• logo IQ olympiády
    • IQ olympiáda

    • Timotej Fleško a Roderik Jambrich (tercia) našu školu úspešne reprezentovali v regionálnom kole Západ súťaže IQ olympiáda, ktoré sa uskutočnilo 15. mája 2023 v Aule Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Obaja postúpili do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční 12.6.2023 v priestoroch Zvolenského zámku. Blahoželáme a držíme palce vo finálovom kole.

    • Zmena organizácie vyučovania v maturitnom týždni

    • Vážení rodičia, milí študenti,

     dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu organizácie vyučovania v dňoch 22.5.2023 až 25.5.2023 z dôvodu konania ústnych maturitných skúšok na našej škole.

     22.5.2023 (pondelok) - aplikačné cvičenie: príma, sekunda, tercia, kvarta - od 7.30 hod. do 12.00 hod.
     23.5.2023 (utorok) - riaditeľské voľno: septima, I.A, I.B, III.A
     24.5.2023 (streda) - riaditeľské voľno: sekunda, tercia, kvinta, sexta, II.A
     25.5.2023 (štvrtok) - riaditeľské voľno: príma, kvarta

     Vyučovanie bude v týchto dňoch prebiehať podľa zverejneného suplovania v EduPage, preto Vás prosíme o jeho sledovanie.

    • SCRABBLE

    • Dňa 27. 4. 2023 sa v našej škole uskutočnila súťaž v slovnej hre SCRABBLE. V štyroch kategóriách súťažili žiaci 6. – 9. ročníka  seneckých základných škôl a žiaci prímy – kvarty gymnázia. Z každého ročníka bol prihlásený jeden žiak. Súťažiaci spoznali spolužiakov z iných škôl a užili si príjemnú atmosféru.

     Výsledky:

     kategória  A (6. roč. + príma)

     1. miesto: nezverejnené (Gymnázium A. Bernoláka Senec)

     2. miesto: Adam Lehotský (ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho Senec)

     3. miesto: Valéria Žilková (Gymnázium A. Bernoláka Senec)

      

     kategória  B (7. roč. + sekunda): 

     1. miesto: Benjamín Skubeň (Gymnázium A. Bernoláka Senec)

     2. miesto: Andrea Tóthová (ZŠ J. G. Tajovského Senec)

     3. miesto: Frederika Filová (ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho Senec)

      

     kategória  C (8. roč. + tercia):  

     1. miesto: Timotej Fleško (Gymnázium A. Bernoláka Senec)

     2. miesto: Veronika Szakálová (ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho Senec)

     3. miesto: Michal Blahút (ZŠ J. G. Tajovského Senec)

      

     kategória  D (9. roč. + kvarta):  

     1. miesto: Alexandra Fülöpová (ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho Senec)

     2. miesto: Nicolas Volník (Gymnázium A. Bernoláka Senec)

     3. miesto: Timur Peťovský (ZŠ J. G. Tajovského Senec)

      

     Poďakovanie za tvorivú atmosféru patrí aj rozhodcom z radov tercie a kvarty.

     Víťazom blahoželáme sa a tešíme sa na stretnutie pri písmenkách v decembri.

   • logo súťaže Python Cup
    • Python Cup 2023 - online informatická súťaž

    • Do online informatickej súťaže Python Cup 2023 sa zapojilo 18 starších študentov nášho gymnázia. 
     Úspešnými riešiteľmi súťaže sú:

     • Martin CINGEL, septima (plný bočet bodov a 1.-41. miesto na Slovensku)
     • Dominik HALUŠKA, sexta (plný bočet bodov a 1.-41. miesto na Slovensku)
     • Barbora MONCOĽOVÁ, III.A (plný bočet bodov a 1.-41. miesto na Slovensku)
     • Jakub BITTARA, IV.A
     • Oliver BRUNOVSKÝ, kvinta
     • Tobias FAITH, sexta
     • Andrea HUSÁROVÁ, III.A

     Srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy všetkým zapojeným študentom!
      

   • logo súťaže Scratch Cup
    • Scratch Cup 2023 - online informatická súťaž

    • Do online informatickej súťaže Scratch Cup 2023 sa zapojilo 6 mladších študentov nášho gymnázia. Srdečne blahoželáme úspešným riešiteľom, ktorými sú Kristián ŠIŠKA Roderik JAMBRICH z tercie.

    • Kráľ detských čitateľov

    • Dňa 26. apríla 2023 sa v Mestskej knižnici v Senci uskutočnila súťaž Kráľ detských čitateľov. Našu školu zastupovali traja šikovní žiaci z prímy – Tomáš Písecký, Adam Tringela a Nina Zervanová. Všetci traja sa úspešne popasovali s vedomostným testom. Ninke sa podarilo obstáť v konkurencii a obsadila krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme 😊.

    • Úspech našich dievčat v okresnom kole mladších žiačok vo futbale

    • Turnaj sa konal na ZŠ Mlynská a obsadili sme krásne 3.miesto. 🙂 😊Našu školu reprezentovali: Nina Zervanová, Lara Penxová, Valéria Žilková, Ema Eckertová, Hana Štulrajterová, Ema Ballesteros, Nela Klinčoková, Diana Vietorisová, Lucia Babicová, Lea Barošincová a Simona Klčová. Za reprezentáciu školy a bojovné výkony dievčatám ďakujeme 👏

    • Organizácia vyučovacieho procesu 4. mája a 9. mája 2023

    • Vážení rodičia, milí študenti,

     oznamujeme Vám, že z organizačných dôvodov bude vyučovací proces v dňoch konania prijímacích skúšok na našej škole (4. mája - štvrtok a 9. mája - utorok) prebiehať nasledovne:
     študenti počas oboch týchto dní zostávajú doma a na vyučovacie hodiny, ktoré majú počas týchto dní v rozvrhu, im bude pridelená samostatná práca od vyučujúcich jednotlivých predmetov.

     Ďakujeme za porozumenie.

   • logo súťaže IQ olympiáda
    • IQ olympiáda, školské kolo

    • Timotej Fleško a Roderik Jambrich (tercia) postúpili do regionálneho kola IQ olympiády. Srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole!

     Celkom sa v kategórii Kategória B (2. stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií) do súťaže zapojilo 12622 riešiteľov. Postúpilo len 151 najúspešnejšíchĎakujeme všetkým 11 súťažiacim za reprezentáciu našej školy. 

   • Logo Olympiády kritického myslenia
    • Krajské kolo Olympiády kritického myslenia

    • Do krajského kola OKM postúpilo 15 našich žiakov, ktorí riešili  náročné online zadania  najmä z oblasti mediálnej gramotnosti, argumentácie a postupov kritického myslenia.

     V silnej konkurencii (vyše 300 účastníkov z Bratislavského kraja) mimoriadny úspech dosiahol Tobias Faith zo sexty, ktorý v svojej kategórii obsadil krásne 4. miesto a zaradil sa tým medzi najúspešnejších riešiteľov na Slovensku. 

     K výborným výsledkom srdečne blahoželáme aj ďalším naším úspešným riešiteľom

     v 1. kategórii:  

     • Pavol Török (I.B) - 11. m.
     • Simona Pešková (sexta) - 12. m.
     • Matej Bujňák (sexta) - 15. m.
     • Michal Sabo (I.B) - 43. m 

     v 2. kategórii:  

     • Natalie Škrabáková (III.A) - 34. m.
   • Logo Dejepisnej olympiády
    • Dejepisná olympiáda

    • Blahoželáme úspešnému riešiteľovi Martinovi Drdákovi z kvarty, ktorý školu reprezentoval v krajskom kole dejepisnej olympiády. Ďakujeme za ochotu a čas, ktorý venoval štúdiu veľkého množstva informácií pri príprave!

   • Logo Biologickej olympiády
    • Biologická olympiáda

    • V okresnom kole Biologickej olympiády, kategória D boli úspešní: 

     • Diana Vietorisová (sekunda) 5. miesto,
     • Lilien Hargašová (príma) 16. miesto.

     Dievčatám srdečne blahoželáme!

    • Úspechy mladších študentov v matematických súťažiach

    • V marci sa na ZŠ Mlynská uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády už prezenčnou formou. Aj napriek skromnejšej účasti študentov z prímy a sekundy sa nám podarilo v oboch kategóriách vyhrať.

     • Martin Ballon (príma) – 1. miesto, kategória P6
     • Matúš Polgár (sekunda) – 1. miesto, kategória P7

     Úspešným riešiteľom v kategórii P7 sa stal aj Michal Brinza zo sekundy.

     12. apríla 2023 prebehlo v priestoroch nášho gymnázia aj okresné kolo matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7 a Z8. Naši matematici sa opäť nenechali zahanbiť.

     • Jana Habalová, Matúš Polgár (sekunda) - 1. miesto, kategória Z7 (obaja zhodne s plným počtom bodov)
     • Timotej Fleško (tercia) - 1. miesto, kategória Z8
     • Martin Ballon (príma) – 2. miesto, kategória Z6

     Úspešnými riešiteľmi sú aj Lukáš Cíba (4. miesto), Nella Antalová (7. miesto), Ela Slašťanová zo sekundy a Roderik Jambrich z tercie.

     Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     Poďakovanie patrí aj ostatným účastníkom týchto okresných kôl. Riešeniu domácich kôl ako aj príprave na okresné kolá venovali svoju energiu a voľný čas, čo sa určite pozitívne prejaví v ich ďalšom napredovaní.

    • Senecká latka aj stredoškolská liga malého futbalu

    • Naši študenti sa zúčastnili 36. ročníka Seneckej latky, ktorá sa konala na ZŠ Mlynská. Na krásnom 1. mieste skončila Nela Klinčoková zo sekundy 🙂 a na pekných bronzových pozíciách sa umiestnili Diana Vietorisová zo sekundy a Valéria Žilková z prímy. Všetkým zúčastneným za reprezentáciu školy ďakujeme 🙂

     Krásny výsledok dosiahli naše dievčatá v stredoškolskej lige malého futbalu 🙂, turnaj sa konal v areáli STU Mladá Garda. Dievčatá po neúspešnom semifinále zabojovali a zaslúžene získali 3. miesto. Náš team reprezentovali Ela Žigová, Emma Dvorská, Vivien Nagyová, Vivien Herdicsová, Ivana Krišková, Tímea Strivinská, Nina Růžičková, Romana Súkeníková a Lenka Logojdová. Veríme, že v budúcom ročníku zopakujú minimálne taký výsledok, ako sa im podaril na premiérovom turnaji. Za reprezentáciu školy ďakujeme 🙂

     Pozrite si naše video: Ocenenie našich dievčat v stredoškolskej lige malého futbalu.

    • Pyžamový deň na GABe

    • Milé žiačky, milí žiaci, vážené pani profesorky, vážení páni profesori,

     dovoľujeme si Vás informovať, že v piatok 21.4.2023 sa bude na našej škole konať pyžamový deň. Prosíme, príďte oblečení vo Vašich obľúbených pohodlných pyžamách rešpektujúcich pravidlá školského poriadku. V rámci tejto akcie je prísne zakázané sa sporo odievať.  Najviac zapojené triedy budú odmenené. Tešíme sa na Vašu účasť!

     Školský parlament GAB

    • Ohliadnutie za prvým školským študentským plesom

    • V piatok 17.3.2023 sa na našej škole konal PRVÝ ŠKOLSKÝ PLES organizovaný študentskou firmou YouNG. Na túto akciu sa mohli tešiť nielen naši najstarší žiaci, ktorí sa chceli po stresujúcom týždni písomných maturít trocha zabaviť, ale aj naši najmladší, ktorí sa nevedeli dočkať šantenia na tanečnom parkete… 

     V priestoroch školy na nich čakala dychberúca výzdoba, ktorá vyčarila nie jeden úsmev na tvári, chutná čerstvá kapustnica varená našim pánom údržbárom sprevádzaná slaným aj sladkým občerstvením, tancovanie spoločenských tancov, tombola, živé kapely…

     Za tím firmy sa chceme poďakovať každému, kto sa zúčastnil a tým nás podporil. Len vďaka vám sme mohli vytvoriť nezabudnuteľnú atmosféru a krásne spomienky.

     Dúfame, že sme tento školský rok založili novú tradíciu, ktorá bude úspešne pokračovať aj v budúcnosti.

    • Zájazd do Francúzska

    • Dňa 30. marca sme sa so staršími žiakmi nášho gymnázia zúčastnili zájazdu do Francúzska. Prvý deň sme otvorili návštevou najikonickejších pamiatok Paríža - Eiffelovej veže, Invalidovne a Víťazného oblúku.

     Počas zvyšných dní sme zavítali aj do kláštora Mont Saint Michel, prímorského mestečka Saint-Malo, slávnu Omaha Beach či na Étretat, z ktorého sme si mohli užiť nádherný výhľad na more.

     Zájazd sme zakončili prehliadkou svetoznámej galérie Louvre, túlaním sa cez uličky Paríža a následným "zakotvením" pri bazilike Sacré-Coeur. Domov sme sa vracali vysmiati, unavení a plní zážitkov.

     Veľká vďaka patrí nášmu učiteľskému dozoru, ktorý prežíval túto exkurziu s nami, predovšetkým p.p. Kvakovi, ktorý ju zorganizoval. Ďakujeme.

    • 2. ročník Ekoolympiády

    • Ďakujeme všetkým 41 študentom našej školy, ktorí sa úspešne zapojili do celoslovenského projektu na podporu životného prostredia prostredníctvom online hry Ekoolympiády, organizovanej združením Planet Lover

     Víťazom srdečne blahoželáme!

     Kategória starší žiaci: 

     1. miesto: Filip Brezina (49/50b) a Veronika Hamajová (49/50b),

     2. miesto: Sofia Vargová (46/50b) a Ela Felvidéky (46/50b),

     3. miesto: Zuzana Soľavová (45/50b).

     Kategória mladší žiaci:

     1. miesto: Daniel Belašic (45/50b),

     2. miesto: Michal Hrebík (44/50b),

     3. miesto: Nella Antalová (38/50b) a Dominika Nagyová (38/50b).

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje