• Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

      

     Prijatý uchádzač:

     • osobné prevzatie rozhodnutia a súčasne potvrdenie nástupu na štúdium je možné v dňoch 15.-22. mája 2023 v čase 7:30-15:30
     • potvrdenie o nástupe možno doručiť tiež v elektronickej podobe riadne podpísané a naskenované cez EduPage do 24. 05. 2023 (do 23:59 hod)
     • v prípade potvrdenia nástupu na inú školu Vás prosíme, aby ste nás o tejto skutočnosti informovali čo najskôr
       

     Neprijatý uchádzač pre nedostatok miesta:

     • zákonný zástupca môže do 5 dní od doručenia originálu rozhodnutia podať odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí
     • v prípade uvoľnenia miesta bude riaditeľka školy oslovovať ďalších uchádzačov v poradí, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta a majú podané odvolanie

      

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje