• Ján Kvak

          • "My sme zodpovední za to, čo žiaci vedia. Učiteľ nemá iba odovzdávať informácie. Formujeme ich. Učiteľ musí byť angažovaný človek, inak si zmýlil povolanie." Matúš Bischof

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje