• logo študentskej firmy Mordora
    • Ohliadnutie za prácou študentskej firmy MORDORA

    • Študentská firma Mordora sa etablovala na našej škole v priebehu školského roka 2023/24 zapísaním do simulovaného obchodného registra dňa 15.12. 2023. Od tohto dňa mohla ponúkať a predávať svoje produkty.

     Pôvodný produkt študentskej firmy mali byť mikiny s vlastným dizajnom; túto víziu sa bohužiaľ kvôli problémom s možným výrobcom a dodávateľom nepodarilo naplniť, napriek tomu činnosť firmy bola pomerne bohatá.

     Na ilustráciu náročnosti práce v študentskej  firme prikladám jeden odsek z výročnej správy:

     Pri mnohopočetnej skupine mladých študentov je úplne normálne a prirodzené, že sa ešte učíme ako presadiť svoj názor a nájsť kompromis a častokrát bojujeme s lenivosťou a nedostatkom komunikácie. Bola to však skúška, ktorá nám dala veľa informácií ako to funguje v skutočnej firme. Naučilo nás to, že nedostaneme všetko, čo si naplánujeme a chceme, ale musíme si to odpracovať a zaslúžiť.

     Členovia šf navrhli, dali vytlačiť a predávali motivačný diár pre študentov. Zúčastnili sa ako firma na Advente na GABe., zorganizovali tri školské eventy – vianočný RAVE, školský ples a rozlúčkovú akciu Retroparty.

     Okrem toho sa zúčastnili na mnohých workshopoch a súťažiach organizovaných JA Slovensko, n. o., ktoré podporovali ich kreativitu a podnikateľské vlastnosti.

     Svoju činnosť šf Mordora ukončila na likvidačnom valnom zhromaždení dňa 6.6. 2024, kde aj vyplatila dividendy svojim akcionárom v hodnote 7eur na akciu, čim sa zaradila medzi najúspešnejšie študentské firmy.

    • Koncoročný výlet sekundy a tercie 

    • Pred pár dňami naši mladší žiaci, triedy sekunda a tercia, absolvovali spoločný koncoročný výlet. Spolu s pani profesorkami si užili tri dni plné aktivít, počas ktorých sa vybrali na vychádzku na hrad Červený kameň, kde navštívili aj Sokoliarsky dvor Astur, zabavili sa pri súťažiach a programe s animátormi, zašportovali si a utužili kolektív. Týmto tiež ďakujeme Euromestu, v ktorom sme náš výlet strávili, za skvelý zážitok! 

    • Deutschklub

    • 20. júna sa posledný krát v tomto školskom roku stretla komunita nemčinárov v klube s názvom DEUTSCHKLUB. Pravidelne sa tu konali stretnutia žiakov z rôznych tried, ktorí majú záujem o nemecký jazyk. Činnosť klubu koordinovala učiteľka nemeckého jazyka Lucia Nemečková a spolu s ňou aktivity viedla nadaná žiačka kvinty Mia Borš, ktorá túto činnosť absolvovala dobrovoľnícky v rámci programu DofE.

     V klube sa žiaci venovali jazykovým hrám, čítaniu v nemčine, spoločenským hrám, online hrám, hre na hudobných nástrojoch, komunikácii v cudzom jazyku pri bežných činnostiach ako stolovanie či konverzácia vo voľnom čase.

     Na aktivitách v klube sa zúčastnil ako dobrovoľník aj pán Ing. Tarcsi, otec nášho študenta Tomáša zo septimy, ktorý ako zamestnanec firmy Volkswagen Slovakia na projekte participoval.

     DEUTSCHKLUB sa nachádza v suteréne v učebni nemeckého jazyka, ktorú sme z finančného grantu od Nadácie Volkswagen Slovakia vybavili novými variabilnými školskými lavicami, hracím kútikom so sedacími vakmi, sedačkou s kobercom, mnohými knihami a stolovými hrami v nemčine. Okolie učebne sme skrášlili rôznymi typmi výukovými nálepiek s gramatickými pravidlami nemčiny.

     ĎAKUJEME Nadácii Volkswagen Slovakia a Rodičovskému združeniu pri GAB Senec za financovanie projektu, pri ktorom sme sa ako komunita mohli stretávať a spolu rásť.

     Všetkým klubistom prajeme pekné prázdniny a tešíme sa na stretnutia v novom školskom roku!

    • Akadémia veľkých diel - naši absolventi

    • Veronika Kuchtová (septima), Attila Dérer (III.A), Johanka Holubová (sexta), Lucia Csányiová (II.A), Yvette Juričeková (II.A), Lenka Majová (II.A) a Pavol Török (II.B)

     Odovzdaním certifikátov a zhodnotením výsledkov sme zavŕšili program 3. ročníka Akadémie veľkých diel na GABe. S radosťou môžeme konštatovať, že viacerí sa do programu zapojili opakovane a každá/ý z nich dosiahol markantný posun v záverečných Scio testoch. Sme hrdí na našich 7 absolventov, ktorí popri svojich študijných povinnostiach na sebe vytrvalo pracujú aj v oblasti rozvoja charakteru a nadobúdajú zručnosti potrebné pre život. Ďakujeme za spoločný čas pri podnetných diskusiách a blahoželáme!

    • Francúzsky divadelný ateliér

    • V utorok – 11.6.2024 sa v našej škole uskutočnil francúzsky divadelný ateliér pre niektorých žiakov druhého ročníka. Jedná sa o náročnejší ateliér zameraný na rozvoj komunikačných zručností. Žiačka sexty – Johanka Holubová tento ateliér zhrnula nasledovnými slovami: „Cez improvizáciu mini scénok a dialógov sme si intenzívne precvičili náš ústny prejav vo francúzštine. Vďaka úvodným cvičeniam, ktoré používajú aj samotní herci ako formu rozcvičky, sme mali možnosť navodiť si príjemnú, neformálnu a uvoľnenú atmosféru. Tá nám pomohla odhodiť náš ostych, a tak sme podľa mňa viacerí z nás vystúpili zo svojej komfortnej zóny a dali do tých pár hodín trvania ateliéru svoje všetko. Neraz sme sa zapotili pri tvorení celých viet; nie vždy to bolo ľahké, no zároveň nás tento ateliér prinútil to aspoň skúšať a hovoriť kľudne aj s chybami. Hodnotíme ho všetci veľmi pozitívne, lektori Augustine a Théophile boli veľmi sympatickí a milí.

    • Oznam o 2. kole prijímacích skúšok

    • Vážení zákonní zástupcovia a milí uchádzači o štúdium na našej škole.

     Pre školský rok 2024/2025 prijímame:
     30 žiakov 9. ročníka ZŠ - študijný odbor gymnázium so všeobecným zameraním - 7902 J 00,
     - 26 žiakov 9. ročníka ZŠ - študijný odbor gymnázium so zameraním na informatiku - 7902 J 05,

     30 žiakov 5. ročníka ZŠ - do triedy 1. ročníka osemročnej formy štúdia.

     Stav obsadenosti miest po 1. kole prijímacích skúšok: 
     počet voľných miest pre deviatakov - študijný odbor gymnázium so všeobecným zameraním - 0,
     - počet voľných miest pre deviatakov - študijný odbor gymnázium so zameraním na informatiku - 0,

     - počet voľných miest pre piatakov - do triedy 1. ročníka osemročnej formy štúdia - 0.

     Na základe rozhodnutia Pedagogickej rady zo dňa 4.6.2024 sa 2. kolo prijímacích skúšok na našej škole neuskutoční.

    • Školský výlet prímy

    • Uplynulý týždeň trieda príma absolvovala dvojdňový triedny koncoročný výlet. V rámci výletu žiaci precvičili svoje pohybové zdatnosti v Rambo aréne v obci Kľačany, do sýtosti sa vyskákali na trampolínach a nakŕmili malé ovečky. Počas druhého dňa sme navštívili susedné Rakúsko. Trochu sme sa schladili v jazernej jaskyni Seegrotte, objavili sme čaro neoklasického zámku Laxenburg a našu návštevu Rakúska sme ukončili nákupom cukroviniek v podnikovej predajni miestnej čokoládovne v Kittsee.

    • Environmentálne divadlo (I. B a kvarta, 7. 6. 2024)

    • Na našu školu v júni zavítal interaktívny divadelno - vzdelávací environmentálny projekt občianskeho združenia Čalado medzipriestor. Projekt má názov Divadlo Fórum: zelenáisthenewblack a dáva divákom študentom možnosť vstúpiť do roly hlavného hrdinu. Študenti v hľadisku aj na javisku spolu s hercami hľadali rôzne stratégie ako motivovať seba a svoje okolie k prijatiu ochrany životného prostredia ako svojej hodnoty. 
     Viac informácií o projekte nájdete na medzipriestor.com/zelenaProjekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj.

    • Prednáška o snoch

    • Sme nesmierne radi, že PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD. zavítal na našu školu a sprostredkoval žiakom zaujímajú prednášku o snoch. V pondelok 3.6.2024 sa mohli žiaci dozvedieť o výklade snov pomocou symbolov v nich a dostali priestor k prínosnej diskusií. Porozumenie snom vedie k sebapoznaniu a pevne veríme, že PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD. ešte niekedy zavíta pozrieť svoju "Alma mater" :)
     Ďakujeme žiakom za účasť a aktivitu na prednáške.

    • Deň detí

    • Dňa 3.6.2024 náš Školský parlament organizoval v rámci Medzinárodného dňa detí športovo-súťažné podujatie pre všetkých žiakov našej školy. Žiaci si mohli zmerať sily vo futbale, volejbale, prehadzovanej a rôznych zaujímavých intelektuálno-zábavných kvízoch. Víťazom v kategórii starších žiakov sa stala trieda septima a v kategórii mladších žiakov trieda tercia. Ďakujeme Školskému parlamentu za príjemne strávený deň a vedeniu školy za podporu pri organizovaní tejto školskej akcie.

   • logo IQ olympiády
    • IQ olympiáda, celonárodné finále

    • V pondelok 3. júna 2024 sa v Mestskom múzeu v Levoči konalo celonárodné finále 13. ročníka IQ olympiády. Našu školu reprezentovali dvaja regionálni finalisti, Roderik Jambrich a Timotej Fleško, obaja z kvarty.

     Timotej Fleško sa prebojoval do TOP 10 a skončil na 4. mieste, k čomu mu srdečne blahoželáme.

     Ďakujeme obom súťažiacim, že sa odvážili používať vlastný rozum (cit. Immanuel Kant) a úspešne reprezentovali našu školu v tejto náročnej trojkolovej súťaži.

     Pozrite si aj: TOP 10 súťažiacich a Fotografie na FB IQ olympiády.

    • Exkurzia FYZ-BIO

    • Dňa 31. 5. 2024 študenti sexty kvinty absolvovali fyzikálno – biologickú exkurziu do Piešťan. V elektrárni interaktívne spoznávali tajomstvá elektrických obvodov a generátorov, čaro ekosystému Vtáčieho ostrova si zažili cez plavbu loďou po Sĺňave.

    • Ekologická olympiáda

    • Blahoželáme Veronike Hamajovej (sexta) k 2. miestu v celoslovenskom kole Ekologickej olympiády, ktorú organizuje o. z. ČZ – Zelené pole. Tento ročník bol zameraný na zmenu klímy a riešenie envirozáťaží na Slovensku. Ďakujeme!

   • piktogram Dejepisná olympiáda
    • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

    • V krajskom kole Dejepisnej olympiády nás v kategórii E reprezentovali Eliáš Jurčák a Radovan Kuzma zo sekundy. Svoje vedomosti zúročili a obaja sa stali úspešnými riešiteľmi. Eliášovi (10.m.) a Radkovi (12.m.) blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

    • Predĺženie platnosti ISIC preukazu

    • Vážení rodičia, milí študenti!

     Aby ste mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

     Obnovte si platnosť preukazu v dvoch krokoch:

     1.   Ak chcete využívať preukaz ako dopravnú kartu v MHD, SAD a ZSSK, uhraďte poplatok 3,60 € za predĺženie dopravnej aplikácie v čipe preukazu zaslaním SMS na číslo 8844.
     Text SMS je: TC medzera PRIEZVISKO medzera ČÍSLOČIPU
     Terminál na následné priloženie preukazu a zapísanie údajov na čip bude umiestnený pri vrátnici školy.

     2.   Zakúpte si známku ISIC v hodnote 13 € priamo na našej škole (vybavuje p. zástupkyňa) alebo si známku ISIC objednajte s doručením domov na tomto linku: https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/ (poplatok za doručenie kuriérom je 3€).
     Len s ISIC známkou: je dostupný študentský paušál Yoxo s balíkom 30 GB dát mesačne, môžete si uplatniť zľavu v predajniach TESCO, v prevádzkach Starbucks, McDonald´s, 101 Drogéria, Martinus, Ševt a zľavy na ďalších miestach po Slovensku aj v zahraničí, cestujete jednoduchšie v Bratislavskom kraji s lístkami alebo električenkou v telefóne v mobilnej aplikácii IDS BK.


       
   • erb mesta Senec
    • HLASUJTE za projekt K park pre našu mládež!

    • Podporte naše mesto a hlasujte denne za Kaufland park! Nech má naša mládež originálny K park a možnosť zmysluplného využívania voľného času! Musíme spojiť sily a zaktivizovať všetkých našich známych – oslovte rodičov, starých rodičov, kamarátov! Hlasovanie sa začína 30. mája a potrvá do 2. júla 2024. 

     Hlasovať môžete na adrese: https://www.kauflandpark.sk/

     Pre K Park mesto pripravilo pozemok na severe Slnečných jazier pri chate Olympic. Zabojujme o priestor pre našu mládež!

    • Triedne schôdze

    • Vážení rodičia,

     pozývame Vás na triedne schôdze, ktoré sa budú konať dňa 4. júna 2024 (utorok) o 17.30 hod. v kmeňových triedach.

     Tešíme sa na Vašu účasť!
    • Deň detí - 3.6.2024

    • Vážení rodičia, milí študenti,
     oznamujeme Vám, že dňa 3. júna 2024 (pondelok) sa bude vyučovanie vo všetkých triedach končiť 6. hodinou.
     V tento deň bude v areáli Slávie (školský športový areál) prebiehať oslava Dňa detí. Túto akciu pripravil pre našich študentov náš Školský parlament.
     Po 6. hodine bude nasledovať obed a následne odchod študentov domov.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje