáda

    • Naša žiačka Veronika Hamajová z kvarty sa v Ekologickej olympiáde, ktorú organizuje o. z. Pole pre celonárodný projekt Budúcnosť je zelená, umiestnila na krásnom 2. mieste zo 43 zapojených študentov Slovenska. Srdečne blahoželáme!

    • Prví absolventi Akadémie veľkých diel

    • Aj GAB už má svojich prvých úspešných absolventov vzdelávacieho programu Akadémia veľkých diel.
     Počas celého šk. roka sa stretávali na seminároch, aby spolu diskutovali, niekedy vášnivo polemizovali a tak prinášali svoje pohľady na veľké otázky, ktoré umenie vyvoláva. 

     "Ďakujem Lenke, Ele, Sofii, Veronike, Nine, Karle, Viktorovi a Adamovi za výnimočné spoločné chvíle, ktoré sme každý štvrtok spolu prežívali a boli aj pre mňa veľkým povzbudením v mojej práci." - Anna Nemešová

   • logo Amavet
    • 5. ročník Festivalu 4 živlov - AMAVET 2022

    • V atmosfére júnového Dňa detí, sa zišli v Bratislave mladí vedátori z celého Slovenska. Celkom 93 žiakov z 23 škôl z celého Slovenska prihlásilo do súťaže 56 vedátorských projektov. Šimon Gužela zo sekundy prišiel do súťaže s projektom Ohňové tornádo a Lucia Babicová a Ela Slašťanová s projektom Prečo je obloha modrá? Dievčatá získali Hlavnú cenu v kategórii Fyzika a Astronómia. Tento týždeň na hodinách inšpirujú našich žiakov pre nadchádzajúci ročnik Festivalu 4 živlov a Festivalu vedy a techniky, ktorý je určený pre stredoškolákov. Srdečne blahoželáme a ďakujeme!

    • "Čo bolo dnes v škole?"

    • Je jedna z prvých viet, ktorú vyslovíme, keď sa vrátime domov. Tí veľkí stručne všetko zhrnú do slova: "Nič". V tejto odpovedi sa dnes skrývalo:

     "Dnes sme si pre spolužiakov pripravili koncoročnú prezentáciu z jadrovej fyziky. Témou bola katastrofa v jadrovej elektrárni Černobyľ. Najväčšia katastrofa v histórii jadrových elektrární otriasla svetom v roku 1986 a je preberaná dodnes. Hlavnou ideou našej prezentácie bol dopad rádioaktivity v rôznych aspektoch. Poukázať na fakt, že unikajúca radiácia z výbuchu má doteraz vplyv na zdravie, prírodu, človeka, ale tiež ekonomiku, spoločnosť. Medzi  najaktuálnejšie informácie patrí nezmyselná operácia ruského vojska v lese  pri samotnej elektrárni, ktorá si vyžiadala ich prevoz do nemocníc. Taktiež obsadenie Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorá je výkonom najväčšia na Ukrajine aj v Európe. Je to asi prvýkrát v histórii, kedy štát zaútočil na jadrový reaktor iného štátu. Aby prezentácia nebola iba formou obyčajnej nepútavej prednášky, bol priestor pre otázky a diskusiu. A na koniec sme si urobili kvíz, pri ktorom mohol každý žiak odpovedať pomocou svojho smartfónu. Víťazi boli ocenení - aj potleskom.

     Toto bolo dnes v škole!"

     Dávid Németh a Viktor Szimeth, III.A

    • RETRO Day

    • Posledný májový piatok sme sa na GAB vrátili v čase. Na výzvu Back to the 80´s zareagovala väčšina študentov i pedagógov, čím mimoriadne potešili  organizátorov. Mnohí prišli vo veľmi originálnych outfitoch a štýlovo upravení, takže celý deň to na chodbách hýrilo farbami a hlavne skvelou hudbou 80-tych rokov. Tá nenechala nikoho chladným, už od rána sa tancovalo a celá škola ožila fantastickou atmosférou. Prvý RETRO DAY na GABe sa vydaril!

   • Máj, lásky čas
    • Máj, lásky čas

    • Je to polrok, čo sme vďaka výzve "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok" potešili starké a starkých v domovoch dôchodcov. V máji, inšpirovaní výzvou "Máj, lásky čas - láska kvitne v každom veku", sme postavili na chodbu stolík s kytičkou a krabičkou na pozdravy. Tu počas prestávok začali vznikať prvé slová, vety, priania.

     Málokedy si uvedomíme, že karta sa nám obrátila. Teraz sme tu my, aby sme na nich mysleli, starali sa o nich. Boli im vďační za to, že sa o nás a našich rodičov starali, keď boli pri plnej sile a zdraví.

     Veríme, že sme dnes potešili a zmenili izbičky na rozkvitnuté lúky plné kvetov.

    • 2. kolo prijímacích skúšok

    • Druhé kolo prijímacích skúšok do štvorročnej formy štúdia sa bude konať 21. júna 2022.
     Prihlášky je potrebné doručiť do 13. júna 2022 cez elektronický systém EduPage alebo poštou.

   • CyberGame Logo
    • CyberGame2022

    • Od marca do mája prebiehala CyberGame 2022 - Kyberbezpečnostná hra pre študentov, talentovaných hráčov, programátorov aj profesionálov rôznej úrovne. V kategórii študent sa zapojilo 231 súťažiacich a na 10. mieste sa umiestnil náš študent, Jakub Bittara z III.A. Srdečne blahoželáme! 

    • Rozlúčka s maturantami

    • V piatok 20. mája sa s nami pred akademickým týždňom rozlúčili naši maturanti. Študenti IV. A a Oktávy zažili posledné spoločné hodiny a posledné školské zvonenie. V zborovni sa poďakovali všetkým vyučujúcim, vedeniu školy, ale hlavne svojim triednym profesorkám Mgr. Bibiáne Strivinskej a PaedDr. Martine Kobolkovej. Na chodbách sa rozlúčili so študentskou časťou školy. Milé maturantky a milí maturanti, prajeme Vám veľa síl pri učení a šťastie pri maturitnom stole.

   • Nekupuj si sladkú vodu v plastovej fľaši, urob sirup a zarob si ho s vodou
    • Nekupuj si sladkú vodu v plastovej fľaši, urob sirup a zarob si ho s vodou

    • Piatkové doobedie sme si vychutnávali vodu s čerstvým bazovým sirupom. Sirup z bazy môžeme použiť aj v kombinácii citrón a mäta s bublinkovou vodou zo sodastreamu. Akcia mala veľký ohlas. Baza, ktorá aktuálne tento víkend kvitne, má priaznivé liečivé účinky, rovnako aj pobyt vonku pri jej zbere :) Ďalším plusom ochutenej vody z domáceho sirupu je, že nevyrábame plastový odpad, neprispievame k uhlíkovej stope prepravou fliaš a šetríme energiu logistických skladov. Tento náš prístup je kvapka, ktorá robí more.

    • Exkurzie z INF

    • So študentmi sexty a II.A sme navštívili expozíciu Múzea počítačov vo Výpočtovom stredisku SAV. Dva roky bez exkurzií z informatiky sme dohnali aj so študentmi III.A, IV.A, septimy a oktávy, ktorí navštevujú seminár z informatiky.

     Odborný výklad vedúceho múzea, doc. Ing. Martina Šperku, PhD., dopĺňali materiály na podporu vyučovania informatikyNa vlastné oči a vlastné uši sme objavovali: začiatky počítania, analógové a číslicové počítače od abakusu až po iPhone; integrované obvody a mikroelektroniku; dátové komunikácie - médiá a transportné technológie a ešte sme sa aj pohrali so šiframi. Múzeum je možné navštíviť aj virtuálne.

   • Klub učiteľov fyziky
    • Klub učiteľov fyziky

    • Pozývame na webinár, ktorý môžete sledovať online 17. mája o 18.h na www.facebook.com/Komenskehoinstitut

     Témy:

      Historický prístup na hodinách fyziky

     Pozrime sa na históriu. Ak vývin vedeckých predstáv v histórii je iný ako postup, ktorý učíme svojich žiakov, oplatí sa pozrieť na históriu a zistiť, čo pomohlo vedcom vytvoriť správne predstavy a spýtať sa, či je to isté možné dosiahnuť aj so žiakmi. Táto paralela je krásne aplikovateľná práve pri mechanike a my sa pozrieme spolu na to, ako je to možné preklopiť do vyučovania.

     PaedDr. Jarier Wannous PhD. - Súkromné gymnázium FUTURUM, Trenčín

      Festival 4 živlov

     Festival 4 živlov je súťaž žiakov základných škôl, ktorí prezentujú svoj vedátorský projekt pomocou panelovej prezentácie. Podnecuje v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Učí ich, aby otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO. Nosnou témou hravej vedátorskej súťaže sú základné prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch – Zem. Prihlasovanie projektov je do 23.mája, Festival 4 živlov 3. júna 2022.

     Ing. Ján Nemec - o.z. AMAVET

     Tento webinár pripravuje Klub učiteľov fyziky pod vedením absolventky a mentorky KI - Adriany Mackovej, Gymnázium A. Bernoláka Senec v spolupráci s Komenským inštitútom CEEV Živica

   • PythonCup - súťaž v programovaní
    • PythonCup - súťaž v programovaní

    • Ďakujeme všetkým trinástim programátorom za reprezentáciu školy v celoslovenskej programátorskej súťaži PythonCup, organizovanej FMFI UK Bratislava.

     Zároveň Blahoželáme našim najúspešnejším riešiteľom k dosiahnutému umiestneniu.

     1.-9. miesto: Jakub BITTARA, III. A, percentil 98,32
     46.-52.    miesto: Jakub DOBOŠ, septima, percentil 90,32
     71.-76.    miesto: Martin HOLEC, oktáva, percentil 85,85
     71.-76.    miesto: Dominik HALUŠKA, kvinta, percentil 85,85

   • ScratchCup - súťaž v programovaní
    • ScratchCup - súťaž v programovaní

    • Ďakujeme všetkým desiatim mladším programátorom za reprezentáciu školy v celoslovenskej programátorskej súťaži ScratchCup, organizovanej FMFI UK Bratislava.

     Zároveň Blahoželáme našim najúspešnejším riešiteľom k dosiahnutému umiestneniu.

     6. miesto: Samuel KLČO, kvarta, percentil 98,99

     11.-13. miesto: Kristián ŠIŠKA, sekunda, percentil 97,81

     22.-26. miesto: Martin KUŤKA, kvarta, percentil 95,62

     32.-34. miesto: Roderik JAMBRICH, sekunda, percentil 94,27

     51.-54. miesto: Šimon BRINZA, príma, percentil 90,89

   • Krajské kolo Olympiády kritického myslenia
    • Krajské kolo Olympiády kritického myslenia

    • Srdečne blahoželáme Tomášovi Tereščákovi z III.A k 1.-2. miestu z 135 súťažiacich 2. kategórie krajského kola Olympiády kritického myslenia. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy a držíme palce do celoslovenského finále.

   • Celoštátne kolo Biologickej olympiády
    • Celoštátne kolo Biologickej olympiády

    • Sme veľmi hrdí, že v 56. ročníku Biologickej olympiády v kategórii B je úspešným riešiteľom celoštátneho kola aj náš študent Lukáš Bolek z II.A.
     Blahoželáme mu k tomuto výnimočnému úspechu a ďakujeme mu za skvelú reprezentáciu našej školy!

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Gymnázium Antona Bernoláka Senec
   • riaditel@gab.sk
   • zastupkyna@gab.sk
   • +421 2 45923261
   • Lichnerova 69 903 01 Senec Slovakia
   • 00160326