• Projekt Krokus
    • Projekt Krokus

    • Naši žiaci z kvarty sa v tomto šk. roku aktívne zapojili do medzinárodného projektu Krokus (Šafrán). Jeho cieľom je pripomienka približne 1,5 milióna detí, ktoré zahynuli počas holokaustu. Na počesť ich pamiatky žiaci ešte v jeseni na školskom dvore zasadili cibuľky žltých krokusov. Farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli deti nútené v priebehu nacistických perzekúcií nosiť.

     V čase blížiaceho sa výročia prvých transportov z nášho územia (25. marec 1942) sme si v rámci regionálnej histórie pripomenuli dejiny židovského cintorína, ale hlavne obete holocaustu zo židovskej komunity v Senci.

     Týmito aktivitami sa snažíme upozorniť žiakov na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie a prenasledovania na etnickom princípe alebo na základe náboženského presvedčenia, s ktorým sa žiaľ stretávame i dnes.

    • Prihlásenie na stravu vo štvrtok a v piatok

    • Vážení rodičia, milí študenti,
     informujeme Vás, že sa nám napokon podarí vo štvrtok a v piatok (23.3. a 24.3.) zabezpečiť výdaj jedného uvareného jedla v našej školskej kuchyni.
     Je však nutné, aby ste svoje dieťa cez konto v Edupage prihlásili na štvrtok a na piatok na odber stravy (je to možné najneskôr deň vopred do 14.00 hod.), nakoľko momentálne sú všetci hromadne odhlásení.
     Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

    • Dňa 20.3.2023 školská kuchyňa nevarí

    • Vážení rodičia, milí študenti, 
     oznamujeme Vám, že aj v pondelok 20. marca 2023 sa v školskej jedálni z prevádzkových dôvodov nebude vydávať obed. Všetci študenti sú automaticky odhlásení.
     Ďakujeme za porozumenie.

    • Dňa 17.3.2023 školská kuchyňa nevarí

    • Vážení rodičia, milí študenti,
     oznamujeme Vám, že v piatok 17. marca 2023 sa v školskej jedálni z prevádzkových dôvodov nebude vydávať obed. Všetci študenti sú automaticky odhlásení.
     Ďakujeme za porozumenie.

    • Organizácia vyučovania počas písomných maturít

    • Vážení rodičia, milí študenti,

     v dňoch 14.3.2023 (utorok) až 16.3.2023 (štvrtok) sa z dôvodu konania písomnej maturitnej skúšky na našej škole bude učiť podľa upraveného rozvrhu. Preto Vás prosíme o sledovanie suplovania na dané dni.

     Upravený bude v týchto 3 dňoch aj čas výdaja obedov.

     utorok (14.3.)
     maturanti: od 11:30 hod.
     po 5. hodine o 12:00 hod.: príma, tercia, kvarta, sexta, I.A, I.B (po exkurzii)
     po 6. hodine o 12:55 hod.: sekunda, kvinta, septima, II.A, III.A 

     streda (15.3.)
     maturanti: od 11:45 hod.
     po 5. hodine o 12:00 hod.: sekunda, tercia, kvarta, I.B, III.A
     po 6. hodine o 12:55 hod.: príma, kvinta, sexta, septima, I.A, II.A                                                                         

     štvrtok (16.3.)
     po 5. hodine o 12:00 hod.: príma (skupina, ktorá nemá 6. hod.), tercia, kvinta, septima, oktáva, I.A (ANJ 2), IV.A
     po 6. hodine o 12:55 hod.: príma (INF 1), sekunda, kvarta, sexta, I.A (ANJ 1), I.B, II.A, III.A

     Ďakujeme za porozumenie.

    • Študentská konferencia AKO NÁS NEPOZNÁTE

    • Pozrite si záznam konferencie.

     V piatok 17.2.2023 sa študenti 1. - 4. ročníka gymnázia spolu so študentmi kvinty až oktávy zúčastnili prvej Študentskej konferencie Gymnázia Antona Bernoláka, ktorá sa uskutočnila v kinosále MsKS v Senci. Podujatie môžeme zaradiť k neformálnemu vzdelávaniu s cieľom vytvoriť priestor pre študentov, ktorí v krátkom 15 min. vystúpení pred publikom - spolužiakmi, ostatnými žiakmi školy, pedagógmi i rodičmi odprezentovali im blízku tému alebo aktivitu, ktorej sa venujú vo voľnom čase. Prípravou svojho originálneho vystúpenia študenti rozvíjajú vlastné zručnosti – tzv. soft skills, zároveň zdieľaním skúseností dobrej praxe inšpirujú rovesníkov a motivujú ďalších študentov k aktivite. 

     Na prvej konferencii AKO NÁS NEPOZNÁTE sa nám predstavili 11 študenti, ktorých vystúpenia mali vynikajúcu úroveň a zaslúžene aj veľmi pozitívne ohlasy nielen od ostatných študentov, ale i pedagógov školy. Veríme, že Jakub, Simonka, Tomáš, Miška, Daniel, Jakub, Kajka, Aďka, Jakub, Martin a Viktor budú svoje talenty aj naďalej rozvíjať a nové skúsenosti využijú v osobnom i profesijnom živote. Rovnako i všetci členovia technického tímu, zloženého výlučne z našich študentov, ktorí výborne zvládli technické zabezpečenie a spoločne nám pripravili výnimočné podujatie. Vďaka patrí aj celému organizačnému tímu a Nadácii ZSE, ktorá toto podujatie finančne podporila.

   • ilustračný 2%
    • 2% dane

    • Milí rodičia,

      

     je tu opäť daňové obdobie a možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z daní.

     Ďakujeme, že máte záujem pomôcť nášmu rodičovskému združeniu aj v tomto roku poukázaním 2% podielu zaplatenej dane.

     Celý postup nájdete na stránke gymnázia, v sekcii Aktuálne -> 2% dane.

     Ďakujeme, že pomáhate!

      

     Ing. J. Šlosárová

     Predseda RZ

    • Zmudri do škôl

    • V tomto šk. roku bola aj naša škola súčasťou rozvojového programu Zmudri do škôl. Od októbra do februára sa študenti I.A a II.A v rámci občianskej náuky prostredníctvom videokurzov a diskusií vzdelávali v oblasti rozvoja kritického myslenia, rozvoja charakteru a občianskeho aktivizmu. Analýza postojových dotazníkov u študentov jednoznačne preukázala zlepšenie kompetencií v daných oblastiach, scitlivenie a väčší záujem o občianske témy. Okrem nových vedomostí a praktických zručností študenti získali diplomy a pre GAB titul Zmudri škola. 

    • Cena stravného za 1 obed od 01.03.2023

    • V zmysle aktuálneho VZN BSK č. 1/2023 a na základe nových finančných pásiem podľa vekových kategórií stravníkov na nákup potravín určených Ministerstvom školstva je cena stravného:

     Veková kategória

     • 11-15 rokov 2,25 € /1,90 potraviny + 0,35 réžia/
     • 15-19 rokov 2,45 € /2,10 potraviny + 0,35 réžia/

     PaedDr. Zuzana Synaková, riaditeľka školy 

    • Testovanie 9 2023

    • Na základe § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční externé testovanie žiakov deviateho ročníka základných škôl, ktorého sa môžu zúčastniť aj žiaci podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. 
     Testovania 9 sa podľa § 155 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. zúčastnia aj žiaci 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy.

     22. marca 2023 sa Testovanie 9 uskutoční na všetkých školách s vyučovacím jazykom slovenským z predmetov matematika slovenský jazyk a literatúra.

     Náhradný termín testovania sa uskutoční 4. a 5. apríla 2023.

     Špecifikácie testov:
     T9_2023_specifikacia_testov_VUJ.pdf
     T9_2023_specifikacia_testu_MAT.pdf

    • Odovzdanie výťažku z akcie ADVENT 2022 do správnych rúk

    • 27. februára 2023 členovia Školského parlamentu pri Gymnáziu Antona Bernoláka Senec odovzdali výťažok z Adventu 2022 neziskovej organizácii Deťom s rakovinou. 
     Ďakujeme všetkým zúčastneným triedam, že sme mohli podporiť rodiny s deťmi, ktoré si prechádzajú náročným obdobím kvôli zákernej chorobe.

    • Skrátené vyučovanie vo štvrtok 2. marca 2023

    • Vážení rodičia, milí študenti,
     oznamujeme Vám, že z prevádzkových dôvodov (prerušenie distribúcie elektriny v čase od 8:30 hod. do 14:30 hod.) bude vo štvrtok 2. marca 2023 skrátené vyučovanie.
     Zvonenie:
     1. hodina: 7:30 - 8:00 hod.
     2. hodina: 8:05 - 8:35 hod.
     3. hodina: 8:45 - 9:15 hod.
     4. hodina: 9:35 - 10:05 hod.

     5. hodina: 10:15 - 10:45 hod.
     6. hodina: 10:55 - 11:25 hod.
     7. hodina: 11:35 - 12:05 hod.
     8. hodina: 12:10 - 12:40 hod.
     V tento deň sa v školskej jedálni nevarí, študenti sú automaticky odhlásení.

     Ďakujeme za porozumenie.

   • logo súťaže
    • Biologická olympiáda

    • V školskom kole biologickej olympiády kategórie C sa úspešne umiestnili žiaci: Martin Drdák (kvarta), Ján Nemeček (kvarta) a Kiara Trubačová (tercia). Víťazom srdečne blahoželáme a chlapcom držíme palce pri reprezentácii školy v okresnom kole.

    • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

    • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá rodič neplnoletého žiaka / plnoletý žiak po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).
     ​​​​​​​Na základe uvedeného Vás prosíme o predloženie Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti pred nástupom do školy po jarných prázdninách cez Edupage školy.
     Ďakujeme!

   • logo súťaže
    • Okresné kolo biologickej olympiády

    • V okresnom kole Biologickej olympiády kategórie C získal krásne 3. miesto Ján Nemeček z kvarty, srdečne blahoželáme! Zároveň ďakujeme Martinovi Drdákovi (kvarta) za reprezentáciu školy v teoreticko - praktickej časti biologickej olympiády. 

    • Čo pre teba znamená šťastie?

    • Je to úspech v škole? Tvoja rodina alebo plnenie snov?

     Tak ako povedal Johann Wolfgang Goethe: „Uč sa chápať šťastie, lebo šťastie je tu vždy.“

     Nájdime si ten dobrý kúsok v každom dni a vnímajme ho. Vlož niekomu šťastný pocit a vráti sa ti dvojnásobne. Naučme sa ho chápať.

     Ďakujeme žiačke GAB za vyjadrenie jej šťastia - je krásne.

    • Exkurzia I.A do NR SR

    • Žiaci I.A v utorok 14.2.2023 absolvovali exkurziu do NR SR. Mali šancu porozprávať sa s jedným z poslancov, s Mgr. Matúšom Šutaj-Eštokom o terajšej situácii v parlamente a vláde. Prezreli si budovu NR SR, dozvedeli sa o zaujímavých umeleckých dielach na chodbách a dokonca mali šancu sledovať hlasovanie z balkóna rokovacej sály.

     Žiaci ďakujú pánovi profesorovi Lesayovi a pani profesorke Nemešovej za uskutočnenie tejto exkurzie.   

     Zuzana Soľavová, I.A

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Gymnázium Antona Bernoláka Senec
   • riaditel@gab.sk
   • zastupkyna@gab.sk
   • +421 2 45923261
   • Lichnerova 69 903 01 Senec Slovakia
   • 00160326