• Logo olympiády vo francúzskom jazyku
    • Olympiáda vo francúzskom jazyku, krajské kolo

    • Dňa 9.2.2024 sme sa zúčastnili krajského kola olympiády vo francúzskom jazyku. Naše žiačky získali vynikajúce umiestnenie. Johanka Holubová zo sexty získala 3.miesto v kategórii 2A, Lea Kučerková z oktávy obsadila 2.miesto v kategórii 2B a Natalie Škrabáková zo IV. A skončila na 4.mieste v kategórii 2C (kategória pre bilingválne gymnáziá a rodených hovoriacich). Žiačky svojou usilovnosťou, odhodlaním a systematickou prácou preukázali, že aj za relatívne krátky čas učenia sa francúzskeho jazyka, je možné dosiahnuť vysoké úrovne jeho ovládania. Ďakujeme im za skvelú reprezentáciu školy v tvrdej konkurencii!

   • Logo olympiády ANJ
    • Súťaže v anglickom jazyku

    • 16. November 2023 Best in English, medzinárodná súťaž v testovaní žiakov z 34 krajín, 702 škôl a 24343 žiakov.

     Súťaž poskytuje žiakom  jedinečnú príležitosť porovnania výsledkov našich študentov so študentmi ostatných škôl vrátane tých zahraničných.

     • Michal Pekárek sa umiestnil na 40. mieste celkovo, 10. miesto vrámci Slovenska
     • Veronika Kuchtová 93. miesto celkovo, 24. miesto na Slovensku

     17.1. 2024 Okresné kolo Olympiády v ANJ - naše gymnázium je organizátorom okresného kola olympiády pre všetky základné a stredné školy v seneckom okrese. Olympiády sa zúčastnilo 56 žiakov.

     • kat. 1A  Matej Kozák sekunda - 2. miesto
     • kat. 1B Jana Habalová tercia - 9. miesto, úspešný riešiteľ
     • kat. 2A Simona Dzurillová sexta - 1.miesto
     • kat. 2B Petra Ravaszová 3.A -  1.miesto
     • kat 2C2 Karolína Prokajová septima - 1. miesto

     11.12. 2023 Shakespeare Memorial - celoslovenské kolo - súťaž v recitácii v anglickom jazyku

     • 6. kategória - poézia - Veronika Kuchtová, autor: Tiffany Sawyer - Anxiety - 3. miesto
     • 3. kategória - próza - Jana Habalová, autor: Holly Jackson - Five Survive - 2. miesto
    • DELF testovanie

    • Na začiatku decembra 2023 sa niektorí žiaci francúzskeho jazyka zúčastnili medzinárodného skúšobného testovania DELF svojej úrovne francúzštiny. Ich výsledky nezávisle hodnotili priamo v certifikovanom centre France Éducation International v Paríži. A výsledky? Skvelé! Naši žiaci, ktorí sa učia francúzsky jazyk iba 13 mesiacov by získali medzinárodný certifikát DELF na úrovni B1 a žiaci, ktorí sa učia francúzštinu viac ako 13 mesiacov by získali DELF na úrovni B2. Vnútorná motivácia, obdivuhodné úsilie a neskutočné odhodlanie našich žiakov im prinieslo zaslúžené výsledky a satisfakciu za všetku ich prácu na hodinách francúzskeho jazyka. Ďakujeme im aj za reprezentáciu školy na medzinárodnej úrovni!

    • Výsledky školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

    • Výsledky školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín:

     II. kategória, poézia:
     1. miesto: Katarína Hlôšková /príma/

     II. kategória, próza:
     1. miesto: Andrej Kosorin /príma/

     III. kategória, poézia:
     1. miesto: Matúš Martinka /kvarta/

     III. kategória, próza:
     1. miesto: Šimon Gužela /kvarta/
     2. miesto: Nina Zervanová /sekunda/

     Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole súťaže.

    • Nový študijný odbor na GAB

    • Gymnázium Antona Bernoláka Senec Ti v školskom roku 2024/2025 prináša možnosť študovať na novom študijnom odbore Gymnázium so zameraním na informatiku.

     Nový študijný odbor je navrhnutý tak, aby pripravil študentov na vysokoškolské štúdium a úspešné pôsobenie v oblastiach IT a STEM, s dôrazom na umelú inteligenciu, analýzu dát, smart technológie, kyberbezpečnosť a robotiku.

     Vychádza z aktuálnych trendov a posilňuje výučbu informatiky s prepojením na matematiku a prírodovedné predmety. Rozvíja digitálnu gramotnosť a informatické myslenie prostredníctvom inovatívnych metód a nového predmetu – Informatika v prírodovedných predmetoch a matematike.

     Študijný odbor 7902 J 05 gymnázium so zameraním na informatiku (nové okno), schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Garantom nového študijného programu je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pracovisko Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania.

    • 7902 J 05 gymnázium so zameraním na informatiku

    • 8.2.2024 o 18:00 hod. pozývame deviatakov, záujemcov o nový študijný 7902 J 05 gymnázium so zameraním na informatiku, a ich rodičov na stretnutie s vedením školy. Dozviete sa viac informácií o tomto novom študijnom odbore.

   • logo biologickej olympiády
    • Školské kolo biologickej olympiády

    • Výsledky školského kola biologickej olympiády kategórie C TP časti:

     1. miesto: Slávka Tomášiková (kvarta)
     2. miesto: Matúš Polgár (tercia)
     3. miesto: Samuel Tužinský (tercia)

     Blahoželáme a postupujúcim držíme palce v okresnom kole.

    • Organizácia vyučovania dňa 31.1.2024

    • Vážení rodičia, milí študenti,
     oznamujeme Vám, že dňa 31.1.2024 (streda) bude z dôvodu školenia zamestnancov školy vyučovanie prebiehať nasledovne:
     1. a 2. hodina: vyučovanie podľa rozvrhu,
     3. hodina: triednické hodiny, vyhodnotenie 1. polroka aktuálneho školského roka.
     Po 3. hodine odchádzajú všetci študenti domov, stravníci sú z obeda odhlásení.
     Polročné výpisy známok za 1. polrok budú dostupné v elektronickej podobe v aplikácii EduPage.

    • Deň otvorených dverí pre žiakov 5. ročníka ZŠ

    • Milí piataci!

     Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, na ktorom môžete:

     • získať informácie o prijímacom konaní
     • zapojiť sa do zaujímavých aktivít a workshopov
     • experimentovať v moderných laboratóriách
     • porozprávať sa so študentmi a učiteľmi o pestrých mimoškolských aktivitách 

     KEDY?

     8. februára 2024 od 9:00 hod.

     Zároveň pozývame zákonných zástupcov piatakov na stretnutie s vedením školy v ten istý deň o 17:00 hod. v školskej klubovni. Budú Vám poskytnuté informácie o škole a zodpovedané Vaše otázky.

     Tešíme sa na Vás!

    • Voľnočasová kolekcia oblečenia GAB v e-shope

    • Dobrý deň všetkým!

     Máme pre Vás skvelú správu!

     Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia, o podobe ktorej rozhodli sami študenti. Jej náhľad vidíte nižšie a je možné si ju aktuálne zaobstarať v e-shope: www.kraloveskoly.cz/gymabes/

     Objednávanie je už spustené a bude možné až do 5.2. Nasledujúci deň sa e-shop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť nový kúsok so školským logom!  

     (Môže sa stať, že ceny v e-shope sa zobrazia v CZK. V hornej lište e-shopu nastavíte EUR)
       
     S pozdravom a prianím krásneho dňa 
     vedenie školy
      

    • Exkurzia do predvianočnej Viedne

    • 12. decembra triedy SEXTA, II.A a II.B navštívili Viedeň. Počas celodennej exkurzie stihli prehliadku centra mesta, cisárskej hrobky Habsburgovcov a umeleckohistorického múzea. Podvečer pred radnicou zažili atmosféru pravého vianočného “Wiener Christkindlmarkt”.

    • 22.12.2023 sa v školskej kuchyni nevarí

    • Vážení rodičia, milí študenti,
     oznamujeme Vám, že z prevádzkových dôvodov sa v piatok (22. decembra 2023) obed v školskej jedálni vydávať nebude. 
     Všetci stravníci sú automaticky odhlásení.
     Ďakujeme za porozumenie.

    • Výsledky školského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

    • Výsledky školského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry:

     kategória A

     1. miesto: Simona Pešková, septima
     2. miesto: Lukáš Bolek, 4. A
     3. miesto: Natalie Škrabáková, 4. A

     kategória B

     1. miesto: Eva Pozsárová, sexta
     2. miesto: Selena Daniela Sikorjaková, 1. A
     3. miesto: Barbora Zverbíková, sexta

     Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

    • Chémia kreatívne

    • Žiaci tried kvinta a I.B na hodine chémie preukázali svoju kreativitu a vyrobili rôzne modely atómov, na ktorých sa naučili, z akých častí je atóm zložený, ako zistiť počet protónov, elektrónov a neutrónov v atóme a ako sú jednotlivé elektróny usporiadané vo vrstvách atómu.

    • ADVENT na GAB-e

    • Milí žiaci, vážení rodičia a pedagogický zbor, pozývame Vás na náš už tradičný ADVENT na GAB-e, ktorý sa bude konať tento rok 18.decembra od 16:30 do 20:00. Máte možnosť si zakúpiť výrobky od našich kreatívnych žiakov. Kúpou týchto výrobkov podporíte nielen našich žiakov, ale aj charitatívnu organizáciu, ktorej poputuje 10% zo zisku každej triedy. Môžete sa tešiť na naše vyzdobené triedy a príjemnú vianočnú náladu. Tešíme sa na Vás!

    • Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu

    • Každoročná súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu, tento rok súťažia všetci v jednej kategórii. Pravidlá: nič nebezpečné, nič vulgárne, nič topiace sa, na oknách, stenách a podlahe nepoužívať lepiacu pásku, hotovou výzdobou neobmedzovať vyučovanie. Najlepšie ohodnotené triedy budú ocenené.

     Hodnotenie tried: 15.12., čas upresníme

     Odovzdávanie cien: 18.12. cez veľkú prestávku

     Tešíme sa na Vašu kreativitu. Školský parlament

    • Deň ľudských práv

    • Na hodinách občianskej náuky sme si rôznymi aktivitami pripomenuli Medzinárodný deň ľudských práv (10.12.) - Human Rights Day, ktorý sa v tomto roku spája so 75. výročím prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv (OSN,1948).  V čase bezprecedentného násilia a denného porušovania ľudských práv vo svete si študenti uvedomili vzácnosť demokracie a nevyhnutnosť tolerancie pre každodenný život. 

     Študenti I.B na hodine UKL vytvorili plagáty s tematikou ľudských práv. O víťaznom návrhu rozhodli hlasovaním študenti i pedagógovia školy. Najviac hlasov získal plagát č. 6, ktorého autorom je Andrej Maliarik. Blahoželáme!

   • logo Dejepisnej olympiády
    • Dejepisná olympiáda - víťazi školského kola

    • Do školského kola dejepisnej olympiády sa v tomto šk. roku zapojilo 34 žiakov z prímy až kvarty. Víťazom jednotlivých kategórií srdečne blahoželáme a prajeme veľa energie a chuti do učenia pri príprave na okresné kolo (5. 2. 2024).

     • Kvarta (Kategória  C
     1. Sofia Köllnerová 
     2. Šimon Gužela 
     • Tercia (Kategória  D)
     1. Júlia Janeková  
     2. Lucia Babicová 
     • Sekunda (Kategória  E)
     1. Radovan Kuzma 
     2. Eliáš Jurčák 
     • Príma (Kategória  F)
     1. Sofia Turičíková 
     2. Katarína Hlôšková 
    • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

    • Dňa 28.11. sa naši mladší žiaci, triedy príma až kvarta, zúčastnili v MsKS Senec na anglickom divadelnom predstavení s názvom United Neighbours of London. Organizátor tohto predstavenia, Divadelné centrum, nám vtipným a zaujímavým prevedením ukázal dôležitosť dobrých vzťahov medzi susedmi. Ako uvádzajú v popise hry, "rodinu a susedov si v živote nevyberieme, preto je dobrý sused nad zlato. Doba, ktorú žijeme, je extrémne sociálna v digitálnom zmysle, ale chýba jej fyzický kontakt, dotyk, skutočná realita. Viac pozornosti sa dostáva displejom ako ľuďom z mäsa a kostí okolo nás. Kto mi však pomôže, keď pôjde do tuhého? Zvládnem to sám?". Ďakujeme všetkým, hlavne výborným hercom, za príjemný a obohacujúci kultúrny zážitok a taktiež zábavné precvičenie angličtiny. 

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje