• Novinky na GAB

    • Simulované študentské voľby do NR SR

     Dňa 19. septembra 2023 sa v našej škole konali simulované študentské voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v spolupráci s podporou Rady mládeže Bratislavského kraja. Naša volebná komisia v zložení – Viktor Blaho, Ingrid Hlavandová, Richard Pajpach, Yvette Juričeková a Filip Brezina – pripravili volebnú miestnosť v našej „Klubovni“ tak, aby aj simulované voľby splnili všetky demokratické štandardy platné pre oficiálne voľby. Voliť mohli všetci študenti našej školy, ktorí v deň konania volieb dovŕšili 15 rokov a prezentovali sa pred volebnou komisiou platným občianskym preukazom. Následne im boli odovzdané volebné lístky a mohli sa odobrať za plentu, aby vyjadrili svoje voličské presvedčenie. Volieb sa zúčastnilo 67,52% oprávnených voličov.

    • Exhibičné debaty Slovenskej debatnej asociácie

     Slovenská debatná asociácia (SDA) šíri kritické myslenie medzi mladými ľuďmi na Slovensku. Ich hlavnou aktivitou je stredoškolská debata. Do stredoškolskej debatnej ligy sa každoročne zapoja stovky študentov a vymieňajú si argumenty na rôzne témy.
     Na našej škole sa dňa 20.9.2023 uskutočnili 4 ukážkové debaty pre 8 tried. Debatné témy: “Na školách by mali byť zakázané verejné prejavy náklonnosti” a “Úplný zákaz mobilných telefónov na školách” sú veľmi relevantné k momentálnemu dianiu na Slovensku a vo svete. Dvojčlenné tímy zo SDA predviedli exhibičnú debatu, pričom jeden tím zadanú tézu obhajoval a druhý s ňou nesúhlasil.
     Naši študenti mali tiež možnosť hlasovať a vyjadriť ich vlastný postoj k danej téme. Napokon debatérky a debatéri odpovedali na otázky publika.
     Ak plánuješ debatovať, chceš vedieť lepšie argumentovať na rôzne témy alebo sa chceš zúčastniť Olympiády kritického myslenia,

   • Logo Akadémie veľkých diel
    • Akadémia veľkých diel

     V tomto školskom roku bude na GAB už po tretíkrát otvorený klub Akadémie veľkých diel. https://www.akademiavelkychdiel.sk/ Ide o unikátny vzdelávací program zameraný na rozvoj charakteru, ktorý formuje hodnoty a postoje študentov. Stredoškolákom umožňuje spoznávať krásu a odkazy veľkých umeleckých diel, diskutovať o nich v malej skupine a tým rozvíjať vzťahy, kritické myslenie i vyjadrovacie schopnosti. Program je ukončený certifikátom, ktorý študenti môžu využiť v žiadosti o štipendium na slovenských univerzitách https://stipendia.portalvs.sk/ Možnosť prihlásiť sa trvá do 22.9.2023 u p. Mgr. A. Nemešovej, PhD.

    • Dve hlasovania na podporu projektov pre deti a mládež v Senci

     Podporte naše mesto a hlasujte denne za Kaufland park! Nech má naša mládež originálny K park a možnosť zmysluplného využívania voľného času! Priebežne sme na treťom mieste. Musíme spojiť sily a zaktivizovať všetkých našich známych – oslovte rodičov, starých rodičov, kamarátov! Navyše má každý hlasujúci možnosť vyhrať jeden z 30 mobilných telefónov. Hlasovanie prebieha už len do 20. 9. 2023 a hlasovať môžete na adrese: www.kauflandpark.sk

    • Plenárna schôdza rodičovského združenia a triedne schôdze

     Vážení rodičia,pozývame Vás na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia pri Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci, ktorá sa bude konať dňa 12. septembra 2023 o 17:00 hod. v priestoroch školskej jedálne.Po jej skončení sa uskutočnia triedne schôdze (cca od 18:00 hod.) v jednotlivých triedach s triednymi učiteľmi.Tešíme sa na Vašu účasť!

    • Stravovanie v ŠJ

     Ak sa chce študent nášho gymnázia stravovať v ŠJ v školskom roku 2023/24, je potrebné deň vopred odovzdať vyplnený zápisný lístok na stravovanie prostredníctvom triednych profesorov alebo vypísaný a podpísaný zápisný lístok naskenovať a poslať na mailovú adresu školskej jedálne: jedalen@gab.sk

     Na stiahnutie: Zapisny_listok_2023-2024.docx

 • Naši partneri:

  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
  • partneri
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje