• Rada školy pri Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci 

    • Rada školy bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov po voľbách a dňom 28.05.2020 začalo jej štvorročné funkčné obdobie. 

      

     Rada školy od 28.5.2020 pracuje v nasledovnom zložení:

     P. č.

     Meno a priezvisko

     Funkcia

     Zvolený (delegovaný) za

     1.

     Mgr. Lucia Nemečková

     predseda

     pedagogických zamestnancov

     2.

     Ing. Mgr. Radka Bírová

     podpredseda

     zriaďovateľa

     3.

     Alžbeta Gaálová

     tajomník

     nepedagogických zamestnancov

     4.

     Mgr. Bibiána Strivinská

     člen

     pedagogických zamestnancov

     5.

     Ing. Mária Hudáková

     člen

     zriaďovateľa

     6.

     Ing. Ladislav Gujber

     člen

     zriaďovateľa

     7.

     Ing. Gabriela Rebrošová

     člen

     zriaďovateľa

     8.

     Ing. Jozef Koiš

     člen

     rodičov

     9.

     Gustav Schmiedl

     člen

     rodičov

     10.

     Tomáš Sárkány

     člen

     študentov

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Gymnázium Antona Bernoláka Senec
   • Lichnerova 69, 903 01 Senec
   • +421 2 45923261
   • riaditel@gab.sk
   • zastupkyna@gab.sk
   • 00160326
   • jedalen@gab.sk