Kompletný ŠkVP

 

4 - ročná forma štúdia  

                                                       

(3. - 4. ročník)       2016/17 INOVOVANÝ ŠkVP 
Jazyk a komunikácia SJL, ANJ,NEJ

Jazyk a komunikácia SJL, ANJ NEJ

CHE_FYZ_BIO Človek a príroda
DEJ_GEG_OBN Človek a spoločnosť
NBV_ETV Človek a hodnoty
MAT_INF Matematika a práca s informáciami
UMK Umenie a kultúra
TSV Zdravie a pohyb

 

8 - ročná forma štúdia  
          

(3. - 4. ročník a 7.- 8. ročník) 2016/17 INOVOVANÝ ŠkVP 
Jazyk a komunikácia SJLANJ NEJ  Jazyk a komunikácia SJL, ANJ,, NEJ
CHE_FYZ_BIO Človek a príroda
DEJ_GEG_OBN Človek a spoločnosť
NBV_ETV Človek a hodnory
MAT_INF Matematika a práca s informáciami
Technika ------------------------
VYV_HUV_UMK_VYU Umenie a kultúra
TSV Zdravie a pohyb

 

Kontakt

Meno školy: Gymnázium Antona Bernoláka Senec
Email školy: info@gab.sk
Telefón: +421 2 45923261
Adresa školy: Lichnerova 69, 903 01 Senec

Fotogaléria