• Európsky deň jazykov

    • Dňa 3. 10. 2022 sa u nás na škole konal Európsky deň jazykov. Pri tejto oslave jazykovej pestrosti v Európe žiaci a učitelia našej školy pripravili množstvo zaujímavých a zábavných súťaží, kvízov a prezentácií. Dokonca sme si aj zatancovali „belgický tanec“ v našej telocvični a strávili sme príjemný deň. Ďakujeme všetkým žiakom, členom Školského parlamentu GAB a učiteľom, ktorí nám takto spríjemnili pondelňajší deň.  

    • Exkurzia SEKUNDY a TERCIE v Rakúsku

    • 3. októbra naši mladší gymnazisti zo sekundy a tercie absolvovali v rámci vyučovania nemeckého jazyka v Rakúskej republike dve exkurzie.

     Najskôr na zámku Schloss Hof zažili prehliadku Barokový život na zámku a mimoriadnu výstavu Poklady z kolekcie cisárskeho striebra.

     V Kittsee nahliadli vo fabrike do zákulisia výroby čokoládových produktov firmy Hauswirth, ktoré si potom v podnikovej predajni mohli nakúpiť.

    • Zmudri do škôl

    • V tomto šk. roku sa študenti GAB prvýkrát zapájajú do polročného vzdelávacieho programu Zmudri do škôl.  Realizuje sa na hodinách občianskej náuky prostredníctvom vzdelávacích videí s inovatívnym obsahom, v I.A v module Ako sa brániť hoaxom a zlepšovať kritické myslenie a v  II.A  v module Rozvoj charakteru a aktívneho občianstva. Veríme, že aj táto aktivita prispeje k oživeniu vyučovacieho procesu a prostredníctvom konkrétnych príkladov z praxe pomôže študentom lepšie sa orientovať vo vybratých témach.

    • V školskej jedálni sa naďalej nevarí

    • Vážení rodičia, milí študenti,
     oznamujeme Vám, že aj nasledujúci týždeň (od 26.9. do 30.9.) sa v školskej jedálni nebude variť.
     Všetci študenti sú automaticky zo stravy odhlásení.

     V súlade s platným školským poriadkom študenti počas vyučovacieho dňa nemôžu svojvoľne opúšťať budovu školy, môžu si však jedlo objednať a počas obedňajšej prestávky si ho vyzdvihnúť pri vrátnici školy.

     O ďalšom postupe Vás budeme naďalej informovať. 
     Ďakujeme za porozumenie!

    • Festival Jána Smreka

    • Stretnutie so svetovými básnikmi bolo príjemným spestrením hodín slovenčiny pre študentov III. A a septimy. Mohli si vypočuť básne autorov v angličtine, nórčine, nemčine, bulharčine či španielčine. Nechýbali básne ani v slovenčine od slovenských básnikov p. Erika Ondrejičku a p. Milana Richtera, ktorý celé podujatie moderoval a tlmočil. J
     edinečné stretnutie študentov s básnikmi potvrdilo motto tohtoročného festivalu: Život nás píše, kto si nás prečíta?

    • Beseda s kapitánom Vladimírom Strmeňom

    • Študenti zo septimy a III.A sa v priestoroch MsKS v Senci stretli s priamym účastníkom Slovenského národného povstania, kapitánom Vladimírom Strmeňom. 
     Ďakujeme organizátorom tejto besedy za jedinečnú príležitosť stretnúť sa s týmto charizmatickým človekom, ktorý pútavým rozprávaním obohatil a rozšíril vedomosti našich študentov.

    • V školskej jedálni sa tento týždeň nevarí

    • Vážení rodičia, milí študenti,

     oznamujeme Vám, že zo zdravotných dôvodov sa celý tento týždeň v školskej jedálni nebude variť.
     Všetci študenti sú automaticky zo stravy odhlásení, vrátane dnešného dňa.

     O ďalšom postupe Vás budeme informovať v piatok. 
     Odporúčame všetkým študentom nosiť si dostatok jedla na celý vyučovací deň. 

     Ďakujeme za porozumenie!

    • V školskej jedálni sa nebude variť

    • Vážení rodičia, milí študenti,

     oznamujeme Vám, že zo zdravotných dôvodov sa v utorok 20.9.2022 v školskej jedálni nebude variť.

     O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

    • Akadémia veľkých diel

    • Aj v tomto školskom roku bude na GAB otvorený klub Akadémie veľkých diel. Ide o unikátny vzdelávací program zameraný na rozvoj charakteru, ktorý formuje hodnoty a postoje študentov. Stredoškolákom umožňuje spoznávať krásu a odkazy veľkých umeleckých diel, diskutovať o nich v malej skupine a tým rozvíjať kritické myslenie i vyjadrovacie schopnosti. Možnosť prihlásiť sa trvá do stredy 21.9.2022 u p. p. A. Nemešovej.

     Semináre Akadémie budú vždy v stredu od 14.15 do 15.45 hod. v Klubovni.

     Letak_Akademia.pdf​​​​​​​

    • Plenárna schôdza rodičovského združenia a triedne schôdze

    • Vážení rodičia,

     pozývame Vás na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia pri Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci, ktorá sa bude konať dňa 13. septembra 2022 o 17:00 hod. v priestoroch školskej jedálne.
     Po jej skončení sa uskutočnia triedne schôdze (cca od 18:00 hod.) v jednotlivých triedach s triednymi učiteľmi.

     Tešíme sa na Vašu účasť!

    • Začiatok školského roka 2022/2023

    • Milí študenti, vážení rodičia,

     nový školský rok otvoríme 5. septembra 2022 (pondelok) o 8:00 hod. na školskom dvore.
     Noví študenti (príma, I.A, I.B) pôjdu po slávnostnom otvorení na krátko so svojimi triednymi učiteľmi do tried, ostatní študenti odchádzajú po slávnostnom otvorení domov.

     Triedni učitelia: príma - Mgr. Alena Kohútová, I.A - Mgr. Anna Nemešová, Phd., I.B - Mgr. Ján Šimulčík.

     Podmienkou nástupu všetkých študentov do školy v tento deň je predloženie "Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti". Vyhlásenie je možné zaslať elektronicky cez EduPage najneskôr 4.9.2022 do 19:00 hod. alebo priniesť osobne vytlačené v pondelok ráno triednemu učiteľovi. Tlačivo: 24230.pdf

     V utorok 6.9.2022 začína vyučovanie pre všetky triedy o 7:30 hod.
     Triedy príma, I.A  a I.B budú mať do 12:00 hod. triednické hodiny, študenti si preberú aj učebnice.
     Ostatné triedy budú mať prvé 3 triednické hodiny a následne pokračujú vo vyučovaní podľa rozvrhu, ktorý bude zverejnený.

     Úprava zvonenia v školskom roku 2022/2023:
     1. hodina: 7:30 - 8:15 hod.
     2. hodina: 8:20 - 9:05 hod.
     3. hodina: 9:15 - 10:00 hod.
     4. hodina: 10:20 - 11:05 hod.
     5. hodina: 11:15 - 12:00 hod.
     6. hodina: 12:30 - 13:15 hod.
     7. hodina: 13:25 - 14:10 hod.
     8. hodina: 14:15 - 15:00 hod.

     Tešíme sa na Vás!

    • Posledný deň v škole

    • Bol dňom zhodnotenia školského roka. Dňom pochvál a diplomov. Dňom kvetov a slov vďaky. Rozlúčkou na dva mesiace so školou jej zamestnancami, pani kuchárkami, pani upratovačkami, pánom školníkom, pani vrátničkou, učiteľmi a spolužiakmi. Želáme vám krásne pohodové prázdniny oddychu.

    • Turnaj J. C. Maxwella

    • Tento školský rok ukončili druháci a sextania rok štúdia elektriny a magnetizmu absolvovaním Turnaja J. C. Maxwella. Museli správne vyriešiť niekoľko zadaní. Aj nesprávne riešenia boli riešeniami. Vďaka nim boli presmerovaní do slepých uličiek, kde získali nápovedu a mali sa vrátiť k nesplnenému zadaniu. Vďaka získaným indíciám zložili slovo/kľúč. Vďaka nemu sa dostali von z učebne fyziky. Členovia úspešných tímov získali titul J. C. Maxwella. Sexta 1. ročník Maxwellovho turnaja absolvovala v online aplikácii Escaperoom v menšej obmene s pomocou fyzikálnych appletov. Touto cestou ďakujeme kolegovi fyzikárovi L. Janigovi z Bilgymu C.S.Lewisa, ktorý turnaj vytvoril a súhlasil, aby sme ho s menšou úpravou preklopili do online priestoru.

    • Fyzikohranie

    • Posledný projekt na fyzike bol tak trošku výzvou. Zadanie bolo: vymyslieť a vyrobiť klasickú stolnú hru, najlepšie pohybovú. Keďže sme boli na konci učebnice, úlohou bolo do hry zahrnúť všetky učivá ročníka. Žiaci načreli do hlbín svojej kreativity a fantázie. Aj vďaka ich umeleckým sklonom vznikali "JoulePoly", "FyzAktivity", vedomostné hry, kde si mohli vybrať celok a podľa náročnosti otázku za daný počet bodov. Vznikli aj úplne nové hry s ich vlastnými pravidlami. Po ďalšie dve hodiny sme "len" testovali a hrali. Sekundania potvrdili, že takého opakovanie bolo zábavou.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Gymnázium Antona Bernoláka Senec
   • riaditel@gab.sk
   • zastupkyna@gab.sk
   • +421 2 45923261
   • Lichnerova 69 903 01 Senec Slovakia
   • 00160326