• Počet návštev: 8110
    • CLIMECO GAB

    • Naša škola uspela v žiadosti o projekt vo výzve vypísanej v rámci Programu „SK-Klíma“ financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu SR.

     Z grantu, ktorý sme získali budú realizované aktivity a opatrenia vedúce k zvyšovaniu povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy. V rámci tvrdých opatrení vybudujeme na školskom dvore stojisko pre bicykle, ekoučebňu, bylinkovú, úžitkovú a okrasnú záhradku, pocitový chodník, hmyzí domček a zádržný systém na zachytávanie dažďovej vody. V rámci vyučovania budeme realizovať aktivity vedúce k zvyšovaniu povedomia o zmene klímy vo všetkých vyučovacích predmetoch.

     Naším partnerom v projekte je Mestské múzeum v Senci, s ktorým budeme spolupracovať na besedách, workshopoch a aktivitách k spomínanej téme a budeme sa snažiť spoločne zapojiť ostatné školy v Senci.

     „Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“

               

     Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

     Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

     Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

     Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

     #1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

     #2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

     #3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

     #4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

     #5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

     Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

     Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Gymnázium Antona Bernoláka Senec
   • Lichnerova 69, 903 01 Senec
   • +421 2 45923261
   • riaditel@gab.sk
   • zastupkyna@gab.sk
   • 00160326
   • jedalen@gab.sk