•  

     Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022

      


      

     Na stiahnutie: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o karanténe žiaka (docx)

      


     Milí záujemcovia o štúdium, vážení rodičia! 

     V školskom roku 2021/2022 otvoríme

     1 triedu štvorročného štúdia s počtom 30 žiakov pre žiakov končiacich 9. ročník ZŠ

     1 triedu osemročného štúdia s počtom 30 žiakov pre žiakov končiacich 5. ročník ZŠ

     Termín doručenia prihlášky na štúdium zákonným zástupcom riaditeľovi základnej školy je do 08. 04. 2021.

     Termín odoslania prihlášky riaditeľom ZŠ na strednú školu je do 16. 04. 2021.

     Pre bezproblémovú komunikáciu prosíme, aby bol v prihláške uvedený telefonický aj mailový kontakt na zákonného zástupcu.

     Prijímacie konanie sa podľa termínov MŠVVaŠ SR bude konať v termíne 3. mája až 14. mája 2021.

     Termín prijímacej skúšky z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry je podľa MŠVVaŠ SR:

     1. termín: 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021
     2. termín: 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021

     Kritériá prijímacieho konania budú zverejnené na stránke školy do 26. 02. 2021.

     Termín na zverejnenie zoznamu prijatých/ neprijatých uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle školy je do 20. 05. 2021.

     Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí/ neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka je do 20. 05. 2021.

     Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/ nenastúpení žiaka na štúdium je do 25. 05. 2021.

      

     DOD v tomto roku pre zlú epidemiologickú situáciu nie je možné uskutočniť. Aktivity, ktoré naša škola ponúka študentom si môžete pozrieť na stránke školy v sekcii Prijímačky – Deň otvorených dverí . Všetky Vaše otázky môžete adresovať na zastupkyna@gab.sk, prípadne riaditel@gab.sk.

     Upozorňujeme, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa uvedené termíny môžu meniť rozhodnutím Ministerstva školstva.

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Gymnázium Antona Bernoláka Senec
   • Lichnerova 69, 903 01 Senec
   • +421 2 45923261
   • riaditel@gab.sk
   • zastupkyna@gab.sk
   • 00160326
   • jedalen@gab.sk