• Počet návštev: 40203
    • CLIMAECO GAB

    • Naša škola uspela v žiadosti o projekt vo výzve vypísanej v rámci Programu SK-Klíma financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu SR.

     Z grantu, ktorý sme získali budú realizované aktivity a opatrenia vedúce k zvyšovaniu povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy. V rámci tvrdých opatrení vybudujeme na školskom dvore stojisko pre bicykle, ekoučebňu, bylinkovú, úžitkovú a okrasnú záhradku, pocitový chodník, hmyzí domček a zádržný systém na zachytávanie dažďovej vody. V rámci vyučovania budeme realizovať aktivity vedúce k zvyšovaniu povedomia o zmene klímy vo všetkých vyučovacích predmetoch.

     Naším partnerom v projekte je Mestské múzeum v Senci, s ktorým budeme spolupracovať na besedách, workshopoch a aktivitách k spomínanej téme a budeme sa snažiť spoločne zapojiť ostatné školy v Senci.

     Aktivity v projekte

     Termín

     Názov aktivity

     Informácie

     Program

     Fotogaléria

     október 2021

     Pracovné listy

     PL na stiahnutie

        

     priebežne

     Dotazník informovanosti o Grantoch EHP a Nórska na Slovensku, programové obdobie 2014-2021

     online dotazník

      

      

     10.9.2021

     Workshop Ako učiť o klimatickej zmene

     pozvánka workshop (pdf)

      

     fotogaléria workshop

     27.5.2021

     Otváracia konferencia

     pozvánka otváracej konferencie (pdf)

     program otváracej konferencie

     fotogaléria otváracej konferencie

     13.2.2023

     Záverečná konferencia

     pozvánka záverečnej konferencie (pdf)

     program záverečnej konferencie (pdf)

     fotogaléria záverečnej konferencie

      

     „Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“

               

     Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

     Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

     Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

     Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

     #1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

     #2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

     #3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

     #4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

     #5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

     Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

     Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje