• Olympiáda ľudských práv
    • Olympiáda ľudských práv

    • Srdečne blahoželáme Tomášovi Tereščákovi z III.A k 4. miestu v krajskom kole Olympiády ľudských práv a k postupu do celoslovenského kola. 
     Tomáš, nech sa Ti v ňom darí a ďakujeme za reprezentáciu našej školy!

   • Klub učiteľov fyziky
    • Klub učiteľov fyziky

    •  Pozývame na februárový Klub učiteľov fyziky, ktorý bude 15.2.2022 o 18.h 

     Témy:

     👩‍🏫 CANVA
     Učiteľský účet a jeho výhody.

     • Janka Kaščáková, ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou

     💡 METODIKY alebo “TO LEPŠIE NEVYMYSLÍŠ”
     Ušetrime si čas a (vy)užívajme si hotové overené metodiky od IT Akadémie.

     • Janka Kaščáková, ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou

     🦉 STAČÍ CHCIEŤ A IDE TO

     Už malé deti baví veda. Kde hľadať inšpirácie na hru s vedou?

     • Janka Šišková, ZŠ Nižná brána Kežmarok

     🎬 NATÁČAME A STRIHÁME VIDEO
     Pozrieme sa na to v čom nahrať a ako zosrihať video. Z ktorých databáz čerpať obrázky, hudbu, ikonky do svojich videí.
     (Príprava na klub: nainštalujte si OBS Studio, OpenShot Video Editor)

     • Peter Mráz, ZŠ Moskovská, Banská Bystrica
     • Adriana Macková, Gymnázium A. Bernoláka, Senec

     Prihlásiť sa na webinár je potrebné tu:

     Tešíme sa na vás
     Adriana Macková
     KUF, Gymnázium A. Bernoláka, Senec & Komenského inštitút, CEEV Živica

    • Školský semafor - aktualizovaný 4.2.2022

    • BEZPRÍZNAKOVOSŤ
     Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (cez EduPage). Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.
     DOMÁCE SAMOTESTOVANIE
     Odporúča sa v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy. Použitie Ag samotestov je rodič povinný hlásiť škole cez EduPage. V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiak zostáva doma a rodič kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup. Rodič tiež oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.
     PRERUŠENIE VYUČOVANIA V TRIEDACH
     Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 5-dňovej karantény. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. V prípade výskytu klinických príznakov počas karantény rodič telefonicky alebo e-mailom kontaktuje detského lekára.
     Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u tejto osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19. 

     Izolácia je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19.
     Izolácia trvá po dobu 5 dní od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých klinických príznakov ochorenia.
     Koniec izolácie určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie.
     Počas 5 dní po ukončení izolácie dôrazne odporúčame, aby žiaci minimalizovali kontakt so žiakmi mimo svojej triedy (napr. mimovyučovacie aktivity) a nosili respirátor FFP2.

     Karanténa je pre osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov. 
     Trvanie: 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov.
     Koniec karantény:
     a) pri bezpríznakovom priebehu po 5 dňoch,
     b) v prípade príznakov je potrebné kontaktovať lekára.
     Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení karantény.
     Po ukončení karantény tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

     Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá je:
     1. kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku alebo
     2. kompletne očkovaná alebo
     3. ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
     Tieto osoby sú povinné mať 7 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.
     Žiaci v škole a školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.

     V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu môže rodič po ukončení domácej izolácie svojho dieťaťa predložiť škole, školskému zariadeniu a pri mimovyučovacích aktivitách „Čestné vyhlásenie o pozitivite Ag samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“. Na základe tohto čestného vyhlásenia bude mať žiak výnimku z karantény iba v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách v prípade, že príde do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19. Pokiaľ bol žiak v izolácii na základe pozitívneho výsledku Ag samotestu, dôrazne odporúčame pri návrate do školy (večer alebo ráno pred nástupom) absolvovanie Ag samotestu, aby sa minimalizovalo riziko prenosu nákazy na pôdu školy. Žiak nastupuje do školy iba v prípade negatívneho výsledku Ag samotestu. Pri návrate do školy sa nevyžaduje potvrdenie o ukončení izolácie od lekára, rodič predloží iba „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.

    • INEKO rebríčky najlepších základných a stredných škôl

    • Inštitút INEKO zverejnil aktuálne rebríčky ZŠ a SŠ za školský rok 2020/2021.
     Ich hlavným cieľom je poskytnúť širokej verejnosti informácie o dosahovaných výsledkoch všetkých slovenských základných a stredných škôl. 

     Ako v tomto rebríčku obstála naša škola?
     Vynikajúco!

     Zo všetkých gymnázií v Bratislavskom kraji sme na poprednom 6. mieste a nestratili sme sa ani v celoslovenskej konkurencii.
     Presvedčte sa :-)
     https://skoly.ineko.sk/

   • Šaliansky Maťko, recitačná súťaž
    • Šaliansky Maťko, recitačná súťaž

    • Výsledky školského kola recitačnej súťaže Šaliansky Maťko

     1. miesto: Šimon Gužela (sekunda) 

     2. miesto: Klára Martinková (príma) 

     3. miesto: Adam Juraši (sekunda), Dominika Nagyová (príma) 

     Víťazovi srdečne blahoželáme a prajeme mu veľa úspechov v okresnom kole! 

   • logo Biologická olympiáda
    • Biologická olympiáda

    • Výsledky školského kola Biologickej olympiády kategórie C

     1. miesto: Ján Nemeček – tercia

     2. miesto: Ingrid Hlavandová – tercia

     3. miesto: Alžbeta Nagyová – kvarta

     Víťazom a postupujúcim gratulujeme!

   • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
    • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

    • Dňa 13. 1. 2022 sa konalo online okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Vo veľkej konkurencii,
     hlavne v kategóriách 1A a 1B, sa Johanka Holubová z kvarty umiestnila na vynikajúcom 2. mieste.
     Janka Bučková z II.AKamila Kováčová z III.A ako víťazky vo svojich kategóriách postupujú do
     krajského kola.
     Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu našej školy a postupujúcim na prvom mieste držíme
     palce v krajskom kole!

    • Fantastický úspech Tomáša Tereščáka

    • Náš študent Tomáš Tereščák z III.A obsadil vo svojej kategórii v Olympiáde kritického myslenia spomedzi 557 študentov z celého Slovenska vynikajúce 5. miesto.
     Tomášovi zo srdca blahoželáme k veľkému úspechu, ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov!

   • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

    • Maličkosti, ktoré zahrejú pri srdci. Pocit, že na Vás niekto myslí a nie ste na Vianoce sami.

     Na prelome novembra a decembra sme sa zapojili do 4.ročníka celoslovenského projektu  "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?". Podstatou projektu sú obyčajné krabice od topánok obalené papierom a naplnené drobnosťami, ktoré potešia tisícky seniorov v domovoch dôchodcov a podobných zariadeniach. 

     Prvé krabičky pribúdali pomaličky, ale potom sa s nimi akoby roztrhlo vrece. Mnohí študenti krabičky plnili individuálne, niektorí vytvorili krabičku spoločne so spolužiakmi ako trieda. Aj pedagógovia sa zapojili.  Podarilo sa nám vyzbierať 52 vianočných krabičiek. 

     Zozbierané  krabice sme podľa odovzdali kontaktnej osobe za mesto Senec. Po párdňovej karanténe boli skontrolované, niektoré doplnené či upravené a následne odovzdané v zariadení pre seniorov Domus Bene, ktoré sídli v lokalite Slnečných jazier v Senci. Ako bonus sme prispeli aj ďaľšími predmetmi (knihy, kávička, spoločenská hra, sladkosti), ktoré starkých určite potešili a vyčarili im úsmev na tvári.

      

      

   • Učitelia pečú zdravotníkom
    • Učitelia pečú zdravotníkom

    • Ako sme aspoň trochu spríjemnili lekárom a sestričkám  Vianoce 

     Aj učitelia GAB Senec sa zapojili do akcie, kde učitelia napečú vianočné koláče pre vyčerpaných lekárov a sestričky na covidových oddeleniach. Nemajú to ľahké a zaslúžia si vďaku a podporu. Tak sme sa pripojili k nápadu pani učiteľky Stanky Opatovej z Nižnej nad Oravou, zorganizovali sme sa cez Facebook a spolu so školami v okolí sme napiekli a potom odovzdali koláčiky na riaditeľstvo Fakultnej nemocnice v Trnave a pre urgent a covid oddelenie a ARO nemocnice v Galante. Zdravotníkov táto forma solidarity prekvapila, dojala a naplnila radosťou. 

      Aká bola reakcia riaditeľstva Fakultnej nemocnice Trnava? Môžete si prečítať tu. 

   • Nová študentská firma GABTIVITY
    • Nová študentská firma GABTIVITY

    • Milí študenti, učitelia a priatelia našej školy,

     dňa 17. decembra 2021 bola naša nová študentská firma GABTIVITY zaregistrovaná v simulovanom obchodnom registri. Týmto by sme všetkým akcionárom chceli poďakovať za podporu a záujem. V blízkej budúcnosti budeme všetkých zákazníkov informovať o možnosti objednávania a zakúpenia našich produktov.

     Už v stredu 22. decembra bude pre vás k dispozícii prvý náš produkt - školský stolový kalendár na rok 2022.

     Dávame do pozornosti tiež náš instagram, kde budeme taktiež zverejňovať všetky novinky a aktuálne informácie.

     Tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu. Tím  študentskej firmy „GABTIVITY“.

    • Best in English

    • Naša študentka Kamila KOVÁČOVÁ z III.A sa umiestnila v medzinárodnom testovaní BEST IN ENGLISH na 10. mieste zo 17 223 študentov z 595 škôl a 32 krajín. Na Slovensku jej patrí prvé miesto. Blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy!

    • Pozor súťaž!

    • Predmetová komisia anglického jazyka vyhlasuje súťaž o najkrajší krátky vianočný príbeh. Krátke príbehy (cca 70-200 slov) v anglickom jazyku budú anonymne zverejnené na stránke našej školy a víťazov vyberiete vy, študenti, hlasovaním. Súťažíme v dvoch kategóriách - starší a mladší žiaci. Víťazi budú odmenení peknou cenou. Termín odovzdania: koniec januára 2022. Súťažiaci pošlite svoje práce vo Worde na adresu drobna@gab.sk. Prajeme príjemné a kreatívne tvorenie.    

    • Olympiáda kritického myslenia

    • Olympiáda kritického myslenia je súťaž určená pre žiakov a žiačky stredných škôl, ktorá sa snaží adresovať nedostatok vzdelávania v oblasti mediálnej a informačnej gramotnosti a tak zabezpečiť ich väčšiu odolnosť voči dezinformáciám a konšpiračným teóriám. Učí stredoškolákov a stredoškoláčky správy overovať, hodnotiť presvedčivosť argumentácie a vnímať manipulatívne techniky.  

     Prečo sa zapojiť? Okrem pozitívneho efektu na rozvoj kompetencií mediálnej gramotnosti a kritického myslenia u zapojených súťažiacich môžu byť motiváciou pre zapojenie aj pripravené ceny pre prvé kolo:

     • Škola s najväčším počtom zapojených súťažiacich získa neviazanú finančnú odmenu vo výške €1000.
     • Učiteľky a učitelia, ktorí pripravovali na súťaž budúcich víťazov alebo víťazky OKM, získajú neviazanú finančnú odmenu vo výške €100. 
     • Súťažiaci a súťažiace, ktoré sa umiestnia na 1., 2. a 3. mieste v každej z dvoch kategórií získajú vecné ceny v hodnote €200, €150 a €100.

     Prvé kolo súťaže sa uskutoční už budúcu stredu 15.12.2021. V prílohe Vám posielam náborový plagát, ktorý môžete pripnúť na ozajstnú alebo virtuálnu školskú nástenku.Vaši žiaci a žiačky sa môžu zaregistrovať na webstránke www.okm.sk, na ktorej sa taktiež dozvedia všetky bližšie informácie. Tešíme sa na ich účasť!

    • Projekt Nadácie Volkswagen Slovakia

    • Tento školský rok sme od septembra do decembra realizovali projekt Nadácie Volkswagen Slovakia. Zamestnanecký projekt otca nášho študenta Tomáša Tarcsiho z kvinty bol zameraný na podporu vyučovania nemčiny. Z finančného príspevku 2. 500 EUR od Nadácie VW Slovakia sme zakúpili vybavenie chill zóny vrátane prenosného dotykového monitora. Na projekte sa spolufinancovaním 200 EUR podieľalo aj Rodičovské združenie pri GAB Senec.

     Chill zóna slúži najmä študentom na poobedných krúžkoch nemčiny. V rámci projektových aktivít zažili krúžkari aj stretnutia so siedmimi ľuďmi, ktorí pri svojej profesii pracujú s nemčinou.

     Rodičia našich študentov Mgr. Jana Drinková, Ing. Jana Logojdová, Ing. Štefan Jankovič a Ing. Štefan Tarcsi motivovali svojimi životnými príbehmi, prácou a radami mladých nemčinárov k učeniu sa nemčiny.

     Pán Tarcsi, zamestnanec firmy Volkswagen, pozval na online stretnutie s našimi študentmi aj dvoch kolegov, PaedDr. Milana Petruša z Bratislavy a nemeckého kolegu Matthiasa Kestel, pracujúceho momentálne v Juhoafrickej republike.

     Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia a nášmu Rodičovskému združeniu za podporenie projektu.

     Ďakujeme zúčastneným rodičom, že prijali naše pozvanie na stretnutie a odovzdali svoje cenné a hlavne neprenosné skúsenosti našim študentom.

    • Vyhodnotenie Súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu tried

    • KATEGÓRIA mladších študentov

     1. miesto: Príma

     2. miesto: Sekunda

     3. miesto: Tercia

     4. miesto: Kvarta

      

     KATEÓRIA starších študentov

     1. miesto: II.A

     2. miesto: III.A

     3. miesto: Kvinta

     4. miesto: I.A

     5. miesto: Sexta

     6. miesto: Septima

      

     ŠPECIÁLNU CENU VŠEMOCNEJ OKTÁVY,  ktorou je študentský PUTOVNÝ POHÁR TÝCH NAJLEPŠÍCH Z NAJLEPŠÍCH vyhráva trieda III.A

     Blahoželáme všetkým triedam, všetci ste pre nás víťazmi a ďakujeme vám za vytvorenie krásnej vianočnej atmosféry a spríjemnenie posledných spoločných offline chvíľ v tomto kalendárnom roku!

      

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje