Zelená škola

Kalendár

 • Do galérie Deň otvorených dverí 2018 boli pridané fotografie.

 • Naši študenti Vincent Martonka (sexta), Timotej Michalka a Matej Hrnčiar (septima) 13. februára 2018 na krajskom kole v Bratislave úspešne prezentovali svoje experimenty a vybojovali pre našu školu vynikajúce 4. miesto. Blahoželáme.

 • Gymnázium Antona Bernoláka v Senci pozýva žiakov 5. ročníka ZŠ zo Senca a okolia a ich rodičov na Deň otvorených dverí.

  Pre ŽIAKOV 5. ročníka ZŠ - streda 21. a štvrtok 22. februára o 8:30

  Program:
  8:30 - prezentácia vo vestibule
  8:35 - 9:15 beseda s vedením školy v klubovni
  9:15 - 11:50 prehliadka priestorov, učební a návšteva vyučovacích hodín
  11:50 - záver v klubovni

  Pre RODIČOV žiakov 5. ročníka ZŠ - štvrtok 22. februára o 17:00

  V školskom roku 2018/2019 otvoríme jednu triedu prímu pre 26 žiakov v osemročnej forme štúdia.

 • V okresnom kole Geografickej olympiády (kategória E) sa Matúš Buček z tercie umiestnil na 2. mieste a postupuje do krajského kola, v ktorom mu prajeme čo najlepšie umiestnenie.

  Nina Bučeková zo sexty získala v krajskom kole Geografickej olympiády (kategória B) 1. miesto a so svojou prácou s názvom "Slovensko - automobilový líder" postupuje do celoslovenského kola. Víťazke blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • Dominika Polgárová z tercie sa v okresnom kole Biologickej olympiády (kategória C) umiestnila na 1. mieste.
  Víťazke blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

 • V utorok 6.2. sa po 5 rokoch vrátil do svojich gymnaziálnych lavíc Lukáš Samuel Marták. Teraz však ako inžinier a rovno za katedru :-) Predstavil nám FIIT STU, fakultu na ktorej študuje informatiku už v treťom stupni - doktorandské štúdium a výskum, ktorému sa venuje (neurónové siete a hlboké učenie). Následná debata bola veľmi pestrá - gymnaziálne štúdium, maturita z matematiky, hudba, prax a práca popri vysokoškolskom štúdiu, uplatnenie absolventov informatiky na Slovensku. Ďakujeme za tento návrat do školských lavíc a pevne veríme, že Lukáš inšpiruje aj ďalších našich absolventov.

Kontakt

Meno školy: Gymnázium Antona Bernoláka Senec
Email školy: riaditel@gab.sk
Telefón: +421 2 45923261
Adresa školy: Lichnerova 69, 903 01 Senec

Fotogaléria