• ACES

    • Flying with Different Feathers
     ACES Project 2013 - 2014

     http://flyingwithdifferentfeathers.tumblr.com/

     Ďalší projekt, ktorý sme v školskom roku 2013/2014 vyhrali je v rámci medzinárodného programu ACES (Akadémia stredoeurópskych škôl). Partnermi sú školy z Rumunska (Constanta) a Rakúska (Graz). Témou je rôznorodosť „Ja a tí druhí: Objavujem inakosť druhých a moju vlastnú“.

     Aktivity

     V školskom roku 2013/2014 sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu pod názvom „Ja a iní: objavovanie rôznorodosti okolo mňa a vo mne“. Do tohto boli zapojené školy z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Českej republiky, Čiernej hory, Chorvátska, Kosova, Macedónska, Maďarska, Moldavska, Rakúska, Slovinska, Rumunska, Srbska a Slovenska.

     Naša škola mala partnerstvo zo školami z Rakúska a Rumunska. Naším spoločným cieľom bola realizácia hlavnej myšlienky projektu a aktivít na tému diverzita. Naše spoločnosti sú čoraz rôznorodejšie. Bohužiaľ máme tendenciu báť sa tých, ktorý sú iní ako my (etnický pôvod, náboženské presvedčenie, pohlavie, sociálne pozadie, vek atď.). Veľmi rýchlo robíme rozdiely medzi „sebou“ a „ostatnými“, a tí, ktorí nepatria do „našej skupiny“, sú často považovaní za druhoradých, resp. sa s nimi zaobchádza menej priaznivo. Je preto nevyhnutné bojovať proti predsudkom a lepšie sa navzájom spoznávať.

     My a naše dve partnerské školy, sme spolu vypracovali spoločný projekt na túto tému, ktorá určite rezonuje v každej spoločnosti, či už je to rodina, škola, pracovisko, ulica... Všetci sa niečím líšime, a predsa sme rovnakí – inakosť nás spája.

     Každá škola vypracovala svoj vlastný dotazník, ktorého autormi budú predovšetkým žiaci. Nakoniec sme pripravili spoločný veľký dotazník, obsahujúci otázky zozbierané zo všetkých troch partnerských škôl. Finálny dotazník budú vypĺňať študenti týchto troch škôl a zozbierané výsledky si navzájom porovnáme a vyhodnotíme.

     Ďalšími sprievodnými aktivitami boli medzinárodné výmenné pobyty, využívanie nových informačných a komunikačných technológií, nových médií, divadlo, prezentácie výtvarných prác. Radi by sme do nášho projektu zapojili aj ďalšie osoby a inštitúcie, napríklad rodičov, miestne/regionálne inštitúcie, firmy, média atď.

     Jazykom celej medzinárodnej komunikácie bola angličtina. Projekt a jeho aktivity prebiehali od septembra 2013 až do polovice marca 2014.

     Naša účasť na medzinárodnom štartovacom stretnutí Aces

                     Dňa 30. septembra - 4.októbra 2013 sa víťazné školské partnerstvá zúčastnili prvého stretnutia, ktoré sa konalo v Bukurešti. Na tomto stretnutí sa zúčastnili delegácie po 2 účastníkoch (1 študent a 1 učiteľ) zo všetkých škôl zapojených do víťazných partnerských projektov. Prvý krát sme mali možnosť sa stretnúť s našimi partnermi z Rakúska a Rumunska, kde sme sa spoločne zamýšľali nad jednotlivými krokmi v projekte a jeho realizáciou v našich školách. Okrem našich partnerov sme tam zažili veľa zaujímavých stretnutí s učiteľmi a žiakmi z vyššie spomenutých krajín, počas workshopov a pracovných stretnutí sme si vymieňali informácie o našich krajinách a školských systémoch, kultúre a diverzite, ktorá je hlavnou témou  projektu.

     Aces – Akadémia stredoeurópskych škôl, podporuje partnerské projekty medzi školami v stredoeurópskych krajinách prostredníctvom každoročnej súťaže projektov. Aces je iniciatívou Nadácie ERSTE, ktorá bola založená v roku 2006 v rámci programu Európa.

     Koordinácia Aces: http://www.vcelidom.sk/

      

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje