• Rada školy pri Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci 

    • Rada školy bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách. K septembru 2023 pracuje v nižšieuvedenom zložení.

      

     Poradové číslo

     Meno a priezvisko

     Funkcia

     Zvolený (delegovaný)

     1.

     Mgr. Lucia Nemečková

     predsedníčka

     za pedagogických zamestnancov

     2.

     Ing. Mária Hudáková

     podpredsedníčka

     za zriaďovateľa

     3.

     Mgr. Tünde Neszméri

     členka

     za zriaďovateľa

     4.

     PhDr. Jozef Savkuliak, MBA

     člen

     za zriaďovateľa

     5.

     Ing. Dušan Badinský

     člen

     za zriaďovateľa

     6.

     Mgr. Mária Morvayová

     členka

     za pedagogických zamestnancov

     7.

     Emília Podolská

     členka

     za nepedagogických zamestnancov

     8.

     Mgr. Marianna Čarská

     členka

     za rodičov

     9.

     PaedDr. Monika Snohová

     členka

     za rodičov

     10.

     Ing. Peter Žukovský

     člen

     za rodičov

     11.

     Dominik Kubiš

     člen

     za študentov

      

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje