• Cena stravného

    • V zmysle nového VZN BSK č. 1/2022 platného od 1. 9. 2022  platia v našej ŠJ nové ceny stravného. Zvýšili sme finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo, príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov je nezmenený.

     Stravné:

     stravníci 11-15 rokov             1,30  + réžia 0,20        =          1,50 €
     stravníci 15-19 rokov             1,41  + réžia 0,20        =          1,61 €

     PaedDr. Zuzana Synaková, riaditeľka školy • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Gymnázium Antona Bernoláka Senec
   • riaditel@gab.sk
   • zastupkyna@gab.sk
   • +421 2 45923261
   • Lichnerova 69 903 01 Senec Slovakia
   • 00160326