• Prednáška historika Patrika Dubovského

    • Dňa 24.3.2022 sme na GAB zorganizovali prednášku historika Mgr. Patrika Dubovského, PhD. z Ústavu pamäti národa v Bratislave. Študenti sexty a I.A získali základné informácie o činnosti ÚPN a výsledkoch výskumu týkajúcich sa osobností z regiónu Senec, ktorí boli prenasledovaní totalitným režimom. Prekvapením bolo zistenie, že jedným z nich bol aj profesor fyziky na našom gymnáziu (v r. 1957-1972) p. Ivan Gróf,  ktorý bol za svoju aktívnu činnosť medzi mládežou uväznený. V diskusii otázky študentov smerovali aj k okolnostiam vydávania samizdatov, praktikám ŠTB či prípravy jednej z najvýznamnejších demonštrácií za občianske a náboženské práva v Československu - išlo o tzv. Sviečkovú manifestáciu, ktorej výročie si v týchto dňoch pripomíname (25.3.1988). 

   • Matematický náboj
    • Matematický náboj

    • V piatok 18.3.2022 sa 5 súťažných tímov II.A, sexty, seminaristov z matematiky a maturantov z matematiky zapojilo do medzniárodnej online sútaže Matematický náboj.

     V Náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy si vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. 

     V kategórii Senior, ​​​​​​Anapriek oslabeniu tímu o jedného zo súťažiacich, boli najdôvtipnejší naši maturanti: Lucia BOTTLÍKOVÁ, Kristián PORZER, Benjamín KOLÁRIK a Nicole RUSNAKOVÁ. Umiestnili sa na 44. mieste zo 116 tímov na Slovensku.

     V kategórii Junior sa najlepšie darilo tímu sexty:  Viktor Blaščák, Martin Cingel, Tomáš Bottlík, René Dzurilla a Matej Firta. Umiestnili sa na 62. mieste zo 149 tímov na Slovenska.

     Blahoželáme a ďakujeme všetkým tímom za reprezentáciu školy!

   • Klub učiteľov fyziky
    • Klub učiteľov fyziky

    • Pozývame Vás a kolegov ostatných predmetov na Klub učiteľov fyziky, ktorý bude utorok 22.3.2022 o 18. hodine

     Téma:

     ÚSTNE SKÚŠANIE ŽIAKOV A AKO Z NEHO VYŤAŽIŤ MAXIMUM.

     RNDr. Vladimír Burjan

     Vysielať budeme LIVE na www.facebook.com/Komenskehoinstitut

     Anotácia: Pre niektorých učiteľov sú ústne odpovede žiakov prekonaný anachronizmus, iní ich stále považujú za potrebné a užitočné. Rozoberieme ich výhody a nevýhody v porovnaní s inými formami posudzovania úrovne vedomostí žiakov. Pozrieme sa na rôzne praktiky učiteľov spojené s ústnym skúšaním a povieme si, ktoré sú pedagogicky správne a ktoré naopak nevhodné. Povieme si tiež, ako správne klásť otázky a ako reagovať na to, čo žiak hovorí. Súčasťou prezentácie budú aj viaceré videoukážky autentických žiackych odpovedí.

     Lektor: RNDr. Vladimír Burjan vyštudoval na MFF UK v Bratislave matematiku, ktorú po štúdiu vyučoval na gymnáziu. Po roku 1989 krátko pôsobil na ministerstve školstva a vo Výskumnom ústave pedagogickom. V roku 1994 založil spoločnosť EXAM testing, na čele ktorej stál 25 rokov. 11 rokov bol šéfredaktorom časopisu DOBRÁ ŠKOLA. Pôsobil tiež ako externý poradca ministra školstva a je spoluautorom dokumentu Učiace sa Slovensko. Je autorom a spoluautorom 11 kníh o vzdelávaní.

     Tešíme sa na Vás

     Adriana Macková.

   • Beseda so spisovateľkou Kristínou Mišovičovou
    • Beseda so spisovateľkou Kristínou Mišovičovou

    • NATHANIEL je názov novej knihy Kristíny Mišovičovej. Trieda sekunda sa 7. 3. 2022 zúčastnila na besede so spomínanou spisovateľkou. Okrem nej Mestská knižnica v Senci privítala aj jej dcéru Nadju, ktorá sa zaslúžila o ilustrácie v knihe. Trieda strávila príjemnú hodinku v spoločnosti autorky a ilustrátorky, ktoré predstavili svoje nové dielo a rady odpovedali na zvedavé otázky detí.

   • Výsledky školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
    • Výsledky školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

    • II. kategória, próza:

     1. miesto: Diana Vietorisová /príma/

     2. miesto: Dominika Nagyová /príma/

      

     III. kategória, poézia:

     3. miesto: Martin Drdák /tercia/, Adam Juraši /sekunda/, Tamara Polláková /tercia/

      

     III. kategória, próza:

     1. miesto: Matúš Martinka /sekunda/

     2. miesto: Lukáš Vilkovský /tercia/

     3. miesto: Filip Világi /tercia/

      

     Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole súťaže!

    • Uvoľňovanie opatrení v školách

     • Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.
     • Domáca karanténa sa neaplikuje pri kontakte s pozitívnym spolužiakom v triede. Namiesto karantény sa zavádza nosenie respirátora/rúška po dobu 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou v triede pri zachovaní prezenčnej výučby a izolácii iba u pozitívnej osoby.
     • Výnimku z karantény v prípade úzkeho kontaktu žiaka/zamestnanca s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 mimo školy si môžu uplatniť:
      - tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní na základe pozitívneho výsledku PCR testu,
      - kompletne zaočkovaní alebo kompletne zaočkovaní a zároveň majú posilňovaciu (booster) dávku.
     • Naďalej je povinné prekrytie horných dýchacích ciest v spoločných priestoroch školy a pri premiešavaní žiakov v triedach.
   • Olympiáda zo SJL
    • Olympiáda zo SJL

    • Blahoželáme Kataríne Pozsárovej zo septimy, ktorá sa v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka
     a literatúry umiestnila na 6. mieste a je úspešnou riešiteľkou.

    • Príma na besede

    • V stredu 23. februára 2022 sa literatúra našich primánov konala netradične v priestoroch Verejnej knižnice v Senci. Naši najmladší sa zoznámili so známym spisovateľom literatúry pre deti a mládež – Romanom Bratom. Porozprávali sa o literatúre, dôležitosti jej vplyvu na mladého človeka i o autorovej tvorbe a inšpiráciách.

   • Geografická olympiáda - kategória Z
    • Geografická olympiáda - kategória Z

    • Blahoželáme k postupu do krajského kola našim študentom, riešiteľom Geografickej olympiády kategórie Z: Matúš Buček (septima), Robert Nemeček (septima), Lukáš Borovský (I.A), Attila Dérer (I.A), Dávid Németh (III.A) a Adam Svitek (III.A).

   • Okresné kolo Matematickej olympiády Z9
    • Okresné kolo Matematickej olympiády Z9

    • V okresnom kole Matematickej olympiády v kategórii Z9 sa na 1. mieste umiestnil Richard Pajpach z kvarty a o 2. miesto sa podelili taktiež žiačky z kvarty Slávka Múčková a Lea Gašparová  z celkového počtu 4 úspešných riešiteľov v tejto kategórii.
     Blahoželáme! 

   • Okresné kolo Geografickej olympiády
    • Okresné kolo Geografickej olympiády

    • Výborné výsledky dosiahli naši študenti v okresnom kole Geografickej olympiády.
     V kategórii F sa Matúš Martinka zo sekundy umiestnil na 1. mieste a postupuje do krajského kola. 
     V kategórii E sa Richard Pajpach z kvarty umiestnil na 2. mieste a postupuje do krajského kola. 
     Ďalšími úspešnými riešiteľmi sú Johanka Holubová z kvarty (4. miesto), Alexandra Griačová z kvarty, Filip Rauza zo sekundy a Matúš Polgár z prímy.
     Postupujúcim prajeme veľa šťastia a ďalších úspechov a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy!

    • Olympiáda v nemeckom jazyku - 1. miesto v KK

    • V januári a vo februári prebehli okresné a krajské kolá Olympiády v nemeckom jazyku, na ktorých sme tradične  získali skvelé umiestnenia.

     OKRESNÉ KOLO:

     KAT.1A

     4. miesto: Dominika Sekerešová, sekunda

     5. miesto: Filip Rauza, sekunda

     KAT.1B

     2. miesto: Štefan Jankovič, kvarta

     3. miesto: Eva Pozsárová, kvarta

     KAT.2A

     1. miesto: Adela Mináriková, sexta

     2. miesto: Nikola Furdová, kvinta

     KAT.2B

     1. miesto: Kristián Porzer, oktáva

     2. miesto: Hanka Jankovičová, III.A

     KRAJSKÉ KOLO:

     Všetci súťažiaci Jankovič, Mináriková, Furdová , Porzer a Jankovičová sa stali úspešnými riešiteľmi KK.

     KRISTIÁN PORZER obsadil vo svojej kategórii nádherné 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola, v ktorom mu veľmi držíme palce!

     Blahoželáme všetkým súťažiacim a ďakujeme za výbornú repezentáciu našej školy.

      

      

   • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
    • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

    • Dňa 15.02.2022 sa naša žiačka z II. A triedy - Natalie Škrabáková - zúčastnila krajského kola Olympiády vo francúzskom jazyku.
     Natalie sa umiestnila na krásnom 2. mieste.
     Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

   • Okresné kolo Dejepisnej olympiády
    • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

    • Lenka Fialová zo sekundy dosiahla krásne 2. miesto v okresnom kole Dejepisnej olympiády a postupuje do krajského kola! 
     Blahoželáme aj ďalším našim študentom, ktorí sú úspešnými riešiteľmi.
     Sú to: Nina Jankovská, Matej Kažimír, Ján Nemeček, Eva Pozsárová a Oliver Nguyen.

   • Súťaž JA Innovation Camp
    • Súťaž JA Innovation Camp

    • Naši študenti zo septimy a III.A: Samuel Benko, Peter GavoraAdam Hajtmaník, Adam Holek a Patrik Miček, pracovali 15.2.2022 na zadanej výzve Moderné vzdelávanie v 21. storočí.
     Ich inovatívne riešenie, komunikačné a prezentačné zručnosti ocenila odborná porota 3. miestom z 20 tímov z celého Slovenska.
     Blahoželáme Vám a prajeme veľa ďalších úspechov s firmou GABTIVITY!

   • Okresné kolo Biologickej olympiády
    • Okresné kolo Biologickej olympiády

    • V okresnom kole Biologickej olympiády v kategórii C našu školu reprezentovali dvaja študenti z tercie. Ingrid Hlavandová sa stala úspešnou riešiteľkou a Ján Nemeček sa umiestnil na 2. mieste, z ktorého postupuje do krajského kola. Blahoželáme a v krajskom kole mu prajeme veľa úspechov!

   • Olympiáda ľudských práv
    • Olympiáda ľudských práv

    • Srdečne blahoželáme Tomášovi Tereščákovi z III.A k 4. miestu v krajskom kole Olympiády ľudských práv a k postupu do celoslovenského kola. 
     Tomáš, nech sa Ti v ňom darí a ďakujeme za reprezentáciu našej školy!

   • Klub učiteľov fyziky
    • Klub učiteľov fyziky

    •  Pozývame na februárový Klub učiteľov fyziky, ktorý bude 15.2.2022 o 18.h 

     Témy:

     👩‍🏫 CANVA
     Učiteľský účet a jeho výhody.

     • Janka Kaščáková, ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou

     💡 METODIKY alebo “TO LEPŠIE NEVYMYSLÍŠ”
     Ušetrime si čas a (vy)užívajme si hotové overené metodiky od IT Akadémie.

     • Janka Kaščáková, ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou

     🦉 STAČÍ CHCIEŤ A IDE TO

     Už malé deti baví veda. Kde hľadať inšpirácie na hru s vedou?

     • Janka Šišková, ZŠ Nižná brána Kežmarok

     🎬 NATÁČAME A STRIHÁME VIDEO
     Pozrieme sa na to v čom nahrať a ako zosrihať video. Z ktorých databáz čerpať obrázky, hudbu, ikonky do svojich videí.
     (Príprava na klub: nainštalujte si OBS Studio, OpenShot Video Editor)

     • Peter Mráz, ZŠ Moskovská, Banská Bystrica
     • Adriana Macková, Gymnázium A. Bernoláka, Senec

     Prihlásiť sa na webinár je potrebné tu:

     Tešíme sa na vás
     Adriana Macková
     KUF, Gymnázium A. Bernoláka, Senec & Komenského inštitút, CEEV Živica

    • Školský semafor - aktualizovaný 4.2.2022

    • BEZPRÍZNAKOVOSŤ
     Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (cez EduPage). Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.
     DOMÁCE SAMOTESTOVANIE
     Odporúča sa v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy. Použitie Ag samotestov je rodič povinný hlásiť škole cez EduPage. V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiak zostáva doma a rodič kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup. Rodič tiež oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.
     PRERUŠENIE VYUČOVANIA V TRIEDACH
     Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 5-dňovej karantény. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. V prípade výskytu klinických príznakov počas karantény rodič telefonicky alebo e-mailom kontaktuje detského lekára.
     Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u tejto osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19. 

     Izolácia je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19.
     Izolácia trvá po dobu 5 dní od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých klinických príznakov ochorenia.
     Koniec izolácie určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie.
     Počas 5 dní po ukončení izolácie dôrazne odporúčame, aby žiaci minimalizovali kontakt so žiakmi mimo svojej triedy (napr. mimovyučovacie aktivity) a nosili respirátor FFP2.

     Karanténa je pre osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov. 
     Trvanie: 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov.
     Koniec karantény:
     a) pri bezpríznakovom priebehu po 5 dňoch,
     b) v prípade príznakov je potrebné kontaktovať lekára.
     Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení karantény.
     Po ukončení karantény tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

     Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá je:
     1. kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku alebo
     2. kompletne očkovaná alebo
     3. ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
     Tieto osoby sú povinné mať 7 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.
     Žiaci v škole a školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.

     V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu môže rodič po ukončení domácej izolácie svojho dieťaťa predložiť škole, školskému zariadeniu a pri mimovyučovacích aktivitách „Čestné vyhlásenie o pozitivite Ag samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“. Na základe tohto čestného vyhlásenia bude mať žiak výnimku z karantény iba v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách v prípade, že príde do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19. Pokiaľ bol žiak v izolácii na základe pozitívneho výsledku Ag samotestu, dôrazne odporúčame pri návrate do školy (večer alebo ráno pred nástupom) absolvovanie Ag samotestu, aby sa minimalizovalo riziko prenosu nákazy na pôdu školy. Žiak nastupuje do školy iba v prípade negatívneho výsledku Ag samotestu. Pri návrate do školy sa nevyžaduje potvrdenie o ukončení izolácie od lekára, rodič predloží iba „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje