• Novinky na GAB

    • Fyzikohranie

     Posledný projekt na fyzike bol tak trošku výzvou. Zadanie bolo: vymyslieť a vyrobiť klasickú stolnú hru, najlepšie pohybovú. Keďže sme boli na konci učebnice, úlohou bolo do hry zahrnúť všetky učivá ročníka. Žiaci načreli do hlbín svojej kreativity a fantázie. Aj vďaka ich umeleckým sklonom vznikali "JoulePoly", "FyzAktivity", vedomostné hry, kde si mohli vybrať celok a podľa náročnosti otázku za daný počet bodov. Vznikli aj úplne nové hry s ich vlastnými pravidlami. Po ďalšie dve hodiny sme "len" testovali a hrali. Sekundania potvrdili, že takého opakovanie bolo zábavou.

   • Finále Olympiády kritického myslenia
    • Finále Olympiády kritického myslenia

     Finálového dvojdňového turnaja sa v aule Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave zúčastnilo 38 najúspešnejších z celkového počtu 1884 riešiteľov a riešiteľok OKM. Na účastníkov a účastníčky finále čakal test mediálnej gramotnosti a argumentačné reči na tézu “Právo voliť by mal mať každý, kto dovŕši vek 15 rokov.” Prezentácie šiestich najlepších hodnotila po základnom kole odborná porota v zložení Emilia Sičáková-Beblavá, Janka Krescanko Dibáková, Veronika Hincová Frankovská, Peter Jančárik, Jakub Goda a Ondrej Schütz. Piatok poobede zaznelo vyhlásenie výsledkov. Tomáš Tereščák žiak 3.A, ktorý v Krajskom kole OKM získal 1. - 2. miesto sa vo Finále OKM umiestnil na 5. mieste. V argumentačnej reči mu bodovo patrí 1. miesto v tomto celoslovenskom finále. Gratulujeme.

    • Imatrikulácie

     24.6. sa v areáli AMFITEÁTER SENEC konali Imatrikulácie I.A a PRÍMY. Žiacka školská rada za významnej pomoci III.A a SEPTIMY prijala nových študentov do svojich radov prostredníctvom disciplín v duchu témy Harry Potter. Imatrikulované triedy predviedli bravúrny program a tanečné vystúpenia. Akciu využila ŽŠR a v mene všetkých študentov odmenila učiteľov diplomami za ich celoročnú prácu.

    • Vyhodnotenie súťaže Senecké pero

     Srdečne gratulujeme našim študentom k oceneniu v mestskej súťaži Senecké pero:

     Lucii Kudelášovej /2. A/ za 1. miesto v kategórii próza,

     Mariánovi Kubíčkovi /2. A/ za 1. miesto v kategórii žurnalistický článok,

     Ivane Kriškovej /2. A/ za cenu Mestskej knižnice v Senci.

    • Náboženská výtvarná súťaž

     Tešíme sa z úspechu Barbory Čintalanovej /kvinta/, ktorá sa v diecéznom kole náboženskej výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže umiestnila na 1. mieste. Téma súťažnej práce bola Obrátenie Šavla. Maľba natoľko zaujala odbornú porotu, že obrázok vybrala ako ilustráciu na diplomy pre všetky súťažné kategórie.

   • Ekologická olympiáda
    • Ekologická olympiáda

     Naša žiačka Veronika Hamajová z kvarty sa v Ekologickej olympiáde, ktorú organizuje o. z. Pole pre celonárodný projekt Budúcnosť je zelená, umiestnila na krásnom 2. mieste zo 43 zapojených študentov Slovenska. Srdečne blahoželáme!

  Prečítajte si ďalšie novinky...
 • Naši partneri:

  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Gymnázium Antona Bernoláka Senec
   • riaditel@gab.sk
   • zastupkyna@gab.sk
   • +421 2 45923261
   • Lichnerova 69 903 01 Senec Slovakia
   • 00160326
   • jedalen@gab.sk