• Šf YouNG
    • Šf YouNG

    • Vážení učitelia, milí študenti, rodičia  a priatelia školy.

     Dňa 14. 12. 2022 sa to konečne podarilo; na našej škole vznikla študentská firma YouNG (ju-endží). Je zložená z 5  žiakov 3.A triedy a 7 žiakov septimy. Vedie nás pani profesorka Balúchová. Ako firma sme sa zamerali na spoločenské akcie našej školy napr. večierky, plesy... a vyrábanie mikín s originálnymi potlačami. Mrzí nás, že kvôli technickým príčinám a vysokej chorobnosti sme nemohli uskutočniť naše prvé pripravované aktivity. Preto sme radi, že už zajtra 27. januára 2023 vás môžeme privítať na  prvej nami organizovanej akcii - Hollywood párty na GABe.  

     Ďalšie informácie o firme ako aj aktuality môžete sledovať aj na firemnom  instagrame: firma_young.

    • Školská jedáleň dňa 24.01.2023 nevarí

    • Vážení rodičia, milí študenti,
     oznamujeme Vám, že dňa 24. januára 2023 (utorok) sa v školskej jedálni nebude variť z prevádzkových dôvodov. Všetci študenti budú z obeda automaticky odhlásení.
     Ďakujeme za porozumenie

   • Biologická olympiáda
    • Biologická olympiáda

    • V školskom kole biologickej olympiády kategórie C sa úspešne umiestnili žiaci: Martin Drdák (kvarta), Ján Nemeček (kvarta) a Kiara Trubačová (tercia). Víťazom srdečne blahoželáme a chlapcom držíme palce pri reprezentácii školy v okresnom kole.

    • OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

    • 18.  januára prebehli v ZŠ Kysucká Senec a v našom gymnáziu okresné kolá Olympiády v nemeckom jazyku, na ktorých sme vo všetkých kategóriách získali vynikajúce umiestnenia.

     KAT.1A

     2. miesto: Lucia Babicová, sekunda

     3. miesto: Diana Vietorisová, sekunda

     KAT.1B

     2. miesto: Vladimír Brdečka, tercia

     3. miesto: Mia Borš, kvarta

     KAT.2A

     1. miesto: Eva Pozsárová, kvinta

     2. miesto: Nikola Furdová, sexta

     KAT.2B

     1. miesto: Hanka Jankovičová, IV.A

     2. miesto: Katarína Pozsárová, oktáva


     V. Brdečka, E. Pozsárová, N. Furdová, H. Jankovičová a K. Pozsárová postupujú do krajského kola, v ktorom im veľmi držíme palce!

     BLAHOŽELÁME všetkým súťažiacim a ĎAKUJEME za výbornú repezentáciu našej školy.   • Šaliansky Maťko
    • Šaliansky Maťko

    • Do školského kola súťaže Šaliansky Maťko sa zapojili traja šikovní prednášatelia povestí z prímy: Eliáš Jurčák, Radovan Kuzma a Nina Zervanová.
     Víťazkou a zároveň postupujúcou do okresného kola sa stala Nina Zervanová.
     Víťazke blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za ich snahu a húževnatosť.

    • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

    • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá rodič neplnoletého žiaka / plnoletý žiak po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

     Na základe uvedeného Vás prosíme o predloženie Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti v priebehu dnešného dňa cez EduPage školy.

    • Dejepis v múzeu

    • Žiaci sekundy v stredu 21.12. navštívili novootvorenú expozíciu v Mestskom múzeu Senec, kde absolvovali netradičnú hodinu dejepisu. Interaktívna prehliadka bola zameraná na regionálne dejiny v období stredoveku. Spoznali obsah listiny z r. 1253, v ktorej sa prvýkrát spomína Senec i nálezy z neďalekého hradu Čeklís. Najviac však zaujali rôzne spôsoby boja a taktika stredovekých bojovníkov.
     Ďakujeme p. riaditeľovi múzea Mgr. G. Strešňákovi za pútavé sprevádzanie. 

    • Vyučovanie dňa 22.12.2022

    • Vážení rodičia, milí študenti,
     oznamujeme Vám, že dňa 22. decembra 2022 (štvrtok) bude vyučovanie vo všetkých triedach začínať 1. a končiť 5. vyučovacou hodinou (o 12:00 hod.), následne sa bude vydávať obed.
     Ďakujeme za porozumenie.

    • Oznam pre stravníkov

    • S účinnosťou od 01. 01. 2023 sa na základe Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 4/2022 zo dňa 09. 09. 2022 výška príspevku na réžiu na jedno jedlo upravuje na 0,35 €.

     Cena za 1 obed /finančný limit na potraviny + príspevok na réžiu/

     11-15 r.   1,65 €   /1,30 + 0,35/
     15-19 r.   1,76 €   /1,41 + 0,35/

     OZNAM_PRE_STRAVNIKOV.docx

    • Celoslovenská literárna súťaž Jašíkove Kysuce

    • Gratulujeme Lukášovi Bolekovi z III. A, ktorý v celoslovenskej literárnej súťaži Jašíkove Kysuce získal cenu za Esej o diele slovenskej literatúry
     Lukáš sa do súťaže prihlásil sám ešte počas letných prázdnin, preto sa o to viac tešíme z jeho úspechu. Slávnostné vyhodnotenie súťaže prebehlo v predvianočnom období.

   • Výsledky školského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
    • Výsledky školského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

    • Výsledky školského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry:

     kategória A

     1. miesto: Natalie Škrabáková, 3. A

     2. miesto: Katarína Pozsárová, oktáva

     3. miesto: René Dzurilla, septima

     kategória B

     1. miesto: Veronika Kuchtová, sexta

     2. miesto: Lenka Majová, 1. A

     3. miesto: Pavol Török, 1. B

     Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

    • Exkurzia do Viedne

    • Predvianočnú Viedeň vo štvrtok 15.12.2022 navštívili aj študenti I.A, ktorých veľmi aktívne dopĺňali vybraní študenti kvinty. Na prehliadke umeleckých zbierok v zámku Belvedér všetkých očarila trvalá výstava Gustáva Klimta, rovnako diela avantgardy i súčasného umenia. Hlavnou časťou exkurzie bola návšteva moderného centra finančného vzdelávania FLIP (First Financial Life Park), kde si počas interaktívnej prehliadky študenti overovali svoje vedomosti z oblasti hospodárenia, plánovania osobného rozpočtu, uvedomili si dôležitosť správnych rozhodnutí vo finančnej oblasti a ich dôsledky. Jedinečným spojením vzdelávania, zábavy a výziev, ktoré prehliadka ponúka si študenti rozšírili obzory v oblasti finančnej gramotnosti, tak dôležitej pre ich život.

    • Skrátené vyučovanie v pondelok 19.12.2022

    • Vážení rodičia, milí študenti,
     oznamujeme Vám, že v pondelok 19. decembra 2022 bude skrátené vyučovanie.
     Zvonenie:
     1. hodina: 7:30 - 8:00
     2. hodina: 8:05 - 8:35
     3. hodina: 8:45 - 9:15
     4. hodina: 9:35 - 10:05
     5. hodina: 10:15 - 10:45
     6. hodina: 10:55 - 11:25
     7. hodina: 11:35 - 12:05
     8. hodina: 12:10 - 12:40
     Ďakujeme za porozumenie.

   • Náboj Junior
    • Náboj Junior

    • Jubilejný 10. ročník súťaže Náboj Junior sa uskutočnil v ôsmich krajinách a zúčastnilo sa ho takmer 1500 tímov. 
     Našu školu reprezentovali 2 tímy. 
     Študenti z kvarty: Branislav Blaščák, Peter Borušovič, Ján Nemeček a Filip Világi obsadili spomedzi tímov z bratislavského kraja vynikajúce 5. miesto.
     Študenti z tercie: Lenka Fialová, Timotej Fleško, Šimon Kaluža a Sofia Köllnerová skončili na 11. mieste.
     O kvalite našich tímov svedčí aj 45. a 112. miesto spomedzi všetkých zúčastnených takmer 1500 európskych tímov.
     Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy!

    • EXKURZIA VO VIEDNI

    • V pondelok 5. 12. 2022 absolvovala SEXTA a II.A celodennú exkurziu do Viedne, v rámci ktorej navštívilli Prírodovedecké a Umeleckohistorické múzeum, Cisársku hrobku Habsburgovcov a tradičný Wiener Christkindlmarkt pred radnicou. 

   • Poďakovanie za účasť na zbierke "Koľko lásky"
    • Poďakovanie za účasť na zbierke "Koľko lásky"

    • Vážení rodičia, milí učitelia a študenti!

     Chceli by sme sa Vám veľmi pekne poďakovať za účasť na zbierke "Koľko lásky". Vieme, že krabičky, ktoré ste odovzdali, boli naplnené z lásky. Veľmi si to ceníme. Za našu školu sa nám podarilo vyzbierať krásnych 33 krabičiek. Každá krabička obsahuje kus Vášho srdca. Všetky krabičky majú svojho adresáta. Veríme, že na budúci rok sa nám konečne podarí odovzdať krabičky osobne v domove seniorov.

     Patrí Vám veľké ĎAKUJEM. 

    • Seminár o viacjazyčnosti v EÚ

    • Tento týždeň v pondelok sa v našej škole uskutočnil 45 - minútový seminár na tému viacjazyčnosti v Európskej únii a pracovných príležitostí vyžadujúcich ovládanie viacero cudzích jazykov. Seminár viedla pani Barbora Tricoire, ktoré pracuje v Zastúpení Európskej komisie na Slovensku.

     Pani Tricoire sa po úvodnom predstavení venovala základnému prehľadu o vývoji EÚ a jej fungovaní. Postupne plynule prešla k skupinovej práci so študentmi. Študenti v skupinách pracovali na rovnakom zadaní, ktoré obsahovalo otázky, napr.: Čo je to podľa vás viacjazyčnosť a ako sa prejavuje? Nahradí niekedy umelá inteligencia prekladateľov a tlmočníkov? a pod. Odpovede na všetky otázky si študenti vyhodnotili spolu s pani Tricoire v rámci diskusie. 

     Následne sa študenti dozvedeli, aké typy prekladateľských softvérov používajú inštitúcie Európskej únie a ako fungujú tlmočníci európskych orgánov. V záverečnej časti semináru pani Tricoire rozprávala o možnostiach uplatnenia sa na slovenskom pracovnom trhu nielen v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva, ale vo všetkých oblastiach, v ktorých je potrebné ovládať cudzie jazyky. Pani Tricoire je vyštudovaná tlmočníčka a prekladateľka anglického a španielskeho jazyka a neskôr si svoje portfólio rozšírila aj o francúzsky jazyk. Na otázku študentov, ktoré cudzie jazyky majú uplatniteľnosť na slovenskom pracovnom trhu pani Tricoire odpovedala na základe dát, že sú to anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, maďarský jazyk a poľský jazyk. Využitie španielskeho jazyka na Slovensku je podľa jej slov prakticky zanedbateľné. 

    • 8.12.2022 školská jedáleň nevarí

    • Vážení rodičia, milí študenti,
     oznamujeme Vám, že dňa 8.12.2022 (vo štvrtok) sa v našej školskej jedálni nebude variť z technických príčin.
     Ďakujeme za porozumenie.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje