• Zber papiera na škole

    • Vážení rodičia a milí študenti.
     V dňoch 20.10.2021 (streda) a 21.10.2021 (štvrtok) bude na našej škole prebiehať zber papiera.
     Papier sa bude zbierať a vážiť na školskom dvore v čase od 07:15 hod. do 08:20 hod.
     Pre víťaznú triedu i najlepších zberačov jednotlivcov je pripravená odmena.
     Za snahu a ochotu pomôcť dobrej veci Vám ďakuje naše kolégium Zelenej školy.

    • Aktuálne informácie

    • SENEC - "oranžový okres"
     Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

     Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy, ktorí s ním prišli do kontaktu 2 dni pred testovaním alebo pred objavením sa prvých klinických príznakov, do 10-dňovej karantény.
     Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny.

     Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní.

     Ak je iná osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzkym kontaktom inej pozitívnej osoby), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u tejto osoby v spoločnej domácnosti nepotvrdí ochorenie COVID-19.

     Ak je žiak označený ako úzky kontakt, zostáva v 10-dňovej karanténe len tento žiak, zvyšok triedy sa vzdeláva prezenčne.

     Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

     V prípade, že žiak alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, odporúčame rodičovi alebo zamestnancovi, aby o tom informoval školu prostredníctvom formuláru „Oznámenie o výnimke z karantény“.

    • Klub učiteľov a učiteliek fyziky

    • Utorok 19.10. o 18.h pozývame na Klub učiteľov a učiteliek fyziky 🙂

     Témy:

     🏆 KAŽDÝ MÁ ŠANCU byť v triede víťazom

     Súťaž, ktorá má potenciál motivovať žiakov v triede k práci na doplnkových úlohách z fyziky, kde ocenenie môže získať každý

     Ing. Jana Šošovičková, SZŠ N. Dubnica

     🎬 TICHÉ VIDEO vo vyučovaní fyziky

     Možnosti využitia tichého videa vo vyučovaní fyziky, jeho tvorba aj hodnotenie.

     Mgr. S. Gorčáková, FMFI UK Bratislava

     Je potrebné vopred sa prihlásiť na webinár: https://forms.gle/KTLm7HqT1JoMDTT59

     Do skorého videnia 🙂

     Adriana Macková, KUF

     kufyziky@gmail.com

    • Veľký úspech v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína!

    • Študent kvinty Adam Vietoris získal v krajskom kole celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Bratislavské metamorfózy 2021 v III. kategórii v prednese prózy úžasné 1. miesto.

     Tešíme sa, srdečne blahoželáme a držíme Ti palce v celoštátnom kole, Adam :-)

    • Klub učiteľov fyziky

    • Utorok 21.9. o 18.h pozývame na Klub učiteľov a učiteliek fyziky 🙂

     Témy:

     👩‍🏫 IT Akadémia - plán a ponuka pre rok 2021/22

     🌎 PRÍŤAŽ - podpora fyzikálneho vzdelávania mimo hodín fyziky

     Porozpráva a na otázky odpovie RNDr. Katarína Kozelková PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

     Prihlásiť sa na webinár je potrebné tu: https://forms.gle/8ZSA8P1tXijymzza9

     Do skorého videnia 🙂

     Adriana Macková, KUF

     kufyziky@gmail.com

    • 5 DNÍ do konca prihlasovania do AKADÉMIE

    • V utorok o 13.15 hod. sa v Multimediálnej miestnosti 1 uskutoční posledný ukážkový seminár Akadémie veľkých diel - pozývame najmä tretiakov, štvrtákov, septimu, oktávu a všetkých, ktorí to doteraz nestihli.
     Od 14.00 - 14.15 hod. bude krátke informačné stretnutie o AVD.
     Tešíme sa na Vás!

    • Exkurzia FOTOZÁŤAŽ

    • Dňa 14. 9. 2021 sa žiaci kvinty zúčastnili environmentálnej exkurzie programu ENVIRÓZY s návštevou pevnosti v Komárne a ekofarmy SEV DROPIE na Žitnom ostrove. Výhernú exkurziu kvinta získala zásluhou Barbory Čintalanovej, ktorá sa v celoslovenskej fotografickej súťaži zameranej na mapovanie environmentálnych záťaží umiestnila na 1. mieste. Srdečne blahoželáme!

    • AKADÉMIA VEĽKÝCH DIEL prvýkrát na GAB

    • Milý študent, študentka.
     Využi unikátny program zameraný na rozvoj charakteru, kritického myslenia, čítania s porozumením, sústredenosti... Zaži klasické vzdelávanie, aké ponúkajú najlepšie školy v zahraničí a semináre inšpirované formou vzdelávania Oxfordskej univerzity a americkej Cana Academy.
     Tak neváhaj a urob niečo pre svoj osobnostný rozvoj a budúci profesionálny život (je možné spojiť aj s programom DofE). Viac informácií nájdeš tu https://www.akademiavelkychdiel.sk/ a v prílohe.
     Mail_pre_studentov.docx
     List_rodicom.docx
     ​​​​​​​Tešíme sa na Teba!

    • Začiatok nového školského roka 2021/2022

    • Milí naši študenti, vážení rodičia,

     nový školský rok otvoríme vo štvrtok 2. septembra nasledovne:

     - triedy príma a I.A sa o 8:00 hod. na školskom dvore stretnú so svojimi triednymi učiteľmi a následne pôjdu do svojich tried,
     ​​​​- všetky ostatné triedy prídu na 8:30 hod. priamo do svojich tried.
     Predpokladaný čas strávený v škole je 60 minút.

     Všetci študenti musia priniesť vyplnené Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré nájdete v prílohe. Zaslať ho môžete aj cez rodičovské konto v EduPage do stredy 1.9.2021 do 15:00 hod. Bez jeho predloženia študenti nemôžu vstúpiť do budovy školy. Vstup rodičov do budovy školy nie je možný.

     V piatok 3. septembra budú študenti v škole od 7:30 do 11:55 hod. s triednymi učiteľmi, budú tiež dostávať učebnice.

     Vo štvrtok a v piatok sa v školskej jedálni nevarí, obedy sa budú vydávať od pondelka 6. septembra. Študenti sa môžu na obedy prihlásiť pomocou zápisného lístka u vedúcej jedálne.

     ​​​​​​​Prosíme rodičov, ktorí si objednali AG samotesty o sledovanie stránky školy, kde budú čoskoro uverejnené informácie o ich prevzatí.

     Tešíme sa na vás všetkých!

     Prílohy:
     Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti: Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx
     Školský semafor: Skolsky_semafor_platny_v_skolskom_roku_2021-2022.pdf


    • Zisťovanie záujmu o domáce AG samotesty

    • Vážení rodičia,
     v súvislosti so zverejnením nového školského semaforu pre školský rok 2021/2022 Vás informujeme, že škola má možnosť zabezpečiť AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre každého žiaka určené na domáce použitie v počte 25ks/žiak.
     Prosíme Vás o vyjadrenie záujmu o tieto AG samotesty prostredníctvom Vášho rodičovského konta v EduPage do 25.8.2021 (v prípade súrodencov na škole za každé dieťa zvlášť).
     Ďakujeme

    • Veľký úspech v dejepisnej súťaži

    • FILIP SZIKHART z I.A zíkal vynikajúce 1. miesto v študentskej súťaži, ktorej vyhlasovateľom bola Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV a Archeologický ústav SAV. Jeho víťazná odborná práca s názvom Aténsky mor a jeho dopad na spoločnosť bude uverejnená v časopise Slovenskej archeologickej spoločnosti. 

     Filipovi k fenomenálnemu úspechu zo srdca blahoželáme a ďakujeme za perfektnú reprezentáciu našej školy!

   • Fyzika s podporou Reiffeisen
    • Fyzika s podporou Reiffeisen

    • Náš projekt Objavujme vedu inak v programe Gesto pre mesto od Raiffeisen banky získal finančnú podporu 1000 eur na pomôcky na fyziku.
     Vo
     videu si študenti sekundy a kvinty odskúšali najnovší LabQuest systému Vernier počas krátkej prezenčnej výučby na konci školského roka 2020/2021.

   • Hodžov novinový článok
    • Hodžov novinový článok

    • Už po druhýkrát sa v tomto školskom roku tešíme z úspechov našich žiakov v celoslovenskej literárnej súťaži Hodžov novinový článok. V jarnom kole sa so svojimi prácami na tému Ako vnímať svet otvorenými očami umiestnili na popredných miestach:

     Nina Koziaková /kvinta/ - zlaté pásmo
     Alžbeta Nagyová /tercia/ - strieborné pásmo
     Eva Pozsárová / tercia/ - bronzové pásmo.

     Dievčatám srdečne blahoželáme! 

   • Senecké pero
    • Senecké pero

    • Srdečne gratulujeme našim študentom k úspešnej reprezentácii školy v mestskej literárnej súťaži Senecké pero! V kategórii žurnalistický článok získala Petra Blahútová z kvinty 2. miesto. V kategórii próza sa na 2. mieste umiestnil Daniel Murgaš z oktávy a 1. miesto získal Tomáš  Koiš z oktávy.  Z našich najmladších študentov sa v kategórii próza na 1. mieste umiestnil Matúš Martinka z prímy. Ocenení boli pozvaní na slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže, ktoré sa uskutočnilo dnes 23. 6. v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci. 

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje