• Novinky

   • Novinky

      • Ukončenie školského roka

       V piatok (28.6.) sa slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019 začne o 8:00 hod. pred hlavným vchodom. Následne si študenti na triednických hodinách prevezmú vysvedčenia. Predpokladané ukončenie je o 9:15 hod. 

     • Ukončenie školského roka
     • Hodžov novinový článok
      • Hodžov novinový článok

       Tešíme sa z úspechu našej študentky Veroniky Horváthovej (kvinta), ktorá sa v celoslovenskej súťaži Hodžov novinový článok umiestnila v zlatom pásme na 3. mieste. Gratulujeme!

      • Medzníky II. svetovej vojny

       Naše šikovné dievčatá z kvarty Dominika Polgárová, Katka Pozsárová a Lenka Šemrincová prešli základným aj školským kolom tejto vedomostnej súťaže. Z oblastného kola postúpili do celoslovenského kola a tu, v Banskej Bystrici, nám vybojovali veľmi pekné 4. miesto. Blahoželáme!

      • Krajské kolo CHO

       6. júna naši šikovní chemici prevzali diplomy za výsledky v krajskom kole chemickej olympiády.
       V kategórii B sa na 1. mieste umiestnil Norbert Turinič.
       Úspešní riešitelia:

       • v kategórii D - Dávid Harsányi,
       • v ketegórii C - Miachaela Balažová, Chiara Katonová, Kristián Porzer a Nicole Rusnaková.

       Blahoželáme!

     • Krajské kolo CHO
      • Senecká olympiáda žiakov

       ĎAKUJEME všetkým našim študentkám a študentom, ktorí nás počas celej Seneckej olympiády reprezentovali a prinášali nám nezabudnuteľné športové zážitky!

       Naši hrdinovia v atletike:
       V. Baričáková - 1.miesto skok do výšky

       D. Švasta - 1.miesto skok do diaľky
       H. Čarský - 1. miesto beh 60 m
       K. Dunajčíková - 1. miesto beh 60 m
       E. Borš - 1. miesto beh 600 m
       Dievčatá ml.žiačky - 1.miesto beh štafeta
       Dievčatá st.žiačky - 2. miesto beh štafeta
       S. Pešková - 2. miesto skok do diaľky
       E. Puchoňová - 2. miesto beh 60 m
       S. Múčková - 3. miesto beh 600 m
       P. Gavora - 3. miesto vrh guľou
       Chlapci st.žiaci - 3. miesto beh štafeta

      • DofE - kvalifikačná bronzová expedícia

       Kvalifikačnú bronzovú expedíciu programu DofE 23. 5. - 24.5. úspešne absolvovali dve skupiny našich študentov. Počas dvoch dní prešli v Malých Karpatoch 40 km, spali v stane a zvládli všetky úlohy, ktoré si naplánovali so školiteľkou expedícií p. uč. Drobnou a hodnotiteľkou expedícií p.uč. Hrozáňovou.GRATULUJEME Veronika Horváthová, Chiara Katonová, Kristína Mišáková, Zuzana Neczliová, Tim Köppl, Kristián Porzer, Zuzana Lahová, Klára Martonková, Tomáš Chmelík, Marek Sulo!

     • DofE - kvalifikačná bronzová expedícia
     • Vráťme knihy do škôl
      • Vráťme knihy do škôl

       Srdečne gratulujeme Lei a Hugovi /žiakom prímy/, na ktorých sa usmialo šťastie v knižnom projekte BSK Vráťme knihy do škôl. Dnes obdržali zásielku kníh, ktoré im majú spríjemniť voľné chvíle. Obidvom prajeme príjemné čítanie!-

      • Exkurzia z informatiky na SAV

       Študenti II.A a sexty navštívili Stálu expozíciu dejín výpočtovej techniky v priestoroch Výpočtového strediska SAV v Bratislave. Najprv nahliadli do histórie, na záver exkurzie z informatiky sa preniesli do súčastnosti - zoznámili sa s Aurelom, najvykonnejším superpočítačom na Slovensku.

      • Po stopách bernolákovcov

       Utorok 21. 5. nám prialo počasie, a tak sme sa mohli s kvintou a 1. A vybrať v rámci literárnej exkurzie po stopách bernolákovcov. Navštívili sme Dobrú Vodu, miesto pôsobenia Jána Hollého, Pamätnú izbu Juraja Fándlyho v Naháči a nakoniec Trnavu, mesto pôsobenia A. Bernoláka, patróna našej školy, a tiež celej skupiny bernolákovcov. Študenti si odniesli zaujímavé informácie s aktuálnym odkazom A. Bernoláka: Slováci, píšte po slovensky! Tu máte slovo moje o reči vašej.

      • Škola škole

       V rámci projektu Škola škole, ktorý vytvoril Bratislavský samosprávny kraj, sa dnes stretli študenti partnerských škôl, aby si navzájom predstavili osobnosti, ktoré nesú čestné názvy oboch škôl. Naši susedia zo Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským nám predstavili významnú osobnosť mesta Senec Alberta Molnára Szencziho. Naši študenti si pripravili prezentáciu o kodifikátorovi spisovného jazyka - o Antonovi Bernolákovi. Obe školy našli v týchto významných osobnostiach prepojenie, nakoľko sa obaja vzdelanci venovali jazykovednej činnosti. Stretnutie prebiehalo v príjemnej atmosfére, nechýbala ani hudba, poézia či vedomostný kvíz.

      • IQ olympiáda

       Do regionálneho kola Západ pre deti Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho k7aja, ktoré sa uskutočnilo 10.05.2019 v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií  STU v Bratislave, postúpili 2 naši žiaci a obaja nás úspešne reprezentovaliPeter Žukovský (sekunda) sa umiestnil na 37. mieste (zúčastnilo sa 80 súťažiacich, ktorí postúpili zo školského kola). Matúš Buček (kvarta) zo skvelého 7. miesta už tretí raz postupuje do celoslovenského fináleGratulujeme obom chlapcom a Matúšovi budeme držať palce počas finále, ktoré sa uskutoční 27. mája 2019 v Sobášnom paláci v Bytči!

     • IQ olympiáda
      • Zmena organizácie vyučovania - 13.5. 2019

       Dňa 13.5. 2019 (pondelok) budú mať triedy príma, sekunda, tercia, kvarta, kvinta, sexta, 1.A a 2.A aplikačné, resp. účelové cvičenie v čase od 7:30 do 11:50 hod.

       Triedy septima a 3.A majú v tento deň študijné voľno.

      • Zápis žiakov prijatých bez prijímacej skúšky

       Na 4-ročné štúdium v školskom roku 2019/2020 bez prijímacej skúšky bolo na našu školu prijatých 11 žiakov, a to na základe výsledkov Testovania 9 (90 a viac percentná úspešnosť v oboch testovaných predmetoch). Rozhodnutie o prijatí bolo odoslané dňa 30.4. 2019.

       Oznamujeme zákonným zástupcom, že zápis týchto žiakov je
       od 6. mája v kancelárii vedenia školy v čase od 12:00 do 15:30 hod.

     • Exkurzia CERN, Švajčiarsko
      • Exkurzia CERN, Švajčiarsko

       Celé 3 aprílové dni putovalo 40 študentov a 4 pedagógovia z GAB po malebnom Švajčiarsku za poznaním.

       Prvý deň sme navštívili vedecký zážitkový park Technorama vo Winterthur-e. Mechanika, optika, elektromagnetizmus, plyny a kvapaliny aj matematika sa tu v rukách našich študentov menili na zážitky.

      • PIKOPRETEK 2019

       Vo štvrtok, 25. apríla 2019, sa na Železnej studničke odohral 21. ročník Pikopreteku.
       Družstvá
       prímy (Oliver Brunovský, Markus Hirsch, Alžbeta Nagyová, Alexandra Griačová) a tercie (Viktor Blaščák, Peter Roth, Nina Griačová, Diana Vranská) sa umiesttnili na 6. mieste a družstvo sekundy (Peter Žukovský, Tomáš Pollák, Ella Borš, Samuel Gajdoš) na 8. mieste. V štyroch kategóriách súťažilo 145 družstiev.

        

        

     • PIKOPRETEK 2019
      • Súťaž družstiev prvej pomoci

       Družstvo zo septimy v zložení Diana Galambosová, Nina Hečková, Miriam Maťašáková, David Filipovič, Samuel Kňažko a Matej Kubovčák v súťaži organizovanej Slovenským červeným krížom nestratili ani bod a v silnej konkurencii súťažiacich z územia Bratislava-vidiek obhájili svoje minuloročné víťazstvo.

      • IQ olympiáda - postupujúci do regionálneho kola

       Zo školského do regionálneho kola IQ olympiády postúpili dvaja naši výnimoční študenti Matúš Buček (kvarta) a Peter Žukovský (sekunda). Matúš bol v Bratislavskom kraji na 9.-11. mieste, v celkovom poradí na veľmi peknom 29.-32. mieste na Slovensku

       Školského kola 8. ročníka súťaže IQ olympiáda sa zúčastnilo 11 309 detí z celého Slovenskaz toho v našom kraji 788 detí. Do regionálneho kola postupujú v každom z troch regiónov (západ, stred, východ)  najlepší 80 riešitelia školského kola. 

       Blahoželáme a obom držíme palce 10.5. v regionálnom kole v Bratislave!

     • IQ olympiáda - postupujúci do regionálneho kola
      • Biologická olympiáda

       Naši študenti sekundy obsadili v okresnom kole biologickej olympiády - kat D pekné výsledky:

       Nikola Furdová 2. miesto, Adam Vietoris 5. miesto. Obidvom srdečne blahoželáme!

      • Medzníky 2. svetovej vojny - krajské kolo

       V krajskej súťaži pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá sa naše študentky kvarty Dominika Polgárová, Katarína Pozsárová a Lenka Šemrincová umiestnili na 1. mieste a postúpili do celoslovenského kola. 

       Blahoželáme!

      • Výsledky matematickej súťaže KLOKAN 2019

       Naši najúspešnejší:
       Slávka MÚČKOVÁ Príma, 114 bodov
       Klára SZALAYOVÁ Príma, 114 bodov

       Tomáš POLLÁK Sekunda, 109 bodov
       Nina GRIAČOVÁ Tercia, 115 bodov
       Diana VRANSKÁ Tercia, 109 bodov

       Martin CINGEL Tercia, 109 bodov
       Matúš BUČEK Kvarta, 120 bodov
       Lucia BOTTLÍKOVÁ Kvinta, 103 bodov

       BLAHOŽELÁME!

      • Krajské kolo MO, kategória C

       V krajskom kole matematickej olympiády, kategória C, našu školu úspešne reprezentovala študentka kvinty Lucia Bottlíková. Umiestnila sa na 18. mieste (46 súťažiacich). Blahoželáme Lucka!

     • Krajské kolo MO, kategória C
      • Geografická olympiáda - celoštátne kolo

       Nina Bučeková zo septimy sa aj v tomto školskom roku prebojovala na celoštátne kolo Geografickej olympiády v kategórii B a mohla tak obhajovať svoje minuloročné prvenstvo.A veru ho aj obhájila! Okrem 1. miesta získala aj špeciálnu cenu Michala Zaťka, ako najlepšia súťažiaca tohto ročníka GO.Dostala sa tak do reprezentačného tímu Slovenska a medzinárodné kolo, ktoré sa bude konať v lete v Hongkongu je na dosah. Čaká ju však ešte náročná cesta. My jej však veríme a aj Vy jej držte palce! Srdečne gratulujeme!

      • Geografická olympiáda

       V krajskom kole Geografickej olympiády v kategórii E sa Matúš Buček z kvarty umiestnil na 1. mieste a postúpil do celoštátneho kola. 

       Nina Griačová z tercie je úspešnou riešiteľkou.

       Obom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

     • Geografická olympiáda
      • Kráľ detských čitateľov

       Opäť po roku sa tešíme z víťazstva literárnej súťaže Kráľ detských čitateľov, ktorú organizuje Mestská knižnica v Senci. Tohtoročnou víťazkou sa stala Alexandra Griačová z prímy. Kráľovnej prajeme úspešné kraľovanie! 

     • Kráľ detských čitateľov
      • Medzinárodná súťaž robotiky Follower Easy

       Dňa 4. apríla 2019 sa študenti prímy zúčastnili robotickej súťaže v Trenčíne. V kategórii Follower Easy súťažilo 50 družstiev. Blahoželáme k vynikajúcemu umiestneniu.

       3. miesto - Štefan Jankovič, Lukáš Kocman, Martin Kuťka
       4. miesto - Oliver Brunovský, Markus Hirsch, Tomáš Sloboda

     • Úspech v krajskom kole MO
      • Úspech v krajskom kole MO

       V krajskom kole matematickej olympiády, kategória Z9 našu školu reprezentovali dvaja študenti kvarty: Matúš Buček a Sara Gašparová. Sara sa stala úspešnou riešiteľkou a umiestnila sa na 13. mieste (do krajského kola postúpilo 44 súťažiacich). Blahoželáme! Zároveň obom študentom ďakujeme za reprezentáciu školy!

      • Svet peňazí a výtvarné umenie vo Viedni

       28.3.2019 sme s kvintou strávili vo Viedni.

       Dopoludnia sme v barokovom palácovom komplexe Belvedér, jednom z najkrajších múzeí sveta, obdivovali obrazy slávnych rakúskych maliarov aj ďalších umelcov svetového mena (Klimt, Kokoschka, Schiele, ale aj Monet, Renoir, Picasso,...).

       Popoludní sme sa preniesli do sveta peňazí vo FLiP (Financial Life Park v Erste Campus). S modernými technológiami, primerane veku, pútavo a názorne sme získavali informácie o materiálnej, emočnej a skrytej hodnote vecí, inflácii, globalizácii, fair trade, praní špinavých peňazí, finančných produktoch a službách bánk vo všeobecnosti.

       Ďakujeme Nadácii Slovenskej sporiteľne a najmä pani Baričákovej za sprostredkovanie exkurzie vo FLiP!

     • Testovanie 9
      • Testovanie 9

       Dňa 3. 4. 2019 sa uskutoční Testovanie 9 - testovanie žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, ktorého sa zúčastnia aj žiaci kvarty osemročných gymnázií.

       Základné informácie k testovaniu a Špecifikácie testov T9-2019 sú zverejnené na webovom sídle www.nucem.sk v časti MERANIA/Testovanie 9.

     • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
      • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

       Tešíme sa z víťazstva Viktórie Nemcovej (tercia), ktorá v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín získala v prednese prózy 1. miesto. Postupuje do krajského kola, v ktorom jej želáme veľa šťastia.
       Za reprezentáciu školy v umeleckom prednese ďakujeme tiež žiačkam prímy Simone Dzurillovej a Slávke Múčkovej.

      • Biblická olympiáda

       V tomto školskom roku sa naši žiaci Eva Pozsárová /príma/, Katarína Pozsárová /kvarta/ a Jakub Hudák /kvarta/ zúčastnili biblickej olympiády. Ako tím postúpili do dekanátneho (okresného) kola, v ktorom získali 3. miesto. Gratulujeme!

      • Programátorské súťaže

       13. februára sa naši žiaci zapojili do 3 celoslovenských programátorských súťaží: Python Cup, Imagine Logo Cup a Scratch Cup. Najúspešnejším riešiteľom bol maturant Pavol Toth Vaňo, ktorý sa umiestnil na 18. mieste (140 súťažiacich - Python Cup). Darilo sa však aj našim najmladším, primán Marek Balát sa umiestnil na 53. mieste (175 súťažiacich - Scratch Cup). Blahoželáme!

      • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

       POÉZIA
       1. miesto: neudelené
       2. miesto: neudelené
       3. miesto: Simona Pešková, sekunda

       PRÓZA
       1. miesto: Viktória Nemcová, tercia
       2. miesto: Adam Vietoris, sekunda
       3. miesto: Jakub Doboš, kvarta

       BLAHOŽELÁME!

     • Hviezdoslavov Kubín
      • Hviezdoslavov Kubín

       Dňa 5. marca sa uskutočnilo v Bratislave okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín určené pre kategóriu stredných škôl. Naši dvaja súťažiaci obsadili popredné miesta:

       Tim Köppl (kvinta) - 1. miesto v prednese prózy
       Michaela Biskupičová (1. A) - 2. miesto v prednese poézie.

       Súťažiacim srdečne blahoželáme a Timovi želáme veľa šťastia v krajskom kole!

      • Úspešní absolventi GAB

       Vážený pán riaditeľ! Radi by sme sa Vám touto cestou poďakovali za výbornú prípravu Vašich žiakov, ktorí teraz, ako naši študenti, dosiahli v akademickom roku 2017/18 vynikajúce výsledky. Vaša škola sa týmto zaradila u nás medzi tie najlepšie v príprave žiakov na vysokoškolské štúdium. Veľmi si vážime, že sa im takto venujete a vychovávate budúcich šikovných študentov. Tešíme sa na spoluprácu s ďalšími Vašimi úspešnými absolventami. Vaši absolventi:

       Ing. Lukáš Marták získal ocenenie:

       • Najlepší študent 1. ročníka doktorandského štúdia

       Ing. Peter Gašpar získal ocenenia:

       • Najlepší študent 2. ročníka doktorandského štúdia
       • Cena rektora — za vynikajúce študijné výsledky.

       prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. dekanka FIIT STU v Bratislave

     • Úspešní absolventi GAB
      • Finančná olympiáda

       Gymnázium Antona Bernoláka Senec

       Vážené vedenie školy,
       s radosťou Vás informujeme, že študent Vašej školy Samuel Boušek postúpil do II. kola finančnej vedomostnej súťaže - Finančná olympiáda, ktoré bude prebiehať od 18.02.2019 o 00:00 hod. do 25.03.2019 o 23:59 hod.
       K postupu do II. kola súťaže srdečne blahoželáme

      • Regionálny debatný turnaj

       “Európska únia by mala viesť informačnú vojnu ako odpoveď na rast podpory populizmu”

       znela vyhlásená téza pre 3. západoslovenský turnaj Slovenskej debatnej asociácie. Od piatka do nedele sme spolu s debatérmi a debatérkami ďalších klubov západného Slovenska v priestoroch Gymnázia Párovská v Nitre absolvovali náš prvý debatný turnaj. A hneď prvú debatu sa nám podarilo aj vyhrať! (Ďalšie tri už nie :-) ) Improvizované tézy zneli: “Všetci by mali nosiť sivé uniformy” a “Všetky drogy by mali byť legalizované”. Ak si chcete vyskúšať na tieto tézy debatovať, príďte na najbližší debatný klub, ktorý bude pondelok o 14.h v multimediálnej učebni pri prime (dkgab@gmail.com)

         

     • Regionálny debatný turnaj
      • Deň otvorených dverí pre piatakov

       Deň otvorených dverí bude dňa
       12. 2. 2019 pre ZŠ Tajovského 
       14. 2. 2019 pre ZŠ Mlynskú a ostatné ZŠ

       Program
       8:30                    prezentácia vo vestibule
       8:35  -   9:15       beseda s vedením školy v klubovni
       9:15  –  11:50     prehliadka priestorov, učební a návšteva vyučovacích hodín
       11:50                  záver v klubovni

       Pripravujeme aj DOD pre rodičov piatakov dňa 14. 2. 2019 o 17:00 hod.

     • Deň otvorených dverí pre piatakov
      • Turnaj mladých fyzikov - krajské kolo

       Dňa 4. februára 2019 sa v Bratislave uskutočnilo krajské kolo TMF.
       Nicole Rusnaková z kvinty bola úspešnou riešiteľkou s úlohou: "Postavte jednoduchý motor, ktorého ťah je založený na korónovom výboji". Postupuje do celoslovenského kola.
       Blahoželáme!

      • Regionálny turnaj FLL Bratislava

       Na bratislavskom regionálnom turnaji First Lego League 14. januára 2019 sa náš krúžok robotiky s tímom GABsc umiestnil v celkovom poradí na 3. mieste. V kategórii výskumný projekt sme získali 2. miesto a v tímovej spolupráci 1. miesto. Súťažilo sa v 4 disciplínach: výskumný projekt, tímová spolupráca, robot dizajn a robot game. Tím GABsc pracoval v zložení: Nicole Rusnaková, Kristián Porzer, Martin Holec, Dalibor Batěk (kvinta), Robert Nemeček, Jakub Doboš, Matúš Buček (kvarta), Michal Roman Pekárek, Dominik Haluška (sekunda) a Michal Krcho (ZŠ Tajovského). Na turnaji súťažilo 13 tímov.  Blahoželáme všetkým súťažiacim!!!

     • Regionálny turnaj FLL Bratislava
     • REPREZENTAČNÝ PLES
      • REPREZENTAČNÝ PLES

       Vážení rodičia,

       riaditeľ školy a Rodičovská rada pri Gymnáziu A. Bernoláka v Senci Vás týmto pozýva na XIX. ples rodičov a priateľov školy, ktorý sa uskutoční dňa 26. 1. 2019 v sále SOŠ na Kysuckej ulici v Senci (Montostroj). Vstupné je 25,- EUR na osobu. V cene vstupenky je prípitok, večera, káva, zákusok, švédske stoly a kapustnica. O výbornú zábavu sa bude starať hudobná skupina ELIXÍR.

      • Geografická olympiáda

       Víťazi školského kola a postupujúci do okresného kola Geografickej olympiády:
       Kategória F:

       1. miesto - Richard Pajpach (príma), Ela Žigová (sekunda)
       3. miesto - Samuel Klčo (príma)

       Kategória E:

       1. miesto - Matúš Buček (kvarta)
       2. miesto - Robert Nemeček (kvarta)
       3. miesto - Nina Griačová (tercia)

       Srdečne blahoželáme!

     • Geografická olympiáda
     • Nový rozvrh od 8. 1. 2019
      • Nový rozvrh od 8. 1. 2019

       Vážení rodičia, milí žiaci.

       Od utorka 8.1.2019 sa vyučovací proces na škole začína podľa nového rozvrhu, ktorý je zverejnený na stránke školy.

       S pozdravom a s prianím úspešného roka 2019

       vedenie školy

      • Šaliansky Maťko

       Dnes sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Prvé miesto obsadil Adam Vietoris zo sekundy, druhé miesto získala Simona Dzurilová z prímy a tretie miesto patrí Alžbete Nagyovej z prímy.

       Recitujúcim srdečne blahoželáme a víťazovi prajeme veľa šťastia v okresnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční 29. 1. 2019.

     • Šaliansky Maťko
     • Kedy sa presadia elektrické autá?
      • Kedy sa presadia elektrické autá?

       "Otázka už nestojí či sa presadia elektrické autá. Už je len otázkou kedy to bude." V stredu 19. decembra prišla do kvarty, sexty a 2.A porozprávať o možnostiach a spôsoboch nabíjania elektrických automobilov deviatačka Ema zo ZŠ J.G.Tajovského

      • Maľované pri hudbe

       Úspešne sme sa zapojili do celomestskej výtvarnej súťaže „Maľované pri hudbe". V stredu 5. decembra v MsKS prevzali ocenenie Romana Hoffmanová (prima) a Nikola Furdová (sekunda). Srdečne gratulujeme a tešíme sa spolu s ocenenými študentkami.

     • Vianočný koncert
      • Vianočný koncert

       Milí rodičia a priatelia školy!
       Dňa 20. 12. 2018 o 10:00 hodine sa uskutoční v MsKS náš Vianočný koncert.
       Srdečne ste pozvaní!

      • Vianočná výzdoba – vyhodnotenie

       Milí študenti, vedenie školy rozhodlo, že tento rok bude súťaž vyhodnotená v dvoch kategóriách.
       Kategória PRÍMA – KVARTA
       1. miesto: SEKUNDA
       2. miesto: KVARTA
       3. miesto: TERCIA
       4. miesto: PRÍMA

       Kategória KVINTA – OKTÁVA, 1.A - 4.A
       1. miesto: SEPTIMA
       2. miesto: KVINTA
       3. miesto: SEXTA, 2. A, 3. A
       4. miesto: 1. A
       5. miesto: 4. A
       6. miesto: OKTÁVA

       Tešíme sa, že ste z roka na rok kreatívnejší, že do tejto akcie vkladáte svoje srdce. Sme na Vás hrdí!!!

     • Vianočná výzdoba – vyhodnotenie
     • Geografická olympiáda
      • Geografická olympiáda

       V okresnom kole, v kategórii E, sa na prvých troch miestach umiestnili naši študenti:

       1. miesto - Matúš Buček (kvarta)
       2. miesto - Nina Griačová (tercia)
       3. miesto - Robert Nemeček (kvarta)

       V krajskom kole, v kategórii B, zvíťazila Nina Bučeková (septima) a postupuje do celoštátneho kola.

       Blahoželáme!

      • Shakespeare Memorial

       Vynikajúce umiestnenie našich gymnazistov na Shakespeare Memorial.​​​​​​
       Stalo sa už tradíciou, že sa žiaci nášho gymnázia každoročne zúčastňujú súťaže Shakespeare Memorial. Je to celoslovenská súťaž v recitácii prózy a poézie v anglickom jazyku, autorov z anglicky hovoriacich krajín a vlastnej tvorbe v anglickom jazyku.
       Súťaž je organizovaná Prvým súkromným gymnáziom v Bratislave a každoročne sa koná v Zicchyho paláci. V predchádzajúcich ročníkoch súťaže sme dosahovali vynikajúce umiestnenia, ale tento rok sme zaznamenali jeden z najlepších výsledkov vôbec.
       Na 23. ročníku tejto súťaže sa žiaci sekundy - Vincent Lissnik a Veronika Kuchtová umiestnili na prvých miestach v prvej kategórii. Viktor Lissnik si tento úspech zopakoval z minulého roka v kategórii prednes prózy a Veronika Kuchtová zasa ukázala svoj talent v prednese poézie.
       Svojimi neopakovateľnými interpretačnými výkonmi len potvrdili, že patria medzi tých najlepších na Slovensku vo svojej kategórii.
       Veľmi sa tešíme z tohto krásneho úspechu našich žiakov a Veronike a Vincentovi ďakujeme za skvelú reprezentáciu našho gymnázia. Mgr. Danka Knutová

     • Shakespeare Memorial
     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

       12. decembra 2018 od 8:30 ZŠ J. G. Tajovského Senec

       13. decembra 2018 od 8:30 ZŠ Mlynská Senec a ostatné ZŠ

       Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov 9. ročníka ZŠ bude 12. 12. 2018 v budove školy o 17:00 hod. v multimediálnej učebni na prízemí.

      • Turnaj SDA

       V piatok poobede 30.11 sme boli na Gymnázium Jura Hronca v Bratislave, kde prebiehal Druhý západoslovenský turnaj Slovenskej debatnej ligy 2018/2019. Súťažiace tímy mali dva týždne prípravy súhlasnej a nesúhlasnej reči na tézu “Na Slovensku by mal byť zavedený strop na vek odchodu do dôchodku.” Večer po vyhodnotení sme si odchytili rozhodcov a zasypali ich našimi otázkami. Lúčili sme sa slovami: “ :) tak sa vidíme vo februári na turnaji !”

     • NÁBOJ JUNIOR
      • NÁBOJ JUNIOR

       Dňa 23. novembra 2018 sa uskutočnila medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy. Celá súťaž trvala 120 minút, počas ktorých sa tímy snažili vyriešiť čo najviac príkladov.
       Náš tím z kvarty v zložení Matúš Buček, Sara Gašparová, Jakub Doboš a Robert Nemeček sa umiestnili na výbornom 13. mieste v Bratislave. Blahoželáme!

      • Projekt Young & Eco

       Milí študenti,

       14. 12. 2018 (piatok) sa u nás uskutoční projekt Young & Eco, v ktorom sa dozviete niečo viac o Fast fashion, Slow fashion a ekológií.

       Projekt je rozdelený na 3 fázy. Pokiaľ Ťa zaujali len workshopy a nechceš sa zúčastniť fáz 2 a 3, nemusíš. :) Vstupné však zostáva nezmenené. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na Ninu Hečkovú.

       1. WORKSHOPOVÝ DEŇ (14.12.): Workshopy, virtuálne prezentácie, diskusie, roleplay, Fashion Revolution.

       2. STRETNUTIA S ODBORNÍKMI: v tejto fáze si budeš navrhovať a šiť svoj vlastný outfit, ktorý bude následe predvedený na módnej prehliadke. K dispozícií máš aj 2 konzultácie s odborníkmi z Fashion Revolution.

       3. MÓDNA PREHLIADKA (na jar): Na módnej prehliadke odprezentuješ svoj outfit, ktorý bude následne vystavený na figuríne. Ľudia na módnej prehliadke budú hlasovať za najlepší kúsok. Výherca dostane spoluprácu s jedným z renomovaných slow fashion módnych návrhárov a bude s ním spolupracovať na jednom kúsku, ktorý bude daná značka predávať.

       LINK:

       https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnty74LG3W6YyYd96q5rmBFbYzUJ7Nm3Gjmb2gAzPOT2xC7g/viewform

      • Lyžiarsky kurz kvinty a I. A

       V prekrásnom prostredí na zasneženej Vasiľovskej holi sa 39 študentov kvinty a I.A zdokonaľovalo v lyžovaní. Užili si aj veľa zábavy, nadviazali nové priateľstvá. Ďakujeme všetkým inštruktorom za nezabudnuteľný týždeň!

      • iBobor - úspešní riešitelia

       12.-15. novembra sa 38 študentov nášho gymnázia zapojilo do informatickej súťaže iBobor. Na celom Slovensku súťažilo 77928 súťažiacich z 979 škôl.

       Blahoželáme všetkým úspešným súťažiacim!

       Kategória Benjamín

       • 1. - 508.    Richard PAJPACH    prima    80,00 b, 100. percentil
       • 1. - 508.    Dominik HALUŠKA    sekunda    80,00 b, 100. percentil
       • 1. - 508.    Martin KUŤKA    prima    80,00 b, 100. percentil
       • 710. - 1125.    Hugo ČARSKÝ    prima    74,67 b, 96. percentil
       • 710. - 1125.    Alžbeta NAGYOVÁ    prima    74,67 b, 96. percentil
       • 710. - 1125.    Marek BALÁT    prima    74,67 b, 96. percentil
       • 710. - 1125.    Klára SZALAYOVÁ    prima    74,67 b, 96. percentil
       • 1126. - 1455.    Oliver NGUYEN    prima    73,34 b, 94. percentil
       • 1126. - 1455.    Slávka MÚČKOVÁ    prima    73,34 b, 94. percentil
       • 1126. - 1455.    Matej BUJŇÁK    sekunda    73,34 b, 94. percentil
       • 1126. - 1455.    Samuel KLČO    prima    73,34 b, 94. percentil
       • 1126. - 1455.    Michal Roman PEKÁREK    sekunda    73,34 b, 94. percentil
       • 1523. - 1746.    Peter ŽUKOVSKÝ    sekunda    70,67 b, 92. percentil
       • 2171. - 2619.    Klárka BÍROVÁ    prima    68,01 b, 88. percentil
       • 4050. - 4331.    Simona DZURILLOVÁ    prima    61,35 b, 78. percentil
       • 7060. - 7607.    Oliver BRUNOVSKÝ    prima    52,02 b, 61. percentil

       Kategória Kadet    

       • 1. - 527.    Nina GRIAČOVÁ    tercia    80,00 b, 100. percentil
       • 1. - 527.    Matúš BUČEK    kvarta    80,00 b, 100. percentil
       • 768. - 1582.    Martin CINGEL    tercia    73,34 b, 95. percentil
       • 768. - 1582.    Hana DRINKOVÁ    tercia    73,34 b, 95. percentil
       • 768. - 1582.    Viktor BLAŠČÁK    tercia    73,34 b, 95. percentil
       • 1981. - 2379.    Veronika BARIČÁKOVÁ    tercia    68,01 b, 88. percentil
       • 2385. - 3231.    Petra HANÍNCOVÁ    tercia    66,68 b, 85. percentil
       • 4006. - 4561.    Peter KUČÁR    tercia    61,35 b, 75. percentil
       • 4581. - 5155.    René DZURILLA    tercia    60,02 b, 72. percentil
       • 4581. - 5155.    Tomáš BOTTLÍK    tercia    60,02 b, 72. percentil

       Kategória Junior    

       • 1. - 102.    Ubaldo Aurélius MARKUS    sexta    80,00 b, 100. percentil
       • 538. - 546.    Ondrej MICHALKA    kvinta    68,00 b, 93. percentil
       • 554. - 633.    Kristián PORZER    kvinta    66,68 b, 92. percentil
       • 990. - 1073.    Martin MATLOHA    I. A    61,35 b, 86. percentil

       Kategória Senior    

       • 62. - 71.    Matej KUBOVČÁK    septima    74,67 b, 99. percentil
       • 62. - 71.    Matej KOČALKA    septima    74,67 b, 99. percentil
       • 122. - 132.    Juraj BAGI    oktáva    70,67 b, 97. percentil
       • 139. - 182.    Marek ŽÁKOVIC    oktáva    69,34 b, 97. percentil
       • 304. - 333.    Matej HRNČIAR    oktáva    64,01 b, 93. percentil
       • 677. - 717.    Adrian JURÍČEK    IV. A    56,02 b, 83. percentil
       • 971. - 978.    Pavol TOTH VAŇO    oktáva    51,01 b, 76. percentil
     • iBobor - úspešní riešitelia
     • NÁBOJ
      • NÁBOJ

       16.11.2018 sa naši študenti kvinty, I.A a sexty zúčastnili fyzikálnej súťaže NÁBOJ JUNIOR a študenti septimy a oktávy NÁBOJ SENIOR.

      • Ako na vysokú školu?

       Milí študenti!
       Scio je nezávislá súkromná spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním služieb v oblasti vzdelávania. Organizuje Národné porovnávacie skúšky, ktoré doplňujú alebo nahradzujú prijímacie skúšky na desiatky vysokých škôl v Českej republike aj na Slovensku. 

     • Ako na vysokú školu?
     • Bratislavský JESENNÝ MATBOJ 2018
      • Bratislavský JESENNÝ MATBOJ 2018

       V piatok 9. novembra 2018 sa v UPeCe odohral Jesenný Matboj. Štvorčlenné družstvá počas 120 minút riešili matematické úlohy a súťažili o prvenstvo.

       Dužstvo prímy (kalkulačky) -
       Klárka Bírová, Oliver Brunovský, Richard Pajpach, Metod Sninčák -
       4. miesto

       Družstvo sekundy (tupé uhly) -
       Samuel Gajdoš, Tomáš Pollák, Viktor Slašťan, Peter Žukovský -
       3. miesto

      • Príspevok do ZRPŠ

       Príspevok do rodičovského združenia je 35,- EUR

       Uvedenú čiastku môžete poukázať na číslo účtu 0180363502/0900.
       Do variabilného symbolu neuvádzate žiadne číslo.

       Do správy prijímateľ je nutné uviesť meno žiaka a triedu.

       Ďakujeme

     • Prví nositelia ceny DofE
      • Prví nositelia ceny DofE

       9. októbra 2018 dostalo sedem našich študentiek a študentov na slávnostnej ceremónii v Starej tržnici v Bratislave za prítomnosti veľvyslanca Spojeného kráľovstva pána Andrewa Gartha bronzovú cenu DofE - Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu.
       Nina Bučeková, Diana Galambošová, Adam Glasnák, Nina Hečková, Boris Hrivňák, Rebeka Kertészová a Vincent Martonka sa tak stali prvými, ktorí získali túto prestížnu cenu v našej škole, ktorá je Miestnym centrom DofE a ponúka tento atraktívny program našim študentom od minulého šk.roka.
       Prvým bronzovým "Dofákom" gratulujeme a prajeme veľa úspechov pri zdolávaní strieborných a zlatých cieľov!

      • Deň župných škôl v Senci

       ŽUPNÁ ŠKOLA PRE TEBA

       12.10.2018 (piatok) od 09:00 hod. až do 16:00 hod. v mestskom kultúrnom stredisku v oddelení Labyrint si budú môcť žiaci základných škôl aj ich rodičia pozrieť prezentácie jednotlivých stredných škôl, ako aj ukážku ich zručností. Na podujatí sa bude prezentovať 35 stredných odborných škôl a gymnázií. 

       plagát.pdf   
       program podujatia.pdf

     • Deň župných škôl v Senci
      • Súťaže P-mat: pikomat, pikofyz.

       Dobrovoľníčka p-matu Radka Bírová prišla do sekundy až kvarty s korešpondenčným seminárom PIKOMAT a PIKOFYZ. Tentoraz sme sa na súťaž bližšie pozreli z tej druhej strany. Zo strany opravovateľov. Obyčajne vycestujú spoločne na chatu a celý víkend opravujú a opravujú. Neraz okrem komentárov pridajú aj milý obrázok :)

      • Skauti rozhýbali našich študentov

       Študenti kvarty a vyšších ročníkov si utorok rozhýbali telo a zažili 5 minut aktivít ako sú Energizer, či Scavenger list. Skrz tieto jednoduché aktivity si preverili, v niektorých prípadoch dokonca aj s profesormi, najmä tímovú spoluprácu a komunikačné schopnosti. Ďakujeme skautom Mime a Karolovi z 131. Safari Senec. Mgr. Adriana Macková

      • Medzinárodná Geografická olympiáda

       Nina Bučeková, študentka zo septimy sa toto leto zúčastnila medzinárodnej geografickej olympiády (iGeo), ktorá sa uskutočnila v kanadskom meste Quebec (29.7 - 7.8.2018). 
       Súťažilo 43 štvorčlenných tímov z celého sveta. Nina Bučeková získala ako jediná zo Slovenska bronzovú medailu.

       GRATULUJEME!

     • Medzinárodná Geografická olympiáda
     • Slávnostné otvorenie školského roka
      • Slávnostné otvorenie školského roka

       Otvorenie školského roka 2018/2019 bude 3. septembra 2018 o 8:30 hod, na školskom dvore.

       8:30 8:50 krátky kultúrny program, príhovor riaditeľa školy

       8:50 9:20 odchod študentov prvých ročníkov do triedy - triednické pokyny

     • Stravovanie v školskej jedálni
      • Stravovanie v školskej jedálni

       Ak sa chce študent nášho gymnázia stravovať v školskej jedálni v školskom roku 2018/19, je potrebné deň vopred odovzdať vyplnený zápisný lístok na stravovanie zapisny_listok.doc.
       Varí sa od utorka 4. septembra 2018.

       • Platba na september 2018 pre primanov: 23,94 € (19 x 1,26 €)
       • Platba na septembe
      • Úradné hodiny

       Počas školských letných prázdnin - 2. júl (pondelok) až 31. august 2018 (piatok) - úradné hodiny kancelárie školy každú stredu od 10:00 do 12:00. Prajeme všetkým študentom nezabudnuteľné letné prázdniny!

     • Úradné hodiny
     • Hodžov novinový článok
      • Hodžov novinový článok

       Srdečne gratulujeme žiačkam kvarty Veronike Horváthovej a Lucii Jančoškovej k úspešnému reprezentovaniu našej školy v súťaži Hodžov novinový článok. Obidve dievčatá sa umiestnili v bronzovom pásme.

      • Návšteva prezidenta SR

       Dňa 23. januára 2019 navštívil našu školu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Po rokovani s vedením školy, primátorom mesta Senec a zástupcami BSK sa stretol s našim úspešným tímom robotiky. Nasledovalo stretnutie so študentami nášho gymnázia v kinosále KD, s ktorými viedol zaujímavú diskusiu. 

       Ďakujeme za túto vzácnu návštevu.

      • MATIK, PIKOMAT - korešpondenčné matematické semináre

       Študentka tercie Sára Gašparová sa umiestnila na 8. mieste na Slovensku vďaka svojej húževnatej a sytematickej práci pri riešení korešpondenčného matematického seminára MATIK, ktorý organizuje občianske združenie STROM. Blahoželáme!!!

       Študentka sekundy NINA GRIAČOVÁ sa v korešpodenčnej súťaži PIKOMAT umiestnila na krásnom 3. mieste so stratou len 3,5 boda na víťaza vo svojej kategórii. Srdečná gratulácia!

     • MATIK, PIKOMAT - korešpondenčné matematické semináre
     • Aktivácia ISIC preukazov
      • Aktivácia ISIC preukazov

       Milí študenti!

       Nezabudnite si aktivovať ISIC preukazy v učebni PC1!
       Aktuálne končí platnosť v čipe preukazu pre účely dopravy 30.6.2018, to znamená, že od 1.7.2018 ti preukaz nemusí fungovať u všetkých dopravcov.

       Ak pokračuješ v štúdiu a chceš využívať svoj preukaz v doprave aj ďalší školský rok vrátane letných prázdnin, potrebuješ si ho aktivovať prostredníctvom SMS podľa nasledujúcich krokov:

      • Deň matematiky 1. jún

       Dňa 1. 6. 2018 sa bude na našej škole konať Deň matematiky – deň súťaží, hier, zábavných kvízov z oblasti matematiky a jej histórie.

       Všetci študenti sa môžu prihlasovať na jednotlivé aktivity cez web-stránku školy www.gab.sk. Po prihlásení si v ponuke vyberte položku Komunikácia -> Prihlasovanie. Na 7 rôznych ponúkaných termínov si naplánujte vždy po jednej aktivite. Ôsmu aktivitu má celá trieda naplánovaný kvíz (PUB-kvíz).

       Harmonogram dňa:

       • 7:30 -  7:50 otvorenie (školský dvor, v prípade nepriaznivého počasia telocvičňa) 
       • 7:50 - 11:40 9+1 rôznych aktivít v herniach 
       • 11:40 – 12:40 OBED (po skupinách)

       Rozvrh obedov:

       • 11:40 príma až kvarta 
       • 12:00 kvinta, sexta, I.A, II.A 
       • 12:20 septima, III.A 

       Hra bude prebiehať na 1. poschodí. Každý žiak ráno dostane preukaz hráča, do ktorého bude zbierať pečiatky za absolvované aktivity. Hodnotiť sa bude najúspešnejší hráč v jednotlivých aktivitách a najaktívnejšia trieda a jednotlivec. Výsledky budú zverejnené v pondelok 4. júna, kedy prebehne aj odovzdávanie cien.

     • Deň matematiky 1. jún
      • Chemická olympiáda - krajské kolo

       Norbert Turinič  (kvinta) - 3. miesto v krajskom kole (kategória C)

       Lukáš Fiala (kvinta) - úspešný riešiteľ v krajskom kole (kategória C)

       Kristián Porzer, Michaela Balažová (kvarta) - úspešní riešitelia v krajskom kole (kategória D)

       Gratulujeme!

     • Chemická olympiáda - krajské kolo
     • Výnimočný úspech
      • Výnimočný úspech

       Nina Bučeková, študentka sexty, na základe svojho víťazstva v celoštátnom kole Geografickej olympiády v kategórii B, absolvovala v uplynulých týždňoch sústredenia najúspešnejších riešiteľov tejto olympiády z rôznych kategórií, ktoré sa konali na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Musela tu preukázať svoje komplexné geografické vedomosti a zručnosti. Po náročných dňoch prišla radostná a ohromujúca správa. Postúpila do medzinárodného kola!

      • Mladý záchranár - okresné kolo CO

       Dňa 26.4.2018 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Mladý záchranár CO. Gymnázium Antona Bernoláka postavilo dve družstvá v zložení: družstvo A: Miška Mišíková, Chiara Filická, Svätoslav Bollo, Rudo Vadovič. Družstvo B: Karolína Dunajčíková, Dominika Polgárová, Robert Nemeček, Michal Štofa. V nepriaznivých poveternostných podmienkach družstvo A získalo vynikajúce 2.miesto a postupuje na krajské kolo. Blahoželáme!!!

     • Mladý záchranár - okresné kolo CO
     • IQ olympiáda
      • IQ olympiáda

       Študenti GAB, Matúš Buček, René Dzurilla a Ella Borš, postúpili do regionálneho kola IQ olympiády, medzi 80 najlepších. Celkovo sa v kategórii B (druhý stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií) do súťaže zapojilo 11 170 riešiteľov z celého Slovenska, z toho v regióne ZÁPAD - Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj 1 285 riešiteľov.

      • Školská basketbalová liga 2017/2018

       Výsledky 4. turnaja Školskej basketbalovej ligy.pdf

       Program a jednotlivé dvojice družstiev do 5.turnaja budú upresnené na základe výsledku dohrávaného stretnutia Sereď - Kupeckého Pezinok.

       Poradie družstiev na 3. - 8. mieste sa ešte bude meniť na základe výsledku Sereď - Kupeckého. Družstvá umiestnené na 1. - 4 .mieste (Malacky, Bielenisko Pezinok, GAB Senec a Sereď) hrajú semifinále (1 vs. 4, 2 vs. 3) a následne finále a o 3.miesto.

       Družstvá na 5. - 8.mieste hrajú o konečné umiestnenie systémom o 5.miesto (5 vs. 6) a o 7.miesto (7 vs. 8).

     • Školská basketbalová liga 2017/2018
      • Geografická olympiáda - celoštátne kolo

       Nina Bučeková je študentkou 6. ročníka osemročnej formy štúdia na Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci. V celoštátnom kole 46. ročníka Geografickej olympiády v kategórii B sa umiestnila na 1. mieste. Podarilo sa jej tak obhájiť svoje minuloročné víťazstvo.

       Písaniu práce s názvom „Slovensko – automobilový líder“ sa venovala už od letných prázdnin minulého školského roka. Hlavným cieľom jej práce je komplexná charakteristika automobilového priemyslu na Slovensku, autorka tiež opisuje vplyv tohto odvetvia na ekonomiku Slovenska, spracováva množstvo štatistických dát, získané údaje analyzuje a graficky znázorňuje. Venuje sa aj perspektívam rozvoja automobilového priemyslu na Slovensku, upozorňuje na možné riziká súvisiace so závislosťou slovenskej ekonomiky na tomto odvetví a navrhuje vlastné riešenia tejto situácie.

       V súčasnosti ju čaká sústredenie najúspešnejších riešiteľov Geografickej olympiády na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.
                                                                                                                                           Mgr. Tatiana Vietorisová

     • Geografická olympiáda - celoštátne kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
      • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

       Srdečne blahoželáme víťazom školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín:

       1. miesto, kategória II.: Veronika Kuchtová /príma/
       2. miesto, kategória II.: Adam Vietoris /príma/

       1. miesto, kategória III: Viktória Nemcová /sekunda/
       2. miesto, kategória III.: Andrea Gajdošová /tercia/,Jakub Doboš /tercia/, Tim Köppl /kvarta/

      • Biblická olympiáda

       Srdečne blahoželáme súťažným tímom biblickej olympiády, ktoré úspešne reprezentovali našu školu v dekanátnom kole:

       - kategória ZŠ: Adam Holek, Pavlína Malecová, Katarína Pozsárová  (žiaci tercie) - 3. miesto
       - kategória SŠ: Matej Hrnčiar, Lucia Šuláková (septima), Samuel Kňažko (sexta) - 1. miesto

     • Biblická olympiáda
     • Šaliansky Maťko
      • Šaliansky Maťko

       Dňa 26. januára 2018 sa konalo okresné kolo súťaže v recitácii povestí Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentoval Adam Vietoris z prímy. Vo svojej kategórii sa umiestnil na 3. mieste. Blahoželáme!

      • TURNAJ MLADÝCH FYZIKOV - KRAJSKÉ KOLO

       Naši študenti Vincent Martonka (sexta), Timotej Michalka a Matej Hrnčiar (septima) 13. februára 2018 na krajskom kole v Bratislave úspešne prezentovali svoje experimenty a vybojovali pre našu školu vynikajúce 4. miesto. Blahoželáme.

     • TURNAJ MLADÝCH FYZIKOV - KRAJSKÉ KOLO
     • Geografická olympiáda
      • Geografická olympiáda

       V okresnom kole Geografickej olympiády (kategória E) sa Matúš Buček z tercie umiestnil na 2. mieste a postupuje do krajského kola, v ktorom mu prajeme čo najlepšie umiestnenie.

       Nina Bučeková zo sexty získala v krajskom kole Geografickej olympiády (kategória B) 1. miesto a so svojou prácou s názvom "Slovensko - automobilový líder" postupuje do celoslovenského kola. Víťazke blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

      • KVARTA - ročníkové projekty

       31.1.2018 mali študenti kvarty veľký deň - prezentovali svoje ročníkové projekty. Témy si vybrali veľmi pestré, prezentovali pútavo a plynulo nielen v slovenčine, ale aj v nemčine a v angličtine. Vďaka našim šikovným študentom sme sa ponorili do sveta módy, moderných technológií, obdivovali sme výtvarné diela, lesné spoločenstvá, dozvedeli sme zaujímavosti o fotosyntéze, videli sme hry, ktoré naprogramovali... Skvelé vyvrcholenie 1. polroku a veľký krok na ceste k veľkáčom - kvinte. Ďakujeme študentom, ktorí v spolupráci so svojimi pedagógmi naplnili tento deň! 

      • Viedeň: FLiP a Belvedere

       Vďaka aktívnym rodičom Karmen Baričákovej a Petrovi Korvínovi mali možnosť príma a sekunda ako jedny z mála detí zo Slovenska zažiť 17.1. interaktívnu výstavu o finančnej gramotnosti vo FLiP (Finacial Life Park) vo Viedni.

       Okrem toho v tento deň navštívili nádherný zámok Belvedere so vzácnymi umeleckými dielami, ktoré spoznávali pomocou pracovných listov v angličtine.

       Touto cestou ešte raz ďakujeme Veronikinej mamine a Terezkinmu ockovi za vybavenie FLiP-u!

      • Debata o štúdiu informatiky

       V utorok 6.2. sa po 5 rokoch vrátil do svojich gymnaziálnych lavíc Lukáš Samuel Marták. Teraz však ako inžinier a rovno za katedru :-) Predstavil nám FIIT STU, fakultu na ktorej študuje informatiku už v treťom stupni - doktorandské štúdium a výskum, ktorému sa venuje (neurónové siete a hlboké učenie). Následná debata bola veľmi pestrá - gymnaziálne štúdium, maturita z matematiky, hudba, prax a práca popri vysokoškolskom štúdiu, uplatnenie absolventov informatiky na Slovensku. Ďakujeme za tento návrat do školských lavíc a pevne veríme, že Lukáš inšpiruje aj ďalších našich absolventov.

      • Deň župných škôl

       Bratislavský samosprávny kraj a nákupné centrum AVION už po siedmy krát usporiadali podujatie - DEŇ ŽUPNÝCH ŠKÔL V AVIONE. Študenti a rodičia si mohli hľadať tú pravú školu medzi strednými školami.

       Naše gymnázium sa na tomto podujatí zúčastnilo. V tomto roku sme mali možnosť opäť prezentovať náš krúžok Robotiky pod vedením PaedDr. M. Kobolkovej.

      • Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

       Filip Porzer - 2. miesto v kategórii 1A
       Veronika Baričáková - 3. miesto v kategórii 1A
       Kristián Porzer - 1. miesto v kategórii 1B
       Katarína Pozsárová - 5. miesto v kategórii 1B
       Nina Bučeková - 1. miesto v kategórii 2A
       Rebeka Kertészová - 2. miesto v kategórii 2B
       Réka Bede - 3. miesto v kategórii 2B
       18.1.2018

     • Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku
      • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

       Kategória 1B: Veronika Horváthová (kvarta) - 2. miesto
       Kategória 1A: Juraj Ficek (príma) - 7. miesto
       Kategória 2A: Daniela Lauková (1. A) - 1. miesto
       Kategória 2B: Allen Šmihel (septima) - 3. miesto
       Kategória 2C2: Jakub Kočalka (oktáva) - 2. miesto
       16. a 17.1.2018

      • Pytagoriáda - výsledky školského kola

       P6 PRÍMA: 1. miesto: T. Pollák 13+5, 2. E. Borš 10+6, 3. D. Haluška 10+5.

       P7 SEKUNDA: 1. miesto: D. Vranská 14+4, 2. N. Griačová 12+6, 3. H. Drinková 13+4.

       P8 TERCIA: 1. miesto: M. Buček 12+11, 2. S. Gašparová 13+9, 3. K. Pozsárová 13+6.

     • Šaliansky Maťko - školské kolo
      • Šaliansky Maťko - školské kolo

       Dňa 15. decembra 2017 sa konalo školské kolo v recitácii povestí Šaliansky Maťko.

       Výsledky: 1. miesto: Adam Vietoris, príma
       2. miesto: Veronika Kuchtová, príma
       3. miesto: Ella Borš, Peter Žukovský, príma

       Víťaz postupuje do okresného kola. Blahoželáme!

      • Vianočný koncert

       Srdečne pozývame našich milých rodičov, starých rodičov a priateľov školy na Vianočný koncert do MsKS v Senci, ktorý sa uskutoční dňa 20.12.2017 o 10:15 hodine.

       Tešíme sa na Vás všetkých.

       V mene účinkujúcich Vám prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov.

     • Vianočný koncert
      • 22. ročník SHAKESPEARE MEMORIAL

       Dňa 7. 12. 2017 sa v Zichyho paláci v Bratislave uskutočnil 22. ročník celoslovenskej súťaže Shakespeare memorial, ktorej sa zúčastnilo 76 žiakov štvorročných a osemročných gymnázií z celého Slovenska.

       Kategória próza (príma, sekunda) 1. miesto Vincent Lissník (príma)
       Kategória poézia (tercia, kvarta) 2. miesto Linda Figurová (kvarta)

     • 22. ročník SHAKESPEARE MEMORIAL
      • POCHVALNÝ LIST DEKANKY Z STU FIIT

       Vážený pán riaditeľ
       Radi by sme sa Vám touto cestou poďakovali za výbornú prípravu Vašich žiakov, ktorí teraz, ako naši študenti, dosiahli vynikajúce výsledky. Vaša škola sa týmto zaradila u nás medzi tie najlepšie v priprave žiakov na vysokoškolské štúdium. Vel'mi si vážime, že sa im takto venujete a vychovávate budúcich šikovných študentov. Tešime sa na spoluprácu s daľšími Vašimi úspešnými absolventami.

      • Výsledková listina školského kola Olympiády v anglickom jazyku

       Kategória  1A: 1. Juraj Ficek, 2. Michal Pekárek, 3. Veronika Baričáková
       Kategória 1B: 1. Veronika Horváthová, 2. Viktória Valachová, 3. Peter Gavora
       Kategória 1C: 1. Vincent Lissnik, 2. Adam Fremal
       Kategória 2A: 1. Daniela Lauková, 2. Matej Kubovčák, 3. Norbert Turinič
       Kategória 2B: 1. Allen Šmihel, 2. Diana Buntajová, 3. Gabriela Horáková
       Kategória 2C2: 1. Jakub Kočalka, 2. Matej Hrnčiar

     • Výsledková listina školského kola Olympiády v anglickom jazyku
     • Informatický Bobor - úspešní riešitelia
      • Informatický Bobor - úspešní riešitelia

       Blahoželáme Ninke Griačovej k famóznemu výsledku v súťaži Informatický Bobor. Získala plný počet bodov a patrí jej 1. miesto, pričom na Slovensku takýto výsledok dosiahlo len 74 rovesníkov.

       Všetci naši úspešní riešitelia v jednotlivých kategóriách:


       Benjamín

       1. - 75. Nina Griačová, sekunda 80,00 bodov, 100. percentil

      • Jesenný MATBOJ 2017

       Tejto matematickej súťaže družstiev sme sa zúčastnili aj v mladších kategóriách. Súťažili sme opäť v piatok v UPC v Bratislave v Mlynskej doline. V kategórii Prima sme skončili na peknom 7. mieste a v kategórii Sekunda ešte o priečku lepšie t. j. na 6. mieste. Blahoželáme Veronike, Viki a Dianke s Martinom z triedy Sekunda a štyrom mušketierom z Primy – Dominikovi, Vincentovi, Viktorovi a Petrovi.

     • Jesenný MATBOJ 2017
     • Výsledky turnaja seneckých škôl v SCRABBLE
      • Výsledky turnaja seneckých škôl v SCRABBLE

       kategória A (6. ročník ZŠ + príma)
       1. miesto: Adrián Šuricza (ZŠ Alberta Molnára Szencziho s VJM)
       2. miesto: Viktor Blaščák (Gymnázium A. Bernoláka)
       3. miesto: Tomáš Kováčik (ZŠ J. G. Tajovského)

       kategória B (7. ročník ZŠ + sekunda)
       1. miesto: Emma Walterová (ZŠ J. G. Tajovského)
       2. miesto: Matúš Buček (Gymnázium A. Bernoláka)
       3. miesto: David Zeman (ZŠ Alberta Molnára Szencziho s VJM)

      • GAB Senec na First Lego League

       Tri mesiace usilovnej práce vyvrcholili regionálnym turnajom FLL, ktorý sa konal v sobotu 10. decembra v nových priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave. Náš 10-členný tím v zložení Dalibor Batěk, Matúš Buček, Jakub Doboš, Linda Figurová, Martin Holec, Chiara Katonová, Tim Köppl, Lukáš Mikulec, Robert Nemeček a Kristián Porzer obsadil v celkovom poradí veľmi pekné 4. miesto. V tímovej spolupráci skončili na 3. mieste. Blahoželáme!

       PaedDr. Martina Kobolková, vedúca krúžku robotiky

       GAB Senec na First Lego League - Obrázok 1

     • GAB Senec na First Lego League
     • VIANOČNÝ KONCERT
      • VIANOČNÝ KONCERT

       Vianočný koncert sa uskutočnil v MsKS v Senci dňa 20. 12. 2016..

       Všetkým prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov.

      • Vianočná súťaž

       V decembri prebiehala na našej škole súťaž tried „Najkrajšia vianočná výzdoba“.  Zapojilo sa do nej všetkých 11 tried s úžasným nasadením. Hodnotiaca komisia, ktorú tvorili pani zástupkyňa Mgr. Frčová, p. p. Mgr. Strivinská, p. p. Mgr. Nemečková a predsedníčka Žiackej rady školy Katka Hollosyová zo 4. A prideľovala body v štyroch kategóriách: nápad/kreativita, farebné zladenie, prevedenie vzhľadom k veku a celkový dojem.

       VÝSLEDKY:
       1. miesto  KVINTA
        V januári si zvolíte jeden deň, v ktorý budete mať voľno od skúšania a písomiek smiley
       .

       2. miesto triedy KVARTA a 3.A
       Tieto triedy si vyberú v januári jeden deň a v tento deň 3 predmety, na ktorých nebudú písať písomku a ani ich nebudú učitelia skúšať.

       3. miesto 1.A
        Táto trieda si vyberie v januári jeden deň a v tento deň 2 predmety, na ktorých nebudú písať písomku a ani ich nebudú učitelia skúšať.

       Komisia špeciálne chváli triedu SEPTIMU za nápaditú živú vianočnú scénku smiley.

       1.

       KVINTA

       78

       2.

       KVARTA

       63

       2.

       3.A

       63

       3.

       1.A

       60

       4.

       TERCIA

       59

       5.

       SEKUNDA

       57

       6.

       SEPTIMA

       48

       7.

       2.A

       34

       8.

       SEXTA

       22

       9.

       PRÍMA

       21

       10.

       4.A

       8

       Ďakujeme VŠETKÝM TRIEDAM za skvelé nápady, čas strávený pri príprave i oduševnenú angažovanosť! Spríjemnili sme si všetci tohtoročný advent!

     • Vianočná súťaž
      • Deň otvorených dverí

       14. decembra 2016 od 9:30 ZŠ J. G. Tajovského Senec

       15. decembra 2016 od 9:30 ZŠ Mlynská Senec a ostatné ZŠ

       Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov 9. ročníka ZŠ bude 15. 12. 2016 v budove školy o 17:00 hod. v multimediálnej učebni na prízemí.

      • PYTAGORIÁDA - školské kolo

       PRÍMA: 1. René Dzurilla 12 + 9,     2. Diana Vranská 11 + 8     3. Peter Kučár 11 + 7, Nina Griačová 11 + 7, Nina Koziaková 11 + 7
       SEKUNDA: 1. Matúš Buček 13 + 10, 2. Sara Gašparová 13 + 8, 3. Paulína Malecová 10 + 5, Adam Fremal 10 + 5, Michal Štofa 10 + 5
       TERCIA: 1. Kristián Porzer 12 + 8

       Blahoželáme!

     • Hodina kódu
      • Hodina kódu

       Aj naši študenti sa na hodinách informatiky 5.-11. decembra zapojili do celosvetovej aktivity na podporu programovania "Hour of Code - Hodina kódu". Programovali v atraktívnych prostrediach známych hier a filmov (Minecraft, Moana,...) M. Kobolková

     • Maturantka Nikola Detáriová v Chartshow a v Česko Slovensko má talent!
      • Maturantka Nikola Detáriová v Chartshow a v Česko Slovensko má talent!

       Nika, študentka 4. A, sa venuje netradičnému športu - dogdancingu, teda tancu so psom. Spolu s jej borderskou kóliou Blissou majú na konte niekoľko vyhratých súťaží na Slovensku i v zahraničí. Pre rok 2016 sa stali vicemajsterkami Slovenska v tomto športe. Doposiaľ ich najväčším úspechom je dvojnásobná účasť na Majstrovstvách Európy, ktorých súčasťou boli v októbri 2014 a v septembri 2016.

      • Deň župných škôl v Avione

       Bratislavský samosprávny kraj a nákupné centrum AVION  už po šiesty krát usporiadali podujatie - DEŇ ŽUPNÝCH ŠKÔL V AVIONE. Študenti a rodičia si mohli hľadať tú pravú školu medzi 46-timi strednými školami.

       Naše gymnázium sa na tomto podujatí zúčastnilo už tretí krát. V tomto roku sme mali možnosť prezentovať náš krúžok Robotiky. Prezentáciu si pripravili žiaci tercie (Dalibor Batěk, Martin Holec a Lukáš Mikulec) pod vedením PaedDr. M. Kobolkovej.

       Deň župných škôl v Avione - Obrázok 1

     • Deň župných škôl v Avione
     • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
      • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

       26.september je vyhlásený za Európsky deň jazykov. Každoročne si ho pripomína 800 miliónov obyvateľov v 47 krajinách Európy. Do jeho osláv sa už tradične zapojila aj naša škola.

       26.september bol výnimočným dňom aj na našej škole. Do školy prichádzali študenti i učiteľky v nápadných outfitoch. Každý symbolizoval nejakú krajinu a jazyk, ktorým hovoria jej obyvatelia. Niektorí žiaci boli oblečení vo farbách štátnych vlajok, iní mali na niektorej časti odevu heslá a slogany o jazykoch. Utešené boli národné kroje, z ktorých najznámejší bol nemecký dirndl.

      • Deň otvorených dverí pre rodičov na seneckom gymnáziu

       Gymnázium Antona Bernoláka v Senci pozýva rodičov žiakov 5. ročníka ZŠ zo Senca a okolia na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 16. februára 2017 o 17.oo hod. Rodičov oboznámime s kritériami prijímacích skúšok, s podmienkami štúdia a s mimovzdelávacími aktivitami školy.

       V školskom roku 2017/2018 bude škola otvárať jednu triedu prímu pre 28 žiakov v osemročnej forme štúdia a jednu triedu 1. ročníka pre 30 žiakov v štvorročnej forme štúdia.

     • Deň otvorených dverí pre rodičov na seneckom gymnáziu
     • ŠKOLA IDE NA SLOVAN, DRUHÁ ŠANCA PRE KNIŽKU
      • ŠKOLA IDE NA SLOVAN, DRUHÁ ŠANCA PRE KNIŽKU

       Kniha predstavuje jeden z najstarších nositeľov informácií a myšlienok, je považovaná za najlepšieho priateľa človeka. Preto sa v hokejovej sezóne 2016/2017 rozhodli spojiť "Školu ide na Slovan" s novou témou spätou s knižkami.

       Každý jeden z nás má doma knižku, ktorú už prečítal, odložil, alebo ju už nepotrebuje. Práve tieto knihy však môžu naďalej plniť svoju úlohu, odovzdať svoje posolstvo a potešiť tak aj iných čitateľov.
       Naši študeenti zo sekundy a tercie 10. októbra 2016 odovzdali do Mestskej knižnice v Senci knihy na druhú šancu a tak sa zapojili do projektu Škola ide na Slovan.

      • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

       Umiestnenie našich študentov
       kategória 2C2 - Jakub Kočalka (septima) - 1. miesto
       kategória 2B - Michaela Čerkesová - III. A - 1. miesto
       kategória 2A - Viktor Zelenay (kvinta) - 2. miesto
       kategória 1B - Norbert Turinič (kvarta) - 4. miesto
       katagória 1A - Viktória Valachová (sekunda) - 7. miesto

        

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
      • Čo nás potešilo a vážime si

       Mgr. Alena Balúchová a kolektív pedagógov Gymnázia A. Bernoláka

       Vážená pani profesorka,

       od prázdnin nás delí už len niekoľko dní, ktoré netrpezlivo počítajú nielen študenti (Vaši maturanti si síce už prázdniny užívajú), ale aj pedagógovia.
       Po desiatich mesiacoch a v našom prípade i 8 rokoch Vás čaká oddych, ktorý si zaslúžite. Je pre nás cťou vyjadriť Vám úprimné ďakujem.
       Ďakujeme Vám za skvelú spoluprácu, za Vaše nadšenie, proaktivitu a angažovanosť. Vysoko oceňujeme Vašu odbornú a kvalifikovanú prácu, lásku a drahocenný čas, ktorý ste našim deťom venovali.
       Želáme Vám, vedeniu školy, všetkým pedagógom a zamestnancom školy, ktorí sa podieľajú na realizácii podporných procesov, veľa zdravia, optimizmu, nadšenia, motivácie do ďalšej činnosti, veľa slnečných dní počas letných prázdnin a pohodový návrat do lavíc nasledujúceho školského roka.

       Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a zostávame s pozdravom.

       S úctou

               Rodičia
       Martina Pajpacha

     • Čo nás potešilo a vážime si
      • Obvodné kolo v cezpoľnom behu žiakov základných a stredných škôl

       Dňa 28.09.2016 sa na južnej strane Seneckých jazier konal cezpoľný beh žiakov základných a stredných škôl. Naši žiaci získali výborné umiestnenia : zo štyroch kategórií družstiev sme vyhrali 3 prvé miesta.

       • 1. miesto žiačky OGY : Zuzka Neczliová, Karolína Dunajčíková a Chiara Katonová
       • 1. miesto žiačky SŠ : Karolína Csefalvayová, Marta Jánska, Lucia Polláková a Gabriela Horáková
       • 1. miesto žiaci SŠ : Dalibor Riška, Jaroslav Antalič a Michal Takáč

       BLAHOŽELÁME !

     • Obvodné kolo v cezpoľnom behu žiakov základných a stredných škôl
     • Hodžov novinový článok 2016
      • Hodžov novinový článok 2016

       Študenti GAB znovu úspešní.

       Nina Bučeková, kvarta
       Miriam Maťašáková, kvarta
       Veronika Horváthová, sekunda

       sa umiestnili v bronzovom pásme ocenených žiakov.

       Blahoželáme!

      • 17 dní so šPONGiou

       Matej Hlavanda, študent kvarty, sa so svojou hrou "(NOT) SO FANCY PANTS" umiestnil na 5. mieste (zo 14+2 tímov) v programárorskej súťaži šPONGia. Blahoželáme!

       Špongia je súťaž v programovaní počítačových hier pre študentov základných a stredných škôl. Súťažiaci majú 17 dní, aby na zadanú tému spravili najlepšiu hru, akú dokážu.

       Záverečné vyhodnotenie súťaže prebehlo vo štvrtok 2. novembra. Súťažiaci si pripravili prezentácie a predviedli svoje hry pred porotou a publikom.

       Viac o súťaži​​​​​​​

     • 17 dní so šPONGiou
      • POZVÁNKA NA XVII. PLES

       Vážení rodičia, 

       riaditeľ školy a Rodičovská rada pri Gymnáziu A. Bernoláka v Senci Vás týmto pozýva na XVIIples rodičov a priateľov školy, ktorý sa uskutoční dňa 14. 1. 2017 v sále SOŠ na Kysuckej ulici v Senci (Montostroj). Vstupné je 25,- EUR na osobu. V cene vstupenky je prípitok, večera, káva, zákusok, švédske stoly a kapustnica. Do tanca bude hrať a o výbornú zábavu sa bude starať hudobná skupina ELIXÍR.

       Zároveň by sme Vás chceli poprosiť (podľa možností) o prispevok do tomboly vecnými darmi,  prípadne finančnou čiastkou.

       Vstupenky sa budú predávať od 01.12. 2016 v kancelárii školy.

       Tešíme sa na spoločné stretnutie a príjemnú zábavu.

     • POZVÁNKA NA XVII. PLES
      • Speakers Program

       Tento školský rok sme využili ponuku Public Affairs Section Veľvyslanectva USA v SR (tlačové a kultúrne oddelenie) poskytujúcu možnosť slovenským školám a inštitúciám stretnúť sa s americkými diplomatmi ako aj odborníkmi z rôznych oblastí.

       V rámci tohto programu sme na našej škole privítali slečnu Emmu Woodward. Žiaci 3.A a Septimy s ňou mali možnosť diskutovať na rôzne témy ako: štúdium v USA, víza, práca a cestovanie v USA, politika v USA, americká kultúra - hudba a výtvarné umenie, ochrana životného prostredia, sociálne veci a iné aspekty amerického života.

       Žiaci samozrejme živo diskutovali aj na aktuálne témy ako sú voľby prezidenta a povolebná atmosféra nielen v USA ale aj v ostatných krajinách.

       Slečna Woodward ďalej bližšie predstavila aj svoje rodisko Boston, jeho históriu, pamiatky a možnosti kultúrneho vyžitia. Našich žiakov veľmi zaujímalo ako sa jej páči naša krajina, či jej chutia naše slovenské jedlá a aký má celkový dojem zo Slovenska.
       Po tejto pozitívnej skúsenosti aj nabudúce privítame možnosť stretnutia sa s americkými diplomatmi a speakermi formou takýchto diskusií a debatných klubov, ktoré umožňujú našim žiakom spoznávať reálie anglicky hovoriacich krajín a komunikovať v anglickom jazyku na rôzne aktuálne témy.

       Danka Knutová

     • Stravovanie v školskej jedálni
      • Stravovanie v školskej jedálni

       Ak sa chce sťudent nášho gymnázia stravovať v školskej jedálni v školskom roku 2016/17, je potrebné deň vopred odovzdať vyplnený zápisný lístok na stravovanie: zapisnylistokSJ.doc. Varí sa od utorka 6. septembra.

       Platba na september 2016 pre primánov: 22,68€. Platba na september 2016 pre prv
      • Jesenný matboj 2017

       Štvročlenné tímy, dve hodiny hravej matematiky v UPeCe v Bratislave a dobrodružná cesta domov pomedzi dažďové kvapky. To bol ďalší ročník, medzi deťmi populárnej, súťaže Matboj. Naši terciáni Matúš, Sára, Sveťo a Mišo skončili na 6. mieste, kvartáni Lucky, Kristián a Alex na 15. mieste. Blahoželáme!

     • Jesenný matboj 2017
     • iBobor - úspešní riešitelia
      • iBobor - úspešní riešitelia

       V aktuálnom ročníku súťaže iBobor až štyria naši študenti získali plný počet bodov: Marek Žákovic zo sexty, Ubaldo Markus, Michal Petruf a Norbert Turinič z kvarty. Blahoželáme!

       Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnu
      • Školské kolo Olympiády zo SJL

       Výsledky Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

       kategória A   
       1. miesto:        Paulína Borovská (3. A)
       2. miesto:        Matej Hrnčiar (septima), Kristína Vithalmová (4. A)
       3. miesto:        Maroš Hollý (3. A)

       kategória B   
       1. miesto:        Natália Kostková (kvinta)
       2. miesto:        Tadeáš Pobiecky (2. A), Filip Soós (kvinta)
       3. miesto:        Filip Szikhart (sexta)

       kategória C   
       1. miesto:        Dávid Harsányi (tercia)
       2. miesto:        Katarína Pozsárová (tercia)
       3. miesto:        Lucia Leginuszová (kvarta)

       Víťazom srdečne blahoželáme!

       Zároveň im prajeme veľa šťastia v okresnom a krajskom kole olympiády.

      • KULTÚRNA AKADÉMIA

       Pri príležitosti stého výročia úmrtia spisovateľa a politika  Svetozára Hurbana Vajanského sa študenti našej školy zúčastnili vo svojom voľnom  čase (6.11.) kultúrnej akadémie, ktorú organizoval MO Matice Slovenskej v Senci v spolupráci s mestom Senec. Kultúrny program bol obohatený o odbornú prednášku o živote S.H. Vajanského, ktorá žiakom rozšírila ich vedomosti. 
       Študentom ďakujeme za účasť.

     • KULTÚRNA AKADÉMIA
     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
      • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)

       GAB Senec sa stalo oficiálne Miestnym centrom DofE v októbri 2017. Po úspešnom získaní licencie a absolvovaní školenia poskytujeme tento program našim študentom.

       Po prvom predstavení programu v triedach vyšších ročníkov sa uskutočnila 17.10.2017 prednáška o programe DofE s manažérom programu pre západné Slovensko s Mgr. Milošom Ondrášikom a s účastníčkou programu Karin z Bratislavy.

      • Jablkové hodovanie

       Skvelá akcia, užasní a šikovní naši žiaci z tried sekunda a sexta Jablkové hodovanie - Obrázok 1
       Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave a realizácii Jablkové hodovanie - Obrázok 2
       Tešíme sa na ďalšie Jablkové hodovanie Jablkové hodovanie - Obrázok 3 Jablkové hodovanie - Obrázok 4

     • Jablkové hodovanie
      • Okresné kolo školských majstrovstiev v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ a OSG – okres Senec

       Dňa 9. 11. 2016 sa konalo Okresné kolo školských majstrovstiev v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ a OSG – okres Senec. Naša škola postavila 2 družstvá chlapcov a dievčat a v silnej konkurencii naši žiaci získali pekné 3. miesto v súťaži družstiev chlapcov aj dievčat.

       Družstvo chlapcov: Martin Srnka, Jakub Pribylka, René Dzurilla, Peter Kučár
       Družstvo dievčat : Veronika Horváthová, Veronika Baričáková, Nina Bekešová, Nina Koziaková

      • Cezpoľný beh

       Obvodné kolo v cezpoľnom behu žiakov základných a stredných škôl

       Dňa 2. októbra 2017 sa na južnej strane Seneckých jazier konal cezpoľný beh žiakov základných a stredných škôl. Naši žiaci získali výborné umiestnenia :

       • 1. miesto žiačky OGY :   Ella Borš – umiestnenie v jednotlivcoch 2. miesto, Michaela Mišíková, Zuzana Neczliová.
       • 3. miesto žiačky GY :      Karolína Cséfalvayová, Paulína Borovská.
       • 2. miesto žiaci GY :          Dalibor Riška - umiestnenie v jednotlivcoch 2. miesto, Jakub Šimun, Dominik Špalek
       • 2. miesto žiaci OGY :      Simon Šlosár – umiestnenie v jednotlivcoch 2. miesto, Svätoslav Bollo, Viktor Blaščák

       Družstvo dievčat OGY postupuje na Majstrovstvá bratislavského kraja. 
       BLAHOŽELÁME!

     • Cezpoľný beh
     • bratislavský JESENNÝ MATBOJ 2016
      • bratislavský JESENNÝ MATBOJ 2016

       V piatok 21.10.2016 sa v bratislavskom UPeCe konala matematická súťaž družstiev nižších ročníkov osemročných gymnázií Bratislavského kraja: "bratislavský jesenný MATBOJ". V silnej konkurencii sa najlepšie darilo tímu našej sekundy (Matúš Buček, Robert Nemeček, Sára Gašparová, Jakub Doboš), ktorý obsadil veľmi pekné 4. miesto. Blahoželáme!
       A. Balúchová, M. Kobolková

      • Prednáška s astronautkou NASA

       Vo štvrtok 28.9.2017 sme sa zúčastnili zaujímavej prednášky s astronautkou NASA Dorothy Metcalf-Lindenburgerovou. Dozvedeli sme sa, ako sa z detského sna, stať sa astronautkou, môže stať skutočnosť. Bolo zaujímavé počuť, aká náročná  príprava predchádzala samotnému vesmírnemu letu, ako trávia dni astronauti ďaleko od svojich najbližších vo vesmíre, či ako  vykonávajú základné hygienické potreby. Keďže prednáška prebiehala v angličtine, otestovali sme si svoje jazykové schopnosti :-)

     • Prednáška s astronautkou NASA
      • Beh zdravia

       Žiaci nášho gymnázia sa dňa 27.9.2017 zúčastnili BEHU ZDRAVIA a získali 6 medailí. Na tomto XXVIII. ročníku sa zúčastnilo vyše 400 pretekárov a naši študenti bojovali naplno.

       O umiestenie sa snažili títo žiaci : Karolína Dunajčíková, Zuzana Neczliová, Sofia Schmiedlová, Maichaela Mišíková, Martina Gajdošová, Ela Žigová, Ella Borš, Peter Žukovský, Matej Bujňák, Adam Vietoris, Svätoslav Bollo, Robert Nemeček.

       Medailové pozície získali títo študenti:

       1. miesto : Karolína Dunajčíková, Michaela Mišíková, Ela Žigová
       2. miesto : Ella Borš, Zuzana Neczliová
       3. miesto : Sofia Schmiedlová
     • Beh zdravia
      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

       kategória C:
       1. miesto – Natália Kostková /kvarta/
       2. miesto – Filip Soós /kvarta/
       3. miesto – Lukáš Mikulec /tercia/

       kategória B:
       1. miesto – Timotej Michalka /sexta/
       2. miesto – Adrián Veselý /2. A/
       3. miesto – Sofia Fedorová /kvinta/

       kategória A:
       1. miesto – Zuzana Bögiová /3. A/
       2. miesto – Kristína Vithalmová /3. A/
       3. miesto – Jakub Kočalka /septima/
       Andrej Rondoš /septima/

      • Plenárna schôdza RZ a aktív rodičov

       V utorok 26. septembra o 17 hod. sa v jedálni GAB uskutoční plenárna schôdza Rodičovského združenia pri Gymnáziu A. Bernoláka. Následne budú prebiehať triedne aktívy rodičov v jednotlivých triedach. Srdečne pozývame všetkych rodičov!

     • Plenárna schôdza RZ a aktív rodičov
      • Nový nepovinný predmet resp. krúžok

       Prečo pračlovek nemal peniaze?
       Ako sme žili bez peňazí?
       Prečo vznikli peniaze?
       Aké sú ochranné prvky nových bankoviek?
       Aký je rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou?
       Ako si vybrať vhodnú pôžičku?
       Ako viesť hospodárenie domácnosti?

       Na tieto a mnohé ďalšie otázky môžete získať odpovede na novom nepovinnom predmete s názvom „Viac ako peniaze“.

     • Imagine Logo Cup 2017
      • Imagine Logo Cup 2017

       V celoslovenskej programátorskej súťaži Imagine Logo Cup sa Matej Kočalka (kvinta) umiestnil na 7. mieste zo 68 súťažiacich. Kristián Porzer (tercia) skončil na 15. mieste. Blahoželáme!

       Našu školu v súťaži reprezentovali aj nasledujúci študenti sekundy a tercie: Jakub Doboš, Ondrej Michalka, Rudolf Vadovič, Matúš Buček, Michal Štofa, Robert Nemeček, Adam Hajtmaník, Svätoslav Bollo.

     • Otvorenie ľahkoatletického areálu
      • Otvorenie ľahkoatletického areálu

       Otvorenie novovybudovaného ľahkoatletického areálu Slávia arény na Športovej ul. v Senci - 25. 5. 2017 o 9:00 hod. Areál bol vybudovaný z finančných prostriedkov Bratislavského samosprávneho kraja.

      • Cinema Nacht

       12. a 13. mája sa v našej škole konala akcia s názvom Cinema Nacht  alebo Filmová noc. Zorganizovali ju predmetové komisie anglického a a nemeckého jazyka a zúčastnilo sa na nej 76 žiakov a 5 učiteliek.

       Okrem filmov v pôvodných jazykoch si študenti pozreli aj premiéru filmu o Holandsku, ktorý natočili žiaci tercie pod taktovkou talentovaného budúceho filmára Lukáša Mikulca.

       Vo filme účinkuje aj otec dvoch našich študentov pán Marco den Dekker, ktorý  prijal naše pozvanie a osobne prišiel na Cinema Nacht . Neformálnym príhovorom v štyroch jazykoch otvoril tento event.  Po premiére filmu pán den Dekker odpovedal študentom v nemčine a angličtine na otázky o živote v Holandsku.

       Jedla sa aj pizza a pukance, hrali sa jazykové hry. Následné prespanie v škole bolo nezabudnuteľným zážitkom a výborným teambuildingom pre triedne kolektívy.

       Ďakujeme pánovi Marcovi den Dekker  čas, ktorý  s nami strávil nielen na „Cinema Nacht“, ale aj počas natáčania filmu!

       Lucia Nemečková, GAB Senec

     • Cinema Nacht
     • OKRESNÉ KOLO V SÚŤAŽI MLADÝ ZÁCHRANÁR CO
      • OKRESNÉ KOLO V SÚŤAŽI MLADÝ ZÁCHRANÁR CO

       Dňa 4. mája 2017 sa uskutočnilo Okresné kolo v súťaži mladý záchranár CO, na ktorom naši žiaci z triedy sekunda vybojovali v silnej konkurencii seneckého okresu skvelé 3. miesto.

       O tento úspech sa zaslúžili títo žiaci : Dominika Polgárová, Robert Nemeček, Karolína Dunajčíková, Michal Štofa. Druhé družstvo v zložení: Noemi Babíková, Svätoslav Bollo, Michaela Mišíková, Rudolf Vadovič obsadili krásne 4. miesto.

     • PIKOMAT
      • PIKOMAT

       Naši úspešní riešitelia 34. ročníka celoslovenskej korešpondenčnej matematickej súťaže Pikomat - konečná výsledková listina po 4. sérii:

       kategória príma: 6. miesto Nina Griačová, kategória sekunda: 4. miesto Sara Gašparová.
     • Matematický klokan
      • Matematický klokan

       Naši najúspešnejší riešitelia:

       Kategória ŠKOLÁK 6: Diana VRANSKÁ, Natália KOVAČOVSKÁ – 95 % - 82.-171. na Slovensku Kategória BENJAMÍN 7: Matúš BUČEK 100 % - 1. -35. na Slovensku Kategória BENJAMÍN 8: Lucia BOTTLÍKOVÁ 100 % - 1.-53. na Slovensku
      • Matematicko-športová súťaž Pikopretek

       Dňa 11.5.2017 sa v náhradnom termíne konal už 19. ročník Pikopreteku. Našim najúspešnejším tímom boli prímania, ktorí získali 8. miesto spomedzi 31 tímov. Tím sekundy získal pekné 11. miesto spomedzi 32 tímov. Zabojoval aj tím tercie :-)

       Matematicko-športová súťaž Pikopretek - Obrázok 1

     • Matematicko-športová súťaž Pikopretek
      • Kráľ detských čitateľov

       Srdečne gratulujeme žiačke Petre Blahútovej k získaniu titulu Kráľ detských čitateľov!
       Rovnako sa tešíme z úspechov Niny Terezy Andrejčákovej, ktorá získala v súťaži 2. miesto a Veroniky Baričákovej, Sabíny Beličkovej a Niny Koziakovej, ktoré s rovnakým počtom bodov obsadili 3. miesto. Súťaž organizovala Mestská knižnica v Senci.
     • Kráľ detských čitateľov
     • Dajte svoj hlas Trom GABATIEROM...
      • Dajte svoj hlas Trom GABATIEROM...

       SÚŤAŽ CHÉMIA POD POKRIEVKOU „SKÚS POKUS“ VRCHOLÍ. Podporte ešte dnes svojím hlasom video č. 07 našich kvartánov z tímu Traja GABATIERI - odborná porota vybrala ich pokus "Odfarbenie kečupu a tajné písmo" medzi 30 najlepších, ktoré postúpili do finále. Hlasovanie prebieha do 16. mája na stránke súťaže.

     • Geografická olympiáda - celoslovenské kolo
      • Geografická olympiáda - celoslovenské kolo

       Dňa 21. až 23. apríla 2017 sa v Košiciach uskutočnilo celoštátne kolo Geografickej olympiády. Študentka kvinty Nina Bučeková (1. miesto v krajskom kole) súťažila v kategórii B (práce na tému súvisiace so Slovenskom - aktuálnymi problémami Slovenska).

       Téma jej práce bola "Odkiaľ pochádza ovocie a zelenina v našich obchodoch". Prioritou bolo zistiť a zhodnotiť pôvod určitých druhov ovocia a zeleniny vo vybraných obchodoch na základe vlastného prieskumu.

      • Biblická olympiáda - dekanátne kolo

       Srdečne gratulujeme víťazným družstvám dekanátneho kola Biblickej olympiády:
       Kataríne Pozsárovej, Dominike Polgárovej, Tereze Pienčákovej (žiačkám sekundy) za 2. miesto v kategórii ZŠ,
       Zuzane Lahovej, Sofii Fedorovej, Nine Hečkovej (študentkám kvinty) za 1. miesto v kategórii SŠ.

     • Biblická olympiáda - dekanátne kolo
     • IQ olympiáda - celoslovenské finále
      • IQ olympiáda - celoslovenské finále

       V celoslovenskom kole IQ olympiády, ktoré sa konalo 15.5.2017 na Oravskom hrade, sa Matúš Buček zo sekundy umiestnil na 39. mieste (súťažilo 60 finalistov od prímy až po kvartu). Do finále postúpil zo 17. miesta v regionálnom kole (Bratislavský+Trnavský+Nitriansky kraj). Blahoželáme!

     • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín
      • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

       Výsledky školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín:

       POÉZIA:
       1. miesto - René Dzurilla (príma)
       1. miesto - Veronika Hippová (tercia)
       2. miesto - Veronika Horváthová (tercia)

       PRÓZA:
       1. miesto - Nina Griačová (príma)
       1. miesto - Lenka Šemrincová (sekunda)
       2. miesto - Linda Figurová (tercia)
       3. miesto - Lucia Jančošková (tercia)

      • KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

       16.02.2017 sa v Bratislave na Bilíkovej ulici konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, na ktoré z okresných kôl postúpilo 5 našich študentov:

       Filip Porzer z prímy v kategórii 1A, Kristián Porzer z tercie v kat. 1B, Ester Patrícia Martinezová zo sexty v kat. 2A, Terezka Sarňáková zo septimy v kat. 2B a Daniela Paunovičová z 3.A v kat. 2B.

       Veľkým úspechom v krajskom kole bol postup všetkých našich olympionikov po písomnej časti na ústnu časť.
       V konečnom umiestnení boli najúspešnejší bratia Porzerovci, ktorí obsadili vo svojich kategóriách krásne 3. a 4. miesto.
       Kristán Porzer z tercie  3. miesto
       Filip Porzer z prímy 4. miesto

       GRATULUJEME KU KRÁSNEMU ÚSPECHU A ĎAKUJEME ZA REPREZENTÁCIU ŠKOLY!
     • KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU
     • POCHVALNÝ LIST DEKANKY Z STU FIIT
      • POCHVALNÝ LIST DEKANKY Z STU FIIT

       Vážený pán riaditeľ
       Radi by sme sa Vám touto cestou poďakovali za výbornú prípravu Vašich žiakov, ktorí teraz, ako naši študenti, dosiahli vynikajúce výsledky. Vaša škola sa týmto zaradila u nás medzi tie najlepšie v priprave žiakov na vysokoškolské štúdium. Vel'mi si vážime, že sa im takto venujete a vychovávate budúcich šikovných študentov. Tešime sa na spoluprácu s daľšími Vašimi úspešnými absolventami.

      • Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo

       Filip Porzer (príma) - 1. miesto v okresnom kole v kategórii 1A
       Kristián Porzer (tercia) - 1.miesto v kategórii 1B
       Ester Martinezová (sexta) -  1.miesto v kategórii 2A
       Terezka Sarňáková (septima) - 1.miesto v kategórii 2B

     • Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo
     • Nový Zéland v príme
      • Nový Zéland v príme

       Žiaci našej prímy mali na jednej z hodín geografie vzácnu návštevu. Pán Stuart McNutt, spolu so svojím krstným synom prímanom Jakubom Pribylkom, umožnili nadšeným žiakom spoznať Nový Zéland aj iným spôsobom, ako ho vidia v učebniciach.

       Pán McNutt sa narodil a vyrastal na tomto zaujímavom ostrove. Pripravili si prezentáciu, ktorá obsahovala nielen obohacujúce fakty a pútavé obrázky z Nového Zélandu, ale aj rodinné fotografie. Na svoju rodnú domovinu je veľmi hrdý, a preto sa rozhodol obohatiť nás aj ukážkou domorodého novozélandského tanca Haka. Žiaci si z tejto hodiny odniesli mnoho nových poznaní a vedomostí, a tiež ochutnali pravú novozélandskú čokoládu.

      • Ďakujeme za podporu!

       Ďakujeme všetkým rodičom, absolventom, študentom a kolegom, ktorí svojim hlasom podporili náš projekt Robotika na GAB. Uspeli sme len vďaka Vám!

     • Ďakujeme za podporu!
     • Imagine Logo Cup
      • Imagine Logo Cup

       V školskom kole programátorskej súťaže Imagine Logo Cup sa Matej Kočalka (kvarta) umiestnil na 3. mieste na Slovensku. Blahoželáme!

      • Výsledky matematickej súťaže Pangea

       Naši najúspešnejší:

       trieda študent úspešnosť Poznámka
       sekunda Dalibor BATĚK 88% postupuje do finále v Bratislave
         Ondrej MICHALKA 72%  
         Šimon OLEKŠÁK 72%  
       tercia  Norbert F. TURINIČ 63%  
       kvarta Matej Kočalka 67%  
         Vincent Martonka 67%  
         Andrej Švec 63%  
       kvinta Andrej Srnka 75%  
         Andrej Špila 63%  
       I.A Paulína Borovská 58%  
       sexta Jakub ŽŮREK 52%  
       II.A Andrea FÜLÖPOVÁ 36%  
       III.A Kamila Jarábková 40%  
         Vladimír Piroška 40%  

        

     • Výsledky matematickej súťaže Pangea
      • Deň otvorených dverí pre rodičov na seneckom gymnáziu

       Gymnázium Antona Bernoláka v Senci pozýva rodičov žiakov 5. ročníka ZŠ zo Senca a okolia na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 5. apríla 2016 o 17.oo hod. Rodičov oboznámime s kritériami prijímacích skúšok, s podmienkami štúdia a s mimovzdelávacími aktivitami školy.
       V školskom roku 2016/2017 bude škola otvárať jednu triedu prímu  pre 28 žiakov v osemročnej forme štúdia a jednu triedu 1. ročníka pre 30 žiakov v štvorročnej forme štúdia.
       Kritériá a podmienky prijatia na GAB v Senci

     • Deň otvorených dverí pre rodičov na seneckom gymnáziu
      • POZVÁNKA NA PLENÁRNE ZASADNUTIE

       Vážení rodičia,

       pozývame Vás na plenárnu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 8. 3. 2016 o 17.00 hodine v priestoroch školskej jedálne Gymnázia Antona Bernoláka v Senci.
       Na plenárnej schôdzi je nutné zvoliť nových členov zo zástupcov rodičov do Rady školy, keďže  funkčné obdobie súčasných členov sa skončilo. V prípade, že máte záujem kandidovať do Rady školy, oznámte to do 4. 3. 2016 telefonicky na sekretariát školy p. Olasovej (t. č. 45923261) alebo e-mailom na adresu olasova@gab.sk.

       Po plenárnej schôdzi sa budú konať individuálne konzultácie. Vaša účasť na plenárnej schôdzi je nutná.

       Zároveň Vám dávame do pozornosti možnosť venovať 2% dane škole. Potrebné informácie nájdete na stránke školy http://gab.edupage.org/percenta2/?

       Ďakujeme.

     • POZVÁNKA NA PLENÁRNE ZASADNUTIE
      • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - školské kolo

       II. kategória –  poézia:
       1. miesto – Dávid Harsányi, príma
       2. miesto – Marco Mareš, príma
       3. miesto – Rudolf Vadovič, príma
        próza:     
       1. miesto – Lenka Šemrincová, príma
       2. miesto – Andrea Gajdošová, príma
       3. miesto – Viktor Kráľ, príma 
        4. miesto – Jakub Doboš, príma
       III. kategória –  poézia:
       1. miesto – Tim Köppl, sekunda
       2. miesto – neudelené
       3. miesto – neudelené
        próza: 
       1. miesto – Veronika Horváthová, sekunda
       2. miesto – Ondrej Juraši, sekunda
       3. miesto – Lucia Jančošková, sekunda                 

       GRATULUJEME!
       Víťazi obidvoch kategórií postupujú do okresného kola.

     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - školské kolo
     • Receptúry v školských jedálňach očami detí
      • Receptúry v školských jedálňach očami detí

       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zadalo v rámci kreatívneho projektu tému pre aktualizáciu materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie pod názvom „RECEPTÚRY V ŠKOLSKÝCH JEDÁLŇACH OČAMI DETÍ“, ktorý má za cieľ zber receptúr na bezmäsité, zeleninové a zemiakové pokrmy a pod., predložené žiakmi základných a stredných škôl, ich rodičov alebo starých rodičov zo svojich rodín, ako ich obľúbené.
       Z týchto receptúr budú najvhodnejšie receptúry hodnotené členmi pracovnej skupiny a odborníkmi na výživu, pričom pri ich posudzovaní sa bude zohľadňovať najmä zastúpenie pridanej soli a cukrov v strave, dôraz bude tiež kladený na podiel vlákniny a tukov. Následne vybrané receptúry budú predložené ministrovi školstva a tak sa môže stať, že obľúbený domácky recept bude súčasťou noriem školského stravovania.

      • VOLEJBAL - obvodné kolo

       1. V obvodnom kolo vo volejbale žiačok sme sa umiestnili na 1. mieste v zložení : Bronislava Juráková, Alexandra Hrešová, Karolína Chodáková, Ester Untermayerová, Sophia Noruláková, Alexandra Rafaelová, Jana Vargová, Paulína Borovská a postupujeme do krajského kola.

       2. V obvodnom kole vo volejbale žiakov sme sa umiestnili na 2. mieste v zložení : Matej Prištic, Roman Blaho, Samuel Matejčík, Matej Badinský, Kristián Piroška, Adam Chobot, Michal Trubač, Adam Slováček.

       BLAHOŽELÁME !!!

     • VOLEJBAL - obvodné kolo
      • Zbierka obnoseného šatstva

       Vážení rodičia, milí priatelia školy!

       Aj v tomto školskom roku sa zapájame do charitatívnej akcie pod názvom Nepotrebné veci nemusia skončiť v odpade. Ide o zber nepotrebných vecí, ktoré nám v domácnostiach zaberajú miesto, pritom ešte môžu pomôcť ľuďom v núdzi:

       - dámske, pánske a detské oblečenie,
       - posteľná bielizeň, uteráky, deky,
       - nepoškodená obuv, nepoškodené hračky, knihy, látky (min. 1m),
       - kuchynský riad.

     • 20. ROČNÍK SHAKESPEARE MEMORIAL CELOSLOVENSKÉ KOLO
      • 20. ROČNÍK SHAKESPEARE MEMORIAL CELOSLOVENSKÉ KOLO

       Dňa 2.12.2015 sa v Zichyho paláci v Bratislave uskutočnila súťaž v recitácii poézie a prózy v anglickom jazyku. Súťaže sa tento rok zúčastnilo 65 študentov, ktorí súťažili vo 8 kategoriách.
       Učitelia a ich študenti sa stretli už 20. raz, aby obdarovali publikum krásou veršov a myšlienok v anglickom jazyku. Študenti našej školy sa tejto súťaže zúčastňujú už niekoľko rokov, ale až v tomto roku sme zaznamenali výraznejší úspech. Ďakujeme všetkým zúčastneným a teší nás, že študenti ovládajú jazyk tak, že vedia svoje emócie vyjadriť v cudzom jazyku, a aj ich predniesť.

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

       Gymnázium Antona Bernoláka v Senci pozýva rodičov a žiakov 9. ročníka ZŠ zo Senca a okolia na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční pre žiakov ZŠ Mlynská a okolie 28. januára 2016 o 9.00 hod.
             Na základe zákona č. 324/2012 Z.z., ktorým bol okrem iných novelizovaný aj školský zákon, musia všetky stredné školy robiť prijímacie skúšky na študijné odbory, ktoré končia maturitou, to znamená aj gymnáziá. Bez prijímacích skúšok budú prijatí len tí deviataci, ktorí budú v oboch predmetoch v Testovaní 9 úspešní aspoň na 90%.
              V školskom roku 2016/2017 budeme otvárať jednu triedu prímy pre 28 žiakov v osemročnej forme štúdia a jednu triedu 1. ročníka pre 30 žiakov v štvorročnej forme štúdia.

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
      • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

       14.1.2016

       2A kat. Michaela Čerkesová (II. A) - 1. miesto
       2B kat. Albína Háršiová (oktáva) - 1. miesto
       2C2 kat. Nikola Gajdošová (oktáva) - 3. miesto

       13.1.2016

       1A kat. Veronika Horváthová (sekunda) - 2. miesto
       2A kat. Dominika Nagyová (kvarta) - 3. miesto

        

     • Vianočný koncert
      • Vianočný koncert

       V pondelok 21. 12. 2015 o 10:30 sa v kinosále MsKS uskutoční vianočný koncert nášho gymnázia. Srdečne pozývame aj rodičov a priateľov školy.

      • Náš krúžok robotiky na súťaži FLL

       Náš tím GAB Senec v zložení Dalibor Batěk, Matej Čerňan, Jakub Doboš, Martin Holec, Matej Kočalka, Tim Köppl, Mario Mika, Lukáš Mikulec a Kristián Porzer sa v regionálnom kole turnaja FIRST LEGO League, ktorý sa konal 11. decembra 2015 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave, umiestnil na veľmi peknom 5. mieste. Srdečne blahoželáme!

        Náš krúžok robotiky na súťaži FLL - Obrázok 1 

       V tomto školskom roku bol náš projekt “S robotmi spracujeme odpad” úspešný v grantovej výzve Nadácie Volkswagen. Na súťaži sme sa mohli zúčastni vďaka podpore nadácie a nášho rodičovského združenia. Ďakujeme!

       Náš krúžok robotiky na súťaži FLL - Obrázok 2 Náš krúžok robotiky na súťaži FLL - Obrázok 3

       PaedDr. Martina Kobolková, vedúca krúžku robotiky na Gymnáziu A. Bernoláka v Senci

     • Náš krúžok robotiky na súťaži FLL
      • Súťaž iBobor - vyhodnotenie

       Úspešní riešitelia GAB Senec 2015/2016

       Benjamín

       Celkové poradie

       Meno, priezvisko a trieda

       Dosiahnutý výsledok

       90. - 233.

       Matúš Buček, príma

       73,34 bodov, 100. percentil

       444. - 704.

       Ondrej Michalka, sekunda

       66,68 bodov, 98. percentil

       1218. - 1481.

       Lucia Bottlíková, sekunda

       60,02 bodov, 95. percentil

       1218. - 1481.

       Kristián Porzer, sekunda

       60,02 bodov, 95. percentil

       1857. - 2145.

       Jakub Doboš, príma

       56,02 bodov, 92. percentil

       1857. - 2145.

       Alexander Hidvéghy, sekunda

       56,02 bodov, 92. percentil

       2195. - 2565.

       Svätoslav Bollo, príma

       54,69 bodov, 90. percentil

       2195. - 2565.

       David Harsányi, príma

       54,69 bodov, 90. percentil

       2615. - 2760.

       Róbert Nemeček, príma

       53,36 bodov, 89. percentil

       3196. - 3621.

       Michal Štofa, príma

       50,69 bodov, 86. percentil

       Kadet

       Celkové poradie

       Meno, priezvisko a trieda

       Dosiahnutý výsledok

       57. - 64.

       Ubaldo Markus, tercia

       75,00 bodov, 100. percentil

       65. - 82.

       Michal Petruf, tercia

       74,67 bodov, 100. percentil

       277. - 294.

       Norbert F. Turinič, tercia

       68,34 bodov, 98. percentil

       295. - 357.

       Matej Kočalka, kvarta

       68,01 bodov, 98. percentil

       359. - 451.

       Matej Kubovčák, kvarta

       66,68 bodov, 98. percentil

       1001. - 1023.

       Natália Kostková, tercia

       59,01 bodov, 93. percentil

       1001. - 1023.

       Zuzana Lahová, kvarta

       59,01 bodov, 93. percentil

       1795. - 1823.

       Sofia Fedorová, kvarta

       53,68 bodov, 88. percentil

       2307. - 2589.

       Karolína Gernicová, tercia

       50,69 bodov, 85. percentil

       Junior

       Celkové poradie

       Meno, priezvisko a trieda

       Dosiahnutý výsledok

       142. - 171.

       Matej Hrnčiar, kvinta

       69,34 bodov, 98. percentil

       178. - 253.

       Jakub Žůrek, sexta

       68,01 bodov, 98. percentil

       283. - 287.

       Marek Žákovic, kvinta

       66,67 bodov, 97. percentil

       288. - 289.

       Adrián Juríček, 1. A

       66,00 bodov, 97. percentil

       297. - 309.

       Katarína Čačíková, sexta

       65,34 bodov, 97. percentil

       372. - 380.

       Timotej Michalka, kvinta

       63,34 bodov, 96. percentil

       381. - 397.

       Milan Vrbiar, kvinta

       63,01 bodov, 96. percentil

       725. - 726.

       Andrej Srnka, kvinta

       56,68 bodov, 92. percentil

       1205. - 1209.

       Tereza Petrufová, kvinta

       51,35 bodov, 86. percentil

       1216. - 1238.

       Radoslav Kráľ, kvinta

       51,02 bodov, 86. percentil

       1347. - 1357.

       Adam Dolanský, 2. A

       50,68 bodov, 84. percentil

       1347. - 1357.

       Dominik Špalek, 2. A

       50,68 bodov, 84. percentil

       Senior

       Celkové poradie

       Meno, priezvisko a trieda

       Dosiahnutý výsledok

       221. - 266.

       Matej Majtan, oktáva

       62,68 bodov, 95. percentil

       330. - 335.

       Jakub Kurila, oktáva

       59,01 bodov, 93. percentil

       518. - 534.

       Eduardo Martinéz, oktáva

       54,69 bodov, 89. percentil

        

     • Súťaž iBobor - vyhodnotenie
     • Naši primáni na súťaži v programovaní LEGO robotov
      • Naši primáni na súťaži v programovaní LEGO robotov

       V piatok 20. novembra 2015 sa šiesti z našich primánov zúčastnili robotickej súťaže G-robot na Gymnáziu Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Cieľom súťaže je vzbudiť záujem detí o robotiku a je vhodná aj pre žiakov, ktorí s robotikou iba začínajú.

       Súťažilo 41 robotických tímov z celého Slovenska. Spomedzi 21 zaregistrovaných tímov v kategórii "Staviame Slovensko" náš tím GAB JMS - Svätoslav Bollo, Jakub Doboš, Michal Štofa získal 12. miesto. Ďalší tím GAB RMR - Matúš Buček, Robert Nemeček, Rudolf Vadovič skončil na 15. mieste. Blahoželáme :-)

     • Školská jedáleň - Dôležité oznamy
      • Školská jedáleň - Dôležité oznamy

       Milí stravníci a ich rodičia!

       Od novembra 2015 dopĺňame bezhotovostnú úhradu stravného o elektronické objednávanie, odhlasovanie a výdaj stravy. Ako to bude prebiehať?

       Skontrolujte si prosím v jedálnom lístku, či máte obedy na november správne objednané!

       K dispozícii máte dve možnosti na komunikáciu:

      • Program "web rangers"

       Google v spolupráci s prednými odborníkmi na prevenciu rizikového správania sa na internete Zodpovedne.sk a E-bezpečí.cz uvádza prvý ročník programu Web Rangers. Program je založený na vzájomnom zdieľaní zásad bezpečného správania sa na internete medzi žiakmi vo veku 13 až 16 rokov.

       Registrácie žiakov sú práve otvorené do 8. 11. 2015. Registracný formulár!

     • Program "web rangers"
      • PRÍSPEVOK DO RZ

       Vážení rodičia,
       na schôdzi Rodičovskej rady, ktorá sa konala 28.09.2015, bol odsúhlasený príspevok na žiaka 35.- € na školský rok 2015/2016. Vzhľadom na skutočnosť, že v uplynulom školskom roku uvedený príspevok nezaplatila takmer 1/3 žiakov, obraciame sa na Vás s prosbou o prehodnotenie svojich možností prispieť finančnou čiastkou v tomto školskom roku.

      • HODŽOV NOVINOVÝ ČLÁNOK

       V celoslovenskej literárnej súťaži s medzinárodnou účasťou, ktorú vyhlasuje Národné osvetové centrum, Ústav politických vied SAV HODŽOV NOVINOVÝ ČLÁNOK 2015 sa Karolína Chodáková (kvarta) umiestnila v zlatom pásme. Gratulujeme.

      • Matematická súťaž Pangea - vyhodnotenie

       Naši najúspešnejší z jednotlivých ročníkov:

       Meno Priezvisko Ročník Poradie Správne odpovede Nesprávne odpovede Celkový počet bodov
       Andrea Fülöpová I. A 8 17 8 68,00
       Marek Mokoš I. A 8 17 8 68,00
       Richard Valuška I. A 9 16 9 64,00
       Marko Tornyai I. A 9 16 9 64,00
       Kristián Augustovič II. A 10 16 9 64,00
       Kamila Jarábková II. A 12 14 11 56,00
       Vladimír Piroška II. A 13 13 12 52,00
       Dušan Vicena III. A 9 17 8 68,00
       Matej Majtan III. A 13 13 12 52,00
       Patrik Pršek III. A 13 13 12 52,00
       Jozef Ďuračka sekunda 6 19 6 76,00
       Filip Soós sekunda 7 18 7 72,00
       Natália Kostková sekunda 8 17 8 68,00
       Sandra Belašicová sekunda 8 17 8 68,00
       Kristína Gernicová sekunda 8 17 4 68,00
       Dominika Nagyová tercia 4 21 4 84,00
       Vincent Martonka tercia 6 19 6 76,00
       Matej Kočalka tercia 6 19 4 76,00
       Andrej Špila kvarta 6 20 5 80,00
       Pavol Tóth Vaňo kvarta 7 19 3 76,00
       Alen Šmihel kvarta 9 17 8 68,00

        

     • Matematická súťaž Pangea - vyhodnotenie
     • Imagine Logo Cup 2015
      • Imagine Logo Cup 2015

       Žiaci našej školy sa zapojili do programátorskej súťaže Imagine Logo Cup. Spomedzi 73 súťažiacich z rôznych kútov Slovenska sa najlepšie, na 20. mieste, umiestnil Jakub Kočalka (kvinta). Ďalšími nádejnými programátormi boli Tomáš Koiš (sekunda), Kristián Porzer, Alexander Hidvéghy a Ondrej Juraši (príma).

     • Herzlich willkommen in unserer Schule
      • Herzlich willkommen in unserer Schule

       Aj takýmto nápisom v triede kvinta boli u nás v škole privítaní naši rakúski kolegovia počas svojej krátkej návštevy Bratislavy a Senca. Dňa 29. 5. 2015 na našu školu zavítali rakúski učitelia spolu s pani riaditeľkou Mag. Annou Grigoriadis zo školy Dr. Renner NMS v Grazi.
       Prvýkrát sme sa stretli počas našej partnerskej spolupráce na projekte ACES (šk. r. 2013/14), ktorý nám umožnil lepšie spoznať naše školy, študentov a prostredie v ktorom sa vzdelávajú.
       Po privítaní pánom riaditeľom RNDr. Jozefom Radzom a krátkom kultúrnom programe, v ktorom sa predstavili talenty našej školy, nasledovala prehliadka špecializovaných učební a priestorov našej školy. Študenti 3. A, ktorí ich sprevádzali, si precvičili komunikáciu v anglickom a nemeckom jazyku. V učebni fyziky im študenti kvinty predviedli ukážku využitia modernizácie vyučovania fyziky so systémom Vernier.
       Toto krátke stretnutie na pôd