• Rodičovské združenie

     • Rodičovské združenie pri Gymnáziu Antona Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01 Senec

     • Sprava_o_fin._2012_2013_ZRPS.pdf
      Sprava_o_fin._2013_2014_ZRPS.pdf
      Sprava_o_fin._2014_2015_ZRPS.pdf
      Sprava_o_fin._2015_2016_ZRPS.pdf
      Sprava_o_fin._2016_2017_ZRPS.pdf

      Príspevok do rodičovského združenia:: 35,- EUR
      Uvedenú čiastku môžete poukázať na číslo účtu 0180363502/0900.
      Do správy prijímateľ je nutné uviesť meno a priezvisko žiaka a triedu.

      Ďakujeme.

      RODIČOVSKÁ RADA PRI GAB Senec

      v školskom roku 2018/2019

      Riaditeľ školy RNDR. Jozef Radzo
      Predseda RZ Ing. Jozef Koiš
      Účtovníčka Daniela Olasová
         
      PRÍMA Ing. Radka Bírová
        Marianna Čarská
      SEKUNDA Jana Furdová
        Ivana Pekárková
      TERCIA Anna Firtová
        Adriana Richterová
      KVARTA Lujza Gajdošová
        Valčáková Renáta
      KVINTA Gustav Schmiedl
        Mudr. Jozef Koppl
      SEXTA Monika Belašicová
        Lucia Markus
      SEPTIMA Zuzana Nagyová
        Pharm.Dr. Jana Michaličová
      OKTÁVA Mgr. Roland Šmihel
        Ing. Miriam Martinézová
      1.A Ján Biskupič
        Anna Waschinová
      2.A Zuzana Kolenová
        Gabriela Guldanová
      3.A Klaudia Višňovská
        Rimma Strohnerová
      4.A Valéria Badinská
        Lucia Vančová

       

  • Kontakt

   • Gymnázium Antona Bernoláka Senec
   • Lichnerova 69, 903 01 Senec
   • +421 2 45923261
   • riaditel@gab.sk
   • zastupkyna@gab.sk
   • jedalen@gab.sk
 • 18. júl

  • Štv18. 07.
  • Nevarí sa
 • Fotogaléria

  • Veľký letný karneval 2019 - NOVÁ EXPOZÍCIA GAB
  • Medzníky II. svetovej vojny
  • Krajské kolo CHO
  • Senecká olympiáda žiakov
  • DofE - kvalifikačná bronzová expedícia
  • Financial Life Park v Erste Campus