Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Anglický jazyk Knutová
Anglický jazyk B1 Šupalová
Basketbalový krúžok (príma - kvarta) Rebrošová
BODY WORK Babiaková
Cvičenia z chémie pre maturantov Brveníková
Cvičenia z matematiky Kobolková
Floorball (od tercie) Heckl
Geocaching Drobná
Chemicko-fyzikálny krúžok Synaková
Matematika netradične Macková
Matematika netradične Balúchová
Nemčina hrou Oberhauserová
Nemecká konverzácia Nemečková
Počítačový, fyzika hrou Ivanová
Praktická psychológia (od kvarty ...) Lesay
Priprava na BIO a GEO olympiádu Vietorisová
Robotika Kobolková
Seminár z informatiky (maturanti) Kobolková
Športové hry - floorball, bedminton Šimulčík
Viac ako peniaze Balúchová
Žurnalistický krúžok Lenártová

© aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2018

Kontakt

Meno školy: Gymnázium Antona Bernoláka Senec
Email školy: riaditel@gab.sk
Telefón: +421 2 45923261
Adresa školy: Lichnerova 69, 903 01 Senec

Fotogaléria