• Výsledková listina školského kola Olympiády v anglickom jazyku

    • Výsledková listina školského kola Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 26.11. 2021

     Kategória  1A:                                                                
     1. miesto – Timotej Fleško /sekunda/                              
     2. miesto – Jana Habalová /príma/                                                     
     3. miesto – Júlia Alžbeta Moncoľová /sekunda/    )

     Kategória 1B:
     1. miesto –  Johanka Holubová /kvarta/
     2. miesto – Klára Szalayová /kvarta/
     3. miesto – Michaela Tomášiková /kvarta/

     Kategória 2A:                                                                 
     1. miesto – Janka Bučková /II.A/                                     
     2. miesto – Veronika Kuchtová /kvinta/                          
     3. miesto -  Petra Ravazsová /I.A/                                  
     3. miesto – Michal Roman Pekárek /kvinta/           

     Kategória 2B: 
     1. miesto – Kamila Kováčová /III.A/
     2. miesto – Tomáš Tereščák /III.A/
     2. miesto – Veronika Horváthová /oktáva/
     3. miesto – Ema Bognárová /IV.A/   
     3. miesto – Tim Köppl /oktáva/                                         

     Víťazom gratulujeme a postupujúcim na prvom mieste držíme palce v okresnom kole!      

                    

      

   • Študentská firma GABTIVITY
    • Študentská firma GABTIVITY

    • Milí študenti, učitelia a priatelia našej školy,

     tento rok opäť rozbiehame školskú firmu, ktorá ponúka projekt Gabbers.

     Naša firma sa snaží zaviesť na škole niečo originálne. Určite každý poznáte zberateľské/hracie kartičky Pokémon. Chceli by sme vytvoriť niečo podobné s našou školskou tematikou. Kartičky budeme predávať po setoch (balíček 4-5 kusov), ktoré si budeme môcť vymieňať, dopĺňať a kompletizovať. Neskôr ich doplníme o hru a súťaž.

     Okrem toho máme v pláne predávať školský kalendár. školský diár, zápisník resp. nekonečný kalendár.Pre Vás to znamená možnosť investovania do našich akcií, z ktorých na konci roka môžete získať nemalú sumu naspäť. Inak povedané, ak nás teraz podporíte kúpou akcií, aby sme dokázali úspešne rozbehnúť našu firmu, na konci roka Vás odmeníme časťou z nášho celkového zisku. Cena za jednu našu akciu je 4 €, maximálne si môžete kúpiť 3 akcie.

     Náš tím tvoria mladí ambiciózni študenti, ktorí sa zaujímajú o svet biznisu a podnikania, a už teraz usilovne pracujú na tom, aby všetko fungovalo tak, ako má. Tešíme sa na vašu spoluprácu.

     Predaj akcií: zajtra 10:00 oproti tercii.

     Prezident firmy GABtivity Peter GAVORA.

     Ďakujeme!

    • Trenčiansky robotický deň

    • Krásne 2. miesto v kategórii Do It! obsadili naši kvarťania Martin KUŤKA, Lukáš KOCMAN a Štefan JANKOVIČ na celoslovenskej súťaži robotov na Trenčianskom robotickom dni. So svojim robotom Evička bolo ich úlohou v čo najlepšom čase zvládnuť sledovanie čiary pomocou senzorov a pohybovať sa v bludisku.
     Na súťaži nás reprezentovali aj žiaci sekundy: Vladimír BRDEČKA, Roderik JAMBRICH a Kristián ŠIŠKA, ktorí si vybojovali pekné 5. miesto.
     Chlapci, ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy!
     https://youtu.be/B35Yyvg7n_A

    • Výsledky školského kola Olympiády v nemeckom jazyku

    • 26. novembra 2021 sa konalo online školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré pripravila IUVENTA a písomne preverovalo počúvanie s porozumením, čítanie a s porozumením a jazykové štruktúry.

     Z organizačných dôvodov sme rozhodli, že ústnu časť školského kola nebudeme realizovať, tak ako nám povoľujú pokyny organizátora súťaže.

     Víťazom školského kola blahoželáme a všetkým 44 súťažiacim ďakujeme za skvelú účasť a ich záujem o nemecký jazyk!

     Do okresného kola postupujú prví dvaja víťazi z jednotlivých kategórií:

     Kategória 1A:

     1. Filip Rauza, sekunda

        Dominika Sekerešová, sekunda

     2. Laura Nezbedová, sekunda

     3. Ema Beňová, sekunda

      

     Kategória 1B:

     1. Markus Hirsch, kvarta

     2. Eva Pozsárová, kvarta

     3. Štefan Jankovič, kvarta

      

     Kategória 2A:

     1. Adela Mináriková, sexta

     2. Nikola Furdová, kvinta

     3. Tomáš Pollák, kvinta

      

     Kategória 2B:

     1. Kristán Porzer, oktáva

     2. Hanka Jankovičová, III.A

     3. Katarína Pozsárová, septima 

         Tomáš Sárkányi, IV. A

   • Logo kampane Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
    • Koľko lásky 2021 - Potešme tieto Vianoce seniorov.

    • Vážení rodičia, milí študenti

     Vianoce sú predo dvermi.

     Naša škola sa tento rok zapája do zbierky "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Chceli by sme starkým v domovoch seniorov vyčariť úsmev na tvári a potešiť ich maličkosťami, ktoré by ich zahrali pri srdci. Pocítili by, že na nich niekto myslí a že nie sú na Vianoce sami. Môžete byť aj Vy tí, kto ich poteší a daruje im niečo pekné.

     Zabaľte zvlášť vrch a spodok krabice a v termíne do 2.12.2021 odovzdajte v zborovni.

     To, čo by mal balíček obsahovať, nájdete v priloženom letáku.

     Viac info na www.kolkolasky.sk

     Naplňme spoločne krabice plné lásky ❤️

    • Aktuálne informácie

    • Vážení rodičia, milí študenti,
     v súvislosti s dnešnou aktualizáciou Školského semaforu Vám oznamujeme, že:
     - použitie AG samotestov je zákonný zástupca žiaka (resp. plnoletý študent) povinný hlásiť škole cez vyhlásenie v EduPage,
     - výnimka na nosenie rúšok pre žiakov ZŠ a SŠ bola zrušená 25. 11. 2021,
     vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022,
     - krúžková činnosť sa nerealizuje (len ak je možnosť viesť krúžky online).

    • 3.12.2021 školská jedáleň nevarí

    • Vážení rodičia, milí študenti,
     oznamujeme Vám, že dňa 3.12.2021 (piatok) sa v školskej jedálni z prevádzkových dôvodov nebude variť.
     Ďakujeme za pochopenie.

    • Erasmus + Projekt: Cesta k modernejšej a lepšej škole

    • Moderná škola s kvalitnou výukou je tou pozitívnou predstavou o vzdelávaní nielen pre žiakov a ich rodičov, ale aj pre pedagógov samotných. Aj z tohto dôvodu sa vyučujúce cudzích jazykov Gymnázia Antona Bernoláka v Senci zúčastnili v priebehu leta a jesene zahraničného vzdelávania programu Erasmus+ v rámci projektu s názvom: Cesta k modernejšej a lepšej škole. Na ceste za novým poznaním vycestovali do Nemecka, Rakúska, Grécka a Španielska.

     Koncom októbra sa na popoludňajšom workshope podelili s novými poznatkami so svojimi kolegami.

     Mgr. Lucia Nemečková a Mgr. Alžbeta Durayová absolvovali v Düsseldorfe štruktúrovaný kurz zameraný na využívanie tabletov a aplikácií. Predviedli kolegom inovatívne spôsoby vyučovania pomocou aplikácií ako sú platformy Kahoot, Plickers, či learningapps.

     Mgr. Alena Kohútová priniesla z Atén nové možnosti tvorby videí, ktoré môžu na hodinách využívať nielen učitelia jazykov, ale aj dejepisu, geografie a iných premetov.

     Mgr. Silvia Drobná a Mgr. Petra Psotová sa v Barcelone zúčastnili vzdelávacieho kurzu zameraného na koncepciu vedomého prežívania – Mindfulness. Oboznámili kolegov s technikami, ktoré môžu žiakom pomôcť sústrediť sa na prácu či také, ktoré môžu využívať v stresových situáciách.

     Mgr. Veronika Hajzoková absolvovala vo Viedni vzdelávanie, ktoré sa venovalo psychickej odolnosti učiteľov a predviedla kolegom techniky, ktoré môžu využívať nielen triedni učitelia pri práci so svojimi žiakmi.

     Len moderná a inovatívna škola je kvalitným vzdelávacím prostredím pre svojich študentov, a preto sa pedagógovia gymnázia zhodli v dôležitosti aplikovania nových poznatkov do vyučovacieho procesu a v pokračovaní takéhoto vzdelávania. 

    • Fyzikálny náboj online

    • Tento rok opäť online formou prebiehala medzinárodná fyzikálna súťaž Fyzikálny náboj FKS 2021 (physics.naboj.org). Zapojilo sa 342 tímov zo Slovenska, Česka, Ruska, Iránu, Poľska. Z toho 20 žiakov našej školy súťažilo v tímoch:  

     • Sexta: Martin Cingel, Matej Firta, Tomáš Bottlík, Viktor Blaščák, René Dzurilla.

     • Kvinta: Viktor Slašťan, Peter Žukovský, Samuel Guľvaš, Tomáš Tarcsi, Vincent Lissnik.

     • Oktáva: Nicole RUSNAKOVÁ, Dalibor BATĚK, Lucia BOTTLÍKOVÁ, Kristián PORZER, Benjamín KOLÁRIK.

     • II.A: Lukáš Bolek, Gabriel Kováč, Filip Szikhart , Jakub Englárt, Lucia Malíková.

     Ďakujeme im za peknú reprezentáciu našej školy.

    • Veľký úspech v celoslovenskom kole Hviezdoslavovho Kubína

    • Študent kvinty Adam Vietoris sa umiestnil v celoslovenskom kole celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v III. kategórii v prednese prózy v bronzovom pásme.
     Veľké poďakovanie patrí aj pedagogičke Mgr. Dagmar Lenártovej, ktorá Adama v príprave na súťaž viedla.
     Tešíme sa a srdečne blahoželáme!

    • Okres Senec od 1.11.2021

    • Okres Senec - "bordový okres" (2. stupeň ohrozenia)

     Školy 
     Stredné školy a 8-ročné gymnáziá: Vyučovanie prezenčne podľa školského semaforu na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti.
     Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.

     Rúško a respirátor FFP2
     Povinné nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri pre vzdialenosť menšiu než 2 metre.
     Výnimky pri nosení rúška aj respirátora tvoria aj: žiaci prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom len počas výučby v triede.
     Výnimky pri nosení respirátora tvoria aj: žiaci v škole a pedagogickí zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (povinné stále zostáva prekrytie horných dýchacích ciest rúškom).

    • Vyhodnotenie zberu papiera

    • Vážení rodičia, milí študenti!

     Chceli by sme veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do nášho školského zberu papiera.
     Naše kolégium už stihlo vyhodnotiť výsledky, a teda poznáme aj víťaznú triedu.

     Touto triedou sa stáva príma s celkovým počtom 369 kg vyzbieraného papiera.

     Umiestnenie piatich žiakov, ktorí priniesli najviac papiera, je nasledovné:
     Na 5. mieste sa umiestnil Samuel Kubičina z tercie (59 kg), na 4. mieste sa umiestnil Samuel Gräczer zo IV.A (66 kg), na 3. mieste sa umiestnil Martin Kubiš z tercie (90 kg), na 2. mieste sa umiestnila Daniela Jánska z I.A (103 kg) a našu súťaž vyhral Matúš Polgár z prímy (190 kg).

     Víťazná trieda dostane sľúbenú sladkú odmenu a našich päť víťazov čaká aj kupón.

     Nezabudnite, aj keď ste sa neumiestnili, neznamená to, že ste nepomohli Zemi. Určite budete mať šancu sa zapojiť aj v budúcnosti.

                                                                    Martina Gajdošová a Anna Lamošová - Zelená škola GAB Senec

    • Okres Senec od 25.10.2021

    • Okres Senec - "červený okres" (1. stupeň ohrozenia)

     Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

     Rúško a respirátor FFP2
     Povinné je nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri na hromadných podujatiach a pri vzdialenosti do 2 metrov.

     Výnimky pri nosení rúška aj respirátora tvoria aj:

     • žiaci prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom len počas výučby v triede

     Výnimky pri nosení respirátora tvoria aj: 

     • žiaci v škole a pedagogickí zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (povinné stále zostáva prekrytie horných dýchacích ciest rúškom)

     Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy, ktorí s ním prišli do kontaktu 2 dni pred testovaním alebo pred objavením sa prvých klinických príznakov, do 10-dňovej karantény.

     Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny.

     Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní.

     Ak je iná osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzkym kontaktom inej pozitívnej osoby), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u tejto osoby v spoločnej domácnosti nepotvrdí ochorenie COVID-19.

     Ak je žiak označený ako úzky kontakt, zostáva v 10-dňovej karanténe len tento žiak, zvyšok triedy sa vzdeláva prezenčne.

    • Súťaž v cezpoľnom behu

    • Ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy našim skvelým bežcom a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom!

     Kategória SŠ - dievčatá
     1. miesto - Nina Jankovská, postup do krajského kola
     2. miesto - Ela Žigová
     3. miesto - Nikola Furdová
     Tím GAB v tejto kategórii vyhral a dievčatá postúpili do krajského kola. 

     Kategória SŠ - chlapci
     3. miesto - Viktor Blaščák
     Tím GAB sa v tejto kategórii umiestnil na 2. mieste (Patrik Badinský, Viktor Blaščák, Štefan Dóci).

     Kategória ZŠ - chlapci
     Tím GAB sa v tejto kategórii umiestnil na 2. mieste (Matej Kažimír, Sebastian Matis, Nicholas Volník).

     Kategória ZŠ - dievčatá
     Tím GAB sa v tejto kategórii umiestnil na 4. mieste (Liliana Gajdošová, Slávka Múčková, Barbora Zverbíková).

    • Zber papiera na škole

    • Vážení rodičia a milí študenti.
     V dňoch 20.10.2021 (streda) a 21.10.2021 (štvrtok) bude na našej škole prebiehať zber papiera.
     Papier sa bude zbierať a vážiť na školskom dvore v čase od 07:15 hod. do 08:20 hod.
     Pre víťaznú triedu i najlepších zberačov jednotlivcov je pripravená odmena.
     Za snahu a ochotu pomôcť dobrej veci Vám ďakuje naše kolégium Zelenej školy.

    • Aktuálne informácie

    • SENEC - "oranžový okres"
     Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

     Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy, ktorí s ním prišli do kontaktu 2 dni pred testovaním alebo pred objavením sa prvých klinických príznakov, do 10-dňovej karantény.
     Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny.

     Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní.

     Ak je iná osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzkym kontaktom inej pozitívnej osoby), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u tejto osoby v spoločnej domácnosti nepotvrdí ochorenie COVID-19.

     Ak je žiak označený ako úzky kontakt, zostáva v 10-dňovej karanténe len tento žiak, zvyšok triedy sa vzdeláva prezenčne.

     Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

     V prípade, že žiak alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, odporúčame rodičovi alebo zamestnancovi, aby o tom informoval školu prostredníctvom formuláru „Oznámenie o výnimke z karantény“.

    • Klub učiteľov a učiteliek fyziky

    • Utorok 19.10. o 18.h pozývame na Klub učiteľov a učiteliek fyziky 🙂

     Témy:

     🏆 KAŽDÝ MÁ ŠANCU byť v triede víťazom

     Súťaž, ktorá má potenciál motivovať žiakov v triede k práci na doplnkových úlohách z fyziky, kde ocenenie môže získať každý

     Ing. Jana Šošovičková, SZŠ N. Dubnica

     🎬 TICHÉ VIDEO vo vyučovaní fyziky

     Možnosti využitia tichého videa vo vyučovaní fyziky, jeho tvorba aj hodnotenie.

     Mgr. S. Gorčáková, FMFI UK Bratislava

     Je potrebné vopred sa prihlásiť na webinár: https://forms.gle/KTLm7HqT1JoMDTT59

     Do skorého videnia 🙂

     Adriana Macková, KUF

     kufyziky@gmail.com

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje