Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slavomír MAĽA
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dagmar LENÁRTOVÁ
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alžbeta DURAYOVÁ
tercia Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Silvia DROBNÁ
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana SYNAKOVÁ
kvarta Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Martina KOBOLKOVÁ
Foto
kvinta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika ÁČOVÁ
sexta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana VIETORISOVÁ
septima Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján ŠIMULČÍK
oktáva Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jozef LESAY
príma Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia NEMEČKOVÁ
sekunda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Danka KNUTOVÁ

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018

Kontakt

Meno školy: Gymnázium Antona Bernoláka Senec
Email školy: riaditel@gab.sk
Telefón: +421 2 45923261
Adresa školy: Lichnerova 69, 903 01 Senec

Fotogaléria