Rodičovské združenie

Sprava_o_fin._2012_2013_ZRPS.pdf
Sprava_o_fin._2013_2014_ZRPS.pdf
Sprava_o_fin._2014_2015_ZRPS.pdf
Sprava_o_fin._2015_2016_ZRPS.pdf
Sprava_o_fin._2016_2017_ZRPS.pdf

Členovia Rady rodičov pri Gymnáziu Antona Bernoláka aj cez tohoročné letné prázdniny zabezpečili vymaľovanie ďaších štyroch tried na druhom poschodí a celého schodišťa.

Príspevok do rodičovského združenia:: 35,- EUR
Uvedenú čiastku môžete poukázať na číslo účtu 0180363502/0900.
Do správy prijímateľ je nutné uviesť meno žiaka a triedu.

Ďakujeme.

 

Kontakt

Meno školy: Gymnázium Antona Bernoláka Senec
Email školy: info@gab.sk
Telefón: +421 2 45923261
Adresa školy: Lichnerova 69, 903 01 Senec

Fotogaléria