• Novinky na GAB

      • Prihlášky na stredné školy a osemročné gymnáziá

      • 31. 3. 2020
      • Minister školstva určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

       Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      • Čítať viac
      • Navždy nás opustila dlhoročná kolegyňa Elena Janotková

      • 29. 3. 2020
      • S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás dňa 28. marca 2020 navždy opustila naša dlhoročná drahá kolegyňa Elena Janotková.

       Na našej škole sa venovala športovému rozvoju študentov, pre kolegov bola vždy oporou a všetci ju vnímali ako spoľahlivého, príjemného a milého človeka.

       Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

      • Čítať viac
      • Nové informácie na základe aktuálneho usmernenie MŠVVaŠ SR

      • 25. 3. 2020
      • Milí rodičia a študenti,

       v súlade s aktuálnym usmernením MŠVVaŠ SR Vám oznamujeme:

       Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu sa naďalej prerušuje vyučovanie na školách v období od 30. marca 2020 do odvolania.

       Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.

      • Čítať viac
      • Informácie súvisiace s aktuálnym usmernením MŠVVaŠ SR

      • 12. 3. 2020
      • Milí rodičia a študenti,

       v súlade s aktuálnym usmernením MŠVVaŠ SR Vám oznamujeme:

       Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu sa prerušuje vyučovanie na školách v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

       Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

      • Čítať viac
      • Prerušenie vyučovania od 9. 3. 2020 do 13. 3. 2020

      • 8. 3. 2020
      • Vážení rodičia a študenti,

       na základe záverov dnešného rokovania krízového štábu BSK a v súvislosti s usmernením BSK Vám oznamujem, že Bratislavský samosprávny kraj prerušuje vyučovanie od pondelka 9. 3. 2020 do piatku 13. 3. 2020.

       Informácie pre rodičov, ako postupovať pri dávke ošetrovné v prípade podozrenia na koronavírus nájdete na stránke Sociálnej poisťovne a na našej stránke https://bratislavskykraj.sk/zamestnanie/.

      • Čítať viac
      • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

      • 11. 3. 2020
      • Dňa 4. 3. 2020 sa v priestoroch bratislavského V-klubu uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže
       Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovala Michaela Biskupičová (II. A), ktorá obsadila 2.
       miesto
       . Srdečne blahoželáme!

  • Kontakty

   • Gymnázium Antona Bernoláka Senec
   • Lichnerova 69, 903 01 Senec
   • +421 2 45923261
   • riaditel@gab.sk
   • zastupkyna@gab.sk
   • jedalen@gab.sk
 • Fotogaléria

  • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo
  • Školský ples
  • Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo
  • Regionálny turnaj FLL
  • Advent na GAB-e
  • Úspech vo futsalovom turnaji (OK žiakov SŠ)
 • Obed

  • Ne05. 04.
  • Nevarí sa