• Zájazd do Francúzska

    • Dňa 30. marca sme sa so staršími žiakmi nášho gymnázia zúčastnili zájazdu do Francúzska. Prvý deň sme otvorili návštevou najikonickejších pamiatok Paríža - Eiffelovej veže, Invalidovne a Víťazného oblúku.

     Počas zvyšných dní sme zavítali aj do kláštora Mont Saint Michel, prímorského mestečka Saint-Malo, slávnu Omaha Beach či na Étretat, z ktorého sme si mohli užiť nádherný výhľad na more.

     Zájazd sme zakončili prehliadkou svetoznámej galérie Louvre, túlaním sa cez uličky Paríža a následným "zakotvením" pri bazilike Sacré-Coeur. Domov sme sa vracali vysmiati, unavení a plní zážitkov.

     Veľká vďaka patrí nášmu učiteľskému dozoru, ktorý prežíval túto exkurziu s nami, predovšetkým p.p. Kvakovi, ktorý ju zorganizoval. Ďakujeme.

    • 2. ročník Ekoolympiády

    • Ďakujeme všetkým 41 študentom našej školy, ktorí sa úspešne zapojili do celoslovenského projektu na podporu životného prostredia prostredníctvom online hry Ekoolympiády, organizovanej združením Planet Lover

     Víťazom srdečne blahoželáme!

     Kategória starší žiaci: 

     1. miesto: Filip Brezina (49/50b) a Veronika Hamajová (49/50b),

     2. miesto: Sofia Vargová (46/50b) a Ela Felvidéky (46/50b),

     3. miesto: Zuzana Soľavová (45/50b).

     Kategória mladší žiaci:

     1. miesto: Daniel Belašic (45/50b),

     2. miesto: Michal Hrebík (44/50b),

     3. miesto: Nella Antalová (38/50b) a Dominika Nagyová (38/50b).

    • Exkurzia v Seredi

    • Dňa 30. marca trieda kvarta navštívila Múzeum holokaustu v Seredi. Počas exkurzie žiaci videli autentickú expozíciu a vypočuli si zaujímavú prednášku o útekoch z táborov, kde sa mohli pýtať rôzne otázky. Pozreli si, ako vyzeral transport, prečítali si výpovede svedkov holokaustu a dozvedeli sa nové informácie o každodennom živote v tábore, politickej situácii v krajine i zahraničí a výnimočných ľuďoch, ktorí dokázali nemožné.

     Ingrid Hlavandová, študentka kvarty

   • Krajské kolo Geografickej olympiády
    • Krajské kolo Geografickej olympiády

    • Srdečne blahoželáme úspešným riešiteľom krajského kola Geografickej olympiády v kategórii Z.
     Sú to: Matúš Buček (oktáva), Robert Nemeček (oktáva), Adam Svitek (IV.A), Tomáš Tarcsi (sexta) a Attila Dérer (II.A). Ďakujeme Vám za úspešnú reprezentáciu našej školy!
     Poďakovanie patrí aj všetkým ďalším našim študentom, ktorí sa krajského kola zúčastnili, úprimne si ceníme Vašu snahu a záujem o geografiu.

   • Logo biologickej olympiády
    • Školské kolo Biologickej olympiády

    • V školskom kole Biologickej olympiády kat D sa spomedzi 37 žiakov GABu na stupni víťazov umiestnili: Lilien Hargašová (príma) 1. miesto, Diana Vietorisová (sekunda) 2. miesto, Matúš Polgár (sekunda) 3. miesto. 

     Víťazom blahoželáme! Postupujúcim držíme palce v okresnom kole.

   • Projekt Krokus
    • Projekt Krokus

    • Naši žiaci z kvarty sa v tomto šk. roku aktívne zapojili do medzinárodného projektu Krokus (Šafrán). Jeho cieľom je pripomienka približne 1,5 milióna detí, ktoré zahynuli počas holokaustu. Na počesť ich pamiatky žiaci ešte v jeseni na školskom dvore zasadili cibuľky žltých krokusov. Farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli deti nútené v priebehu nacistických perzekúcií nosiť.

     V čase blížiaceho sa výročia prvých transportov z nášho územia (25. marec 1942) sme si v rámci regionálnej histórie pripomenuli dejiny židovského cintorína, ale hlavne obete holocaustu zo židovskej komunity v Senci.

     Týmito aktivitami sa snažíme upozorniť žiakov na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie a prenasledovania na etnickom princípe alebo na základe náboženského presvedčenia, s ktorým sa žiaľ stretávame i dnes.

    • Prihlásenie na stravu vo štvrtok a v piatok

    • Vážení rodičia, milí študenti,
     informujeme Vás, že sa nám napokon podarí vo štvrtok a v piatok (23.3. a 24.3.) zabezpečiť výdaj jedného uvareného jedla v našej školskej kuchyni.
     Je však nutné, aby ste svoje dieťa cez konto v Edupage prihlásili na štvrtok a na piatok na odber stravy (je to možné najneskôr deň vopred do 14.00 hod.), nakoľko momentálne sú všetci hromadne odhlásení.
     Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

    • Dňa 20.3.2023 školská kuchyňa nevarí

    • Vážení rodičia, milí študenti, 
     oznamujeme Vám, že aj v pondelok 20. marca 2023 sa v školskej jedálni z prevádzkových dôvodov nebude vydávať obed. Všetci študenti sú automaticky odhlásení.
     Ďakujeme za porozumenie.

    • Dňa 17.3.2023 školská kuchyňa nevarí

    • Vážení rodičia, milí študenti,
     oznamujeme Vám, že v piatok 17. marca 2023 sa v školskej jedálni z prevádzkových dôvodov nebude vydávať obed. Všetci študenti sú automaticky odhlásení.
     Ďakujeme za porozumenie.

    • Organizácia vyučovania počas písomných maturít

    • Vážení rodičia, milí študenti,

     v dňoch 14.3.2023 (utorok) až 16.3.2023 (štvrtok) sa z dôvodu konania písomnej maturitnej skúšky na našej škole bude učiť podľa upraveného rozvrhu. Preto Vás prosíme o sledovanie suplovania na dané dni.

     Upravený bude v týchto 3 dňoch aj čas výdaja obedov.

     utorok (14.3.)
     maturanti: od 11:30 hod.
     po 5. hodine o 12:00 hod.: príma, tercia, kvarta, sexta, I.A, I.B (po exkurzii)
     po 6. hodine o 12:55 hod.: sekunda, kvinta, septima, II.A, III.A 

     streda (15.3.)
     maturanti: od 11:45 hod.
     po 5. hodine o 12:00 hod.: sekunda, tercia, kvarta, I.B, III.A
     po 6. hodine o 12:55 hod.: príma, kvinta, sexta, septima, I.A, II.A                                                                         

     štvrtok (16.3.)
     po 5. hodine o 12:00 hod.: príma (skupina, ktorá nemá 6. hod.), tercia, kvinta, septima, oktáva, I.A (ANJ 2), IV.A
     po 6. hodine o 12:55 hod.: príma (INF 1), sekunda, kvarta, sexta, I.A (ANJ 1), I.B, II.A, III.A

     Ďakujeme za porozumenie.

    • Študentská konferencia AKO NÁS NEPOZNÁTE

    • Pozrite si záznam konferencie.

     V piatok 17.2.2023 sa študenti 1. - 4. ročníka gymnázia spolu so študentmi kvinty až oktávy zúčastnili prvej Študentskej konferencie Gymnázia Antona Bernoláka, ktorá sa uskutočnila v kinosále MsKS v Senci. Podujatie môžeme zaradiť k neformálnemu vzdelávaniu s cieľom vytvoriť priestor pre študentov, ktorí v krátkom 15 min. vystúpení pred publikom - spolužiakmi, ostatnými žiakmi školy, pedagógmi i rodičmi odprezentovali im blízku tému alebo aktivitu, ktorej sa venujú vo voľnom čase. Prípravou svojho originálneho vystúpenia študenti rozvíjajú vlastné zručnosti – tzv. soft skills, zároveň zdieľaním skúseností dobrej praxe inšpirujú rovesníkov a motivujú ďalších študentov k aktivite. 

     Na prvej konferencii AKO NÁS NEPOZNÁTE sa nám predstavili 11 študenti, ktorých vystúpenia mali vynikajúcu úroveň a zaslúžene aj veľmi pozitívne ohlasy nielen od ostatných študentov, ale i pedagógov školy. Veríme, že Jakub, Simonka, Tomáš, Miška, Daniel, Jakub, Kajka, Aďka, Jakub, Martin a Viktor budú svoje talenty aj naďalej rozvíjať a nové skúsenosti využijú v osobnom i profesijnom živote. Rovnako i všetci členovia technického tímu, zloženého výlučne z našich študentov, ktorí výborne zvládli technické zabezpečenie a spoločne nám pripravili výnimočné podujatie. Vďaka patrí aj celému organizačnému tímu a Nadácii ZSE, ktorá toto podujatie finančne podporila.

   • ilustračný 2%
    • 2% dane

    • Milí rodičia,

      

     je tu opäť daňové obdobie a možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z daní.

     Ďakujeme, že máte záujem pomôcť nášmu rodičovskému združeniu aj v tomto roku poukázaním 2% podielu zaplatenej dane.

     Celý postup nájdete na stránke gymnázia, v sekcii Aktuálne -> 2% dane.

     Ďakujeme, že pomáhate!

      

     Ing. J. Šlosárová

     Predseda RZ

    • Zmudri do škôl

    • V tomto šk. roku bola aj naša škola súčasťou rozvojového programu Zmudri do škôl. Od októbra do februára sa študenti I.A a II.A v rámci občianskej náuky prostredníctvom videokurzov a diskusií vzdelávali v oblasti rozvoja kritického myslenia, rozvoja charakteru a občianskeho aktivizmu. Analýza postojových dotazníkov u študentov jednoznačne preukázala zlepšenie kompetencií v daných oblastiach, scitlivenie a väčší záujem o občianske témy. Okrem nových vedomostí a praktických zručností študenti získali diplomy a pre GAB titul Zmudri škola. 

    • Cena stravného za 1 obed od 01.03.2023

    • V zmysle aktuálneho VZN BSK č. 1/2023 a na základe nových finančných pásiem podľa vekových kategórií stravníkov na nákup potravín určených Ministerstvom školstva je cena stravného:

     Veková kategória

     • 11-15 rokov 2,25 € /1,90 potraviny + 0,35 réžia/
     • 15-19 rokov 2,45 € /2,10 potraviny + 0,35 réžia/

     PaedDr. Zuzana Synaková, riaditeľka školy 

    • Testovanie 9 2023

    • Na základe § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční externé testovanie žiakov deviateho ročníka základných škôl, ktorého sa môžu zúčastniť aj žiaci podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. 
     Testovania 9 sa podľa § 155 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. zúčastnia aj žiaci 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy.

     22. marca 2023 sa Testovanie 9 uskutoční na všetkých školách s vyučovacím jazykom slovenským z predmetov matematika slovenský jazyk a literatúra.

     Náhradný termín testovania sa uskutoční 4. a 5. apríla 2023.

     Špecifikácie testov:
     T9_2023_specifikacia_testov_VUJ.pdf
     T9_2023_specifikacia_testu_MAT.pdf

    • Odovzdanie výťažku z akcie ADVENT 2022 do správnych rúk

    • 27. februára 2023 členovia Školského parlamentu pri Gymnáziu Antona Bernoláka Senec odovzdali výťažok z Adventu 2022 neziskovej organizácii Deťom s rakovinou. 
     Ďakujeme všetkým zúčastneným triedam, že sme mohli podporiť rodiny s deťmi, ktoré si prechádzajú náročným obdobím kvôli zákernej chorobe.

    • Skrátené vyučovanie vo štvrtok 2. marca 2023

    • Vážení rodičia, milí študenti,
     oznamujeme Vám, že z prevádzkových dôvodov (prerušenie distribúcie elektriny v čase od 8:30 hod. do 14:30 hod.) bude vo štvrtok 2. marca 2023 skrátené vyučovanie.
     Zvonenie:
     1. hodina: 7:30 - 8:00 hod.
     2. hodina: 8:05 - 8:35 hod.
     3. hodina: 8:45 - 9:15 hod.
     4. hodina: 9:35 - 10:05 hod.

     5. hodina: 10:15 - 10:45 hod.
     6. hodina: 10:55 - 11:25 hod.
     7. hodina: 11:35 - 12:05 hod.
     8. hodina: 12:10 - 12:40 hod.
     V tento deň sa v školskej jedálni nevarí, študenti sú automaticky odhlásení.

     Ďakujeme za porozumenie.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje