• Milí záujemcovia o štúdium, vážení rodičia! 

    V školskom roku 2024/2025 otvoríme 3 triedy:

    • 1 triedu štvorročného štúdia, študijný odbor: gymnázium so všeobecným zameraním pre žiakov končiacich 9. ročník ZŠ, (7902 J 00 gymnázium)
    • 1 triedu štvorročného štúdia,  študijný odbor: gymnázium so zameraním na informatiku pre žiakov končiacich 9. ročník ZŠ, (7902 J 05 gymnázium so zameraním na informatiku) - nový študijný odbor na našej škole
    • 1 triedu osemročného štúdia  pre žiakov končiacich 5. ročník ZŠ.

    Termín doručenia prihlášky na štúdium zákonným zástupcom riaditeľovi strednej školy je do 20. 03. 2024.

    Pre bezproblémovú komunikáciu prosíme, aby bol v prihláške uvedený telefonický aj mailový kontakt na oboch zákonných  zástupcov.

    V prihláške uvádzajte nasledovné údaje:

    • EDUID školy: 100001480
    • Názov školy: Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01 Senec
    • Kód a názov študijného odboru: 7902 J 00 gymnázium 
    • Kód a názov študijného odboru: 7902 J 05 gymnázium  so zameraním na informatiku

    Termíny konania prijímacích skúšok z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry:

    1. termín: 2. mája 2024 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. mája 2024

    2. termín: 6. mája 2024 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 7. mája 2024

    Kritériá prijímacieho konania budú zverejnené na stránke školy do 30. 11. 2023.

    Termín na zverejnenie zoznamu prijatých/neprijatých uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle školy je 17. 05. 2024.

    Zákonný zástupca najneskôr do 22. 5. 2024 (23:59) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Potvrdenie_o_nastupeni-nenastupeni.docx

     

    Aktivity, ktoré naša škola ponúka študentom, si môžete pozrieť na stránke školy v sekcii Prijímačky – Deň otvorených dverí.

    Všetky Vaše otázky môžete adresovať na zastupkyna@gab.sk, prípadne riaditel@gab.sk.

   • Prihlášku na štúdium možno podať elektronicky (cez Edupage, eŠkola) alebo v listinnej podobe na predpísanom tlačive: Prihláška - pdf tlačivo na stiahnutie.

    Pozrite si aj  VIDEOnávod k podávaniu prihlášky na SŠ (FB minedu.sk)

    Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy: Vyhlasenie (docx) na stiahnutie.

     

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje