• ŠJ on-line

    • Milí stravníci a ich rodičia! 

     K dispozícii máte dve možnosti na komunikáciu:

     1) webovú stránku www.gab.sk: 
     ponuka Komunikácia -> Školská jedáleň (prehľad o objednanej a vydanej strave, odhlasovanie stravy);
     ponuka Komunikácia -> Platby (vypočítané poplatky a uhradené platby);

     2) mobilnú aplikáciu Edupage: 
     ponuka Jedálny lístok (len odhlasovanie stravy),
     ponuka Platby (vypočítané poplatky a uhradené platby).

     Každý stravník v ŠJ má na základe zápisného lístka objednanú stravu na každý deň, ktorý jedáleň varí, až do konca šk. roka. Ak sa niektoré dni neplánujete stravovať, odhlasujte sa. Ak chcete pozastaviť stravu na dlhšie obdobie, napíšte, nastavíme to v systéme. 

     Výška platieb za stravu je počítaná automaticky podľa počtu dní v danom mesiaci a počtu odhlásených obedov v predchádzajúcom mesiaci. Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 23. dňa mesiac vopred.
     Napr. stravné na november uhrádzame do 23. októbra.

     Pri každom dni v jedálnom lístku nájdete informáciu dokedy je možné odhlásiť sa na daný deň. Aj naďalej platí, že obed je možné odhlásiť do 14:00 predchádzajúceho stravovacieho dňa (teda deň vopred). Stačí Vám na to jediné kliknutie v jedálnom lístku v mobile/na webe.Stravník si obed vyzdvihne v školskej jedálni po predložení a načítaní školskej karty (dochádzková karta), resp. čipu. 

     Doporučujeme stravníkom používať na školskú kartu plastové púzdro na šnúrke, aby nedochádzalo k poškodeniu alebo k strate karty.

      

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje