• Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

     Prijatý uchádzač:

     • osobné prevzatie rozhodnutia a súčasne potvrdenie nástupu na štúdium je možné v dňoch 18. - 23. 05. 2022 v čase 10:00 - 17:00 hod.
     • potvrdenie o nástupe možno doručiť tiež v elektronickej podobe riadne podpísané a naskenované cez EduPage do 23. 05. 2022 (do 23:59 hod)
     • v prípade potvrdenia nástupu na inú školu Vás prosíme, aby ste nás o tejto skutočnosti informovali čo najskôr

     Neprijatý uchádzač pre nedostatok miesta:

     • zákonný zástupca môže do 5 dní od doručenia rozhodnutia podať odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí
     • v prípade uvoľnenia miesta bude riaditeľka školy oslovovať ďalších uchádzačov v poradí, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta a majú podané odvolanie

      

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Gymnázium Antona Bernoláka Senec
   • riaditel@gab.sk
   • zastupkyna@gab.sk
   • +421 2 45923261
   • Lichnerova 69 903 01 Senec Slovakia
   • PaedDr. Martina Kobolková
   • 00160326