• Počet návštev: 31545
    • CLIMAECO GAB

    • Naša škola uspela v žiadosti o projekt vo výzve vypísanej v rámci Programu SK-Klíma financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu SR.

     Z grantu, ktorý sme získali budú realizované aktivity a opatrenia vedúce k zvyšovaniu povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy. V rámci tvrdých opatrení vybudujeme na školskom dvore stojisko pre bicykle, ekoučebňu, bylinkovú, úžitkovú a okrasnú záhradku, pocitový chodník, hmyzí domček a zádržný systém na zachytávanie dažďovej vody. V rámci vyučovania budeme realizovať aktivity vedúce k zvyšovaniu povedomia o zmene klímy vo všetkých vyučovacích predmetoch.

     Naším partnerom v projekte je Mestské múzeum v Senci, s ktorým budeme spolupracovať na besedách, workshopoch a aktivitách k spomínanej téme a budeme sa snažiť spoločne zapojiť ostatné školy v Senci.

      

     Aktivity v projekte

     Termín

     Názov aktivity

     Informácie

     Program

     Fotogaléria

     október 2021

     Pracovné listy

     PL na stiahnutie

      

      

     priebežne

     Dotazník informovanosti o Grantoch EHP a Nórska na Slovensku, programové obdobie 2014-2021

     online dotazník

      

      

     10.9.2021

     Workshop Ako učiť o klimatickej zmene

     pozvánka workshop (pdf)

      

     fotogaléria workshop

     27.5.2021

     Otváracia konferencia

     pozvánka konferencia (pdf)

     program konferencia

     fotogaléria konferencia

      

     „Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“

               

     Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

     Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

     Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

     Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

     #1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

     #2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

     #3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

     #4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

     #5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

     Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

     Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje