Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
RNDr. Jozef RADZO Rozvrh
Riaditeľ
gabsenec@svsba.sk
 
 
Mgr. Agnesa FRČOVÁ Rozvrh
Zástupkyňa
frcova@gab.sk
 
 
Mgr. Monika ÁČOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: kvinta
acova@gab.sk
 
 
Mgr. Jana BABIAKOVÁ Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: BODY WORK
babiakova@gab.sk
 
 
Mgr. Alena BALÚCHOVÁ Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Matematika netradične
Vedie krúžok: Viac ako peniaze
baluchova@gab.sk
 
 
Mgr. Martina BRVENÍKOVÁ Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Cvičenia z chémie pre maturantov
pazderova@gab.sk
 
 
Mgr. Silvia DROBNÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: tercia
Vedie krúžok: Geocaching
drobna@gab.sk
 
 
Mgr. Jozef DÚC Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Alžbeta DURAYOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A
durayova@gab.sk
 
 
Mgr. Alžbeta IVANOVÁ Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Počítačový, fyzika hrou
ivanova@gab.sk
 
 
Mgr. Tibor JANČÍK Učiteľ
jancik@gab.sk
 
 
Mgr. Danka KNUTOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: sekunda
Vedie krúžok: Anglický jazyk
knutova@gab.sk
 
 
PaedDr. Martina KOBOLKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta
Vedie krúžok: Cvičenia z matematiky
Vedie krúžok: Robotika
Vedie krúžok: Seminár z informatiky (maturanti)
kobolkova@gab.sk
 
 
Mgr. Dagmar LENÁRTOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: II. A
Vedie krúžok: Žurnalistický krúžok
lenartova@gab.sk
 
 
Mgr. Jozef LESAY Rozvrh
Triedny učiteľ: oktáva
Vedie krúžok: Praktická psychológia (od kvarty ...)
lesay@gab.sk
 
 
Mgr. Adriana MACKOVÁ Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Matematika netradične
mackova@gab.sk
 
 
Mgr. Slavomír MAĽA Rozvrh
Triedny učiteľ: I. A
mala@gab.sk
 
 
Mgr. Lucia NEMEČKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: príma
Vedie krúžok: Nemecká konverzácia
nemeckova@gab.sk
 
 
PhDr. Helena OBERHAUSEROVÁ Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Nemčina hrou
oberhauserova@gab.sk
 
 
Mgr. Bibiána STRIVINSKÁ Rozvrh
Učiteľka
strivinska@gab.sk
 
 
PaedDr. Zuzana SYNAKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
Vedie krúžok: Chemicko-fyzikálny krúžok
synakova@gab.sk
 
 
Mgr. Ján ŠIMULČÍK Rozvrh
Triedny učiteľ: septima
Vedie krúžok: Športové hry - floorball, bedminton
simulcik@gab.sk
 
 
Mgr. Emília ŠUPALOVÁ Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Anglický jazyk B1
supalova@gab.sk
 
 
Mgr. Tatiana VIETORISOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: sexta
Vedie krúžok: Priprava na BIO a GEO olympiádu
vietorisova@gab.sk

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018

Kontakt

Meno školy: Gymnázium Antona Bernoláka Senec
Email školy: riaditel@gab.sk
Telefón: +421 2 45923261
Adresa školy: Lichnerova 69, 903 01 Senec

Fotogaléria