• Novinky na GAB

    • Posledný deň v škole

     Bol dňom zhodnotenia školského roka. Dňom pochvál a diplomov. Dňom kvetov a slov vďaky. Rozlúčkou na dva mesiace so školou jej zamestnancami, pani kuchárkami, pani upratovačkami, pánom školníkom, pani vrátničkou, učiteľmi a spolužiakmi. Želáme vám krásne pohodové prázdniny oddychu.

    • Turnaj J. C. Maxwella

     Tento školský rok ukončili druháci a sextania rok štúdia elektriny a magnetizmu absolvovaním Turnaja J. C. Maxwella. Museli správne vyriešiť niekoľko zadaní. Aj nesprávne riešenia boli riešeniami. Vďaka nim boli presmerovaní do slepých uličiek, kde získali nápovedu a mali sa vrátiť k nesplnenému zadaniu. Vďaka získaným indíciám zložili slovo/kľúč. Vďaka nemu sa dostali von z učebne fyziky. Členovia úspešných tímov získali titul J. C. Maxwella. Sexta 1. ročník Maxwellovho turnaja absolvovala v online aplikácii Escaperoom v menšej obmene s pomocou fyzikálnych appletov. Touto cestou ďakujeme kolegovi fyzikárovi L. Janigovi z Bilgymu C.S.Lewisa, ktorý turnaj vytvoril a súhlasil, aby sme ho s menšou úpravou preklopili do online priestoru.

    • Fyzikohranie

     Posledný projekt na fyzike bol tak trošku výzvou. Zadanie bolo: vymyslieť a vyrobiť klasickú stolnú hru, najlepšie pohybovú. Keďže sme boli na konci učebnice, úlohou bolo do hry zahrnúť všetky učivá ročníka. Žiaci načreli do hlbín svojej kreativity a fantázie. Aj vďaka ich umeleckým sklonom vznikali "JoulePoly", "FyzAktivity", vedomostné hry, kde si mohli vybrať celok a podľa náročnosti otázku za daný počet bodov. Vznikli aj úplne nové hry s ich vlastnými pravidlami. Po ďalšie dve hodiny sme "len" testovali a hrali. Sekundania potvrdili, že takého opakovanie bolo zábavou.

   • Finále Olympiády kritického myslenia
    • Finále Olympiády kritického myslenia

     Finálového dvojdňového turnaja sa v aule Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave zúčastnilo 38 najúspešnejších z celkového počtu 1884 riešiteľov a riešiteľok OKM. Na účastníkov a účastníčky finále čakal test mediálnej gramotnosti a argumentačné reči na tézu “Právo voliť by mal mať každý, kto dovŕši vek 15 rokov.” Prezentácie šiestich najlepších hodnotila po základnom kole odborná porota v zložení Emilia Sičáková-Beblavá, Janka Krescanko Dibáková, Veronika Hincová Frankovská, Peter Jančárik, Jakub Goda a Ondrej Schütz. Piatok poobede zaznelo vyhlásenie výsledkov. Tomáš Tereščák žiak 3.A, ktorý v Krajskom kole OKM získal 1. - 2. miesto sa vo Finále OKM umiestnil na 5. mieste. V argumentačnej reči mu bodovo patrí 1. miesto v tomto celoslovenskom finále. Gratulujeme.

    • Imatrikulácie

     24.6. sa v areáli AMFITEÁTER SENEC konali Imatrikulácie I.A a PRÍMY. Žiacka školská rada za významnej pomoci III.A a SEPTIMY prijala nových študentov do svojich radov prostredníctvom disciplín v duchu témy Harry Potter. Imatrikulované triedy predviedli bravúrny program a tanečné vystúpenia. Akciu využila ŽŠR a v mene všetkých študentov odmenila učiteľov diplomami za ich celoročnú prácu.

  Prečítajte si ďalšie novinky...
 • Naši partneri:

  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Gymnázium Antona Bernoláka Senec
   • riaditel@gab.sk
   • zastupkyna@gab.sk
   • +421 2 45923261
   • Lichnerova 69 903 01 Senec Slovakia
   • 00160326