• Zmena rozvrhu počas ústnych maturitných skúšok

  28. 5. 2018 (pondelok) 7:30 - 11:30
  príma - septima, I. A - III. A - Športový deň

 • Chemická olympiáda - krajské kolo (kategória C)

  Norbert Turinič  (kvinta)- 3. miesto v krajskom kole 

  Lukáš Fiala (kvinta)- úspešný riešiteľ v krajskom kole

  Gratulujeme!

 • Zoznam žiakov prijatých bez prijímacích skúšok

  Uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy –Testovanie 9 dosiahli  v  každom  predmete  samostatne  (matematika  a  slovenský  jazyk  a  literatúra)  úspešnosť najmenej 90% sú prijatí bez prijímacej skúšky. 

  Nina Doktoríková
  Ema Bognárová
  Tamara Časná
  Martin Matloha
  Zuzana Popracová
  Kristína Škorvagová
  Dominik Marcina

  ZÁPIS PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

  Zákonní zástupcovia prijatých uchádzačov môžu prísť vykonať zápis od 3. mája 2018 na sekretariát školy.

  Pri zápise je potrebné predložiť:
  1) rozhodnutie o prijatí na štúdium,
  2) preukaz totožnosti zákonného zástupcu,
  3) zápisný lístok.

 • Výnimočný úspech

  Nina Bučeková, študentka sexty, na základe svojho víťazstva v celoštátnom kole Geografickej olympiády v kategórii B, absolvovala v uplynulých týždňoch sústredenia najúspešnejších riešiteľov tejto olympiády z rôznych kategórií, ktoré sa konali na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Musela tu preukázať svoje komplexné geografické vedomosti a zručnosti. Po náročných dňoch prišla radostná a ohromujúca správa. Postúpila do medzinárodného kola!

  Medzinárodná geografická olympiáda (iGeO) je každoročná súťaž pre najlepších študentov geografie vo veku 16-19 rokov z celého sveta. Tento ročník sa bude konať v kanadskom meste Quebec.

  Držíme je palce, prajeme veľa nových zážitkov, podnetov a  veríme, že bude našu školu, naše mesto a aj celé Slovensko reprezentovať úspešne. Sme na ňu veľmi hrdí.

 • Mladý záchranár - okresné kolo CO

  Dňa 26.4.2018 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Mladý záchranár CO. Gymnázium Antona Bernoláka postavilo dve družstvá v zložení: družstvo A: Miška Mišíková, Chiara Filická, Svätoslav Bollo, Rudo Vadovič. Družstvo B: Karolína Dunajčíková, Dominika Polgárová, Robert Nemeček, Michal Štofa. V nepriaznivých poveternostných podmienkach družstvo A získalo vynikajúce 2.miesto a postupuje na krajské kolo. Blahoželáme!!!

 • Výsledky 5. turnaja Školskej basketbalovej ligy 2017/2018

 • Biologická olympiáda - okresné kolo

  V okresnom kole Biologickej olympiády, kategória D, sa Adam Vietoris (príma) umiestnil na 2. mieste a Nikola Furdová (príma) na 3. mieste.

  Obom srdečne blahoželáme!

 • Kráľ detských čitateľov Senec 2018

   

  2. miesto Viktor Slašťan (príma)

  Blahoželáme!
   

 • IQ olympiáda - postupujúci do regionálneho kola

  Študenti GAB, Matúš Buček, René Dzurilla a Ella Borš, postúpili do regionálneho kola IQ olympiády, medzi 80 najlepších. Celkovo sa v kategórii B (druhý stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií) do súťaže zapojilo 11 170 riešiteľov z celého Slovenska, z toho v regióne ZÁPAD - Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj 1 285 riešiteľov. Blahoželáme!

 • Matematická olympiáda - okresné kolo Z6, Z7, Z8

  výsledková listina okresného kola MOZ6, MOZ7, MOZ8  zo dňa 17. 4. 2018

  Tomáš Pollák (príma) - 3. miesto
  Nina Griačová (sekunda) - 2. miesto
  Matúš Buček (tercia) - 1. miesto
  Sara Gašparová (tercia) - 2. miesto

  Blahoželáme!

   

   

 • Matematická olympiáda - krajské kolo


  Lucia Bottlíková z kvarty bola úspešnou riešiteľkou v krajskom kole MO Z9 a podľa počtu bodov sa umiestnila na vynikajúcom 6. mieste. Blahoželáme!
  ​​​​​​​
  Vysledky_MO20172018_Z9_kraj.pdf

 • Školská basketbalová liga 2017/2018

  Výsledky 4. turnaja Školskej basketbalovej ligy.pdf

  Program a jednotlivé dvojice družstiev do 5.turnaja budú upresnené na základe výsledku dohrávaného stretnutia Sereď - Kupeckého Pezinok.

  Poradie družstiev na 3. - 8. mieste sa ešte bude meniť na základe výsledku Sereď - Kupeckého. Družstvá umiestnené na 1. - 4 .mieste (Malacky, Bielenisko Pezinok, GAB Senec a Sereď) hrajú semifinále (1 vs. 4, 2 vs. 3) a následne finále a o 3.miesto.

  Družstvá na 5. - 8.mieste hrajú o konečné umiestnenie systémom o 5.miesto (5 vs. 6) a o 7.miesto (7 vs. 8).

 • Geografická olympiáda - celoštátne kolo

  Nina Bučeková je študentkou 6. ročníka osemročnej formy štúdia na Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci. V celoštátnom kole 46. ročníka Geografickej olympiády v kategórii B sa umiestnila na 1. mieste. Podarilo sa jej tak obhájiť svoje minuloročné víťazstvo.

  Písaniu práce s názvom „Slovensko – automobilový líder“ sa venovala už od letných prázdnin minulého školského roka. Hlavným cieľom jej práce je komplexná charakteristika automobilového priemyslu na Slovensku, autorka tiež opisuje vplyv tohto odvetvia na ekonomiku Slovenska, spracováva množstvo štatistických dát, získané údaje analyzuje a graficky znázorňuje. Venuje sa aj perspektívam rozvoja automobilového priemyslu na Slovensku, upozorňuje na možné riziká súvisiace so závislosťou slovenskej ekonomiky na tomto odvetví a navrhuje vlastné riešenia tejto situácie.

  V súčasnosti ju čaká sústredenie najúspešnejších riešiteľov Geografickej olympiády na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.
                                                                                                                                      Mgr. Tatiana Vietorisová

 • Biblická olympiáda

  Srdečne blahoželáme súťažným tímom biblickej olympiády, ktoré úspešne reprezentovali našu školu v dekanátnom kole:

  - kategória ZŠ: Adam Holek, Pavlína Malecová, Katarína Pozsárová  (žiaci tercie) - 3. miesto
  - kategória SŠ: Matej Hrnčiar, Lucia Šuláková (septima), Samuel Kňažko (sexta) - 1. miesto

 • Olympiáda v informatike

  19. 2. 2018

  Jakub Kočalka (oktáva) je úspešným riešiteľom krajského kola Olympiády v informatike, kategória A. Blahoželáme!

 • Okresné kolo 39. ročníka PYTAGORIÁDY

  Výsledková listina OK Pytagoriády 2018.pdf

  Blahoželáme úspešným riešiteľom!

  P6   2. miesto Tomáš Pollák (príma), 3. miesto Ella Borš (príma)
  P7   2. miesto Peter Roth (sekunda)
  P8   2. miesto Sara Gašparová (tercia), 3. miesto Matúš Buček (tercia) 

   

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Srdečne blahoželáme víťazom školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín:

  1. miesto, kategória II.: Veronika Kuchtová /príma/
  2. miesto, kategória II.: Adam Vietoris /príma/

  1. miesto, kategória III: Viktória Nemcová /sekunda/
  2. miesto, kategória III.: Andrea Gajdošová /tercia/,Jakub Doboš /tercia/, Tim Köppl /kvarta/

 • Projekt "Digitálne zručnosti pre život"

  56 žiakov (sexta, septima, II.A, III.A) a traja pedagógovia GAB sa vzdelávajú v projekte "Digitálne zručnosti pre život". Okrem zručností získajú aj certifikát ECDL - Európsky vodičský preukaz na počítače. Viac informácií...

strana:

Kontakt

Meno školy: Gymnázium Antona Bernoláka Senec
Email školy: riaditel@gab.sk
Telefón: +421 2 45923261
Adresa školy: Lichnerova 69, 903 01 Senec

Fotogaléria