• ERASMUS+

    • Cieľom Erasmus+ je pomôcť zvýšiť kvalitu výučby a učenia od predškolského po sekundárne vzdelávanie v školách v celej Európe.

     Poskytuje príležitosti pre ľudí pracujúcich v sektore školského vzdelávania, aby mohli rozvíjať svoje odborné schopnosti a spolupracovať s partnermi v Európe. Aktivity podporia výmenu osvedčených postupov a testovanie inovatívnych prístupov, ktoré riešia spoločné problémy, akými sú napr. predčasné ukončenie školskej dochádzky, či nízka úroveň základných zručností. Realizované aktivity ďalej môžu posilniť väzby so svetom mimo školy a ďalšími sektormi vzdelávania a odbornej prípravy.

     Čo to zahŕňa?

     Príležitosti pre učiteľov a ďalších školských zamestnancov na realizáciu európskych aktivít na podporu profesijného rastu v zahraničí, ako:

     • Štruktúrované kurzy alebo školenia;
     • Výučbové pobyty;
     • Hospitácie (job shadowing) alebo pozorovanie.

      

     V školskom roku 2020/2021 sme úspešne podali projekt, ktorý umožní 6 našim učiteľom vycestovať na vzdelávacie kurzy do zahraničia, konkrétne do Španielska, Rakúska, Nemecka a Talianska. Nové nápady z týchto kurzov potom budeme aplikovať do výučby na našej škole, čím by sme chceli zatraktívniť vzdelávací proces novými a modernými postupmi. 

     V minulých rokoch dvaja učitelia absolvovali cez Erasmus+ v spolupráci s projektom BSK školenie o tom, ako písať projekt so žiadosťou o grand z EÚ. Školenie sa uskutočnilo vo Fínsku a mali sme možnosť navštíviť aj fínsku školu a porovnať si rozdiely vo vyučovaní.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje