• Novinky na GAB

   • logo študentskej firmy Mordora
    • Ohliadnutie za prácou študentskej firmy MORDORA

     Študentská firma Mordora sa etablovala na našej škole v priebehu školského roka 2023/24 zapísaním do simulovaného obchodného registra dňa 15.12. 2023. Od tohto dňa mohla ponúkať a predávať svoje produkty.

     Pôvodný produkt študentskej firmy mali byť mikiny s vlastným dizajnom; túto víziu sa bohužiaľ kvôli problémom s možným výrobcom a dodávateľom nepodarilo naplniť, napriek tomu činnosť firmy bola pomerne bohatá.

    • Koncoročný výlet sekundy a tercie 

     Pred pár dňami naši mladší žiaci, triedy sekunda a tercia, absolvovali spoločný koncoročný výlet. Spolu s pani profesorkami si užili tri dni plné aktivít, počas ktorých sa vybrali na vychádzku na hrad Červený kameň, kde navštívili aj Sokoliarsky dvor Astur, zabavili sa pri súťažiach a programe s animátormi, zašportovali si a utužili kolektív. Týmto tiež ďakujeme Euromestu, v ktorom sme náš výlet strávili, za skvelý zážitok!

    • Deutschklub

     20. júna sa posledný krát v tomto školskom roku stretla komunita nemčinárov v klube s názvom DEUTSCHKLUB. Pravidelne sa tu konali stretnutia žiakov z rôznych tried, ktorí majú záujem o nemecký jazyk. Činnosť klubu koordinovala učiteľka nemeckého jazyka Lucia Nemečková a spolu s ňou aktivity viedla nadaná žiačka kvinty Mia Borš, ktorá túto činnosť absolvovala dobrovoľnícky v rámci programu DofE.

    • Akadémia veľkých diel - naši absolventi

     Veronika Kuchtová (septima), Attila Dérer (III.A), Johanka Holubová (sexta), Lucia Csányiová (II.A), Yvette Juričeková (II.A), Lenka Majová (II.A) a Pavol Török (II.B)

     Odovzdaním certifikátov a zhodnotením výsledkov sme zavŕšili program 3. ročníka Akadémie veľkých diel na GABe. S radosťou môžeme konštatovať, že viacerí sa do programu zapojili opakovane a každá/ý z nich dosiahol markantný posun v záverečných Scio testoch. Sme hrdí na našich 7 absolventov, ktorí popri svojich študijných povinnostiach na sebe vytrvalo pracujú aj v oblasti rozvoja charakteru a nadobúdajú zručnosti potrebné pre život. Ďakujeme za spoločný čas pri podnetných diskusiách a blahoželáme!

    • Francúzsky divadelný ateliér

     V utorok – 11.6.2024 sa v našej škole uskutočnil francúzsky divadelný ateliér pre niektorých žiakov druhého ročníka. Jedná sa o náročnejší ateliér zameraný na rozvoj komunikačných zručností. Žiačka sexty – Johanka Holubová tento ateliér zhrnula nasledovnými slovami: „Cez improvizáciu mini scénok a dialógov sme si intenzívne precvičili náš ústny prejav vo francúzštine. Vďaka úvodným cvičeniam, ktoré používajú aj samotní herci ako formu rozcvičky, sme mali možnosť navodiť si príjemnú, neformálnu a uvoľnenú atmosféru. Tá nám pomohla odhodiť náš ostych, a tak sme podľa mňa viacerí z nás vystúpili zo svojej komfortnej zóny a dali do tých pár hodín trvania ateliéru svoje všetko. Neraz sme sa zapotili pri tvorení celých viet; nie vždy to bolo ľahké, no zároveň nás tento ateliér prinútil to aspoň skúšať a hovoriť kľudne aj s chybami. Hodnotíme ho všetci veľmi pozitívne, lektori Augustine a Théop

 • Naši partneri:

  • Bratislavský samosprávny kraj
  • Mesto Senec
  • DofE Slovensko
  • JA Slovensko
  • NCDTV
  • zelená škola
  • Erasmus+
  • aces (Erstestiftung)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje