• Firma DOGABSA
    • Firma DOGABSA

    • Milí priatelia,

     dňa 5. februára 2021 bolo potvrdené spustenie fungovania našej študentskej firmy „ DoGABsa“. Všetkým akcionárom ďakujeme za podporu a spúšťame objednávanie našich produktov. Objednávka je zverejnená na www-stránke firmy https://dogabsa.company.site/. Dávame do pozornosti tiež náš instagram, kde budeme taktiež zverejňovať všetky novinky a aktuálne informácie @dogabsa.

     Tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu. Tím  študentskej firmy „DoGABsa“.

   • Regionálny debatný turnaj
    • Regionálny debatný turnaj

    • Michaela Biskupičová, Tomáš Tereščák (z GAB) a Juraj Illavský (z GAMČE) strávili tento víkend 20. a 21. februára 2021 na Druhom západoslovenskom regionálnom turnaji.
     Debatovali sa tézy:
     „Demokratické krajiny by svojim občanom mali zakázať cestovanie do nedemokratických štátov, ktorých ekonomika je závislá na turizme“
     „Reklamy cielené na deti by mali byť zakázané”
     „Obvinení z trestných činov by mali byť povinne zastupovaní štátom prideleným obhajcom”

     Proti sebe stáli súhlasný a nesúhlasný tím. Svojou argumentáciou, vysvetľovaním, dôkazmi, spochybňovaním a vyvracaním argumentov druhej strany, presviedčali rozhodcov o pozitívach svojho plánu.
     Ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme k dvom víťazným debatám.

   • Logo Biologická olympiáda
    • Biologická olympiáda kat. C - okresné kolo

    • Biologická olympiáda prebehla dňa 8. 2. 2021 online formou s týmto výsledkom:

     Nikola Furdová (kvarta): 1. miesto  - postup do KK

     Adam Vietoris (kvarta): 4. miesto – úspešný riešiteľ

     Srdečne blahoželáme!

   • Klub učiteľov fyziky - plagát s pozvánkou
    • Klub učiteľov fyziky, 16. 2. 2021 o 18:00

    • Prijmite pozvanie na druhé stretnutie učiteľov fyziky.

     Témy:

     🏆 Hodnotenie ako (de)motivácia

     Stredoškolská učiteľka Anna Jančová vo svojom vstupe porozpráva o tom, prečo hodnotenie známkou nie vždy posunie žiakov vpred a ako možno hodnotiť aj inak tak, aby hodnotenie malo pre učiteľa, rodiča i žiaka väčšiu výpovednú hodnotu.

     ❤️ Sofistikovaná edukácia

     Janette Jirkův Lacková, učiteľka fyziky, porozpráva o učení hodnotám (zodpovednosť, sloboda, transparentnosť, jedinečnosť každého žiaka) cez zručnosti - stanovenie cieľov, plánovanie, učiť sa učiť, spolupráca, tvorivosť, sebahodnotenie, ...

     🤝 Technika Nabaľovanie

     Zažijeme si ju vďaka “Pošlite to ďalej...” od Dávida Králika
     Prihlásiť sa na webinár je potrebné tu.

     TEŠÍME SA NA VÁS 

    • Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

    • Vážení rodičia,

     V školskom roku 2021/2022 otvoríme

     1 triedu štvorročného štúdia s počtom 30 žiakov pre žiakov končiacich 9. ročník ZŠ

     1 triedu osemročného štúdia s počtom 30 žiakov pre žiakov končiacich 5. ročník ZŠ

     Termín doručenia prihlášky na štúdium zákonným zástupcom riaditeľovi základnej školy je do 08. 04. 2021.

     Termín odoslania prihlášky riaditeľom ZŠ na strednú školu je do 16. 04. 2021.

     Pre bezproblémovú komunikáciu prosíme, aby bol v prihláške uvedený telefonický aj mailový kontakt na zákonného zástupcu.

     Prijímacie konanie sa podľa termínov MŠVVaŠ SR bude konať v termíne 3. mája až 14. mája 2021.

     Termín prijímacej skúšky z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry je podľa MŠVVaŠ SR:

     1. termín: 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021
     2. termín: 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021

     Kritériá prijímacieho konania budú zverejnené na stránke školy do 26. 02. 2021.

     Termín na zverejnenie zoznamu prijatých/ neprijatých uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle školy je do 20. 05. 2021.

     Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí/ neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka je do 20. 05. 2021.

     Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/ nenastúpení žiaka na štúdium je do 25. 05. 2021.

      

     DOD v tomto roku pre zlú epidemiologickú situáciu nie je možné uskutočniť. Aktivity, ktoré naša škola ponúka študentom si môžete pozrieť na stránke školy v sekcii Prijímačky – Deň otvorených dverí . Všetky Vaše otázky môžete adresovať na zastupkyna@gab.sk, prípadne riaditel@gab.sk.

     Upozorňujeme, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa uvedené termíny môžu meniť rozhodnutím Ministerstva školstva.

      

   • Klub učiteľov fyziky
    • Klub učiteľov fyziky

    • Prijmite pozvanie na úvodné stretnutie učiteľov fyziky, ktoré bude 19. 1. 2021 o 18. hodine.
     Témy:

     • o vedátorskej súťaži "Štyri živly", ktorá formuje pozitívne postoje žiakov k prírode, nás informuje Janka Šošovičková
     • Janula Pisoňová v príspevku "Dobré holuby sa vracajú" porozpráva o virtuálnom návrate svojej žiačky na hodiny fyziky
     • a Marek Matuška prinesie únikovú hru "Escape room" ako metódu upevňovania učiva vo fyzike

     Treba sa prihlásiť: https://forms.gle/GuK4qY1j21v33dKL6

     Tešíme sa na vás.

    • Hodžova esej 2020

    • Študentka Veronika Horváthová zo septimy sa zapojila do 16. ročníka literárnej súťaže Hodžova esej na tému „Súvislosť medzi minulosťou a medzi tým, čo je a bude, je v každom národe organická. Musíme si byť vedomí, že história národa a duchovná štruktúra nie je a nemôže byť dielom jedného pokolenia. Mravná bytosť národa je dielom mnohých, všetkých jeho pokolení." Svojou prácou zaujala odbornú porotu a získala čestné ocenenie Cena mesta Martin.
     Veronika, srdečne blahoželáme!  

   • GYMKÁČ - vianočný špeciál z Týždňa vedy a techniky
    • GYMKÁČ - vianočný špeciál z Týždňa vedy a techniky

    • TEMNÁ STRANA SVETLA je jedna z mnohých prednášok, ktorých sa naši študenti zúčastnili počas Týždňa vedy a techniky 2020.
     "Musím sa priznať, že ma veda nikdy veľmi nezaujímala a nevedela som, ako negatívne môže svetlo ovplyvniť svet," takto sa začína jeden z článkov žiakov v školskom časopise.
     Vedecký balíček žiackych prác si môžete prelistovať tu:  gymkáč špeciál (pdf)

   • Nová JA Firma
    • Nová JA Firma

    • Milí študenti, učitelia a priatelia našej školy,

     tento rok opäť rozbiehame školskú firmu. Pre Vás to znamená možnosť investovania do našich akcií, z ktorých na konci roka môžete získať nemalú sumu naspäť. Inak povedané, ak nás teraz podporíte kúpou akcií, aby sme dokázali úspešne rozbehnúť našu firmu, na konci roka Vás odmeníme časťou z nášho celkového zisku. Cena za jednu našu akciu je 4 €, maximálne si môžete kúpiť 3 akcie.

     Ak máte záujem o nákup našich akcií, vyplňte prosím tento dotazník:
     https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lUGKTIhP80uN2p3EUDmIxJ2cTBtk66dHhQ4UiCZePudURFg0WkcyUjg4WkdXUDE1VDhUWVJRS0k0RS4u

     Náš tím tvoria mladí ambiciózni študenti, ktorí sa zaujímajú o svet biznisu a podnikania, a už teraz usilovne pracujú na tom, aby všetko fungovalo tak, ako má. Naša podnikateľská činnosť bude spočívať v navrhovaní a predaji oblečenia. Radi by sme rozbehli úspešný "školský brand".  Tešíme sa na vás v našej spoločnej firme.

     Ďakujeme!

      

   • Školské online kolo Pytagoriády - 10. 12. 2020
    • Školské online kolo Pytagoriády - 10. 12. 2020

    • Príma - počet súťažiacich 27, % úspešnosti 85,19     
     1. Roderik Jambrich
     2. Timotej Fleško
     3. Timotej Gálik
     3. Matúš Martinka         

     Sekunda - počet súťažiacich 24, % úspešnosti 37,50
     1. Peter Borušovič
     2. Filip Világi
     3. Nicholas Volník

     Tercia - počet súťažiacich 30, % úspešnosti 66,67
     1. Richard Pajpach
     2. Samuel Klčo
     2. Štefan Jankovič
     2. Marek Roth
     5. Tomáš Sloboda
     5. Markus Hirsch

     Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!

    • Hodžov novinový článok 2020

    • V 13. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže na tému „Ako sa človek stáva hodný výdobytku demokracie“ sa umiestnila v zlatom pásme ocenených súťažiacich naša študentka Nikola Furdová z kvarty.
     Srdečne blahoželáme!

    • Schválenie žiadosti - eŠkoly pre budúcnosť Nadácie Orange

    • Na výzvu v tomto roku zareagovalo 258 vzdelávacích organizácií, základných a stredných škôl.
     Naša žiadosť o príspevok pre projekt Historické budovy na západe Slovenska očami matematiky v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021 bola schválená a bude podporená sumou 1 500,00 €
     Na projekte budú pracovať triedy kvarta a kvinta. Finančná podpora bude použitá na nákup interaktívnej tabule. Na projekte budú participovať Mgr. Mária Morvayová a Mgr. Alžbeta Ivanová.

    • Výsledky online olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

    • 7. 12. 2020

     kategória A
     1. miesto:           Michaela Biskupičová,  III. A
     2. miesto:           Lenka Husárová, IV. A
     3. miesto:           Dominika Frčová, III. A

                                 Kristína Bognárová, oktáva

     kategória B
     1. miesto:           Katarína Pozsárová, sexta
     2. miesto:           Natalie Škrabáková, I. A
     3. miesto:           Marián Kubíček, I. A

     Blahoželáme! 

     Víťazi oboch kategórií postupujú do krajského kola súťaže.

      

    • Poďakovanie

    • Naše poďakovanie patrí všetkým Vám, ktorí ste hlasovali za našu školu, oslovili rodinu, priateľov i známych.
     Len vďaka Vám sa nám to skutočne podarilo! 
     Náš projekt Objavujme vedu inak sa stal v programe Gesto pre mesto projektom víťazným a získal tak od Raiffeisen banky finančnú podporu 1000 eur.
     ĎAKUJEME!

    • iMO

    • 24.11.2020 Naši maturanti, tretiaci a septimáni postavili školský tím, ktorý nás reprezentoval v internetovej matematickej olympiáde Ústavu matematiky FSI VUT v Brně. Zaujímavé boli nielen zadané úlohy a systém bodovania (najviac bodov je možné získať za úlohu, ktorú vyrieši najmenej tímov), ale aj online komunikácia a spolupráca súťažného tímu, ktorý sa v aktuálnej pandemickej situácii nemohol stretnúť v škole. Medzi 118 tímami z "československa" nám patrí 72. miesto výsledkovej listiny. Ďakujeme za reprezentáciu školy sedemčlennému tímu v zložení: Marek Sulo, Matej Baier, Filip Bernát, Lenka Husárová, Gabriel Guldan, Michaela Biskupičová a Lucia Bottlíková!

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje