Zmluvy, faktúry, objednávky a OVS

OBJEDNÁVKY

č. obj. predmet

suma

v €

s DPH
áno/nie

dátum
vyhot. obj.
IČO partner zverejnenie
2016              
1/2016 Hygienické potreby   áno 2.3.2016   Slovpap Slovakia s.r.o 2.3.2016
2/2016 čistiace potreby   áno 2.3.2016   Slovpap Slovakia s.r.o 2.3.2016
3/2016 hygienické potreby   áno 2.3.2016   Slovpap Slovakia s.r.o 2.3.2016
4/2016 čistiace a hyg. potreby   áno 1.6.2016   Slovpap Slovakia s.r.o 1.6.2016
5/2016 servis kotlov   áno 25.7.2016   Ing. HARAKAĽ Daniel 25.7.2016
6/2016 revízia komína   áno 25.7.2016   Ladislav Kalman-kominár 25.7.2016
7/2016 revízia plynových zariadení   áno 25.7.2016   Blažek J.-revízny technik 25.7.2016
8/2016 revízia hasiacich prístrojov   áno 25.7.2016   Rotalix 25.7.2016
9/2016 kancelárske potreby   áno 24.8.2016   Lyreco 24.8.2016
3/2016 čistiace potreby   áno 9.9.2016   Slovpap Slovakia s.r.o 9.9.2016
10/2016 servis kotlov   áno 16.9.2016   Trend Servis 16.9.2016
11/2016 preskúšanie odb. spôsobilosti   áno 11.10.2016   TUV SUD Slovakia 11.10.2016
12/2016 zaškolenie kuriča   áno 11.10.2016   Plyn CHECK s.r.o 11.10.2016
13/2016 dezinfekčné prostriedky   áno 16.11.2016   GUAPEX 16.11.2016
15/2016 čistiace a hyg. potreby   áno 16.11.2016   Slovpap Slovakia s.r.o 16.11.2016
2017              
17/2017 objednávka stavebných prác 2115,88 áno 19.1.2017   Sekostav, Senec 25.1.2017
01/2017 objednávka hyg. potrieb ŠJ   áno 26.1.2017   Slovpap Slovakia s.r.o 2.2.2017
02/2017 objednávka hygienických potrieb   áno 26.1.2017   Slovpap Slovakia s.r.o 2.2.2017
03/2017 objednávka hygienických potrieb   áno 23.3.2017   Slovpap Slovakia s.r.o 5.4.2017
223/2017 skrine do fyz. laboratória.pdf   áno 7.6.2017   TRILAB. s.r.o 8.6.2017
224/2017 brúsenie a lakov. parkiet TV.pdf   áno 7.6.2017   SportAcademy, s.r.o 8.6.2017
225/2017 vybavenie PC učebne SINO.pdf   áno 7.6.2017   SINO, s.r.o 8.6.2017
06/2017 servis kotla na Športovej ulici.pdf   áno 3.7.2017   Ing. Harakaľ Daniel 7.7.2017
07/2017 revizia komína.pdf   áno 3.7.2017   Ladislav Kalman 7.7.2017
08/2017 revízia plynových zariadení.pdf   áno 3.7.2017   Juraj Blažek 7.7.2017
09/2017 revízia has. prístr.a hydrantov.pdf   áno 3.7.2017   Ladislav Molnár - Rotalix 7.7.2017
10/2017 servis kotlov Buderux.pdf   áno 3.7.2017   Daikon Tóth Csaba 7.7.2017
5/217 objednávka hyg. potrieb.pdf   áno 8.9.2017   Slovpap Slovakia s.r.o 3.10.2017
10/2017 objefnávka revízie kotlov.pdf   áno 18.9.2017   Daikom 3.10.2017
316/2017 objednávka opravy oplotenia.pdf   áno 4.12.2017   Sekostav, s.r.o. 8.12.2017
2018              
1/2018-LF8 obednávka čistiacich potrieb   áno 9.1.2018   Slovpap Slovakia s.r.o 10.1.2018
3/2018-LF8 Preskúšanie odb. spôsobilosti   áno 18.1.2018   TUV SUD Slovakia 1.2.2018
2/2018-LF8 Obj. zaškol.a na obsluhu kotlov   áno 18.1.2018   Plyn CHECK 1.2.2018
7/2018lLF8 objednávka čistiacich potrieb   áno 14,3.2018   Slovpap Slovakia, s.r.o. 20,3,2018
8/2018-LF8 objednávka protipožiarnych dverí   áno 22.3.2018   STAR,s.r.o. 28.3.2018
8/2018-LF8 objednívka čist.prostriedkov   áno 23.4.2018   Slovpap Slovakia, s.r.o. 25.4.2018
238/2018VF objednávka vzduchotechniky   áno 20.6.2018   Vzduchotechnika KLIMAC 20.6.2018
15/2018 objednávka čist. prostriedkov   áno 28.6.2018   Slovpap Slovakia 29.6.2018
16/2018 sobjednávka - servis kotlov.   áno 30.7.2018   Daikon s.r.o. 28.2.2018
17/2018 objednávka  - servis kotlov TV   áno 30.7.2018   Ing. Harakaľ Daniel 28.8.2018
18/2018 objednávka  revizir   íno 30.7.2018   Blažek Juraj 28.8.2018
19/2018 objednávka revízie has. prístr.   áno 30.7.2018   Rotalix 28.8.2018
20/2018 objednávka umytia okien 132 áno 28.8.2018   Integra-fs 4.9.2018
20/18/ŠJ objednáka - konvektomat 8000 áno 6.9.2018   Telesys Slovakia 7.9.2018
78MS/18 obednávka údržb.mat.   áno 1.7.2018   MS s.r.o. 7.9.2018
19/18/ŠJ objednávka čist.prostriedkov   áno 6.9.2018   Slovpap Slovakia 7.9.2018
19/2018 obj. - oprava okien   áno 6.9.2018     7.9.2018
21/2018 obj. čistiacich potrieb   áno 20.9.2018   Slovpap Slovakia 24.9.2018
22/2018 obj. hygien. potrieb   áno 20.9.2018   PAPERA 24.9.2018
8/MS/18 objednávla údržbárskeho mater.   áno 1.9.2018   MS s.r.o. 15.10.2018
23/2018 objednávka kanc. papiera   áno 10.10.2018   PAPERA s.r.o. 15.10.2018
2482018 obhednávka elektrorevízie TV   áno 30.8.2018   Miloš Šmahel 6.11.2018
25/2018 objednávka rev. komína kotolne   áno 5.11.2018   Ladislav Kalman 6.11.2018
9/MS/2018 objednávka údržb. mater.   áno 1.10.2018   MS spol.s.r.o 12.11.2018
10/MS/2018 objednávka údržb. mat.   áno 1.11.2018   MS spol.s.r.o 12.11.2018
21/18/SJ objednávka opravy váh   áno 8.10.2018   Oprava váh 30.11.2018
22/18/SJ overenie dig. váhy   áno 8.10.2018   Slov.metrolófgia 30.11.2018
23/18/SJ obj. gastronádoby   áno 15.10.2018   Telesys Slovakia 30.11.2018
24/18/SJ obj. pripojenia konvektomatu   áno 16.10.2018   Telesys Slovakia 30.11.2018
25/18/SJ obj. opravy kotla   áno 17.10.2018   Telesys Slovakia 30.11.2018
26/18/SK obj. čistiac.potrieb   áno 27.10.2018   Slovpap 30.11.2018
2019              
1/2019LF8 Objednávka čistiac.potriieb   áno 29.1.2019   Slovpap Slovakia 15.2.2019
2/2019LF8 Obj.  ostránenia havarij.stavu   áno 4.2.2019   Kanal MPS 15.2.2019
3/2019LF8 Obj. opravy kanal.šachty   áno 6.2.2019   Kanal MPS 15.2.2019
1/MS/19LD8 obj. údržbárskeho mat.   áno 1.1.2019   MS spol. 15.2.2019
4/2019LF8 obj. kancel. pap.   áno 6.2.2019   Lyreco 15.2.2019
6/2019LF8 obj. skartovač, mydlo   áno 21.2.2019   Lyreco 26.2.2019
1/2019SJ obj. opravy el..robota   áno 27.3.2019   Telesys Slovakia 10.5.2019
2/2019SJ obj..čistacich a_ hyg.. potrieb   ýno 11.4.2019   Slovpap Slovakia 10.5.2019
12/2019-LF8 obj_sstaby_a_rekonstrikcie_umyvarky.pdf            
12/2019-LF8 obj. opravy vlhkej omietky   áno 25.4.2019   SEKOSRAV 10.5.2019
               


 

Kontakt

Meno školy: Gymnázium Antona Bernoláka Senec
Email školy: info@gab.sk
Telefón: +421 2 45923261
Adresa školy: Lichnerova 69, 903 01 Senec

Fotogaléria