• Zelená škola

     • 1. krok

     • Čo je Zelená škola?

      Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

      Zelená škola na webe

      Organizácia programu

      Program Zelená škola existuje na Slovensku od roku 2004. V šk. roku 2015/2016 bolo do neho zapojených 282 škôl. Koordináciu programu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom programu Zelená škola je sieť organizácií Špirála. Medzinárodným garantom je nadácia Foundation for Environmental Education. Generálnym partnerom programu je ZSE a partnerom je spoločnosť Natur-pack.

      7 krokov k Zelenej škole

      V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov.

      1. Kolégium Zelenej školy – akčná skupina a organizačný garant programu na škole
      2. Enviromentálny audit – analýza súčasného stavu školy, ktorá je podkladom pre systematické plánovanie
      3. Enviromentálny akčný plán – dlhodobejšia vízia školy pre zníženie ekologickej stopy, rozpracovaná na čiastkové ciele a aktivity
      4. Monitoring a hodnotenie – priebežné monitorovania priebehu programu na škole a úspešnosti zavádzaných opatrení
      5. Pro-enviromentálna výučba – enviromentálna výchova a vzdelávanie vo vyučovaní a Školskom vzdelávacom programe
      6. Informovanie a spolupráca – presah pro-enviromentálnych aktivít do života školy a jej okolia
      7. Ekokódex - žiakmi umelecky stvárnené hodnoty a profilácia školy na enviromentálnu výchovu

      7 krokov k Zelenej škole - nástenka

      Kolégium Zelenej školy na GAB

      • Martina Brveníková - koordinátor
      • Bibiána Strivinská - pomocný koordinátor
      • Martina Kobolková - kontakt s médiami
      • Tatiana Vietorisová - rodič
      • Daniela Olasová – ekonóm
      • Lukáš Mikulec – správca webu
      • Tim Köppl – kontakt s učiteľmi
      • Chiara Katonová a Linda Figurová – umelecké tvorkyne
      • Kristián Porzer – kontakt s médiami
      • Zuzana Brtková a Klára Martonovká – zapisovateľky zasadnutí

      Zelená škola na webe

  • Kontakt

   • Gymnázium Antona Bernoláka Senec
   • Lichnerova 69, 903 01 Senec
   • +421 2 45923261
   • riaditel@gab.sk
   • zastupkyna@gab.sk
   • jedalen@gab.sk
 • 18. júl

  • Štv18. 07.
  • Nevarí sa
 • Fotogaléria

  • Veľký letný karneval 2019 - NOVÁ EXPOZÍCIA GAB
  • Medzníky II. svetovej vojny
  • Krajské kolo CHO
  • Senecká olympiáda žiakov
  • DofE - kvalifikačná bronzová expedícia
  • Financial Life Park v Erste Campus