• Projekt financovaný z Nórskych grantov a spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR
   • Náš projekt Objavujme vedu inak sa stal v programe Gesto pre mesto projektom víťazným a získal tak od Raiffeisen banky finančnú podporu 1000 eur. Objavovať vedu budeme v prírodovedných predmetoch systémom Vernier.
   • Príležitosť rozvíjať algoritmické myslenie a získavať programátorské zručnosti na hodinách informatiky programovaním hardvéru.
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • „Škola v srdci môjho mesta, škola v mojom srdci.“
 • Novinky na GAB

    • Aktuálne informácie

     SENEC - "oranžový okres"
     Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

     Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy, ktorí s ním prišli do kontaktu 2 dni pred testovaním alebo pred objavením sa prvých klinických príznakov, do 10-dňovej karantény.
     Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny.

     Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní.

     Ak je iná osoba v domácnosti žia

    • Klub učiteľov fyziky

     Utorok 21.9. o 18.h pozývame na Klub učiteľov a učiteliek fyziky 🙂

     Témy:

     👩‍🏫 IT Akadémia - plán a ponuka pre rok 2021/22

     🌎 PRÍŤAŽ - podpora fyzikálneho vzdelávania mimo hodín fyziky

     Porozpráva a na otázky odpovie RNDr. Katarína Kozelková PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

     Prihlásiť sa na webinár je potrebné tu: https://forms.gle/8ZSA8P1tXijymzza9

    • 5 DNÍ do konca prihlasovania do AKADÉMIE

     V utorok o 13.15 hod. sa v Multimediálnej miestnosti 1 uskutoční posledný ukážkový seminár Akadémie veľkých diel - pozývame najmä tretiakov, štvrtákov, septimu, oktávu a všetkých, ktorí to doteraz nestihli.
     Od 14.00 - 14.15 hod. bude krátke informačné stretnutie o AVD.
     Tešíme sa na Vás!

    • Exkurzia FOTOZÁŤAŽ

     Dňa 14. 9. 2021 sa žiaci kvinty zúčastnili environmentálnej exkurzie programu ENVIRÓZY s návštevou pevnosti v Komárne a ekofarmy SEV DROPIE na Žitnom ostrove. Výhernú exkurziu kvinta získala zásluhou Barbory Čintalanovej, ktorá sa v celoslovenskej fotografickej súťaži zameranej na mapovanie environmentálnych záťaží umiestnila na 1. mieste. Srdečne blahoželáme!

  Prečítajte si ďalšie novinky...
 • Naši partneri:

  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Gymnázium Antona Bernoláka Senec
   • Lichnerova 69, 903 01 Senec
   • +421 2 45923261
   • riaditel@gab.sk
   • zastupkyna@gab.sk
   • 00160326
   • jedalen@gab.sk