• O projekte

     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu alebo

      THE DUKE OF EDINBURGH´S INTERNATIONAL AWARD (DofE)

       


      GAB Senec sa stalo v októbri 2017 Miestnym centrom DofE, to znamená, že po úspešnom získaní licencie a absolvovaní povinných školení poskytujeme tento prestížny program našim študentom.

       

      O programe DofE

      Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.  

       

      Ďalšie informácie o DofE nájdete na www.dofe.sk, www.youtube.com, www.gab.sk alebo sa informujte u nás.

       

      Mgr. Tatiana Vietorisová  a Mgr. Lucia Nemečková – vedúce programu

      Mgr. Silvia Drobná,  Mgr. Petra Psotová a Mgr. Mária Hrozáňová - školiteľky a hodnotiteľky expedícií

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje