• Dejepis v sekunde

    • Scénkou o Svätoplukovi a ukážkami hmotných prameňov z obdobia Veľkej Moravy sme si v sekunde priblížili najstaršie obdobie našich dejín. Pripomenuli sme si tak dve významné výročia z histórie - vznik Veľkej Moravy v r. 833 a príchod Konštantína a Metoda v r. 863. Žiakov zaujali najmä archeologické nálezy z najznámejších veľkomoravských lokalít.

    • #CodeWeek

    • Európsky týždeň programovania je nezávislá iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou. Naša škola sa k tejto iniciatíve pripojila sériou 3 workshopov na tému Programovanie s umelou inteligenciou (PictoBlox, Scratch, Python).

     Dnes si naši najmladší (príma až kvarta) vyskúšali dve aktivity:

     1. AI for Oceans - interaktívnu skupinovú aktivitu pri ktorej sa zoznamovali so strojovým učením a spoznávali naše oceány.
     2. Face Filters - programovali s AI modulom Face Detection v prostredí PictoBlox veselé filtre, ktoré sa dynamicky prispôsobovali ich tváram nasnímaným kamerou.
    • Novotvar 2023

    • Medzinárodný literárny festival Novotvar vznikol v roku 2016. Festival každoročne predstavuje svojim návštevníkom rozmanité spektrum renomovaných slovenských, ako aj zahraničných autorov a autorky z oblasti prózy i poézie, pričom priestor dáva aj začínajúcim tvorcom.
     5. októbra zavítali vzácni hostia priamo do priestorov našej klubovne a vďaka tomu mohli naši študenti zo sexty a II.A byť účastníkmi pútavého čítania a následnej diskusie s Vojtěchom Němcom (CZ) a Olgou Hund (PL).
     Ďakujeme za návštevu, pozitívnu atmosféru, umelecký zážitok a tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami.

    • Simulované študentské voľby do NR SR

    • Dňa 19. septembra 2023 sa v našej škole konali simulované študentské voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v spolupráci s podporou Rady mládeže Bratislavského kraja. Naša volebná komisia v zložení – Viktor Blaho, Ingrid Hlavandová, Richard Pajpach, Yvette Juričeková a Filip Brezina – pripravili volebnú miestnosť v našej „Klubovni“ tak, aby aj simulované voľby splnili všetky demokratické štandardy platné pre oficiálne voľby. Voliť mohli všetci študenti našej školy, ktorí v deň konania volieb dovŕšili 15 rokov a prezentovali sa pred volebnou komisiou platným občianskym preukazom. Následne im boli odovzdané volebné lístky a mohli sa odobrať za plentu, aby vyjadrili svoje voličské presvedčenie. Volieb sa zúčastnilo 67,52% oprávnených voličov.

     Títo voliči rozhodli, že na základe ich hlasovania by sa do Národnej rady Slovenskej republiky dostali iba tri strany, a to: 1. Progresívne Slovensko – 54,59%, 2. Sloboda a Solidarita – 9,19%, 3. Pirátska strana – Slovensko – 5,41%.

     Ďakujeme volebnej komisii za svedomitú prácu pri príprave a vyhodnotení volieb a všetkým študentom, ktorí sa volieb zúčastnili.

     Študentský parlament pri Gymnáziu Antona Bernoláka Senec

    • Exhibičné debaty Slovenskej debatnej asociácie

    • Slovenská debatná asociácia (SDA) šíri kritické myslenie medzi mladými ľuďmi na Slovensku. Ich hlavnou aktivitou je stredoškolská debata. Do stredoškolskej debatnej ligy sa každoročne zapoja stovky študentov a vymieňajú si argumenty na rôzne témy.
     Na našej škole sa dňa 20.9.2023 uskutočnili 4 ukážkové debaty pre 8 tried. Debatné témy: “Na školách by mali byť zakázané verejné prejavy náklonnosti” a “Úplný zákaz mobilných telefónov na školách” sú veľmi relevantné k momentálnemu dianiu na Slovensku a vo svete. Dvojčlenné tímy zo SDA predviedli exhibičnú debatu, pričom jeden tím zadanú tézu obhajoval a druhý s ňou nesúhlasil.
     Naši študenti mali tiež možnosť hlasovať a vyjadriť ich vlastný postoj k danej téme. Napokon debatérky a debatéri odpovedali na otázky publika.
     Ak plánuješ debatovať, chceš vedieť lepšie argumentovať na rôzne témy alebo sa chceš zúčastniť Olympiády kritického myslenia, 
     neváhaj a prihlás sa na Debatný krúžok pod vedením pani Adriany Mackovej.

   • Logo Akadémie veľkých diel
    • Akadémia veľkých diel

    • V tomto školskom roku bude na GAB už po tretíkrát otvorený klub Akadémie veľkých diel. https://www.akademiavelkychdiel.sk/ Ide o unikátny vzdelávací program zameraný na rozvoj charakteru, ktorý formuje hodnoty a postoje študentov. Stredoškolákom umožňuje spoznávať krásu a odkazy veľkých umeleckých diel, diskutovať o nich v malej skupine a tým rozvíjať vzťahy, kritické myslenie i vyjadrovacie schopnosti. Program je ukončený certifikátom, ktorý študenti môžu využiť v žiadosti o štipendium na slovenských univerzitách https://stipendia.portalvs.sk/ Možnosť prihlásiť sa trvá do 22.9.2023 u p. Mgr. A. Nemešovej, PhD.

     Akadémia začne v októbri, semináre budú v stredu od 14.15 do 15.45 hod. v Klubovni.

     Na stiahnutie:

    • Dve hlasovania na podporu projektov pre deti a mládež v Senci

    • Podporte naše mesto hlasujte denne za Kaufland park! Nech má naša mládež originálny K park a možnosť zmysluplného využívania voľného času! Priebežne sme na treťom mieste. Musíme spojiť sily a zaktivizovať všetkých našich známych – oslovte rodičov, starých rodičov, kamarátov! Navyše má každý hlasujúci možnosť vyhrať jeden z 30 mobilných telefónovHlasovanie prebieha už len do 20. 9. 2023  a hlasovať môžete na adrese: www.kauflandpark.sk

     HLASUJTE za projekt K park! Už ostáva len pár dní!

      

     Lidl sa rozhodol vybudovať 5 parčíkov „Lidl Čistiniek“  v 5 mestách. V parku by malo byť detské ihrisko, workoutové ihrisko, multifunkčné ihrisko a oddychová zóna s ohniskom. O tom, že jeden z nich bude práve v Senci – na Slnečných jazerách Sever - môžeme naším hlasovaním rozhodnúť my všetci. Pomôžme našim deťom získať priestor, v ktorom sa môžu realizovať a zmysluplne tráviť voľný čas!

     Termín súťaže: od 11.09.2023  do 22.10.2023

     Bližšie informácie o hlasovaní a samotné hlasovanie je možné nájsť na adrese: cistinka.lidl.sk

      

     S pozdravom a prianím všetkého dobrého PaedDr. Ľudmila Ďurďovičová, Referent pre metodiku riadenia škôl a školských zariadení, Útvar školstva a športu

    • Plenárna schôdza rodičovského združenia a triedne schôdze

    • Vážení rodičia,pozývame Vás na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia pri Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci, ktorá sa bude konať dňa 12. septembra 2023 o 17:00 hod. v priestoroch školskej jedálne.Po jej skončení sa uskutočnia triedne schôdze (cca od 18:00 hod.) v jednotlivých triedach s triednymi učiteľmi.Tešíme sa na Vašu účasť!

    • Stravovanie v ŠJ

    • Ak sa chce študent nášho gymnázia stravovať v ŠJ v školskom roku 2023/24, je potrebné deň vopred odovzdať vyplnený zápisný lístok na stravovanie prostredníctvom triednych profesorov alebo vypísaný a podpísaný zápisný lístok naskenovať a poslať na mailovú adresu školskej jedálne: jedalen@gab.sk

     Na stiahnutie: Zapisny_listok_2023-2024.docx

     Varí sa od  utorka 05. 09. 2023

    • Začiatok nového školského roka 2023/2024

    • Milí naši študenti, vážení rodičia!

     Nový školský rok 2023/2024 spoločne zahájime dňa 4. septembra 2023 (pondelok) o 8:00 hod. na školskom dvore.

     Noví študenti (príma, I.A, I.B) pôjdu po slávnostnom otvorení na krátko so svojimi triednymi učiteľmi do tried, ostatní študenti odchádzajú po slávnostnom otvorení domov.

     Triedni učitelia: príma - PaedDr. Ján Kvak, I.A - Mgr. Slavomír Maľa, I.B - Mgr. Bibiána Strivinská.

     V utorok 5. septembra 2023 začína vyučovanie pre všetky triedy o 7:30 hod.

     Triedy príma, I.A  a I.B budú mať do 12:00 hod. triednické hodiny, študenti si preberú aj učebnice.
     Ostatné triedy budú mať prvé 2 triednické hodiny a následne pokračujú vo vyučovaní podľa rozvrhu.

     Tešíme sa na Vás všetkých!

    • Výlety I.A

    • Súčasťou koncoročného výletu triedy I.A boli viaceré exkurzie -  návšteva Národnej banky Slovenska v Bratislave, kde sme mali možnosť vidieť výstavu od Slovenskej koruny k euru. Následne sme obdivovali jedinečnú architektúru budovy Slovenského rozhlasu, kde nás vysielacími štúdiami previedol sám riaditeľ Rádia Slovensko - p. Roman Bomboš, takže sme mali možnosť nazrieť aj do zákulisia a vstúpiť priamo do živého vysielania. Očarila nás aj rozsiahla zbierka a  výstava obrazov Vincenta Hložníka v jej priestoroch.

     Ďalší týždeň sme strávili príjemné predpoludnie pri Malom Dunaji, kde sme sa zabavili športovými aktivitami a navštívili ďalšiu národnú kultúrnu pamiatku - Kolový vodný mlyn v Jelke.

     Sofia Rapantová a Zuzana Szökeová, I.A

    • Ohliadnutie za prácou študentskej firmy YouNG

    • Záverečným valným zhromaždením vo štvrtok 8. júna 2023 oficiálne ukončila svoju činnosť zatiaľ najúspešnejšia študentská firma na GAB Senec.

     Našu študentská firmu YouNG tvorilo  11 členov z triedy septima a 3.A.  Hlavnou konzultantkou nám bola Mgr. MBA Marta Slováková, HR manažérka oddelenia TOI TOI & DIXI s.r.o a pomocným konzultantom bol úspešný študent našej školy Jakub Englárt, mladý podnikateľ a absolvent programu JA Slovensko. Názov firmy bol zameraný pre mladých ľudí a prestavuje skrytý význam young generation. Počas uplynulých mesiacov sa naša firma zameriavala na 2 hlavné činnosti, ktorými boli organizovanie eventov, večierkov a plesov a výroba vlastnej kolekcie oblečenia. Prvý večierok sa na našej škole odohral na konci januára. Nasledovala naša najväčšia a najúspešnejšia akcia – študentský ples, ktorá sa konala v marci a na záver sme v strede mája usporiadali poslednú párty. Všetky naše eventy sa tešili veľkej obľube a úspechu; 2-krát sme sa ako firma objavili v článkoch seneckých novín – Senčanovi. Na študentskom plese sme taktiež usporiadali tombolu, do ktorej nám ochotne prispeli svojimi darmi naši sponzori.

     Začiatkom apríla sme sa začali venovať aj našej druhej činnosti a to vytváraniu našej vlastnej ekologickej kolekcie oblečenia. Každý kúsok bol nami ručne potláčaný pomocou nažehľovacieho stroja. Oblečenie bolo veľmi rôznorodé (potláčali sme tričká, mikiny, košele rôznych farieb, veľkostí, strihov a typov). Dali sme šancu odevom z „druhej ruky“, no vyberali sme vysoko zachovalé a kvalitné kusy. Firma bola predlžená a likvidácia preložená o niekoľko týždňoch, aby sme mohli zdarne ukončiť všetky naše aktivity.

     Počas trvania firmy sa tiež našim zamestnancom a študentom podarilo zúčastniť na mnohých školeniach, súťažiach či webinároch, ktoré organizovalo JA Slovensko. Tieto aktivity nás určite veľmi obohatili a pomohli nám získať a priniesť si nové poznatky nie len do firmy ale aj do nášho osobného života.

     Vďaka usilovnej a neúnavnej práci členov firmy sa nám podarilo dosiahnuť pozitívny hospodársky výsledok a väčšinu čistého zisku – viac ako 93 %, sme sa rozhodli dať späť akcionárom vo forme navýšenia hodnoty akcie z pôvodných 5 € na 10 €.

     Aj preto – ale určite nielen preto sme sa stali tak úspešnou študentskou firmou, za čo sa chceme poďakovať hlavne vám, našim akcionárom a zákazníkom, pani riaditeľke a všetkým profesorom, ktorí nás podporili najmä tým, že robili pedagogický dozor na všetkých našich spoločných akciách. Ešte raz všetkým veľká vďaka.

    • Škola škole

    • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu Škola škole – tentokrát s názvom „Podnikaj a buď mentálne fit“.

     Dňa 31. mája k nám zavítali učitelia a študenti so Strednej odbornej pedagogickej školy v Modre, ktorí sa venovali tematike duševného zdravia. Na vlastnej koži si mohli vyskúšať rôzne aktivity súvisiace s touto problematikou žiaci našej tercie a sexty.

     Naša škola prispela do tohto projektu workshopmi na témy Svet peňazí a Svet podnikania. Študenti aplikovanej ekonómie Andrea Hudáková, Jakub Englárt, Petra Haníncová, Vivien Herdicsová a Sabína Beličková pripravili prezentácie, hry, súťaže a iné aktivity pre študentov pedagogickej školy.

     Takto sme sa mohli navzájom obohatiť o naše vedomosti a skúseností z týchto oblasti a súčasne sa trochu inak spoznať.

    • Ateliers - francúzske ateliéry

    • V posledný mesiac školského roka sa v našej škole uskutočnili tzv. ateliers v spolupráci s Francúzskym inštitútom pri Ambasáde Francúzskej republiky v Bratislave. Do našej školy zavítali rodení hovoriaci z Francúzska: Pascale, Gilles a Marie, ktorí si pre našich francúzštinárov pripravili bohatý program. Prváci si vybrali ateliér o francúzskych regiónoch, na konci ktorého pripravili mentálnu mapu. Druháci sa rozprávali o filmoch. Tretiaci mali tému zameranú na francúzsku kuchyňu a na záver upiekli typický francúzsky koláč „Galette des rois“. Naši žiaci mali možnosť obohatiť si slovnú zásobu a počas piatich vyučovacích hodín intenzívne komunikovať vo francúzskom jazyku. Svojou návštevou nás poctil aj zástupca veľvyslanca Francúzskej republiky, a to „attaché“ pre vzdelávaciu a jazykovú politiku na Slovensku a žiakom odovzdal diplomy za účasť a darčekové predmety.

    • Organizácia vyučovania v poslednom týždni

    • Vážení rodičia, milí študenti,

     prosíme Vás o pozorné sledovanie suplovania počas posledného týždňa školského roka 2022/2023, rozvrh a aj čas konca vyučovania bude z organizačných dôvodov v niektorých triedach výraznejšie zmenený.

     Koncoročné vysvedčenie sa bude odovzdávať v piatok 30. júna 2023 o 8:00 hod.

     Prajeme Vám pekný záver školského roka!

    • ENGLISH DAY pre prímu až kvartu

    • Naša šikovná KVINTA pripravila 23. júna pre mladších spolužiakov skvelú akciu, pri ktorej sa mali možnosť ponoriť do angličtiny (ktorú, mimochodom, bravúrne ovládajú), overiť si svoje vedomosti v kvíze o anglofónnych krajinách a vyskúšať si svoje logické myslenie pri riešení úloh v únikovej miestnosti. Všetci sa skvele zabavili.

     Ďakujeme KVINTE a učiteľkám angličtiny za nápad a relizáciu tohto eventu!

    • Zájazd pre víťazov dejepisnej súťaže

    • S víťazným družstvom súťaže Medzníky 2. svetovej vojny sme sa zúčastnili zájazdu do Kalnej nad Hronom. Práve prekročením Hrona Červenou armádou sa po ťažkých bojoch v marci 1945 rozbehla bratislavsko-brnianska operácia pod vedením maršala R. J. Malinovského. Bratislavsko-brnianska operácia bola sovietska ofenzíva určená na vytlačenie nemeckých vojsk z juhozápadného Slovenska (oslobodenie Bratislavy a postup na Moravu). Senec bol oslobodený 1. apríla 1945 a Bratislava po krvavých pouličných bojoch 4. apríla 1945. Už na začiatku mája boli z územia Slovenska vytlačené posledné nemecké jednotky. Navštívili sme aj Múzeum vojenskej histórie v Pohronskom Ruskove a zúčastnili sme sa kladenia vencov pri pamätníku v Kameníne, kde sa odohrala najväčšia tanková bitka na území Slovenska počas 2. svetovej vojny.

    • Literárna súťaž Senecké pero

    • Dňa 21. júna sa v priestoroch Labyrintu MsKS v Senci konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže Senecké pero. V príjemnej atmosfére, za prítomnosti predstaviteľov mesta,  poroty, ktorá texty vyhodnocovala a s hudobným vstupom si ocenení prevzali diplomy a hodnotné ceny.

     Tešíme sa, že medzi nimi boli aj naši študenti:

     2. kategória – Poézia

     • 1. miesto  Dominika Hamajová, kvarta

     2. kategória – Próza

     • 1. miesto  Jana Habalová, sekunda
     • čestné umiestnenieJúlia Janeková, sekunda 

     3. kategória – Poézia

     • 2. miestoViktória Nemcová, septima
     • 3. miestoMarián Kubíček, III. A

     3. kategória - Próza

     • 1. miestoLukáš Bolek, III. A
     • 3. miestoVeronika Kuchtová, sexta

     Srdečne blahoželáme!

    • Imatrikulácie prvákov a primánov

    • Dňa 9. júna 2023 sa v priestoroch našej telocvične konali imatrikulácie prvákov a primánov. Skvelý kultúrny program bol v plnej réžii žiakov III.A a septimy v spolupráci s členmi Školského parlamentu. Organizátori museli mierne improvizovať, keďže pôvodný program sa mal odohrať v priestoroch miestneho amfiteátra. Počasie to však zariadilo inak. Všetci zúčastnení sa príjemne zabavili, nechýbali ani zaujímavé aktivity pre nováčikov na našej škole a došlo aj ku kvízovému "súboju" medzi učiteľmi a žiakmi. Ďakujeme veľmi pekne organizátorom, učiteľom, vedeniu školy a všetkým zúčastneným za príjemne a zábavne strávený piatok.

     Pozrite si aj krátke video z našich imatrikulácií.

   • logo Akadémia veľkých diel
    • AKADÉMIA VEĽKÝCH DIEL - naši absolventi

    • V týchto dňoch sme odovzdaním certifikátov ukončili druhý ročník vzdelávania v programe Akadémia veľkých diel na GAB-e. Počas celého šk. roka sme sa na seminároch stretávali pri diskusii o významných dielach z rôznych oblastí umenia, ktoré sa nás dotýkali svojou krásou a inšpirovali v každodennom živote. Posledný, 25. seminár sme absolvovali v máji priamo v Kolégiu A. Neuwirtha (v kaštieli v Ivanke pri Dunaji), teda priamo na miestach, kde celý program vznikol. Viedla ho pre nás p. riaditeľka Akadémie veľkých diel Mgr. Miroslava Duranková. 

     Naši absolventi 2022/23:

     Lucia Csányiová (I.A), Sofia Vargová (I.A), Johanka Holubová (KVI), Attila Dérer (II.A), Matej Bujňák (SXT), Lenka Logojdová (SXT), Veronika Kuchtová (SXT), Terézia Korvínová (SXT), Tobias Faith (SXT), Michal Pekárek (SXT), Sofia Sabová (SXT), Ela Žigová (SXT), Walter Steinhübel (IV.A) a Jakub Hudák (OKT).

     Všetkým úspešným absolventom srdečne blahoželáme!

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje