Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
RNDr. Jozef RADZO Rozvrh
Riaditeľ
gabsenec@svsba.sk
 
 
Mgr. Tatiana VIETORISOVÁ Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: septima
vietorisova@gab.sk
 
 
Mgr. Monika ÁČOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: sexta
acova@gab.sk
 
 
Mgr. Alena BALÚCHOVÁ Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Krúžok finančnej gramotnosti
Vedie krúžok: Seminár z informatiky (septima)
baluchova@gab.sk
 
 
Mgr. Jarmila ČIERNA Rozvrh
Učiteľka
ciernajarka@gmail.com
 
 
Mgr. Silvia DROBNÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta
Vedie krúžok: Geocaching
drobna@gab.sk
 
 
Mgr. Jozef DÚC Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Alžbeta DURAYOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
durayova@gab.sk
 
 
Mgr. Agnesa FRČOVÁ Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Krúžok latinčiny
frcova@gab.sk
 
 
Mgr. Angelika HORVÁTHOVÁ Rozvrh
Učiteľka
angie.horvathova@gmail,com
 
 
Mgr. Mária HROZÁŇOVÁ Rozvrh
Učiteľka
hrozanova.majka@gmail.com
 
 
Mgr. Alžbeta IVANOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: príma
Vedie krúžok: Robotika pre začiatočníkov
ivanova@gab.sk
 
 
Mgr. Tibor JANČÍK Učiteľ
jancik@gab.sk
 
 
Mgr. Danka KNUTOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: tercia
Vedie krúžok: Anglický jazyk
knutova@gab.sk
 
 
PaedDr. Martina KOBOLKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: kvinta
Vedie krúžok: Robotika pre pokročilých
kobolkova@gab.sk
 
 
Mgr. Dagmar LENÁRTOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A
lenartova@gab.sk
 
 
Mgr. Jozef LESAY Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Praktická psychológia (od kvarty ...)
lesay@gab.sk
 
 
Mgr. Adriana MACKOVÁ Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Debatný krúžok
Vedie krúžok: Fyzikálny krúžok
mackova@gab.sk
 
 
Mgr. Slavomír MAĽA Rozvrh
Triedny učiteľ: II. A
Vedie krúžok: Dejepisný krúžok
mala@gab.sk
 
 
Mgr. Viktória MODROCKÁ Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lucia NEMEČKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: sekunda
nemeckova@gab.sk
 
 
PhDr. Helena OBERHAUSEROVÁ Učiteľka
oberhauserova@gab.sk
 
 
Mgr. Bibiána STRIVINSKÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
strivinska@gab.sk
 
 
PaedDr. Zuzana SYNAKOVÁ Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Chemicko-fyzikálny krúžok
synakova@gab.sk
 
 
Mgr. Ján ŠIMULČÍK Rozvrh
Triedny učiteľ: oktáva
Vedie krúžok: Športové hry - floorball, bedminton
simulcik@gab.sk
 
 
Mgr. Emília ŠUPALOVÁ Rozvrh
Učiteľka
supalova@gab.sk

© aScAgenda 2019.0.1173 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.06.2019

Kontakt

Meno školy: Gymnázium Antona Bernoláka Senec
Email školy: info@gab.sk
Telefón: +421 2 45923261
Adresa školy: Lichnerova 69, 903 01 Senec

Fotogaléria