• Olympiáda v informatike

  19. 2. 2018

  Jakub Kočalka (oktáva) je úspešným riešiteľom krajského kola Olympiády v informatike, kategória A. Blahoželáme!

 • Okresné kolo 39. ročníka PYTAGORIÁDY

  Výsledková listina OK Pytagoriády 2018.pdf

  Blahoželáme úspešným riešiteľom!

  P6   2. miesto Tomáš Pollák (príma), 3. miesto Ella Borš (príma)
  P7   2. miesto Peter Roth (sekunda)
  P8   2. miesto Sara Gašparová (tercia), 3. miesto Matúš Buček (tercia) 

   

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Srdečne blahoželáme víťazom školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín:

  1. miesto, kategória II.: Veronika Kuchtová /príma/
  2. miesto, kategória II.: Adam Vietoris /príma/

  1. miesto, kategória III: Viktória Nemcová /sekunda/
  2. miesto, kategória III.: Andrea Gajdošová /tercia/,Jakub Doboš /tercia/, Tim Köppl /kvarta/

 • Projekt "Digitálne zručnosti pre život"

  56 žiakov (sexta, septima, II.A, III.A) a traja pedagógovia GAB sa vzdelávajú v projekte "Digitálne zručnosti pre život". Okrem zručností získajú aj certifikát ECDL - Európsky vodičský preukaz na počítače. Viac informácií...

 • TURNAJ MLADÝCH FYZIKOV - KRAJSKÉ KOLO

  Naši študenti Vincent Martonka (sexta), Timotej Michalka a Matej Hrnčiar (septima) 13. februára 2018 na krajskom kole v Bratislave úspešne prezentovali svoje experimenty a vybojovali pre našu školu vynikajúce 4. miesto. Blahoželáme.

 • Geografická olympiáda

  V okresnom kole Geografickej olympiády (kategória E) sa Matúš Buček z tercie umiestnil na 2. mieste a postupuje do krajského kola, v ktorom mu prajeme čo najlepšie umiestnenie.

  Nina Bučeková zo sexty získala v krajskom kole Geografickej olympiády (kategória B) 1. miesto a so svojou prácou s názvom "Slovensko - automobilový líder" postupuje do celoslovenského kola. Víťazke blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • Biologická olympiáda - okresné kolo

  Dominika Polgárová z tercie sa v okresnom kole Biologickej olympiády (kategória C) umiestnila na 1. mieste. 
  Víťazke blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

 • Debata o štúdiu informatiky

  V utorok 6.2. sa po 5 rokoch vrátil do svojich gymnaziálnych lavíc Lukáš Samuel Marták. Teraz však ako inžinier a rovno za katedru :-) Predstavil nám FIIT STU, fakultu na ktorej študuje informatiku už v treťom stupni - doktorandské štúdium a výskum, ktorému sa venuje (neurónové siete a hlboké učenie). Následná debata bola veľmi pestrá - gymnaziálne štúdium, maturita z matematiky, hudba, prax a práca popri vysokoškolskom štúdiu, uplatnenie absolventov informatiky na Slovensku. Ďakujeme za tento návrat do školských lavíc a pevne veríme, že Lukáš inšpiruje aj ďalších našich absolventov.

 • KVARTA - ročníkové projekty

  31.1.2018 mali študenti kvarty veľký deň - prezentovali svoje ročníkové projekty. Témy si vybrali veľmi pestré, prezentovali pútavo a plynulo nielen v slovenčine, ale aj v nemčine a v angličtine. Vďaka našim šikovným študentom sme sa ponorili do sveta módy, moderných technológií, obdivovali sme výtvarné diela, lesné spoločenstvá, dozvedeli sme zaujímavosti o fotosyntéze, videli sme hry, ktoré naprogramovali... Skvelé vyvrcholenie 1. polroku a veľký krok na ceste k veľkáčom - kvinte. Ďakujeme študentom, ktorí v spolupráci so svojimi pedagógmi naplnili tento deň! 

 • Šaliansky Maťko

  Dňa 26. januára 2018 sa konalo okresné kolo súťaže v recitácii povestí Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentoval Adam Vietoris z prímy. Vo svojej kategórii sa umiestnil na 3. mieste. Blahoželáme!

 • Viedeň: FLiP a Belvedere

  Vďaka aktívnym rodičom Karmen Baričákovej a Petrovi Korvínovi mali možnosť príma a sekunda ako jedny z mála detí zo Slovenska zažiť 17.1. interaktívnu výstavu o finančnej gramotnosti vo FLiP (Finacial Life Park) vo Viedni.

  Okrem toho v tento deň navštívili nádherný zámok Belvedere so vzácnymi umeleckými dielami, ktoré spoznávali pomocou pracovných listov v angličtine.

  Touto cestou ešte raz ďakujeme Veronikinej mamine a Terezkinmu ockovi za vybavenie FLiP-u!

 • Matematická olympiáda - okresné kolo Z5, Z9

   

  Z9 Lucia Botlíková (kvarta) - 2. miesto

   

  výsledková listina MO_Z5_Z9_Senec_2018.pdf

 • Deň župných škôl

  Bratislavský samosprávny kraj a nákupné centrum AVION  už po siedmy krát usporiadali podujatie - DEŇ ŽUPNÝCH ŠKÔL V AVIONE. Študenti a rodičia si mohli hľadať tú pravú školu medzi strednými školami.

  Naše gymnázium sa na tomto podujatí zúčastnilo. V tomto roku sme mali možnosť opäť prezentovať náš krúžok Robotiky pod vedením PaedDr. M. Kobolkovej.

 • Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

  Filip Porzer - 2. miesto v kategórii 1A
  Veronika Baričáková - 3. miesto v kategórii 1A
  Kristián Porzer - 1. miesto v kategórii 1B
  Katarína Pozsárová - 5. miesto v kategórii 1B
  Nina Bučeková - 1. miesto v kategórii 2A
  Rebeka Kertészová - 2. miesto v kategórii 2B
  Réka Bede - 3. miesto v kategórii 2B
  18.1.2018

 • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

  Kategória 1B: Veronika Horváthová (kvarta) - 2. miesto
  Kategória 1A: Juraj Ficek (príma) - 7. miesto
  Kategória 2A: Daniela Lauková (1. A) - 1. miesto
  Kategória 2B: Allen Šmihel (septima) - 3. miesto
  Kategória 2C2: Jakub Kočalka (oktáva) - 2. miesto
  16. a 17.1.2018

 • Eva Viglašová získala ocenenie Študentská osobnosť Slovenska

  Naša absolventka RNDr. Eva Viglašová získala v minulom akademickom roku ocenenie Študentská osobnosť Slovenska. Viac o jej záľubách, úspechoch si prečítajte 

  Štúdium, úspechy 
  Životopis • Reportáž o našej škole v TV Senec

 • 22. ročník SHAKESPEARE MEMORIAL

  Dňa 7. 12. 2017 sa v Zichyho paláci v Bratislave uskutočnil 22. ročník celoslovenskej súťaže Shakespeare memorial, ktorej sa zúčastnilo 76 žiakov štvorročných a osemročných gymnázií z celého Slovenska.

  Kategória próza (príma, sekunda) 1. miesto Vincent Lissník (príma)
  Kategória poézia (tercia, kvarta) 2. miesto Linda Figurová (kvarta)

 • Vianočný koncert

  Srdečne pozývame našich milých rodičov, starých rodičov a priateľov školy na Vianočný koncert do MsKS v Senci, ktorý sa uskutoční dňa 20.12.2017 o 10:15 hodine.

  Tešíme sa na Vás všetkých.

  V mene účinkujúcich Vám prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov.

 • POCHVALNÝ LIST DEKANKY Z STU FIIT

  Vážený pán riaditeľ 
  Radi by sme sa Vám touto cestou poďakovali za výbornú prípravu Vašich žiakov, ktorí teraz, ako naši študenti, dosiahli vynikajúce výsledky. Vaša škola sa týmto zaradila u nás medzi tie najlepšie v priprave žiakov na vysokoškolské štúdium. Vel'mi si vážime, že sa im takto venujete a vychovávate budúcich šikovných študentov. Tešime sa na spoluprácu s daľšími Vašimi úspešnými absolventami.

  Váši absolventi: 
  lng. Peter Gašpar získal ocenenia:

  • Najlepší študent doktorandského študia,
  • Študent roka STU

  Ing. Lukáš Samuel Marták získal ocenenia

  • IET cena - cena Institution of Engyneering and Technology (najväčšia v Londýne sídliaca odborná profesijná organizácia pre oblasť inžinierstva a technológií)
  • Cum Laude za vynikajúce študijné výsledky
  • 1. miesto v súťaži Študentská vedecká a odborná činnosť v Plzni 2017

  prof. Ing. Mária Bieliková, PhDr.
  dekanka FIIT STU v Bratislave   
  poďakovanie tímu pedagógov      pochvalný list - Gašpar      pochvalný list - Marták

strana:

Kontakt

Meno školy: Gymnázium Antona Bernoláka Senec
Email školy: riaditel@gab.sk
Telefón: +421 2 45923261
Adresa školy: Lichnerova 69, 903 01 Senec

Fotogaléria