Prijímacie konanie

 

V školskom roku 2019/2020 bude škola otvárať jednu triedu prímu pre 24 žiakov v osemročnej forme štúdia i jednu triedu 1. ročníka pre 28 žiakov v štvorročnej forme štúdia.

1.kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií): 13.5.2019
1.kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií): 16.5.2019

Na základe zákona č. 324/2012 Z.z., ktorým bol okrem iných novelizovaný aj školský zákon, musia všetky stredné školy robiť prijímacie skúšky na študijné odbory, ktoré končia maturitou, to znamená aj gymnáziá. Bez prijímacích skúšok budú prijatí len tí deviataci, ktorí budú v oboch predmetoch v Testovaní 9 úspešní aspoň na 90%.

611045 - kritériá pre školský rok 2019-2020.pdf

Literatúra

 

 

Kontakt

Meno školy: Gymnázium Antona Bernoláka Senec
Email školy: info@gab.sk
Telefón: +421 2 45923261
Adresa školy: Lichnerova 69, 903 01 Senec

Fotogaléria