• Rada školy pri Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci 

    • Rada školy bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov po voľbách a dňom 28.05.2020 začalo jej štvorročné funkčné obdobie. 

      

     Rada školy aktuálne pracuje v nasledovnom zložení:

     P. č.

     Meno a priezvisko

     Funkcia

     Zvolený (delegovaný) za

     1.

     Mgr. Lucia Nemečková

     predsedníčka

     pedagogických zamestnancov

     2.

     Ing. Mgr. Radka Bírová

     podpredsedníčka

     zriaďovateľa

     3.

     Ing. Mária Vošková

     členka

     nepedagogických zamestnancov

     4.

     Mgr. Bibiána Strivinská

     členka

     pedagogických zamestnancov

     5.

     Ing. Mária Hudáková

     členka

     zriaďovateľa

     6.

     Ing. Ladislav Gujber

     člen

     zriaďovateľa

     7.

     Ing. Gabriela Rebrošová

     členka

     zriaďovateľa

     8.

     Mgr. Marianna Čarská

     členka

     rodičov

     9.

     PaedDr. Monika Snohová

     členka

     rodičov

     10.

     Gustav Schmiedl

     člen

     rodičov

     11.

     Dominik Kubiš

     člen

     študentov • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Gymnázium Antona Bernoláka Senec
   • riaditel@gab.sk
   • zastupkyna@gab.sk
   • +421 2 45923261
   • Lichnerova 69 903 01 Senec Slovakia
   • 00160326