• logo GAB
    • Deň otvorených dverí pre deviatakov

    • Milí deviataci,

     pozývame Vás na Deň otvorených dverí, na ktorom môžete:

     • získať informácie o prijímacom konaní,
     • zapojiť sa do zaujímavých aktivít a workshopov,
     • experimentovať v moderných laboratóriách,
     • porozprávať sa so študentmi a učiteľmi o pestrých mimoškolských aktivitách.

     KEDY?

     • Štvrtok, 23. november 2023 pre deviatakov zo ZŠ J. G. Tajovského a ZŠ Mlynská, Senec.
     • Piatok, 24. november 2023 pre deviatakov zo ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho, Súkromná základná škola Senec a z ďalších základných škôl zo širšieho okolia Senca.

     Tešíme sa na Vás!

    • Zmena rozvrhu 16.11.2023

    • Milí študenti,
     oznamujeme Vám, že z organizačných dôvodov sa vo štvrtok (16.11.2023) bude učiť podľa piatkového rozvrhu.
     Ďakujeme za porozumenie.

    • NÁBOJ PHYSICS 3.11.2023️

    • Súťaž NÁBOJ PHYSICS dáva každoročne študentom príležitosť porovnať si fyzikálne schopnosti nielen so stredoškolákmi z celého Slovenska, ale aj s rovesníkmi zo zahraničia. 

     Tento rok fyzikálne nabitý tím našej SEXTY v zostave - Veronika Hamajová, Števo Jankovič, Luky Kocman, Maťo Kuťka a Betka Nagyová vybojoval v silnej celoslovenskej konkurencii nádherné 4. miesto.

     V medzinárodnej konfrontácii nám toto umiestnenie prinieslo spomedzi 119 tímov z rôznych krajín prekrásne 10. miesto.

     Z vášho úspechu a záujmu o fyziku sa všetci veľmi tešíme a najviac vaša fyzikárka ❤️

    • História s LIVING MEMORY

    • Naši študenti sexty a II.A sa zapojili do projektu ponúkaného OZ LIVING MEMORY pod názvom Nový program pre demokraciu. Dňa 26.10.2023 absolvovali workshop pod vedením Mgr. Ľubomíra Morbachera, PhD. na tému "Továreň" na lži v KGB a ŠtB a súčasné dezinformácie.  Moderovaná diskusia sa viedla hlavne o tom, či je dnes možné sa proti nim brániť. V zaujímavom exkurze do nedávnej histórie sme pokračovali aj o týždeň 2.11. v prednáške, ktorá sa týkala "Elít" komunistického režimu, ich spolupáchateľov a úspešného obsadenia pozícií v spoločnosti po r. 1989. Na mnohých konkrétnych príkladoch nám Mgr. Martin Slávik, PhD. priblížil nie len konanie najvyšších predstaviteľov totalitného režimu (ÚV KSČ a ŠtB), ale aj osudy ich obetí. 

     Ďakujeme OZ LIVING MEMORY, že prinieslo tieto témy aj na pôdu GAB a sme radi, že sa program podarilo zrealizovať v období Týždňa mediálnej gramotnosti i v atmosfére blížiaceho sa sviatku, kedy si pripomenieme Deň boja za slobodu a demokraciu (17. november). 

   • Logo OSJL
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

    • Výsledky školského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kategória C

     1. miesto: Šimon Gužela, kvarta

     2. miesto: Šimon Beňa, kvarta

     3. miesto: Dominika Sekerešová, kvarta

     Víťazovi srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

    • Teambulding triedy príma

    • Žiaci prímy strávili uplynulý víkend v rekreačnom stredisku Prašník pri Pieštanoch a užívali si svoj prvý spoločný teambuilding. Pripravili sme pre nich program plný rôznorodých aktivít (športové aktivity, túra, spolupracujúce techniky, opekačka, nácvik programu na imatrikulácie, atď.). V nedeľu sme odchádzali s množstvom zážitkov a poznaní o sebe. Máme na čom stavať a ďalej budovať náš triedny kolektív. Bol to skvelý víkend!

   • logo KSP
    • ZENIT v programovaní

    • Dňa 17.10.2023 sa naši šikovní študenti z vyšších ročníkov gymnázia zúčastnili školského kola súťaže ZENIT v programovaní, v ktorej mali možnosť zmerať si svoje programátorské sily s rovesníkmi a vyskúšať si riešenie aj menej tradičných programátorských úloh. Do súťaže sa celkovo zapojilo 9 študentov. Úspešnými riešiteľmi, ktorí zároveň postupujú do krajského kola, sú:

     Kategória A

     1. miesto:  neuvedené  - 188 bodov
     2. miesto: Tobias Faith (septima) - 179 bodov
     3. miesto: Peter Žukovský (septima) - 140 bodov
     4. Dominik Haluška (septima) - 100 bodov
     5. Sára Sedláková (IV.A) - 86 bodov

     Kategória B

     1. miesto: Oliver Brunovský (sexta) - 118 bodov

     Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a reprezentáciu školy, a postupujúcim držíme palce v ďalšom kole.

    • Prednáška o fotografii

    • Dňa 17.10. 2023 sa žiaci I.B a kvinty zúčastnili na prednáške o fotografii s pánom Ivanom Hlavandom, fotografom a zakladateľom Fotoklubu Tibora Huszára v Senci. Dozvedeli sa mnohé zaujímavé informácie z minulosti, ale aj o novinkách a trendoch v súčasnej fotografii. Prednáška s diskusiou bola vítaným oživením vyučovania v rámci predmetu Umenie a kultúra. Teší nás, že viacerí študenti prejavili záujem aj o aktivity mestského fotoklubu a plánujú sa v tejto oblasti ďalej vzdelávať.

    • Dejepis v sekunde

    • Scénkou o Svätoplukovi a ukážkami hmotných prameňov z obdobia Veľkej Moravy sme si v sekunde priblížili najstaršie obdobie našich dejín. Pripomenuli sme si tak dve významné výročia z histórie - vznik Veľkej Moravy v r. 833 a príchod Konštantína a Metoda v r. 863. Žiakov zaujali najmä archeologické nálezy z najznámejších veľkomoravských lokalít.

    • #CodeWeek

    • Európsky týždeň programovania je nezávislá iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou. Naša škola sa k tejto iniciatíve pripojila sériou 3 workshopov na tému Programovanie s umelou inteligenciou (PictoBlox, Scratch, Python).

     Dnes si naši najmladší (príma až kvarta) vyskúšali dve aktivity:

     1. AI for Oceans - interaktívnu skupinovú aktivitu pri ktorej sa zoznamovali so strojovým učením a spoznávali naše oceány.
     2. Face Filters - programovali s AI modulom Face Detection v prostredí PictoBlox veselé filtre, ktoré sa dynamicky prispôsobovali ich tváram nasnímaným kamerou.
    • Novotvar 2023

    • Medzinárodný literárny festival Novotvar vznikol v roku 2016. Festival každoročne predstavuje svojim návštevníkom rozmanité spektrum renomovaných slovenských, ako aj zahraničných autorov a autorky z oblasti prózy i poézie, pričom priestor dáva aj začínajúcim tvorcom.
     5. októbra zavítali vzácni hostia priamo do priestorov našej klubovne a vďaka tomu mohli naši študenti zo sexty a II.A byť účastníkmi pútavého čítania a následnej diskusie s Vojtěchom Němcom (CZ) a Olgou Hund (PL).
     Ďakujeme za návštevu, pozitívnu atmosféru, umelecký zážitok a tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami.

    • Simulované študentské voľby do NR SR

    • Dňa 19. septembra 2023 sa v našej škole konali simulované študentské voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v spolupráci s podporou Rady mládeže Bratislavského kraja. Naša volebná komisia v zložení – Viktor Blaho, Ingrid Hlavandová, Richard Pajpach, Yvette Juričeková a Filip Brezina – pripravili volebnú miestnosť v našej „Klubovni“ tak, aby aj simulované voľby splnili všetky demokratické štandardy platné pre oficiálne voľby. Voliť mohli všetci študenti našej školy, ktorí v deň konania volieb dovŕšili 15 rokov a prezentovali sa pred volebnou komisiou platným občianskym preukazom. Následne im boli odovzdané volebné lístky a mohli sa odobrať za plentu, aby vyjadrili svoje voličské presvedčenie. Volieb sa zúčastnilo 67,52% oprávnených voličov.

     Títo voliči rozhodli, že na základe ich hlasovania by sa do Národnej rady Slovenskej republiky dostali iba tri strany, a to: 1. Progresívne Slovensko – 54,59%, 2. Sloboda a Solidarita – 9,19%, 3. Pirátska strana – Slovensko – 5,41%.

     Ďakujeme volebnej komisii za svedomitú prácu pri príprave a vyhodnotení volieb a všetkým študentom, ktorí sa volieb zúčastnili.

     Študentský parlament pri Gymnáziu Antona Bernoláka Senec

    • Exhibičné debaty Slovenskej debatnej asociácie

    • Slovenská debatná asociácia (SDA) šíri kritické myslenie medzi mladými ľuďmi na Slovensku. Ich hlavnou aktivitou je stredoškolská debata. Do stredoškolskej debatnej ligy sa každoročne zapoja stovky študentov a vymieňajú si argumenty na rôzne témy.
     Na našej škole sa dňa 20.9.2023 uskutočnili 4 ukážkové debaty pre 8 tried. Debatné témy: “Na školách by mali byť zakázané verejné prejavy náklonnosti” a “Úplný zákaz mobilných telefónov na školách” sú veľmi relevantné k momentálnemu dianiu na Slovensku a vo svete. Dvojčlenné tímy zo SDA predviedli exhibičnú debatu, pričom jeden tím zadanú tézu obhajoval a druhý s ňou nesúhlasil.
     Naši študenti mali tiež možnosť hlasovať a vyjadriť ich vlastný postoj k danej téme. Napokon debatérky a debatéri odpovedali na otázky publika.
     Ak plánuješ debatovať, chceš vedieť lepšie argumentovať na rôzne témy alebo sa chceš zúčastniť Olympiády kritického myslenia, 
     neváhaj a prihlás sa na Debatný krúžok pod vedením pani Adriany Mackovej.

   • Logo Akadémie veľkých diel
    • Akadémia veľkých diel

    • V tomto školskom roku bude na GAB už po tretíkrát otvorený klub Akadémie veľkých diel. https://www.akademiavelkychdiel.sk/ Ide o unikátny vzdelávací program zameraný na rozvoj charakteru, ktorý formuje hodnoty a postoje študentov. Stredoškolákom umožňuje spoznávať krásu a odkazy veľkých umeleckých diel, diskutovať o nich v malej skupine a tým rozvíjať vzťahy, kritické myslenie i vyjadrovacie schopnosti. Program je ukončený certifikátom, ktorý študenti môžu využiť v žiadosti o štipendium na slovenských univerzitách https://stipendia.portalvs.sk/ Možnosť prihlásiť sa trvá do 22.9.2023 u p. Mgr. A. Nemešovej, PhD.

     Akadémia začne v októbri, semináre budú v stredu od 14.15 do 15.45 hod. v Klubovni.

     Na stiahnutie:

    • Dve hlasovania na podporu projektov pre deti a mládež v Senci

    • Podporte naše mesto hlasujte denne za Kaufland park! Nech má naša mládež originálny K park a možnosť zmysluplného využívania voľného času! Priebežne sme na treťom mieste. Musíme spojiť sily a zaktivizovať všetkých našich známych – oslovte rodičov, starých rodičov, kamarátov! Navyše má každý hlasujúci možnosť vyhrať jeden z 30 mobilných telefónovHlasovanie prebieha už len do 20. 9. 2023  a hlasovať môžete na adrese: www.kauflandpark.sk

     HLASUJTE za projekt K park! Už ostáva len pár dní!

      

     Lidl sa rozhodol vybudovať 5 parčíkov „Lidl Čistiniek“  v 5 mestách. V parku by malo byť detské ihrisko, workoutové ihrisko, multifunkčné ihrisko a oddychová zóna s ohniskom. O tom, že jeden z nich bude práve v Senci – na Slnečných jazerách Sever - môžeme naším hlasovaním rozhodnúť my všetci. Pomôžme našim deťom získať priestor, v ktorom sa môžu realizovať a zmysluplne tráviť voľný čas!

     Termín súťaže: od 11.09.2023  do 22.10.2023

     Bližšie informácie o hlasovaní a samotné hlasovanie je možné nájsť na adrese: cistinka.lidl.sk

      

     S pozdravom a prianím všetkého dobrého PaedDr. Ľudmila Ďurďovičová, Referent pre metodiku riadenia škôl a školských zariadení, Útvar školstva a športu

    • Plenárna schôdza rodičovského združenia a triedne schôdze

    • Vážení rodičia,pozývame Vás na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia pri Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci, ktorá sa bude konať dňa 12. septembra 2023 o 17:00 hod. v priestoroch školskej jedálne.Po jej skončení sa uskutočnia triedne schôdze (cca od 18:00 hod.) v jednotlivých triedach s triednymi učiteľmi.Tešíme sa na Vašu účasť!

    • Stravovanie v ŠJ

    • Ak sa chce študent nášho gymnázia stravovať v ŠJ v školskom roku 2023/24, je potrebné deň vopred odovzdať vyplnený zápisný lístok na stravovanie prostredníctvom triednych profesorov alebo vypísaný a podpísaný zápisný lístok naskenovať a poslať na mailovú adresu školskej jedálne: jedalen@gab.sk

     Na stiahnutie: Zapisny_listok_2023-2024.docx

     Varí sa od  utorka 05. 09. 2023

    • Začiatok nového školského roka 2023/2024

    • Milí naši študenti, vážení rodičia!

     Nový školský rok 2023/2024 spoločne zahájime dňa 4. septembra 2023 (pondelok) o 8:00 hod. na školskom dvore.

     Noví študenti (príma, I.A, I.B) pôjdu po slávnostnom otvorení na krátko so svojimi triednymi učiteľmi do tried, ostatní študenti odchádzajú po slávnostnom otvorení domov.

     Triedni učitelia: príma - PaedDr. Ján Kvak, I.A - Mgr. Slavomír Maľa, I.B - Mgr. Bibiána Strivinská.

     V utorok 5. septembra 2023 začína vyučovanie pre všetky triedy o 7:30 hod.

     Triedy príma, I.A  a I.B budú mať do 12:00 hod. triednické hodiny, študenti si preberú aj učebnice.
     Ostatné triedy budú mať prvé 2 triednické hodiny a následne pokračujú vo vyučovaní podľa rozvrhu.

     Tešíme sa na Vás všetkých!

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje