• Postup do celoštátneho kola Biologickej olympiády
    • Postup do celoštátneho kola Biologickej olympiády

    • Lukáš Bolek z II.A reprezentoval v predchádzajúcich dňoch našu školu v krajskom kole Biologickej olympiády v kategórii B, v teoreticko-praktickej časti. Na súťaž sa svedomito pripravoval a jeho zodpovedný prístup, záujem o biológiu a chuť na sebe neustále pracovať sa odzrkadlili vo výnimočnom úspechu - postupu do celoštátneho kola z vynikajúceho 4. miesta.
     Milý Lukáš, blahoželáme a prajeme Ti ešte veľa ďalších úspechov!

   • Výsledky školského kola biologickej olympiády
    • Výsledky školského kola biologickej olympiády

    • Kategória D: teoreticko - praktická časť:

     1. miesto: Diana Vietorisová (príma)

     2. miesto: Nela Klinčoková (príma)

     3. miesto: Ema Ballesteros (príma)

     Víťazom blahoželáme k postupu do okresného kola.

    • Prednáška historika Patrika Dubovského

    • Dňa 24.3.2022 sme na GAB zorganizovali prednášku historika Mgr. Patrika Dubovského, PhD. z Ústavu pamäti národa v Bratislave. Študenti sexty a I.A získali základné informácie o činnosti ÚPN a výsledkoch výskumu týkajúcich sa osobností z regiónu Senec, ktorí boli prenasledovaní totalitným režimom. Prekvapením bolo zistenie, že jedným z nich bol aj profesor fyziky na našom gymnáziu (v r. 1957-1972) p. Ivan Gróf,  ktorý bol za svoju aktívnu činnosť medzi mládežou uväznený. V diskusii otázky študentov smerovali aj k okolnostiam vydávania samizdatov, praktikám ŠTB či prípravy jednej z najvýznamnejších demonštrácií za občianske a náboženské práva v Československu - išlo o tzv. Sviečkovú manifestáciu, ktorej výročie si v týchto dňoch pripomíname (25.3.1988). 

   • Matematický náboj
    • Matematický náboj

    • V piatok 18.3.2022 sa 5 súťažných tímov II.A, sexty, seminaristov z matematiky a maturantov z matematiky zapojilo do medzniárodnej online sútaže Matematický náboj.

     V Náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy si vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. 

     V kategórii Senior, ​​​​​​Anapriek oslabeniu tímu o jedného zo súťažiacich, boli najdôvtipnejší naši maturanti: Lucia BOTTLÍKOVÁ, Kristián PORZER, Benjamín KOLÁRIK a Nicole RUSNAKOVÁ. Umiestnili sa na 44. mieste zo 116 tímov na Slovensku.

     V kategórii Junior sa najlepšie darilo tímu sexty:  Viktor Blaščák, Martin Cingel, Tomáš Bottlík, René Dzurilla a Matej Firta. Umiestnili sa na 62. mieste zo 149 tímov na Slovenska.

     Blahoželáme a ďakujeme všetkým tímom za reprezentáciu školy!

   • Klub učiteľov fyziky
    • Klub učiteľov fyziky

    • Pozývame Vás a kolegov ostatných predmetov na Klub učiteľov fyziky, ktorý bude utorok 22.3.2022 o 18. hodine

     Téma:

     ÚSTNE SKÚŠANIE ŽIAKOV A AKO Z NEHO VYŤAŽIŤ MAXIMUM.

     RNDr. Vladimír Burjan

     Vysielať budeme LIVE na www.facebook.com/Komenskehoinstitut

     Anotácia: Pre niektorých učiteľov sú ústne odpovede žiakov prekonaný anachronizmus, iní ich stále považujú za potrebné a užitočné. Rozoberieme ich výhody a nevýhody v porovnaní s inými formami posudzovania úrovne vedomostí žiakov. Pozrieme sa na rôzne praktiky učiteľov spojené s ústnym skúšaním a povieme si, ktoré sú pedagogicky správne a ktoré naopak nevhodné. Povieme si tiež, ako správne klásť otázky a ako reagovať na to, čo žiak hovorí. Súčasťou prezentácie budú aj viaceré videoukážky autentických žiackych odpovedí.

     Lektor: RNDr. Vladimír Burjan vyštudoval na MFF UK v Bratislave matematiku, ktorú po štúdiu vyučoval na gymnáziu. Po roku 1989 krátko pôsobil na ministerstve školstva a vo Výskumnom ústave pedagogickom. V roku 1994 založil spoločnosť EXAM testing, na čele ktorej stál 25 rokov. 11 rokov bol šéfredaktorom časopisu DOBRÁ ŠKOLA. Pôsobil tiež ako externý poradca ministra školstva a je spoluautorom dokumentu Učiace sa Slovensko. Je autorom a spoluautorom 11 kníh o vzdelávaní.

     Tešíme sa na Vás

     Adriana Macková.

   • Beseda so spisovateľkou Kristínou Mišovičovou
    • Beseda so spisovateľkou Kristínou Mišovičovou

    • NATHANIEL je názov novej knihy Kristíny Mišovičovej. Trieda sekunda sa 7. 3. 2022 zúčastnila na besede so spomínanou spisovateľkou. Okrem nej Mestská knižnica v Senci privítala aj jej dcéru Nadju, ktorá sa zaslúžila o ilustrácie v knihe. Trieda strávila príjemnú hodinku v spoločnosti autorky a ilustrátorky, ktoré predstavili svoje nové dielo a rady odpovedali na zvedavé otázky detí.

   • Výsledky školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
    • Výsledky školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

    • II. kategória, próza:

     1. miesto: Diana Vietorisová /príma/

     2. miesto: Dominika Nagyová /príma/

      

     III. kategória, poézia:

     3. miesto: Martin Drdák /tercia/, Adam Juraši /sekunda/, Tamara Polláková /tercia/

      

     III. kategória, próza:

     1. miesto: Matúš Martinka /sekunda/

     2. miesto: Lukáš Vilkovský /tercia/

     3. miesto: Filip Világi /tercia/

      

     Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole súťaže!

    • Uvoľňovanie opatrení v školách

     • Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.
     • Domáca karanténa sa neaplikuje pri kontakte s pozitívnym spolužiakom v triede. Namiesto karantény sa zavádza nosenie respirátora/rúška po dobu 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou v triede pri zachovaní prezenčnej výučby a izolácii iba u pozitívnej osoby.
     • Výnimku z karantény v prípade úzkeho kontaktu žiaka/zamestnanca s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 mimo školy si môžu uplatniť:
      - tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní na základe pozitívneho výsledku PCR testu,
      - kompletne zaočkovaní alebo kompletne zaočkovaní a zároveň majú posilňovaciu (booster) dávku.
     • Naďalej je povinné prekrytie horných dýchacích ciest v spoločných priestoroch školy a pri premiešavaní žiakov v triedach.
   • Olympiáda zo SJL
    • Olympiáda zo SJL

    • Blahoželáme Kataríne Pozsárovej zo septimy, ktorá sa v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka
     a literatúry umiestnila na 6. mieste a je úspešnou riešiteľkou.

    • Príma na besede

    • V stredu 23. februára 2022 sa literatúra našich primánov konala netradične v priestoroch Verejnej knižnice v Senci. Naši najmladší sa zoznámili so známym spisovateľom literatúry pre deti a mládež – Romanom Bratom. Porozprávali sa o literatúre, dôležitosti jej vplyvu na mladého človeka i o autorovej tvorbe a inšpiráciách.

   • Geografická olympiáda - kategória Z
    • Geografická olympiáda - kategória Z

    • Blahoželáme k postupu do krajského kola našim študentom, riešiteľom Geografickej olympiády kategórie Z: Matúš Buček (septima), Robert Nemeček (septima), Lukáš Borovský (I.A), Attila Dérer (I.A), Dávid Németh (III.A) a Adam Svitek (III.A).

   • Okresné kolo Matematickej olympiády Z9
    • Okresné kolo Matematickej olympiády Z9

    • V okresnom kole Matematickej olympiády v kategórii Z9 sa na 1. mieste umiestnil Richard Pajpach z kvarty a o 2. miesto sa podelili taktiež žiačky z kvarty Slávka Múčková a Lea Gašparová  z celkového počtu 4 úspešných riešiteľov v tejto kategórii.
     Blahoželáme! 

   • Okresné kolo Geografickej olympiády
    • Okresné kolo Geografickej olympiády

    • Výborné výsledky dosiahli naši študenti v okresnom kole Geografickej olympiády.
     V kategórii F sa Matúš Martinka zo sekundy umiestnil na 1. mieste a postupuje do krajského kola. 
     V kategórii E sa Richard Pajpach z kvarty umiestnil na 2. mieste a postupuje do krajského kola. 
     Ďalšími úspešnými riešiteľmi sú Johanka Holubová z kvarty (4. miesto), Alexandra Griačová z kvarty, Filip Rauza zo sekundy a Matúš Polgár z prímy.
     Postupujúcim prajeme veľa šťastia a ďalších úspechov a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy!

    • Olympiáda v nemeckom jazyku - 1. miesto v KK

    • V januári a vo februári prebehli okresné a krajské kolá Olympiády v nemeckom jazyku, na ktorých sme tradične  získali skvelé umiestnenia.

     OKRESNÉ KOLO:

     KAT.1A

     4. miesto: Dominika Sekerešová, sekunda

     5. miesto: Filip Rauza, sekunda

     KAT.1B

     2. miesto: Štefan Jankovič, kvarta

     3. miesto: Eva Pozsárová, kvarta

     KAT.2A

     1. miesto: Adela Mináriková, sexta

     2. miesto: Nikola Furdová, kvinta

     KAT.2B

     1. miesto: Kristián Porzer, oktáva

     2. miesto: Hanka Jankovičová, III.A

     KRAJSKÉ KOLO:

     Všetci súťažiaci Jankovič, Mináriková, Furdová , Porzer a Jankovičová sa stali úspešnými riešiteľmi KK.

     KRISTIÁN PORZER obsadil vo svojej kategórii nádherné 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola, v ktorom mu veľmi držíme palce!

     Blahoželáme všetkým súťažiacim a ďakujeme za výbornú repezentáciu našej školy.

      

      

   • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
    • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

    • Dňa 15.02.2022 sa naša žiačka z II. A triedy - Natalie Škrabáková - zúčastnila krajského kola Olympiády vo francúzskom jazyku.
     Natalie sa umiestnila na krásnom 2. mieste.
     Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

   • Okresné kolo Dejepisnej olympiády
    • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

    • Lenka Fialová zo sekundy dosiahla krásne 2. miesto v okresnom kole Dejepisnej olympiády a postupuje do krajského kola! 
     Blahoželáme aj ďalším našim študentom, ktorí sú úspešnými riešiteľmi.
     Sú to: Nina Jankovská, Matej Kažimír, Ján Nemeček, Eva Pozsárová a Oliver Nguyen.

   • Súťaž JA Innovation Camp
    • Súťaž JA Innovation Camp

    • Naši študenti zo septimy a III.A: Samuel Benko, Peter GavoraAdam Hajtmaník, Adam Holek a Patrik Miček, pracovali 15.2.2022 na zadanej výzve Moderné vzdelávanie v 21. storočí.
     Ich inovatívne riešenie, komunikačné a prezentačné zručnosti ocenila odborná porota 3. miestom z 20 tímov z celého Slovenska.
     Blahoželáme Vám a prajeme veľa ďalších úspechov s firmou GABTIVITY!

   • Okresné kolo Biologickej olympiády
    • Okresné kolo Biologickej olympiády

    • V okresnom kole Biologickej olympiády v kategórii C našu školu reprezentovali dvaja študenti z tercie. Ingrid Hlavandová sa stala úspešnou riešiteľkou a Ján Nemeček sa umiestnil na 2. mieste, z ktorého postupuje do krajského kola. Blahoželáme a v krajskom kole mu prajeme veľa úspechov!

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje