• logo súťaže
    • Biologická olympiáda

    • V školskom kole biologickej olympiády kategórie C sa úspešne umiestnili žiaci: Martin Drdák (kvarta), Ján Nemeček (kvarta) a Kiara Trubačová (tercia). Víťazom srdečne blahoželáme a chlapcom držíme palce pri reprezentácii školy v okresnom kole.

    • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

    • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá rodič neplnoletého žiaka / plnoletý žiak po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).
     ​​​​​​​Na základe uvedeného Vás prosíme o predloženie Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti pred nástupom do školy po jarných prázdninách cez Edupage školy.
     Ďakujeme!

   • logo súťaže
    • Okresné kolo biologickej olympiády

    • V okresnom kole Biologickej olympiády kategórie C získal krásne 3. miesto Ján Nemeček z kvarty, srdečne blahoželáme! Zároveň ďakujeme Martinovi Drdákovi (kvarta) za reprezentáciu školy v teoreticko - praktickej časti biologickej olympiády. 

    • Čo pre teba znamená šťastie?

    • Je to úspech v škole? Tvoja rodina alebo plnenie snov?

     Tak ako povedal Johann Wolfgang Goethe: „Uč sa chápať šťastie, lebo šťastie je tu vždy.“

     Nájdime si ten dobrý kúsok v každom dni a vnímajme ho. Vlož niekomu šťastný pocit a vráti sa ti dvojnásobne. Naučme sa ho chápať.

     Ďakujeme žiačke GAB za vyjadrenie jej šťastia - je krásne.

    • Exkurzia I.A do NR SR

    • Žiaci I.A v utorok 14.2.2023 absolvovali exkurziu do NR SR. Mali šancu porozprávať sa s jedným z poslancov, s Mgr. Matúšom Šutaj-Eštokom o terajšej situácii v parlamente a vláde. Prezreli si budovu NR SR, dozvedeli sa o zaujímavých umeleckých dielach na chodbách a dokonca mali šancu sledovať hlasovanie z balkóna rokovacej sály.

     Žiaci ďakujú pánovi profesorovi Lesayovi a pani profesorke Nemešovej za uskutočnenie tejto exkurzie.   

     Zuzana Soľavová, I.A

    • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

    • Dňa 6. februára 2023 sa v Gymnáziu Metodova uskutočnilo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Aj napriek tomu, že naši žiaci sa učia francúzštinu iba 1,5 roka (Attila), resp. 2,5 roka (Natalie), obstáli v silnej konkurencii a získali vynikajúce umiestnenie.

     Attila Dérer - 3. miesto v kategórii 2A a Natalie Škrabáková - 2. miesto v kategórii 2B. 
     Srdečne gratulujeme k skvelým výsledkom a želáme úspešné napredovanie vo francúzskom jazyku.

   • Dejepisná olympiáda - okresné kolo
    • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

    • Dňa 8. februára 2023 na okresnom kole Dejepisnej olympiády GAB úspešne reprezentovali víťazi školského kola. Krásny úspech dosiahol Martin Drdák z kvarty, ktorý z 2. miesta postupuje na krajské kolo. Blahoželáme aj Radovanovi Kuzmovi z prímy k 4. miestu a ostatným úspešným riešiteľom - Filipovi Világimu z kvarty,  Emke Slašťanovej a Lucke Babicovej zo sekundy.  

   • ilustračný obrázok
    • Deň bezpečnejšieho internetu: #SaferInternetDay

    • KYBERŠIKANOVANIE 

     Využívaš internet a sociálne siete? Aj ty môžeš byť obeťou šikanovania ! 

     Kyberšikanovanie je forma šikanovania, pri ktorej sú používané nové technológie, ako je počítač, internet, mobilný telefón. Prebieha vo virtuálnom svete s využitím rôznych služieb a nástrojov, napr. chat, sociálne siete, blogy, stránky so zverejňovaním fotografií a pod. Jedná sa o opakované a zámerné správanie, najčastejšie o:

     • urážanie a nadávanie prostredníctvom komentárov k fotografiám, posielaním správ alebo emailov,
     • zastrašovanie, vyhrážanie, vydieranie správami cez mobil, emailom, nabúraním sa do profilu na sociálnej sieti,  
     • šírením osobných informácií a klebiet o osobe vo virtuálnom svete,  
     • vytváranie dehonestujúcich webových stránok, na ktorých sa objavujú karikatúry obrázky , vtipy a básničky, ktoré zosmiešňujú obeť,   
     • zverejňovanie videí a fotografií  s cieľom poškodiť identitu osoby.

     Kyberšikanovanie poskytuje agresorovi anonymitu, cíti sa byť chránený pred odhalením vďaka častému používaniu falošných mien, prezývok, či kont. Virtuálne šikanovanie je pre obeť oveľa závažnejšie, keďže agresori prenasledujú obeť všade, kde sa im zachce a v ktorúkoľvek dobu.  Že je osoba útokom kyberšikany, môže dať aj nepriamo na vedomie tým, že zisťuje ako sa dá zablokovať profil na sociálnych sieťach, prestane používať sociálne siete alebo internet.

     Útoky kyberšikany sú rovnako nebezpečné ako útoky fyzické. Preto od 1. júla 2021 prišiel do účinnosti  nový trestný čin ,,Nebezpečné elektronické obťažovanie“ zameraný na online šikanovanie upravený v § 360b zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov. Znakom tohto trestného činu je podstatné zhoršenie kvality života ponižovaním, zastrašovaním, zverejnením fotografie alebo videa osobnej povahy alebo tým, že páchateľ neoprávnene koná v mene inej osoby.  Všeobecná trestná sadzba bola stanovená na tri roky. Ak páchateľ spácha tento trestný čin na chránenej osobe (napr. dieťa) alebo z osobitného motívu (napr. z pomsty), potrestá sa odňatím slobody na jeden až štyri roky. Ak je skutkom spôsobená značná škoda alebo získaný značný prospech (t. j. najmenej 26 600 EUR) alebo páchateľ je recidivista, potrestá sa odňatím slobody na dva až šesť rokov.

     Tipy pre deti a tínedžerov: 

     • Dávaj si pozor na to, čo o sebe zverejníš na internete. 
     • Zváž, komu dáš prístup k svojim fotografiám alebo profilu, komu dovolíš, aby ťa odfotil alebo natočil na video.
     • Ak sa ti na internete niekto vysmieva, nadáva ti, vyhráža sa ti alebo ti ináč ubližuje, nemá na to právo a ty sa vždy môžeš nejakým spôsobom brániť. Daj agresorovi pokojne a dôrazne najavo, že si takéto správanie neželáš, a ďalej s ním nekomunikuj. 
     • Ak kyberšikanovanie neprestáva, nenechávaj si to pre seba. Povedz o kyberšikanovaní niekomu dospelému – rodičovi, učiteľovi, psychológovi, polícii, kontaktuj linku Pomoc.sk (116 111). 
     • Na internete môžeš agresora zablokovať alebo ho nahlásiť administrátorovi stránky. Ak sa stretneš s útokmi, posmechom či vyhrážkami, všetky dôkazy (SMS správy, emaily, stránky, čet) si ukladaj.
     • Kyberšikanovanie nie je správne a môže niekomu veľmi ublížiť. Dobre si rozmysli, čo na internete robíš, či už zo zábavy, z hnevu alebo túžby po pomste. To, čo sa tebe zdá ako maličkosť, môže ten druhý prežívať ako silné zranenie. 
     • Ak si všimneš, že niekto niekomu na internete alebo pomocou mobilu ubližuje, posmieva sa mu, ponižuje ho, nezostaň ticho. Pomôž obeti, zastaň sa jej, povedz niekomu dospelému o kyberšikanovaní. 

     Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Senci: Kyberšikanovanie. Deň bezpečného internetu, 7. 2. 2023.

      

     Ďalšie informácie: webstránka projektu Safer Internet Day (EN)

   • Výsledky školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
    • Výsledky školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

    • Výsledky školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín:

     II. kategória, poézia:

     2. miesto: Eliáš Jurčák /príma/

     II. kategória, próza:

     2. miesto: Nina Zervanová /príma/

     III. kategória, poézia:

     2. miesto: Filip Világi /kvarta/

     III. kategória, próza:

     1. miesto: Klára Martinková /sekunda/

     2. miesto: Šimon Gužela /tercia/

     3. miesto: Matúš Martinka /tercia/

     Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole súťaže!

   • VYDARENÁ AKCIA ŠTUDENTSKEJ FIRMY YouNG
    • VYDARENÁ AKCIA ŠTUDENTSKEJ FIRMY YouNG

    • V piatok 27. januára sa školou premávali celosvetové hviezdy na Hollywood party organizovanej študentskou firmou YouNG. Nádherné dekorácie, na ktorých si  dali členovia firmy naozaj záležať, skvelé občerstvenie formou bufetového stola, pestrý program, kvalitná hudba a súťaže. Prím však v tento večer mala predovšetkým dobrá   zábava. Študenti od prímy až po štvrtákov či oktávu sa bavili po celý večer a vytvorili príjemnú atmosféru v školskom prostredí a zároveň podporili našu študentskú firmu. Všetkým Vám ďakujeme za účasť a tešíme sa na Vás na ďalších plánovaných akciách. 

     Tím šf YouNG.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    • Vyučovanie v dňoch 31.1.2023 a 3.2.2023

    • Vážení rodičia, milí študenti,

     z prevádzkových dôvodov bude dňa 31. januára (utorok) skrátené vyučovanie podľa nasledovného zvonenia:
     1. hodina: 7:30 - 8:00 hod.
     2. hodina: 8:05 - 8:35 hod.

     3. hodina: 8:45 - 9:15 hod.
     4. hodina: 9:35 - 10:05 hod. (triednická hodina).
     Po 4. hodine študenti odchádzajú domov, z obeda sú všetci automaticky odhlásení.

     Z prevádzkových dôvodov na základe rozhodnutia riaditeľky školy majú všetci študenti dňa 3. februára (piatok) udelené riaditeľské voľno.

   • Šf YouNG
    • Šf YouNG

    • Vážení učitelia, milí študenti, rodičia  a priatelia školy.

     Dňa 14. 12. 2022 sa to konečne podarilo; na našej škole vznikla študentská firma YouNG (ju-endží). Je zložená z 5  žiakov 3.A triedy a 7 žiakov septimy. Vedie nás pani profesorka Balúchová. Ako firma sme sa zamerali na spoločenské akcie našej školy napr. večierky, plesy... a vyrábanie mikín s originálnymi potlačami. Mrzí nás, že kvôli technickým príčinám a vysokej chorobnosti sme nemohli uskutočniť naše prvé pripravované aktivity. Preto sme radi, že už zajtra 27. januára 2023 vás môžeme privítať na  prvej nami organizovanej akcii - Hollywood párty na GABe.  

     Ďalšie informácie o firme ako aj aktuality môžete sledovať aj na firemnom  instagrame: firma_young.

    • Školská jedáleň dňa 24.01.2023 nevarí

    • Vážení rodičia, milí študenti,
     oznamujeme Vám, že dňa 24. januára 2023 (utorok) sa v školskej jedálni nebude variť z prevádzkových dôvodov. Všetci študenti budú z obeda automaticky odhlásení.
     Ďakujeme za porozumenie

   • Biologická olympiáda
    • Biologická olympiáda

    • V školskom kole biologickej olympiády kategórie C sa úspešne umiestnili žiaci: Martin Drdák (kvarta), Ján Nemeček (kvarta) a Kiara Trubačová (tercia). Víťazom srdečne blahoželáme a chlapcom držíme palce pri reprezentácii školy v okresnom kole.

    • OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

    • 18.  januára prebehli v ZŠ Kysucká Senec a v našom gymnáziu okresné kolá Olympiády v nemeckom jazyku, na ktorých sme vo všetkých kategóriách získali vynikajúce umiestnenia.

     KAT.1A

     2. miesto: Lucia Babicová, sekunda

     3. miesto: Diana Vietorisová, sekunda

     KAT.1B

     2. miesto: Vladimír Brdečka, tercia

     3. miesto: Mia Borš, kvarta

     KAT.2A

     1. miesto: Eva Pozsárová, kvinta

     2. miesto: Nikola Furdová, sexta

     KAT.2B

     1. miesto: Hanka Jankovičová, IV.A

     2. miesto: Katarína Pozsárová, oktáva


     V. Brdečka, E. Pozsárová, N. Furdová, H. Jankovičová a K. Pozsárová postupujú do krajského kola, v ktorom im veľmi držíme palce!

     BLAHOŽELÁME všetkým súťažiacim a ĎAKUJEME za výbornú repezentáciu našej školy.   • Šaliansky Maťko
    • Šaliansky Maťko

    • Do školského kola súťaže Šaliansky Maťko sa zapojili traja šikovní prednášatelia povestí z prímy: Eliáš Jurčák, Radovan Kuzma a Nina Zervanová.
     Víťazkou a zároveň postupujúcou do okresného kola sa stala Nina Zervanová.
     Víťazke blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za ich snahu a húževnatosť.

    • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

    • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá rodič neplnoletého žiaka / plnoletý žiak po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

     Na základe uvedeného Vás prosíme o predloženie Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti v priebehu dnešného dňa cez EduPage školy.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje