• Prihlášky na stredné školy a osemročné gymnáziá

    • Minister školstva určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

     Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

     Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

    • Navždy nás opustila dlhoročná kolegyňa Elena Janotková

    • S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás dňa 28. marca 2020 navždy opustila naša dlhoročná drahá kolegyňa Elena Janotková.

     Na našej škole sa venovala športovému rozvoju študentov, pre kolegov bola vždy oporou a všetci ju vnímali ako spoľahlivého, príjemného a milého človeka.

     Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

     Česť jej pamiatke.

    • Nové informácie na základe aktuálneho usmernenie MŠVVaŠ SR

    • Milí rodičia a študenti,

     v súlade s aktuálnym usmernením MŠVVaŠ SR Vám oznamujeme:

     Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu sa naďalej prerušuje vyučovanie na školách v období od 30. marca 2020 do odvolania.

     Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.

     Štúdium žiakov bude naďalej prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie s učiteľmi. Študenti sú povinní sledovať EduPage a riadne vypracovávať úlohy, ktoré sú im zadávané. V prípade dohody s vyučujúcim na termíne online výučby je študent povinný sa jej zúčastniť.

     Viac informácií nájdete na portáli ucimenadialku.sk, ktorý spustilo MŠVVaŠ SR.

     To najdôležitejšie:

     Externá časť a písomná forma internej časti MS – zrušené

     Interná časť MS – termín najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby, do 30. júna 2020

     Testovanie 9 – zrušené

     Ďakujeme všetkým rodičom za pomoc a pochopenie v tejto situácii, vieme, že to nemáte ľahké.

     Ďakujeme aj študentom za ich poctivý a svedomitý prístup k práci. Dávajte na seba pozor a buďte zodpovední. Tešíme sa na obdobie, keď sa opäť stretneme.

     O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

     PaedDr. Zuzana Synaková

     riaditeľka školy

    • Informácie súvisiace s aktuálnym usmernením MŠVVaŠ SR

    • Milí rodičia a študenti,

     v súlade s aktuálnym usmernením MŠVVaŠ SR Vám oznamujeme:

     Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu sa prerušuje vyučovanie na školách v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

     Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

     Štúdium žiakov bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie s učiteľmi. Študenti sú povinní sledovať Edupage a riadne vypracovávať úlohy, ktoré sú im zadávané. V prípade dohody s vyučujúcim na termíne online výučby je študent povinný sa jej zúčastniť.

     O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

     PaedDr. Zuzana Synaková

     riaditeľka školy

    • Prerušenie vyučovania od 9. 3. 2020 do 13. 3. 2020

    • Vážení rodičia a študenti,

     na základe záverov dnešného rokovania krízového štábu BSK a v súvislosti s usmernením BSK Vám oznamujem, že Bratislavský samosprávny kraj prerušuje vyučovanie od pondelka 9. 3. 2020 do piatku 13. 3. 2020.

     Informácie pre rodičov, ako postupovať pri dávke ošetrovné v prípade podozrenia na koronavírus nájdete na stránke Sociálnej poisťovne a na našej stránke https://bratislavskykraj.sk/zamestnanie/.

     Odporúčam žiakom, aby sledovali správy na EduPage, pretože im učitelia budú posielať študijné materiály. 

     O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

     PaedDr. Zuzana Synaková

     riaditeľka školy

    • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

    • Dňa 4. 3. 2020 sa v priestoroch bratislavského V-klubu uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže
     Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovala Michaela Biskupičová (II. A), ktorá obsadila 2.
     miesto
     . Srdečne blahoželáme!

    • PythonCup a ScratchCup

    • 12.2.2020 sa 10 žiakov nášho gymnázia zapojilo do programátorských súťaží. Na veľmi peknom 11. mieste s percentilom 95 sa umiestnil Jakub Bittara z I.A  v súťaži Python Cup (212 súťažiacich). Medzi mladšími žiakmi sa najlepšie umiestnil Samuel Klčo zo sekundy (24. miesto, percentil 87, 217 súťažiacich v súťaži Scratch Cup). Blahoželáme všetkým súťažiacim!

    • Mimoriadny úspech v Krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku

    • 11. februára sa konalo v Bratislave v Gymnáziu na Bilíkovej ulici Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. 

     Nina Bučeková, Filip Porzer, Kristián Porzer, Filip Bernát a Matej Šemrinec - naši študenti a víťazi z okresného kola - v krajskom kole mimoriadne dobre uspeli, pretože sa všetci stali jeho úspešnými riešiteľmi.

     Fenomenálny úspech pre GAB dosiahol Kristián Porzer zo sexty, ktorý obsadil vo svojej kategórii 2.miesto a Filip Bernát z 3. A v jeho kategórii 3.miesto !

     Gratulujeme vynikajúcim nemčinárom a ďakujeme za skvelú reprezentáciu nášho gymnázia!

    • Olympiáda ľudských práv

    • Na krajskom kole Olympiády ľudských práv v Bratislave dňa 6. 2. 2020 nás reprezentoval Tomáš Tereščák z I.A. V ťažkej konkurencii probližne 30 študentov sa dokázal presadiť a obsadil vynikajúce 7. miesto, ktoré ho posúva do celoštátneho kola za účasti 64 študentov z celého Slovenska. K významnému úspechu srdečne blahoželáme a držíme palce do ďalšej súťaže!  

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

    • 1. miesto, kategória II. – poézia: Dominika Hamajová /príma/

     1. miesto, kategória II. – próza: Martin Kubiš /príma/
     2. miesto, kategória II. – próza: Tereza Filipovičová /príma/

     1. miesto, kategória III. – próza: Adam Vietoris /tercia/
     2. miesto, kategória III. – próza: Viktória Nemcová /kvarta/
     3. miesto, kategória III. – próza: Slávka Múčková /sekunda/

     Veľa úspechov v okresnom kole!

    • Biologická olympiáda - okresné kolo

    • V okresnom kole Biologickej olympiády sa v kategórii C umiestnili Nikola Furdová z tercie na 2. mieste a Adam Vietoris z tercie na 3. mieste.

     Obom srdečne blahoželáme!

    • Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

    • Dňa 15.1. 2020 sa na našom gymnáziu uskutočnilo Okresné kolo olympiády v anglickom jazyk. Na tomto jubilejnom 30. ročníku sme u nás prvý krát privítali aj súťažiacich zo všetkých škôl seneckého okresToto sú naši víťazi: Karolína Gernicová zo septimy a Tomáš Tereščák z 1. A.

     Gratulujeme

    • Deň otvorených dverí pre piatakov a ich rodičov

    • Milí piataci rodičia piatakov

     pozývame Vás na Deň otvorených dverí, počas ktorého môžete dostať odpovede na všetky otázky o našej škole a prežiť s nami zaujímavý deň. Tešíme sa na Vás!

     12.02.2020 od 9:00 hod. - pre žiakov ZŠ J. G. Tajovského v Senci
     13.02.2020 od 9:00 hod. - pre žiakov ZŠ Mlynská v Senci a všetkých ZŠ zo Senca a jeho okolia
     12.02.2020 o 17:00 hod. - stretnutie s vedením školy pre všetkých rodičov piatakov

    • Finančná olympiáda

    • Gymnázium Antona Bernoláka Senec

     Vážené vedenie školy,
     s radosťou Vás informujeme, že študent Vašej školy Samuel Boušek postúpil do II. kola finančnej vedomostnej súťaže - Finančná olympiáda, ktoré bude prebiehať od 18.02.2019 o 00:00 hod. do 25.03.2019 o 23:59 hod.
     K postupu do II. kola súťaže srdečne blahoželáme

      

   • Úspešní absolventi GAB
    • Úspešní absolventi GAB

    • Vážený pán riaditeľ! Radi by sme sa Vám touto cestou poďakovali za výbornú prípravu Vašich žiakov, ktorí teraz, ako naši študenti, dosiahli v akademickom roku 2017/18 vynikajúce výsledky. Vaša škola sa týmto zaradila u nás medzi tie najlepšie v príprave žiakov na vysokoškolské štúdium. Veľmi si vážime, že sa im takto venujete a vychovávate budúcich šikovných študentov. Tešíme sa na spoluprácu s ďalšími Vašimi úspešnými absolventami. Vaši absolventi:

     Ing. Lukáš Marták získal ocenenie:

     • Najlepší študent 1. ročníka doktorandského štúdia

     Ing. Peter Gašpar získal ocenenia:

     • Najlepší študent 2. ročníka doktorandského štúdia
     • Cena rektora — za vynikajúce študijné výsledky.

     prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. dekanka FIIT STU v Bratislave

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Gymnázium Antona Bernoláka Senec
   • Lichnerova 69, 903 01 Senec
   • +421 2 45923261
   • riaditel@gab.sk
   • zastupkyna@gab.sk
   • 00160326
   • jedalen@gab.sk