Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Anglický jazyk Knutová
Basketbalový krúžok (príma - kvarta) Rebrošová
Debatný krúžok Macková
Dejepisný krúžok Maľa
Fyzikálny krúžok Macková
Geocaching Drobná
Chemicko-fyzikálny krúžok Synaková
Krúžok finančnej gramotnosti Balúchová
Krúžok latinčiny Frčová
Praktická psychológia (od kvarty ...) Lesay
Robotika pre pokročilých Kobolková
Robotika pre začiatočníkov Ivanová
Seminár z informatiky (septima) Balúchová
Športové hry - floorball, bedminton Šimulčík

© aScAgenda 2019.0.1155 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.03.2019

Kontakt

Meno školy: Gymnázium Antona Bernoláka Senec
Email školy: info@gab.sk
Telefón: +421 2 45923261
Adresa školy: Lichnerova 69, 903 01 Senec

Fotogaléria