• Zaujíma ťa budúcnosť umelej inteligencie a digitálneho sveta?

     Príď na naše gymnázium a otvor si cestu k digitálnemu zajtrajšku!

     Gymnázium Antona Bernoláka Senec Ti v školskom roku 2024/2025 prináša možnosť študovať na novom študijnom odbore Gymnázium so zameraním na informatiku.

     Nový študijný odbor je navrhnutý tak, aby pripravil študentov na vysokoškolské štúdium a úspešné pôsobenie v oblastiach IT a STEM, s dôrazom na umelú inteligenciu, analýzu dát, smart technológie, kyberbezpečnosť a robotiku.

     Vychádza z aktuálnych trendov a posilňuje výučbu informatiky s prepojením na matematiku a prírodovedné predmety. Rozvíja digitálnu gramotnosť a informatické myslenie prostredníctvom inovatívnych metód a nového predmetu – Informatika v prírodovedných predmetoch a matematike.

     Študijný odbor 7902 J 05 gymnázium so zameraním na informatiku, schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Garantom nového študijného programu je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pracovisko Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania.

     Viac na: www.ncdtv.sk

     Staň sa architektom inovácií a ovládni kód na Gymnáziu so zameraním na informatiku!

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje