• Novinky na GAB

    • Francúzsky divadelný ateliér

     V utorok – 11.6.2024 sa v našej škole uskutočnil francúzsky divadelný ateliér pre niektorých žiakov druhého ročníka. Jedná sa o náročnejší ateliér zameraný na rozvoj komunikačných zručností. Žiačka sexty – Johanka Holubová tento ateliér zhrnula nasledovnými slovami: „Cez improvizáciu mini scénok a dialógov sme si intenzívne precvičili náš ústny prejav vo francúzštine. Vďaka úvodným cvičeniam, ktoré používajú aj samotní herci ako formu rozcvičky, sme mali možnosť navodiť si príjemnú, neformálnu a uvoľnenú atmosféru. Tá nám pomohla odhodiť náš ostych, a tak sme podľa mňa viacerí z nás vystúpili zo svojej komfortnej zóny a dali do tých pár hodín trvania ateliéru svoje všetko. Neraz sme sa zapotili pri tvorení celých viet; nie vždy to bolo ľahké, no zároveň nás tento ateliér prinútil to aspoň skúšať a hovoriť kľudne aj s chybami. Hodnotíme ho všetci veľmi pozitívne, lektori Augustine a Théop

    • Oznam o 2. kole prijímacích skúšok

     Vážení zákonní zástupcovia a milí uchádzači o štúdium na našej škole.

     Pre školský rok 2024/2025 prijímame:
     - 30 žiakov 9. ročníka ZŠ - študijný odbor gymnázium so všeobecným zameraním - 7902 J 00,
     - 26 žiakov 9. ročníka ZŠ - študijný odbor gymnázium so zameraním na informatiku - 7902 J 05,

     - 30 žiakov 5. ročníka ZŠ - do triedy 1. ročníka osemročnej formy štúdia.

    • Školský výlet prímy

     Uplynulý týždeň trieda príma absolvovala dvojdňový triedny koncoročný výlet. V rámci výletu žiaci precvičili svoje pohybové zdatnosti v Rambo aréne v obci Kľačany, do sýtosti sa vyskákali na trampolínach a nakŕmili malé ovečky. Počas druhého dňa sme navštívili susedné Rakúsko. Trochu sme sa schladili v jazernej jaskyni Seegrotte, objavili sme čaro neoklasického zámku Laxenburg a našu návštevu Rakúska sme ukončili nákupom cukroviniek v podnikovej predajni miestnej čokoládovne v Kittsee.

    • Environmentálne divadlo (I. B a kvarta, 7. 6. 2024)

     Na našu školu v júni zavítal interaktívny divadelno - vzdelávací environmentálny projekt občianskeho združenia Čalado medzipriestor. Projekt má názov Divadlo Fórum: zelenáisthenewblack a dáva divákom študentom možnosť vstúpiť do roly hlavného hrdinu. Študenti v hľadisku aj na javisku spolu s hercami hľadali rôzne stratégie ako motivovať seba a svoje okolie k prijatiu ochrany životného prostredia ako svojej hodnoty.
     Viac informácií o projekte nájdete na medzipriestor.com/zelena. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj.

    • Prednáška o snoch

     Sme nesmierne radi, že PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD. zavítal na našu školu a sprostredkoval žiakom zaujímajú prednášku o snoch. V pondelok 3.6.2024 sa mohli žiaci dozvedieť o výklade snov pomocou symbolov v nich a dostali priestor k prínosnej diskusií. Porozumenie snom vedie k sebapoznaniu a pevne veríme, že PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD. ešte niekedy zavíta pozrieť svoju "Alma mater" :)
     Ďakujeme žiakom za účasť a aktivitu na prednáške.

    • Deň detí

     Dňa 3.6.2024 náš Školský parlament organizoval v rámci Medzinárodného dňa detí športovo-súťažné podujatie pre všetkých žiakov našej školy. Žiaci si mohli zmerať sily vo futbale, volejbale, prehadzovanej a rôznych zaujímavých intelektuálno-zábavných kvízoch. Víťazom v kategórii starších žiakov sa stala trieda septima a v kategórii mladších žiakov trieda tercia. Ďakujeme Školskému parlamentu za príjemne strávený deň a vedeniu školy za podporu pri organizovaní tejto školskej akcie.

 • Naši partneri:

  • Bratislavský samosprávny kraj
  • Mesto Senec
  • DofE Slovensko
  • JA Slovensko
  • NCDTV
  • zelená škola
  • Erasmus+
  • aces (Erstestiftung)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje