• logo NÁBOJ CHEMISTRY
    • Chemický náboj

    • Dňa 12. apríla 2024 sa konala celoslovenská súťaž Chemický náboj. Súťaže sa zúčastnili 2 juniorské tímy z tried sexta a II.B, menovite Alžbeta Nagyová, Markus Hirsch, Štefan Jankovič a Lukáš Kocman, ktorí sa umiestnili na 12. mieste. Druhý juniorský tím v zložení Martin Kuťka, Oliver Nguyen, Oliver Brunovský a Pavol Torok, ktorí sa umiestnili na 23. mieste. V seniorskom tíme súťažili žiaci IV.A a oktávy, menovite Lukáš Bolek, Kristína Nemčeková, Viktor Blaščák a Peter Roth a získali 12. miesto. Všetkým súťažiacim gratulujeme za krásnu reprezentáciu školy. 

   • Logo Olympiády kritického myslenia
    • Krajské kolo Olympiády kritického myslenia

    • Naše gymnázium v krajskom kole OKM reprezentovalo 15 žiakov. 

     V 1. kategórii (1.- 2. roč. SŠ) sa na vynikajúcom 5. mieste umiestnil Pavol Török (z II.B) a v 2. kategórii (3. - 4. roč. SŠ) rovnako výborné 5. miesto dosiahol Tobias Faith (zo septimy). V každej kategórii súťažilo 200 stredoškolákov, takže chlapci svojimi výkonmi potvrdili, že vedomosťami a zručnosťami z oblasti kritického myslenia patria medzi absolútnu špičku nielen v Bratislavskom kraji, ale aj na Slovensku.

     S náročnými online úlohami  krajského kola si výborne poradili aj ďalší naši úspešní riešitelia

     • v kat. 1: Samuel Klčo, Samuel Kubičina, Martin Drdák, Matej Kažimír a Dominik Kubiš
     • v kat. 2: Matej Bujňák, Viktor Slašťan, Filip Brezina, Attila Dérer, Simona Pešková a  Michal Pekárek

     Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!

    • Hudobno-spevácka súťaž súčasných frankofónnych piesní

    • Naši žiaci – Karin Magdošková, Kristián Šiška (obaja kvarta), Adriana Sublardová (I.A) a Viktor Blaščák (oktáva) - sa zúčastnili hudobno-speváckej súťaže súčasných frankofónnych piesní organizovanej Francúzskym inštitútom Rakúska, Asociáciou učiteľov francúzštiny v Rakúsku (Apfa), Wallonie-Bruxelles International a Bratislavským samosprávnym krajom a umiestnili sa na 1. mieste.
     Súťažiacim gratulujeme a zároveň im ďakujeme za úspešnú medzinárodnú reprezentáciu našej školy aj v susednej krajine – Rakúsku.

    • Simulované študentské voľby prezidenta SR

    • Dňa 18. marca 2024 (1.kolo) a 25.marca 2024 (2.kolo) sa v našej škole konali simulované študentské voľby prezidenta Slovenskej republiky v spolupráci s podporou Rady mládeže Bratislavského kraja.

     Volebná komisia v zložení – Viktor BLAHO, Ingrid HLAVANDOVÁ, Tomáš PÍSECKÝ, Yvette JURIČEKOVÁ a Filip BREZINA – pripravili volebnú miestnosť v našej „Klubovni“ tak, aby aj simulované voľby splnili všetky demokratické štandardy platné pre oficiálne voľby. Voliť mohli všetci študenti našej školy, ktorí v deň konania volieb dovŕšili 15 rokov a prezentovali sa pred volebnou komisiou platným občianskym preukazom. Následne im boli odovzdané volebné lístky a mohli sa odobrať za plentu, aby vyjadrili svoje voličské presvedčenie. Volieb sa v 1.kole zúčastnilo 138 (56,33%) oprávnených voličov. Títo voliči rozhodli, že na základe ich hlasovania by do 2.kola prezidentských volieb postúpili: 1. Ing. Ivan Korčok – 110 platných hlasov, 2. JUDr. Štefan Harabin – 8 platných hlasov. 2.kola volieb sa zúčastnilo 60,34% oprávnených voličov, ktorí svojím hlasovaním rozhodli, že Ing. Ivan Korčok získal 87,21 % hlasov a Ing. Peter Pellegrini 12,79% hlasov.

     ĎAKUJEME  volebnej komisii za svedomitú prácu pri príprave a vyhodnotení volieb a VŠETKÝM ŠTUDENTOM, ktorí sa volieb zúčastnili.

     Študentský parlament pri Gymnáziu Antona Bernoláka Senec

   • logo Biologická olympiáda
    • Biologická olympiáda

    • Blahoželáme našim študentom:

     • Matúš Polgár (tercia) - úspešný riešiteľ krajského kola biologickej olympiády kat C,
     • Ján Nemeček (kvinta) - reprezentácia školy v krajskom kole stredoškolskej biologickej olympiády kat B.

     Ďakujeme!

   • piktogram Chemickej olympiády
    • Chemická olympiáda

    • Dňa 15.marca 2024 sa na našom gymnáziu konalo školské kolo Olympiády z chémie v kategórii B. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci z triedy sexta Alžbeta Nagyová a Oliver Nguyen a žiačka triedy II.A Lucia Csányiová. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

    • Exkurzia v Múzeu holokaustu Sereď

    • V piatok 22. marca 2024 sa trieda kvarta zúčastnila exkurzie v Múzeu holokaustu v Seredi. Vďaka našej sprievodkyni sme dostali rozšírený náhľad na 2. svetovú vojnu a dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií o osudoch slovenských židov. Absolvovali sme prednášku "Úteky z táborov smrti" a interaktívnu prehliadku expozície. Aj napriek nepríjemnej téme výlet sa nám páčil a užili sme si ho.

     Tamara Slováčková, kvarta

    • Školský parlament daroval výťažok z Adventu 2023

    • 25. marca 2024 Školský parlament pri Gymnáziu Antona Bernoláka Senec odovzdal výťažok z Adventu 2023 neziskovej organizácii Deťom s rakovinou. ĎAKUJEME všetkým zúčastneným triedam, že sme mohli podporiť rodiny s deťmi, ktoré si prechádzajú náročným obdobím kvôli zákernej chorobe.

   • piktogram Biologická olympiáda
    • Krajské kolo Biologickej olympiády - kategória A

    • Úspešným riešiteľom krajského kola Biologickej olympiády, v kategórii A, sa stal náš maturant Lukáš Bolek.
     Lukáš sa umiestnil v prvej tretine výsledkovej listiny a postup do celoštátneho kola mu unikol len o vlások.
     Počas štyroch rokov štúdia reprezentoval našu školu v krajských i celoštátnych kolách opakovane.
     Blahoželáme mu ku krásnemu umiestneniu a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.
     V ďalšom vysokoškolskom štúdiu Ti, milý Lukáš, prajeme veľa úspechov!
      

    • Konzultačné rodičovské združenie

    • Vážení rodičia,

     dňa 26. marca 2024 (utorok) bude prebiehať individuálne konzultačné rodičovské združenie s jednotlivými pedagógmi v čase od 16:30 do 18:00 hod.
     Je určené najmä na riešenie individuálnych výchovno-vzdelávacích problémov.

     Pre hladký priebeh je tiež možnosť rezervovať si termín konzultácie priamo v EduPage u konkrétneho pedagóga na presný čas. Návod na prihlasovanie na konzultácie pre rodičov.

     Rozpis miestností, v ktorých Vám budú jednotliví pedagógovia k dispozícii, nájdete na vstupných dverách školy.

    • 18.3.2024 školská kuchyňa nevarí

    • Vážení rodičia, milí študenti,
     oznamujeme Vám, že z prevádzkových dôvodov sa dňa 18. marca 2024 (pondelok) nebude v školskej kuchyni variť. Všetci stravníci sú automaticky odhlásení.

    • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

    • Dňa 14.3.2024 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
     Našu školu reprezentovali Katka Hlôšková /príma/, Andrej Kosorin /príma/, Šimon Gužela /kvarta/ a Matúš Martinka /kvarta/.
     Veľmi sa tešíme, že 
     Šimon Gužela obsadil 1. miesto v 3. kategórii -  próza.
     Zároveň mu držíme palce v krajskom kole súťaže.

   • piktogram Olympiáda v nemeckom jazyku
    • Úspech v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku

    • Vo februári sa naši študenti zúčastnili krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku.

     Okrem cenných skúseností dosiahli ako úspešní riešitelia vo svojich kategóriách krásne výsledky:

     • Vladimír BRDEČKA z kvarty 1. miesto
     • Eva POZSÁROVÁ zo sexty 6. miesto
     • Adela MINÁRIKOVÁ z oktávy 10. miesto.
     • Samuel GUĽVAŠ zo septimy 14. miesto

     Fenomenálny VLADIMÍR BRDEČKA z kvarty si víťazstvom v kategórii 1B vybojoval POSTUP DO CELOŠTÁTNEHO KOLA, ktoré sa bude konať 25. marca v Bratislave. 

     Vladimír je nesmierne pracovitý, disciplinovaný a talentovaný študent, ktorý sa okrem angličtiny a nemčiny ako samouk učí viacero cudzích jazykov. 

     Všetkým súťažiacim BLAHOŽELÁME, ĎAKUJEME za vynikajúcu reprezentáciu školy a Vladimírovi držíme palce v celoštátnom kole!

   • nápis 2%
    • 2% dane

    • Milí rodičia,

     je tu opäť daňové obdobie a možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z daní.

     Ďakujeme, že máte záujem pomôcť nášmu rodičovskému združeniu aj v tomto roku, poukázaním 2% podielu zaplatenej dane.

     Celý postup nájdete na stránke gymnázia, v sekcii  AKTUÁLNE.

     Ďakujeme, že pomáhate!

      

     Ing. J. Šlosárová

     Predseda RZ

   • logo dejepisnej olympiády
    • Dejepisná olympiáda, okresné kolo

    • Tešíme sa z mimoriadnych úspechov našich žiakov, ktoré dosiahli v okresnom kole Dejepisnej olympiády:

     • v kategórii F
      • 1. miesto - Katarína Hlôšková
      • 3. miesto - Sofia Turičíková
     • v kategórii E
      • 1. miesto - Eliáš Jurčák - postup do krajského kola
      • 2. miesto - Radovan Kuzma - postup do krajského kola
     • v kategórii D - 8. miesto - Júlia Janeková
     • v kategórii C - 4. miesto - Sofia Köllnerová

     Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy. 

    • VENČEK ABSOLVENTOV TANEČNÉHO KURZU

    • 17. februára sa v hoteli Nostalgia v Senci konal absolventský venček tanečného kurzu študentiek a študentov III.A a septimy.

     Rodičom a pozvaným hosťom počas celovečerného programu predviedli základy tanca i spoločenskej etikety, ktoré sa naučili od skúsených lektorov.

     Touto cestou sa chceme poďakovať Tanečnej škole M+M manželom Marcele a Milanovi Špánikovým za výchovu tohtoročných absolventov a za dlhoročnú  spoluprácu, ktorú si veľmi vážime.

     Zároveň ďakujeme našim milým študentom za pozvanie na venček a za krásny večer.

    • FYZIKLÁNÍ 2024

    • V piatok 16. februára 2024 sa naši nadšenci pre fyziku zo sexty zúčastnili medzinárodnej tímovej súťaže stredoškolákov v riešení fyzikálnych úloh FYZIKLÁNÍ 2024, ktorú každoročne organizuje Karlova Univerzita v Prahe. Súťaž sa konala na výstavisku PVA EXPO Praha - Letňany.

     Vo svojej kategórií dosiahlo spomedzi 96 tímov sveta naše družstvo „Majstri svetla“ v zložení Lukáš Kocman, Betka Nagyová, Števo Jankovič, Veronika Hamajová a Maťo Kuťka FANTASTICKÝ výsledok – 9. miesto.

     Našim študentom ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy a veľmi sa tešíme z vašich fyzikálnych úspechov!

   • logo Biologickej olympiády
    • Biologická olympiáda, okresné kolo kategórie C

    • OK biologickej olympiády kategórie C sa uskutočnilo s úspešnými výsledkami:

     1. miesto: Matúš Polgár z tercie – postup do KK,

     11. miesto: Slávka Tomášiková z kvarty - úspešná riešiteľka.

     Srdečne blahoželáme!

    • Ako nás nepoznáte - 2. študentská konferencia GAB

    • Dňa 12.2.2024 sa v Kine Senec konala druhá študentská konferencia AKO NÁS NEPOZNÁTE. Ide o podujatie, ktorým sa na našom gymnáziu snažíme rozvíjať neformálne vzdelávanie najmä v oblasti tzv. soft skils. Možnosť odprezentovať svoje aktivity a talenty tentokrát využilo 12 študentov a študentiek, ktorých originálne a na vysokej úrovni odprezentované vystúpenia sa určite stanú inšpiráciou pre rovesníkov a motiváciou ostatným študentom k aktivite. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave tohto výnimočného podujatia. 

   • logo olympiády v ANJ
    • Olympiáda v anglickom jazyku, krajské kolo

    • Dňa 14.2.2024 sa na Spojenej škole Novohradská v Bratislave konalo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Naše žiačky úspešne reprezentovali našu školu a vo veľkej konkurencii získali úspešné riešiteľstvo. V kategórii 2A sa Simona Dzurillová umiestnila na 7. mieste a v kategórii 2B Petra Ravaszová na 5. mieste.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje