• Futsal stredných škôl

    • Krásny výsledok sa podaril našim študentom vo futsale stredných škôl. Po veľmi ťažkom boji s Bernolákovom, sa nám podarilo postúpiť do krajského kola.

     Školu reprezentovali: Patrik Badinský, Lukáš Borovský, Štefan Dóci, Samuel Korytiak, Richard Herzog, Oliver Szimeth, Adam Opata, Olexander Rusynchak, Martin Knoška, Miroslav Nachtmann, Sebastián Matis a Dominik Molnár.

     Za výbornú reprezentáciu školy Vám patrí obrovské ďakujem a vidíme sa v krajskom kole ⚽ 🥇😉

   • logo projektu Zmudri.sk
    • Workshop o kritickom myslení

    • Aj v tomto šk. roku pokračujeme v organizovaní aktivít v spolupráci so vzdelávacím portálom Zmudri.sk. Dňa 27.11. 2023 sa žiaci kvarty zúčastnili workshopu s témou Kritické myslenie a sociálne siete. Program bol interaktívny, žiaci pracovali v tímoch s konkrétnymi príspevkami zo sociálnych sietí, s cieľom vybudovania stratégií, podľa ktorých sa budú vedieť kriticky rozhodovať, komu a čomu budú, resp. nebudú na sociálnych sieťach veriť.

    • Florbal

    • Pekný úspech sa podaril našim chlapcom  a dievčatám vo florbale stredných škôl. 

     Obidve kategórie skončili na krásnom 2. mieste 🥈🥈 

     Team dievčat reprezentovali: Emma Dvorská, Ivana Krišková, Vivien Nagyová, Vivien Herdicsová, Daniela Jánska, Laura Kováriková, Ela Žigová, Emma Tagajová, Sofia Soós, Adriana Sublardová.

     Team chlapcov reprezentovali:  Ján Nemeček, Branislav Blaščák, Lukáš Borovský, Štefan Dóci, Michael Makara, Matej Bujňák, Matej Kažimír, Sebastián Matis, Adam Opata, Andrej Varga, Peter Kelemen.

     Za úspešnú reprezentáciu školy Vám ďakujeme. 😉🙂

    • Imatrikulácie

    • 27.októbra 2023 sa v našej škole uskutočnili imatrikulácie. Žiaci septimy a III.A pripravili pre našich nových žiakov z prímy, I.A a I.B zaujímavý program s rôznymi zábavnými aktivitami. Na záver programu noví žiaci zložili sľub a boli oficiálne prijatí do „cechu študentov“. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave programu podieľali a novým žiakom želáme príjemné a tvorivé žiacke prostredie počas celého ich štúdia.

    • Smútočné oznámenie

    • V mene kolektívu zamestnancov Gymnázia Antona Bernoláka v Senci vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine pani Dariny Chrapčiakovej, ktorá dlhé roky pôsobila v našom gymnáziu, vyučovala ruský jazyk a s obetavosťou vychovávala mnohé generácie mladých ľudí.
     Pani profesorka, odpočívajte v pokoji.

    • Zmena organizácie vyučovania 24.11.2023

    • Vážení rodičia, milí študenti,

     oznamujeme Vám, že z prevádzkovo-organizačných dôvodov bude dňa 24.11.2023 (piatok) vyučovanie vo všetkých triedach končiť 5. vyučovacou hodinou (o 12:00 hod.).
     V tento deň sa nebudú vydávať obedy v školskej jedálni, všetci študenti sú automaticky odhlásení.

     Ďakujeme za porozumenie.

    • Výstava umeleckých diel

    • Medzinárodný deň študentstva (17.11.) si na GAB tento rok pripomíname netradičnou aktivitou - výstavou umeleckých diel našich študentov. Svoju tvorivosť, talent a originálny pohľad na svet nám prostredníctvom svojich diel  predstavilo 15 našich študentov a študentiek. Ich kresby, maľby a fotografie si môžete pozrieť v klubovni do 1.12.2023 (denne od 10.00 h.).

   • logo Inspiring Girls
    • Inspiring girls Slovakia

    • Dnešné stretnutie študentiek a študentov I.A, I.B a kvinty s inšpiratívnou ženou, p. Andreou Leskovskou, prinieslo niekoľko zaujímavých tém spojených s kariérnym rastom žien v našej spoločnosti. Dojmy odznievali v debatách medzi študentmi aj učiteľmi počas celého dňa. Veru, máme nad čím cez víkend ďalej rozmýšľať... Ďakujeme za túto príležitosť OZ Ženský algoritmus a projektu Inspiring Girls Slovakia.

    • EKOFÓRUM

    • Dňa 7. 11. 2023 sa kvarta zúčastnila environmentálnej konferencie EKOFÓRUM, ktorú organizoval BSK v spolupráci s mestom Senec. So svojím interaktívnym príspevkom na tému Strava a ekológia našu školu úspešne reprezentovali Veronika Hamajová a Elias Halahija. V záverečnej súťaži konferencie naše tímy z kvarty vyhrali popredné priečky a získali sadenice okrasných kvetov a ovocných kríkov, ktoré si našli miesto v naše školskej ekoučebni. Ďakujeme!

   • logo iBobor
    • iBobor na GAB

    • 70 súťažiacich, 51 úspešných riešiteľov, z toho 4 stopercentní (1. miesto na Slovensku).

     Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

   • logo GAB
    • Deň otvorených dverí pre deviatakov

    • Milí deviataci,

     pozývame Vás na Deň otvorených dverí, na ktorom môžete:

     • získať informácie o prijímacom konaní,
     • zapojiť sa do zaujímavých aktivít a workshopov,
     • experimentovať v moderných laboratóriách,
     • porozprávať sa so študentmi a učiteľmi o pestrých mimoškolských aktivitách.

     KEDY?

     • Štvrtok, 23. november 2023 pre deviatakov zo ZŠ J. G. Tajovského a ZŠ Mlynská, Senec.
     • Piatok, 24. november 2023 pre deviatakov zo ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho, Súkromná základná škola Senec a z ďalších základných škôl zo širšieho okolia Senca.

     Tešíme sa na Vás!

    • Zmena rozvrhu 16.11.2023

    • Milí študenti,
     oznamujeme Vám, že z organizačných dôvodov sa vo štvrtok (16.11.2023) bude učiť podľa piatkového rozvrhu.
     Ďakujeme za porozumenie.

    • NÁBOJ PHYSICS 3.11.2023️

    • Súťaž NÁBOJ PHYSICS dáva každoročne študentom príležitosť porovnať si fyzikálne schopnosti nielen so stredoškolákmi z celého Slovenska, ale aj s rovesníkmi zo zahraničia. 

     Tento rok fyzikálne nabitý tím našej SEXTY v zostave - Veronika Hamajová, Števo Jankovič, Luky Kocman, Maťo Kuťka a Betka Nagyová vybojoval v silnej celoslovenskej konkurencii nádherné 4. miesto.

     V medzinárodnej konfrontácii nám toto umiestnenie prinieslo spomedzi 119 tímov z rôznych krajín prekrásne 10. miesto.

     Z vášho úspechu a záujmu o fyziku sa všetci veľmi tešíme a najviac vaša fyzikárka ❤️

    • História s LIVING MEMORY

    • Naši študenti sexty a II.A sa zapojili do projektu ponúkaného OZ LIVING MEMORY pod názvom Nový program pre demokraciu. Dňa 26.10.2023 absolvovali workshop pod vedením Mgr. Ľubomíra Morbachera, PhD. na tému "Továreň" na lži v KGB a ŠtB a súčasné dezinformácie.  Moderovaná diskusia sa viedla hlavne o tom, či je dnes možné sa proti nim brániť. V zaujímavom exkurze do nedávnej histórie sme pokračovali aj o týždeň 2.11. v prednáške, ktorá sa týkala "Elít" komunistického režimu, ich spolupáchateľov a úspešného obsadenia pozícií v spoločnosti po r. 1989. Na mnohých konkrétnych príkladoch nám Mgr. Martin Slávik, PhD. priblížil nie len konanie najvyšších predstaviteľov totalitného režimu (ÚV KSČ a ŠtB), ale aj osudy ich obetí. 

     Ďakujeme OZ LIVING MEMORY, že prinieslo tieto témy aj na pôdu GAB a sme radi, že sa program podarilo zrealizovať v období Týždňa mediálnej gramotnosti i v atmosfére blížiaceho sa sviatku, kedy si pripomenieme Deň boja za slobodu a demokraciu (17. november). 

   • Logo OSJL
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

    • Výsledky školského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kategória C

     1. miesto: Šimon Gužela, kvarta

     2. miesto: Šimon Beňa, kvarta

     3. miesto: Dominika Sekerešová, kvarta

     Víťazovi srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

    • Teambulding triedy príma

    • Žiaci prímy strávili uplynulý víkend v rekreačnom stredisku Prašník pri Pieštanoch a užívali si svoj prvý spoločný teambuilding. Pripravili sme pre nich program plný rôznorodých aktivít (športové aktivity, túra, spolupracujúce techniky, opekačka, nácvik programu na imatrikulácie, atď.). V nedeľu sme odchádzali s množstvom zážitkov a poznaní o sebe. Máme na čom stavať a ďalej budovať náš triedny kolektív. Bol to skvelý víkend!

   • logo KSP
    • ZENIT v programovaní

    • Dňa 17.10.2023 sa naši šikovní študenti z vyšších ročníkov gymnázia zúčastnili školského kola súťaže ZENIT v programovaní, v ktorej mali možnosť zmerať si svoje programátorské sily s rovesníkmi a vyskúšať si riešenie aj menej tradičných programátorských úloh. Do súťaže sa celkovo zapojilo 9 študentov. Úspešnými riešiteľmi, ktorí zároveň postupujú do krajského kola, sú:

     Kategória A

     1. miesto:  neuvedené  - 188 bodov
     2. miesto: Tobias Faith (septima) - 179 bodov
     3. miesto: Peter Žukovský (septima) - 140 bodov
     4. Dominik Haluška (septima) - 100 bodov
     5. Sára Sedláková (IV.A) - 86 bodov

     Kategória B

     1. miesto: Oliver Brunovský (sexta) - 118 bodov

     Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a reprezentáciu školy, a postupujúcim držíme palce v ďalšom kole.

    • Prednáška o fotografii

    • Dňa 17.10. 2023 sa žiaci I.B a kvinty zúčastnili na prednáške o fotografii s pánom Ivanom Hlavandom, fotografom a zakladateľom Fotoklubu Tibora Huszára v Senci. Dozvedeli sa mnohé zaujímavé informácie z minulosti, ale aj o novinkách a trendoch v súčasnej fotografii. Prednáška s diskusiou bola vítaným oživením vyučovania v rámci predmetu Umenie a kultúra. Teší nás, že viacerí študenti prejavili záujem aj o aktivity mestského fotoklubu a plánujú sa v tejto oblasti ďalej vzdelávať.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje