• Nadačný fond Telekom: ENTER 2020 Digitálna generácia

    • december 2020 - jún 2021

     BBC micro:bit na GAB

     Naším projektom chceme inovovať vyučovanie informatiky - algoritmizáciu a programovanie, na našom gymnáziu. Chceme, aby mali naši študenti príležitosť rozvíjať algoritmické myslenie a získavať programátorské zručnosti na hodinách informatiky programovaním atraktívneho, no finančne nenáročného hardvéru v modernom programovacom jazyku a v prostrediach adekvátnych ich veku počas celého štúdia na GAB. Od Scratch s micro:bit, cez microPython s micro:bit až k maturite. Chceme využívať micro:bit priamo na vyučovaní, podporovať kreativitu a tímovú spoluprácu, inšpirovať a motivovať všetky naše dievčatá aj chlapcov, nie len skupinku študentov na informatických krúžkoch.

     Dievčatá plánujeme motivovať prostredníctvom tematických workshopov - micro:bit a hudba, digitálne zvieratko a pod. Všetky plánované aktivity budú hravo podporovať nielen algoritmické myslenie, ale aj kreativitu, spoluprácu, zručnosti, záujmy a talenty všetkých zapojených dievčat.

     PaedDr. Martina Kobolková

     Projekt Rodičovského združenia pri Gymnáziu A, Bernoláka v Senci "BBC micro:bit na GAB" je financovaný z grantu Nadácie Pontis - Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Gymnázium Antona Bernoláka Senec
   • Lichnerova 69, 903 01 Senec
   • +421 2 45923261
   • riaditel@gab.sk
   • zastupkyna@gab.sk
   • 00160326
   • jedalen@gab.sk