Zelená škola

1. krok

Čo je Zelená škola?

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Zelená škola na webe

Organizácia programu

Program Zelená škola existuje na Slovensku od roku 2004. V šk. roku 2015/2016 bolo do neho zapojených 282 škôl. Koordináciu programu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom programu Zelená škola je sieť organizácií Špirála. Medzinárodným garantom je nadácia Foundation for Environmental Education. Generálnym partnerom programu je ZSE a partnerom je spoločnosť Natur-pack.

7 krokov k Zelenej škole

V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov.

 1. Kolégium Zelenej školy – akčná skupina a organizačný garant programu na škole
 2. Enviromentálny audit – analýza súčasného stavu školy, ktorá je podkladom pre systematické plánovanie
 3. Enviromentálny akčný plán – dlhodobejšia vízia školy pre zníženie ekologickej stopy, rozpracovaná na čiastkové ciele a aktivity
 4. Monitoring a hodnotenie – priebežné monitorovania priebehu programu na škole a úspešnosti zavádzaných opatrení
 5. Pro-enviromentálna výučba – enviromentálna výchova a vzdelávanie vo vyučovaní a Školskom vzdelávacom programe
 6. Informovanie a spolupráca – presah pro-enviromentálnych aktivít do života školy a jej okolia
 7. Ekokódex - žiakmi umelecky stvárnené hodnoty a profilácia školy na enviromentálnu výchovu

7 krokov k Zelenej škole - nástenka

Kolégium Zelenej školy na GAB

 • Martina Brveníková - koordinátor
 • Bibiána Strivinská - pomocný koordinátor
 • Martina Kobolková - kontakt s médiami
 • Tatiana Vietorisová - rodič
 • Daniela Olasová – ekonóm
 • Lukáš Mikulec – správca webu
 • Tim Köppl – kontakt s učiteľmi
 • Chiara Katonová a Linda Figurová – umelecké tvorkyne
 • Kristián Porzer – kontakt s médiami
 • Zuzana Brtková a Klára Martonovká – zapisovateľky zasadnutí

Zelená škola na webe

Kontakt

Meno školy: Gymnázium Antona Bernoláka Senec
Email školy: info@gab.sk
Telefón: +421 2 45923261
Adresa školy: Lichnerova 69, 903 01 Senec

Fotogaléria