• Projekt financovaný z Nórskych grantov a spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR
   • Náš projekt Objavujme vedu inak sa stal v programe Gesto pre mesto projektom víťazným a získal tak od Raiffeisen banky finančnú podporu 1000 eur. Objavovať vedu budeme v prírodovedných predmetoch systémom Vernier.
   • Príležitosť rozvíjať algoritmické myslenie a získavať programátorské zručnosti na hodinách informatiky programovaním hardvéru.
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • „Škola v srdci môjho mesta, škola v mojom srdci.“
 • Novinky na GAB

    • Súťaž v cezpoľnom behu

     Ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy našim skvelým bežcom a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom!

     Kategória SŠ - dievčatá
     1. miesto - Nina Jankovská, postup do krajského kola
     2. miesto - Ela Žigová
     3. miesto - Nikola Furdová
     Tím GAB v tejto kategórii vyhral a dievčatá postúpili do krajského kola.

    • Zber papiera na škole

     Vážení rodičia a milí študenti.
     V dňoch 20.10.2021 (streda) a 21.10.2021 (štvrtok) bude na našej škole prebiehať zber papiera.
     Papier sa bude zbierať a vážiť na školskom dvore v čase od 07:15 hod. do 08:20 hod.
     Pre víťaznú triedu i najlepších zberačov jednotlivcov je pripravená odmena.
     Za snahu a ochotu pomôcť dobrej veci Vám ďakuje naše kolégium Zelenej školy.

    • Aktuálne informácie

     SENEC - "oranžový okres"
     Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

     Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy, ktorí s ním prišli do kontaktu 2 dni pred testovaním alebo pred objavením sa prvých klinických príznakov, do 10-dňovej karantény.
     Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny.

     Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní.

     Ak je iná osoba v domácnosti žia

    • Klub učiteľov a učiteliek fyziky

     Utorok 19.10. o 18.h pozývame na Klub učiteľov a učiteliek fyziky 🙂

     Témy:

     🏆 KAŽDÝ MÁ ŠANCU byť v triede víťazom

     Súťaž, ktorá má potenciál motivovať žiakov v triede k práci na doplnkových úlohách z fyziky, kde ocenenie môže získať každý

     Ing. Jana Šošovičková, SZŠ N. Dubnica

     🎬 TICHÉ VIDEO vo vyučovaní fyziky

    • Veľký úspech v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína!

     Študent kvinty Adam Vietoris získal v krajskom kole celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Bratislavské metamorfózy 2021 v III. kategórii v prednese prózy úžasné 1. miesto.

     Tešíme sa, srdečne blahoželáme a držíme Ti palce v celoštátnom kole, Adam :-)

  Prečítajte si ďalšie novinky...
 • Naši partneri:

  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Gymnázium Antona Bernoláka Senec
   • Lichnerova 69, 903 01 Senec
   • +421 2 45923261
   • riaditel@gab.sk
   • zastupkyna@gab.sk
   • 00160326
   • jedalen@gab.sk