• Čo je Zelená škola?

     Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

     Organizácia programu

     Program Zelená škola existuje na Slovensku od roku 2004. V šk. roku 2015/2016 bolo do neho zapojených 282 škôl. Koordináciu programu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom programu Zelená škola je sieť organizácií Špirála. Medzinárodným garantom je nadácia Foundation for Environmental Education. Generálnym partnerom programu je ZSE a partnerom je spoločnosť Natur-pack.

     7 krokov k Zelenej škole

     V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov.

     1. Kolégium Zelenej školy – akčná skupina a organizačný garant programu na škole
     2. Enviromentálny audit – analýza súčasného stavu školy, ktorá je podkladom pre systematické plánovanie
     3. Enviromentálny akčný plán – dlhodobejšia vízia školy pre zníženie ekologickej stopy, rozpracovaná na čiastkové ciele a aktivity
     4. Monitoring a hodnotenie – priebežné monitorovania priebehu programu na škole a úspešnosti zavádzaných opatrení
     5. Pro-enviromentálna výučba – enviromentálna výchova a vzdelávanie vo vyučovaní a Školskom vzdelávacom programe
     6. Informovanie a spolupráca – presah pro-enviromentálnych aktivít do života školy a jej okolia
     7. Ekokódex - žiakmi umelecky stvárnené hodnoty a profilácia školy na enviromentálnu výchovu

     Kolégium Zelenej školy na GAB

     • Mgr. Angelika Horváthová - koordinátor
     • Bibiána Strivinská - pomocný koordinátor
     • Martina Kobolková - web
     • Tatiana Vietorisová - rodič
     • Daniela Olasová – ekonóm
     • Tim Köppl – kontakt s učiteľmi
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje