Rodičovské združenie

Sprava_o_fin._2012_2013_ZRPS.pdf
Sprava_o_fin._2013_2014_ZRPS.pdf
Sprava_o_fin._2014_2015_ZRPS.pdf
Sprava_o_fin._2015_2016_ZRPS.pdf
Sprava_o_fin._2016_2017_ZRPS.pdf

Príspevok do rodičovského združenia:: 35,- EUR
Uvedenú čiastku môžete poukázať na číslo účtu 0180363502/0900.
Do správy prijímateľ je nutné uviesť meno a priezvisko žiaka a triedu.

Ďakujeme.

RODIČOVSKÁ RADA PRI GAB Senec

v školskom roku 2018/2019

Riaditeľ školy RNDR. Jozef Radzo
Predseda RZ Ing. Jozef Koiš
Účtovníčka Daniela Olasová
   
PRÍMA Ing. Radka Bírová
  Marianna Čarská
SEKUNDA Jana Furdová
  Ivana Pekárková
TERCIA Anna Firtová
  Adriana Richterová
KVARTA Lujza Gajdošová
  Valčáková Renáta
KVINTA Gustav Schmiedl
  Mudr. Jozef Koppl
SEXTA Monika Belašicová
  Lucia Markus
SEPTIMA Zuzana Nagyová
  Pharm.Dr. Jana Michaličová
OKTÁVA Mgr. Roland Šmihel
  Ing. Miriam Martinézová
1.A Ján Biskupič
  Anna Waschinová
2.A Zuzana Kolenová
  Gabriela Guldanová
3.A Klaudia Višňovská
  Rimma Strohnerová
4.A Valéria Badinská
  Lucia Vančová

 

Kontakt

Meno školy: Gymnázium Antona Bernoláka Senec
Email školy: info@gab.sk
Telefón: +421 2 45923261
Adresa školy: Lichnerova 69, 903 01 Senec

Fotogaléria