• BBC micro:bit na GAB s kvartou
    • BBC micro:bit na GAB s kvartou

    • Aj takéto zaujímavé projekty na hodinách informatiky naprogramovali a odprezentovali naši kvartania.


     Študenti programovali mikropočítače BBC micro:bit, ktoré škola získala s podporou Rodičovského združenia pri Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci, Nadácie Pontis a Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

   • Historické budovy očami matematiky
    • Historické budovy očami matematiky

    • Obsahom projektového vyučovania na tému Historické budovy na západe Slovenska očami matematiky, bolo pre študentov kvarty a kvinty nájsť historický objekt v okolí, zistiť jeho rozmery, vymodelovať ho v počítačovej aplikácii Sketchup a potom vypočítať jeho objem a povrch.
     Do projektu sa zapojilo 56 študentov z kvarty a kvinty v 15 tímoch pod vedením Alžbety Ivanovej a Márie Morvayovej.
     Na projektoch pracovali od marca do júna 2021.
     Svoje záverečné prezentácie predstavili 17. júna 2021 pred svojimi spolužiakmi, učiteľkami matematiky, triednymi učiteľkami a vedením školy.
     Ako sa im darilo a aké zaujímavé budovy z nášho okolia sa im podarilo spracovať si môžete pozrieť v tomto videu.

     Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Nadácie Orange.

   • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo
    • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

    • Michaela Biskupičová z III. A získala na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína

     v prednese poézie vo IV. kategórii  2. miesto.

     Postupuje do krajského kola súťaže.

     Srdečne blahoželáme!

    • Majstrovstvá SR v plávaní

    • Úspešné zvládnutie Majstrovstiev Slovenska mladších a starších žiakov v plávaní má za sebou aj naša žiačka prímy Nina Jankovská.

     V silnej konkurencii sa jej podarilo zo siedmich štartov získať 3 strieborné medaily

     Ninke srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

    • Majstrovstvá SR v plávaní

    • Hugo Čarský z tercie má za sebou úspešný víkend na Majstrovstvách SR v Šamoríne. Darilo sa mu a potvrdil výbornú formu. Vo svojej kategórii získal dva tituly majstra SR a tiež strieborné a bronzové medaily.

    • Piatok - 25. jún 2021

    • Vážení rodičia, milí študenti.
     V piatok (25. júna 2021) budú v priestoroch seneckého amfiteátra našim študentom slávnostne odovzdané bronzové ceny programu DofE a pochvaly riaditeľkou školy za mimoriadne úspechy a zásluhy v tomto školskom roku.
     Imatrikulačnou slávnosťou privítame medzi nami študentov prímy a I.A.
     Študenti prídu do školy na 7:30 hod. a následne sa spolu s triednymi učiteľmi presunú do amfiteátra. Prosíme Vás o zabezpečenie pitného režimu a ochrany pred slnkom (pokrývka hlavy, slnečné okuliare, opaľovací krém...).
     Po skončení sa presunieme späť do budovy školy, vyučovanie bude končiť o 11:00 hod., následne sa bude vydávať obed.

    • Zvonenie a obedy počas skráteného vyučovania

    • 1. hodina: 7:30 - 8:00 hod.

     2. hodina: 8:05 - 8:35 hod.

     3. hodina: 8:45 - 9:15 hod.

     4. hodina: 9:35 - 10:05 hod.

     5. hodina: 10:15 - 10:45 hod.

     6. hodina: 10:50 - 11:20 hod.

     7. hodina: 11:25 - 11:55 hod.

     8. hodina: 12:30 - 13:00 hod.

     Obed sa žiakom vydáva po tej hodine, ktorou končia vyučovanie.

     Žiaci, ktorí majú 8 hodín, idú na obed ešte pred začiatkom ôsmej hodiny.

   • Logo Digitálna Koalícia SK
    • IT Fitness Test 2021 - výzva na zapojenie sa

    • Pandémia COVID-19 potvrdila nevyhnutnosť, aby aj naši učiteliažiaci bezpečne ovládali digitálne technológie vo vzdelávaní i v bežnom živote. Až do 31.7.2021 prebieha na Slovensku test digitálnych zručností - IT Fitness Test 2021 s možnosťou získať certifikát a súťažiť o vecné ceny.

     Pred samotným testovaním je potrebné zaregistrovať sa. Na otestovanie sa obvykle stačí 1 hodina a prístup na internet. Môžete sa otestovať v škole (napr. na hodine informatiky) i z pohodlia domova.

     Niektoré z noviniek v jubilejnom 10. ročníku IT Fitness testovania: 

     1. Test sa aktuálne sústreďuje na zvládnutie dištančného online učenia a bezpečnosť na internete. Test pomáha, nie je na kritiku nedostatkov.  
     2. Pripravované inštruktážne videá a online inštruktáže aj naši učitelia informatiky vám radi pomôžu zapojiť sa.
     3. Každý, kto sa do testovania zapojí, vyplní svoje osobné údaje, informačnú časť a urobí test aspoň na 50%, zapája sa do súťaže o pekné a hodnotné ceny.

     Podrobnejšie informácie: https://itfitness.sk/. 

     Výzvu podpísali:

     • Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,
     • Monika Filipová, štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a 
     • Mário Lelovský, predstaviteľ Digitálnej koalície a IT Asociácie Slovenska.
   • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
    • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

    • Adam Vietoris z kvarty získal na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína

     v prednese prózy v III. kategórii  1. miesto.

     Postupuje do krajského kola súťaže.

     Srdečne blahoželáme!

   • BBC micro:bit na GAB
    • BBC micro:bit na GAB

    • Prostriedky získané Rodičovským združením pri Gymnáziu Antona Bernoláka v projekte "BBC micro:bit na GAB" z grantu Nadácie Pontis, Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, sme použili na zakúpenie programovateľných mikropočítačov BBC micro:bit a príslušenstva k nim. Počas dištančného vyučovania sme zapožičali micro:bit žiakom kvarty. V spolupráci s Aj Ty v IT sme naplánovali online workshop pre žiakov kvarty na zoznámenie s BBC micro:bit. Na online hodinách informatiky v MS Teams programovali nielen v simulátore ale aj priamo s hardvérom. Po obnovení prezenčného vyučovania pokračovali v práci na spoločných projektoch. Programovanie micro:bit si vyskúšali aj naši maturanti na Seminári s informatiky. Pre deviatakov zo ZŠ J. G. Tajovského v Senci sme pripravili online workshop programovania mikropočítačov BBC micro:bit.

    • Oznam o počte voľných miest pre uchádzačov do 1. ročníka švorročnej a osemročnej formy štúdia

    • Vážení zákonní zástupcovia a milí uchádzači o štúdium na štvorročnej a osemročnej forme štúdia na našej škole.

     Pre školský rok 2021/2022 prijmeme 30 žiakov 9. ročníka ZŠ do jednej triedy 1. ročníka štvorročnej formy štúdia a 30 žiakov 5. ročníka ZŠ do jednej triedy 1. ročníka osemročnej formy štúdia.

     Stav obsadenosti miest ku dňu 28.05.2021: 

     počet obsadených miest do 1. ročníka štvorročnej formy štúdia: 30
     počet voľných miest: 0

     počet obsadených miest do 1. ročníka osemročnej formy štúdia: 30
     počet voľných miest: 0

    • PIKOPRETEK

    • Dňa 12. 5. 2021 sa štvorčlenné tímy z GAB-u vydali na misiu od Pikopreteku. Po útoku nepriateľov mali 90 minút na záchranu planéty Zeme. Potrebovali pozbierať stránky z knihy Histórie. Pri ich hľadaní preskakovali z miesta na miesto vo virtuálnych svetoch. Po vyriešení zaujímavých úloh zachránili Zem pred útokom nepriateľov pomocou vytrhnutých úryvkov. Vedúce oddelenie ich neskôr zoradilo podľa ročníkov a úspešnosti:

     Príma 22. miesto
     Sekunda16. a 23. miesto
     Tercia 7. miesto

   • logo IQ olympiáda
    • IQ olympiáda

    • Uspešným riešiteľom regionálneho kola Západ (Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj) sa stal a do celoslovenského finále postúpil Peter Žukovský z kvarty.

     Srdečne blahoželáme a držíme palce vo finále IQ olympiády!

   • Python Cup 2021
    • Python Cup 2021

    • Do programátorskej súťaže Python Cup sa zapojilo 198 súťažiacich z celého Slovenska, z toho 12 z GAB. Najúspešnejšími z našich študentov boli:

     • pódiové 3. miesto: Jakub BITTARA (II.A)
     • Martin HOLEC (37. miesto, percentil 81)
     • Šimon MARŠALEK a Ubaldo Aurélius MARKUS (44. miesto, percentil 75)

     Srdečne blahoželáme!

     Ďakujeme za účasť všetkým súťažiacim - Hanka JANKOVIČOVÁ a Walter STEINHÜBEL (II.A), Matej HLAVANDA a Dalibor BATĚK (septima),  Marek SULO a Kristína GERNICOVÁ (oktáva), Matej BAIER a Gabriel GULDAN (IV.A).
     .

   • logo Scratch Cup
    • Scratch Cup 2021

    • Do programátorskej súťaže Scratch Cup sa zapojilo 185 súťažiacich z celého Slovenska, z toho 13 z GAB. Najúspešnejšími z našich študentov boli terciáni:

     • Samuel Klčo (10. miesto, percentil 95),
     • Martin Kuťka (30. miesto, percentil 84) a 
     • Lukáš Kocman (41. miesto, percentil 75).

     Srdečne blahoželáme!

     Ďakujeme za účasť všetkým súťažiacim - z kvarty Dominik HALUŠKA, z tercie Marek BALÁT, zo sekundy Martin DRDÁK, Nicholas VOLNÍK, Samuel KUBIČINA, z prímy Roderik JAMBRICH, Kristián ŠIŠKA, Timotej FLEŠKO, Šimon GUŽELA a Adam JURAŠI.

    • Pravidlá pre našu školu od 10. mája 2021

    • Vyhlásenie o bezinfekčnosti sa dokladá cez EduPage (Žiadosti / Vyhlásenia), vždy po neprítomnosti žiaka alebo zamestnanca v škole 3 dni a viac (vrátane víkendov a sviatkov).

     Prosíme Vás, aby ste toto vyhlásenie posielali deň pred nástupom do školy (nie skôr) do 17:00 hod.
     Ďakujeme.
      

    • Úspech našich študentov v krajskom kole Chemickej olympiády

    • Barbora ČINTALANOVÁ z kvarty získala v krajskom kole ChO v kategórii D výborné 4. miesto. V krajskom kole ChO súťažili aj jej spolužiaci Ella BORŠ a Tomáš POLLÁK, ktorí sa stali jeho úspešnými riešiteľmi. 

     Baške, Elle a Tomášovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu nášho gymnázia!

    • Koniec debatnej sezóny - 4. kolo Juniorskej debatnej ligy

    • V soboru 1. 5. 2021 sa uskutočnilo 4. kolo Juniorskej debatnej ligy pre druhú kategóriu.
     Lea Gašparová a Alžbeta Nagyová z tercie debatovali na pripravovanú tézu: "Ľudia s obezitou by mali platiť vyššie zdravotné poistenie" a improvizovanú tézu uvedenú tu na obrárzku. Ďalej sa zúčastnili seminára “Štruktúra argumentačnej línie” Betka a Lea, ďakujeme za reprezentáciu školy.

     A ešte slová na záver debatnej sezóny.
     Veľa voľného času, čo ste venovali príprave na debatné turnaje vás naučilo vyhľadávať si relevantné informácie, vyberať tie najdôležitejšie argumenty, vysvetliť a dokázať ich a predstaviť svoj zámer, ktorý bude prínosom pre ľudí a spoločnosť. A toto je dôležitá zručnosť, ktorá sa vám zíde aj v profesijnom aj osobnom živote.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje