• 2. kolo prijímacích skúšok

    • Druhé kolo prijímacích skúšok do štvorročnej formy štúdia sa bude konať 21. júna 2022.
     Prihlášky je potrebné doručiť do 13. júna 2022 cez elektronický systém EduPage alebo poštou.

   • CyberGame Logo
    • CyberGame2022

    • Od marca do mája prebiehala CyberGame 2022 - Kyberbezpečnostná hra pre študentov, talentovaných hráčov, programátorov aj profesionálov rôznej úrovne. V kategórii študent sa zapojilo 231 súťažiacich a na 10. mieste sa umiestnil náš študent, Jakub Bittara z III.A. Srdečne blahoželáme! 

    • Rozlúčka s maturantami

    • V piatok 20. mája sa s nami pred akademickým týždňom rozlúčili naši maturanti. Študenti IV. A a Oktávy zažili posledné spoločné hodiny a posledné školské zvonenie. V zborovni sa poďakovali všetkým vyučujúcim, vedeniu školy, ale hlavne svojim triednym profesorkám Mgr. Bibiáne Strivinskej a PaedDr. Martine Kobolkovej. Na chodbách sa rozlúčili so študentskou časťou školy. Milé maturantky a milí maturanti, prajeme Vám veľa síl pri učení a šťastie pri maturitnom stole.

   • Nekupuj si sladkú vodu v plastovej fľaši, urob sirup a zarob si ho s vodou
    • Nekupuj si sladkú vodu v plastovej fľaši, urob sirup a zarob si ho s vodou

    • Piatkové doobedie sme si vychutnávali vodu s čerstvým bazovým sirupom. Sirup z bazy môžeme použiť aj v kombinácii citrón a mäta s bublinkovou vodou zo sodastreamu. Akcia mala veľký ohlas. Baza, ktorá aktuálne tento víkend kvitne, má priaznivé liečivé účinky, rovnako aj pobyt vonku pri jej zbere :) Ďalším plusom ochutenej vody z domáceho sirupu je, že nevyrábame plastový odpad, neprispievame k uhlíkovej stope prepravou fliaš a šetríme energiu logistických skladov. Tento náš prístup je kvapka, ktorá robí more.

    • Exkurzie z INF

    • So študentmi sexty a II.A sme navštívili expozíciu Múzea počítačov vo Výpočtovom stredisku SAV. Dva roky bez exkurzií z informatiky sme dohnali aj so študentmi III.A, IV.A, septimy a oktávy, ktorí navštevujú seminár z informatiky.

     Odborný výklad vedúceho múzea, doc. Ing. Martina Šperku, PhD., dopĺňali materiály na podporu vyučovania informatikyNa vlastné oči a vlastné uši sme objavovali: začiatky počítania, analógové a číslicové počítače od abakusu až po iPhone; integrované obvody a mikroelektroniku; dátové komunikácie - médiá a transportné technológie a ešte sme sa aj pohrali so šiframi. Múzeum je možné navštíviť aj virtuálne.

   • Klub učiteľov fyziky
    • Klub učiteľov fyziky

    • Pozývame na webinár, ktorý môžete sledovať online 17. mája o 18.h na www.facebook.com/Komenskehoinstitut

     Témy:

      Historický prístup na hodinách fyziky

     Pozrime sa na históriu. Ak vývin vedeckých predstáv v histórii je iný ako postup, ktorý učíme svojich žiakov, oplatí sa pozrieť na históriu a zistiť, čo pomohlo vedcom vytvoriť správne predstavy a spýtať sa, či je to isté možné dosiahnuť aj so žiakmi. Táto paralela je krásne aplikovateľná práve pri mechanike a my sa pozrieme spolu na to, ako je to možné preklopiť do vyučovania.

     PaedDr. Jarier Wannous PhD. - Súkromné gymnázium FUTURUM, Trenčín

      Festival 4 živlov

     Festival 4 živlov je súťaž žiakov základných škôl, ktorí prezentujú svoj vedátorský projekt pomocou panelovej prezentácie. Podnecuje v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Učí ich, aby otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO. Nosnou témou hravej vedátorskej súťaže sú základné prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch – Zem. Prihlasovanie projektov je do 23.mája, Festival 4 živlov 3. júna 2022.

     Ing. Ján Nemec - o.z. AMAVET

     Tento webinár pripravuje Klub učiteľov fyziky pod vedením absolventky a mentorky KI - Adriany Mackovej, Gymnázium A. Bernoláka Senec v spolupráci s Komenským inštitútom CEEV Živica

   • PythonCup - súťaž v programovaní
    • PythonCup - súťaž v programovaní

    • Ďakujeme všetkým trinástim programátorom za reprezentáciu školy v celoslovenskej programátorskej súťaži PythonCup, organizovanej FMFI UK Bratislava.

     Zároveň Blahoželáme našim najúspešnejším riešiteľom k dosiahnutému umiestneniu.

     1.-9. miesto: Jakub BITTARA, III. A, percentil 98,32
     46.-52.    miesto: Jakub DOBOŠ, septima, percentil 90,32
     71.-76.    miesto: Martin HOLEC, oktáva, percentil 85,85
     71.-76.    miesto: Dominik HALUŠKA, kvinta, percentil 85,85

   • ScratchCup - súťaž v programovaní
    • ScratchCup - súťaž v programovaní

    • Ďakujeme všetkým desiatim mladším programátorom za reprezentáciu školy v celoslovenskej programátorskej súťaži ScratchCup, organizovanej FMFI UK Bratislava.

     Zároveň Blahoželáme našim najúspešnejším riešiteľom k dosiahnutému umiestneniu.

     6. miesto: Samuel KLČO, kvarta, percentil 98,99

     11.-13. miesto: Kristián ŠIŠKA, sekunda, percentil 97,81

     22.-26. miesto: Martin KUŤKA, kvarta, percentil 95,62

     32.-34. miesto: Roderik JAMBRICH, sekunda, percentil 94,27

     51.-54. miesto: Šimon BRINZA, príma, percentil 90,89

   • Krajské kolo Olympiády kritického myslenia
    • Krajské kolo Olympiády kritického myslenia

    • Srdečne blahoželáme Tomášovi Tereščákovi z III.A k 1.-2. miestu z 135 súťažiacich 2. kategórie krajského kola Olympiády kritického myslenia. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy a držíme palce do celoslovenského finále.

   • Celoštátne kolo Biologickej olympiády
    • Celoštátne kolo Biologickej olympiády

    • Sme veľmi hrdí, že v 56. ročníku Biologickej olympiády v kategórii B je úspešným riešiteľom celoštátneho kola aj náš študent Lukáš Bolek z II.A.
     Blahoželáme mu k tomuto výnimočnému úspechu a ďakujeme mu za skvelú reprezentáciu našej školy!

   • Krajské kolo Fyzikálnej olympiády
    • Krajské kolo Fyzikálnej olympiády

    • Srdečne blahoželáme Alžbete Nagyovej z kvarty k 6. miestu Štefanovi Jankovičovi z kvarty k 8. miestu v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie E. Tešíme sa z tohto úspechu v náročnej konkurencii škôl Bratilavského kraja.

   • Naši žiaci inšpirujú učiteľov na konferencii TUF
    • Naši žiaci inšpirujú učiteľov na konferencii TUF

    • Päťdesiatka učiteľov, vedeckých pracovníkov, členov SFS a SAV, vysokoškolskí študenti fyziky a učiteľstva fyziky strávilo intenzívne tri dni na konferencii Tvorivý učiteľ fyziky XIII. Bola zameraná na prezentáciu zaujímavých experimentov, inovatívnych vyučovacích metód a postupov, ktoré u žiakov a študentov stimulujú záujem o fyziku a fyzikálne vzdelávanie.

     Naša škola predstavila na Trhu nápadov fyzikálne stolné hry a aktivity žiakov našej prímy, tiež experimenty a akativity, ktoré robia žiaci na hodinách fyziky a takto inšpirovali, vyvolali diskusiu a zaujali.

   • IQ olympiáda
    • IQ olympiáda

    • V aktuálnom ročníku IQ olympiády, Kategória B (2. stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií) sa do súťaže zapojilo 9585 riešiteľov, z toho vo Vašom kraji 1122. Do regionálneho kola postupuje najlepších 80 detí v každom regióne, spolu 240 detí.

     Do regionálneho kola z našej školy postúpili až 4 študenti: 

     1. Timotej Fleško, sekunda (4. v kraji, 15.-18. v celkovom poradí)
     2. Richard Pajpach, kvarta (8. v kraji, 28.-29. v celkovom poradí)
     3. Roderik Jambrich, sekunda
     4. Eva Pozsárová, kvarta

     Blahoželáme všetkým štyrom regionálnym finalistom a držíme palce v ďalšom kole!

   • Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku
    • Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

    • Blahoželáme k vynikajúcemu výsledku nášmu študentovi Markovi Marešovi zo septimy, ktorý sa v krajskom kole Olympiády v ruskom jazyku umiestnil na 3. mieste.
     Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajemu mu veľa ďalších úspechov!

   • Okresné kolo Fyzikálnej olympiády
    • Okresné kolo Fyzikálnej olympiády

    • Srdečne blahoželáme Štefanovi Jankovičovi z kvarty k 2. miestu a Alžbete Nagyovej z kvarty k 4. miestu v okresnom kole Fyzikálnej olympiády kategórie E. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy a želáme veľa šťastia do krajského kola.

   • Krajské kolo Dejepisnej olympiády
    • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

    • Blahoželáme k úspechu Lenke Fialovej zo sekundy, ktorá úspešne reprezentovala našu školu v krajskom kole Dejepisnej olympiády a obsadila vynikajúce 3. miesto

   • Šaliansky Maťko
    • Šaliansky Maťko

    • Srdečne blahoželáme Šimonovi Guželovi zo sekundy k 1. miestu v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko a ďakujeme mu za reprezentáciu našej školy.

   • Postup do celoštátneho kola Biologickej olympiády
    • Postup do celoštátneho kola Biologickej olympiády

    • Lukáš Bolek z II.A reprezentoval v predchádzajúcich dňoch našu školu v krajskom kole Biologickej olympiády v kategórii B, v teoreticko-praktickej časti. Na súťaž sa svedomito pripravoval a jeho zodpovedný prístup, záujem o biológiu a chuť na sebe neustále pracovať sa odzrkadlili vo výnimočnom úspechu - postupu do celoštátneho kola z vynikajúceho 4. miesta.
     Milý Lukáš, blahoželáme a prajeme Ti ešte veľa ďalších úspechov!

   • Výsledky školského kola biologickej olympiády
    • Výsledky školského kola biologickej olympiády

    • Kategória D: teoreticko - praktická časť:

     1. miesto: Diana Vietorisová (príma)

     2. miesto: Nela Klinčoková (príma)

     3. miesto: Ema Ballesteros (príma)

     Víťazom blahoželáme k postupu do okresného kola.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje