Informácie pre stravníkov

ŠJ on-line

Milí stravníci a ich rodičia!

Od novembra 2015 dopĺňame bezhotovostnú úhradu stravného o elektronické objednávanie, odhlasovanie a výdaj stravy
K dispozícii máte dve možnosti na komunikáciu:

1) webovú stránku www.gab.sk: 
ponuka Komunikácia -> Školská jedáleň (prehľad o objednanej a vydanej strave, odhlasovanie stravy);
ponuka Komunikácia -> Platby (vypočítané poplatky a uhradené platby);

2) mobilnú aplikáciu Edupage: 
ponuka Jedálny lístok (len odhlasovanie stravy),
ponuka Platby (vypočítané poplatky a uhradené platby).

Od 2. novembra má každý stravník v školskej jedálni objednanú stravu na každý deň, ktorý jedáleň varí, až do 30. júna 2016. Ak ste sa doteraz stravovali len občas, po zaplatení obedov v hotovosti, pokojne až od polovice mesiaca, teraz je to inak. Od novembra 2015 máte obed objednaný na každý deň, hneď od prvého dňa. Ak sa niektoré dni neplánujete stravovať, odhlasujte sa. Ak chcete pozastaviť stravu na dlhšie obdobie, napíšte, nastavíme to v systéme. 

Výška platieb za stravu je počítaná automaticky podľa počtu dní v danom mesiaci a počtu odhlásených obedov v predchádzajúcom mesiaci. Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 23. dňa mesiac vopred.
Napr. stravné na november uhrádzame do 23. októbra.

Pri každom dni v jedálnom lístku nájdete informáciu dokedy je možné odhlásiť sa na daný deň. Aj naďalej platí, že obed je možné odhlásiť do 14:00 predchádzajúceho stravovacieho dňa (teda deň vopred). Stačí Vám na to jediné kliknutie v jedálnom lístku v mobile/na webe.

Papierové stravné lístky od novembra 2015 používať nebudeme. Stravník si obed vyzdvihne v školskej jedálni po predložení a načítaní školskej karty (doteraz slúžila len ako dochádzková karta). 

Doporučujeme stravníkom používať na školskú kartu plastové púzdro na šnúrke, aby nedochádzalo k poškodeniu alebo k strate karty.

Pevne veríme, že Vám týmito zmenami zjednodušíme úhradu stravného a odhlasovanie stravy. 

S úctou,
vedúca ŠJ a kolektív

Kontakt

Meno školy: Gymnázium Antona Bernoláka Senec
Email školy: info@gab.sk
Telefón: +421 2 45923261
Adresa školy: Lichnerova 69, 903 01 Senec

Fotogaléria