• Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane
  • Projekt financovaný z Nórskych grantov a spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR
 • Novinky na GAB

    • Senecká latka 2024

     Pekný úspech sa podaril našim študentom na Seneckej latke.

     Na krásnom 1.mieste 🥇 sa umiestnila Nela Klinčoková (kategória ročník 2009). Na peknom 2. mieste 🥈 sa umiestnili Ema Eckertová (kategória ročník 2011) a Lara Penxová (kategória ročník 2010). Z chlapcov sa presadil Andrej Varga, ktorý obsadil 3. miesto 🥉 (kategória ročník 2008).

   • logo NÁBOJ CHEMISTRY
    • Chemický náboj

     Dňa 12. apríla 2024 sa konala celoslovenská súťaž Chemický náboj. Súťaže sa zúčastnili 2 juniorské tímy z tried sexta a II.B, menovite Alžbeta Nagyová, Markus Hirsch, Štefan Jankovič a Lukáš Kocman, ktorí sa umiestnili na 12. mieste. Druhý juniorský tím v zložení Martin Kuťka, Oliver Nguyen, Oliver Brunovský a Pavol Torok, ktorí sa umiestnili na 23. mieste. V seniorskom tíme súťažili žiaci IV.A a oktávy, menovite Lukáš Bolek, Kristína Nemčeková, Viktor Blaščák a Peter Roth a získali 12. miesto. Všetkým súťažiacim gratulujeme za krásnu reprezentáciu školy.

   • Logo Olympiády kritického myslenia
    • Krajské kolo Olympiády kritického myslenia

     Naše gymnázium v krajskom kole OKM reprezentovalo 15 žiakov.

     V 1. kategórii (1.- 2. roč. SŠ) sa na vynikajúcom 5. mieste umiestnil Pavol Török (z II.B) a v 2. kategórii (3. - 4. roč. SŠ) rovnako výborné 5. miesto dosiahol Tobias Faith (zo septimy). V každej kategórii súťažilo 200 stredoškolákov, takže chlapci svojimi výkonmi potvrdili, že vedomosťami a zručnosťami z oblasti kritického myslenia patria medzi absolútnu špičku nielen v Bratislavskom kraji, ale aj na Slovensku.

    • Hudobno-spevácka súťaž súčasných frankofónnych piesní

     Naši žiaci – Karin Magdošková, Kristián Šiška (obaja kvarta), Adriana Sublardová (I.A) a Viktor Blaščák (oktáva) - sa zúčastnili hudobno-speváckej súťaže súčasných frankofónnych piesní organizovanej Francúzskym inštitútom Rakúska, Asociáciou učiteľov francúzštiny v Rakúsku (Apfa), Wallonie-Bruxelles International a Bratislavským samosprávnym krajom a umiestnili sa na 1. mieste.
     Súťažiacim gratulujeme a zároveň im ďakujeme za úspešnú medzinárodnú reprezentáciu našej školy aj v susednej krajine – Rakúsku.

    • Simulované študentské voľby prezidenta SR

     Dňa 18. marca 2024 (1.kolo) a 25.marca 2024 (2.kolo) sa v našej škole konali simulované študentské voľby prezidenta Slovenskej republiky v spolupráci s podporou Rady mládeže Bratislavského kraja.

     Volebná komisia v zložení – Viktor BLAHO, Ingrid HLAVANDOVÁ, Tomáš PÍSECKÝ, Yvette JURIČEKOVÁ a Filip BREZINA – pripravili volebnú miestnosť v našej „Klubovni“ tak, aby aj simulované voľby splnili všetky demokratické štandardy platné pre oficiálne voľby. Voliť mohli všetci študenti našej školy, ktorí v deň konania volieb dovŕšili 15 rokov a prezentovali sa pred volebnou komisiou platným občianskym preukazom. Následne im boli odovzdané volebné lístky a mohli sa odobrať za plentu, aby vyjadrili svoje voličské presvedčenie. Volieb sa v 1.kole zúčastnilo 138 (56,33%) oprávnených voličov. Títo voliči rozhodli, že na základe ich hlasovania by do 2.kola prezidentských volieb postúpili: 1. Ing. Ivan Ko

   • logo Biologická olympiáda
    • Biologická olympiáda

     Blahoželáme našim študentom:

     • Matúš Polgár (tercia) - úspešný riešiteľ krajského kola biologickej olympiády kat C,
     • Ján Nemeček (kvinta) - reprezentácia školy v krajskom kole stredoškolskej biologickej olympiády kat B.

     Ďakujeme!

 • Naši partneri:

  • Bratislavský samosprávny kraj
  • Mesto Senec
  • DofE Slovensko
  • JA Slovensko
  • IT Akadémia
  • zelená škola
  • Ministerstvo životného prostredia SR
  • Granty EHP a Nórska
  • Nadačný fond Telekom
  • Nadácia Orange
  • Erasmus+
  • aces (Erstestiftung)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje