Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Školská pošta...

Office365 Mail

Kalendár

 • ZMENA ROZVRHU - štvrtok 26. 3. 2015 a piatok 27. 3. 2015

 • MOŽNOSTI PLATBY ZA STRAVU V ŠJ

  Stravné na apríl 2015 už bude možné zaplatiť bezhotovostným bankovým prevodom na účet.Platí sa vždy na nasledujúci mesiac.
  Ako to bude prebiehať?
  1.  Rodič dostane 19. deň v mesiaci na e-mail a do elektronickej žiackej knižky oznam, v ktorom bude uvedené:
  ·         číslo účtu,
  ·         výška platby,
  ·         pridelený variabilný symbol žiaka (VS)
  ·         a splatnosť.
  2.  Následne od 19. do 23. dňa zaplatí stravné bezhotovostným prevodom na účet.
  Okrem variabilného symbolu do správy pre prijímateľa uvedie meno a priezvisko žiaka, triedu a mesiac.
  Po tomto termíne bude možné platiť len v hotovosti u vedúcej ŠJ, ako doposiaľ.
  Stravné lístky sa vydávajú u vedúcej ŠJ už po 23. dni v mesiaci, ako doteraz.

 • 23. 4. 2015

  Girl’s Day je celosvetový deň žien v informačno-komunikačných technológiách (IKT), ktorý sa každoročne koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIACI. Cieľom je prezentovať odbor IKT dievčatám vo veku 14-18 rokov, ukázať im jeho atraktívnu stránku a následne perspektívne pracovné možnosti. Vaše otázky adresujte na mail: ajtyvit@fiit.stuba.sk

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Antona Bernoláka Senec
  Lichnerova 69, 903 01 Senec
 • +421 2 45923261

Fotogaléria