• IQ olympiáda - postupujúci do regionálneho kola

  Dvaja študenti GAB, René Dzurilla Matúš Buček, postúpili do regionálneho kola IQ olympiády. Celkom sa v kategórii B (druhý stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií) do súťaže zapojilo 11 170 riešiteľov, z toho v našom kraji 1 285 riešiteľov(80 postupuje). Blahoželáme!

 • Matematická olympiáda - okresné kolo Z6, Z7, Z8

  výsledková listina okresného kola MOZ6, MOZ7, MOZ8  zo dňa 17. 4. 2018

  Tomáš Pollák (príma) - 3. miesto
  Nina Griačová (sekunda) - 2. miesto
  Matúš Buček (tercia) - 1. miesto
  Sara Gašparová (tercia) - 2. miesto

  Blahoželáme!

   

   

 • Matematická olympiáda - krajské kolo


  Lucia Bottlíková z kvarty bola úspešnou riešiteľkou v krajskom kole MO Z9 a podľa počtu bodov sa umiestnila na vynikajúcom 6. mieste. Blahoželáme!
  ​​​​​​​
  Vysledky_MO20172018_Z9_kraj.pdf

 • Školská basketbalová liga 2017/2018

  Výsledky 4. turnaja Školskej basketbalovej ligy.pdf

  Program a jednotlivé dvojice družstiev do 5.turnaja budú upresnené na základe výsledku dohrávaného stretnutia Sereď - Kupeckého Pezinok.

  Poradie družstiev na 3. - 8. mieste sa ešte bude meniť na základe výsledku Sereď - Kupeckého. Družstvá umiestnené na 1. - 4 .mieste (Malacky, Bielenisko Pezinok, GAB Senec a Sereď) hrajú semifinále (1 vs. 4, 2 vs. 3) a následne finále a o 3.miesto.

  Družstvá na 5. - 8.mieste hrajú o konečné umiestnenie systémom o 5.miesto (5 vs. 6) a o 7.miesto (7 vs. 8).

 • Geografická olympiáda - celoštátne kolo

  Nina Bučeková je študentkou 6. ročníka osemročnej formy štúdia na Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci. V celoštátnom kole 46. ročníka Geografickej olympiády v kategórii B sa umiestnila na 1. mieste. Podarilo sa jej tak obhájiť svoje minuloročné víťazstvo.

  Písaniu práce s názvom „Slovensko – automobilový líder“ sa venovala už od letných prázdnin minulého školského roka. Hlavným cieľom jej práce je komplexná charakteristika automobilového priemyslu na Slovensku, autorka tiež opisuje vplyv tohto odvetvia na ekonomiku Slovenska, spracováva množstvo štatistických dát, získané údaje analyzuje a graficky znázorňuje. Venuje sa aj perspektívam rozvoja automobilového priemyslu na Slovensku, upozorňuje na možné riziká súvisiace so závislosťou slovenskej ekonomiky na tomto odvetví a navrhuje vlastné riešenia tejto situácie.

  V súčasnosti ju čaká sústredenie najúspešnejších riešiteľov Geografickej olympiády na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.
                                                                                                                                      Mgr. Tatiana Vietorisová

 • Biblická olympiáda

  Srdečne blahoželáme súťažným tímom biblickej olympiády, ktoré úspešne reprezentovali našu školu v dekanátnom kole:

  - kategória ZŠ: Adam Holek, Pavlína Malecová, Katarína Pozsárová  (žiaci tercie) - 3. miesto
  - kategória SŠ: Matej Hrnčiar, Lucia Šuláková (septima), Samuel Kňažko (sexta) - 1. miesto

 • Olympiáda v informatike

  19. 2. 2018

  Jakub Kočalka (oktáva) je úspešným riešiteľom krajského kola Olympiády v informatike, kategória A. Blahoželáme!

 • Okresné kolo 39. ročníka PYTAGORIÁDY

  Výsledková listina OK Pytagoriády 2018.pdf

  Blahoželáme úspešným riešiteľom!

  P6   2. miesto Tomáš Pollák (príma), 3. miesto Ella Borš (príma)
  P7   2. miesto Peter Roth (sekunda)
  P8   2. miesto Sara Gašparová (tercia), 3. miesto Matúš Buček (tercia) 

   

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Srdečne blahoželáme víťazom školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín:

  1. miesto, kategória II.: Veronika Kuchtová /príma/
  2. miesto, kategória II.: Adam Vietoris /príma/

  1. miesto, kategória III: Viktória Nemcová /sekunda/
  2. miesto, kategória III.: Andrea Gajdošová /tercia/,Jakub Doboš /tercia/, Tim Köppl /kvarta/

 • Projekt "Digitálne zručnosti pre život"

  56 žiakov (sexta, septima, II.A, III.A) a traja pedagógovia GAB sa vzdelávajú v projekte "Digitálne zručnosti pre život". Okrem zručností získajú aj certifikát ECDL - Európsky vodičský preukaz na počítače. Viac informácií...

 • TURNAJ MLADÝCH FYZIKOV - KRAJSKÉ KOLO

  Naši študenti Vincent Martonka (sexta), Timotej Michalka a Matej Hrnčiar (septima) 13. februára 2018 na krajskom kole v Bratislave úspešne prezentovali svoje experimenty a vybojovali pre našu školu vynikajúce 4. miesto. Blahoželáme.

 • Geografická olympiáda

  V okresnom kole Geografickej olympiády (kategória E) sa Matúš Buček z tercie umiestnil na 2. mieste a postupuje do krajského kola, v ktorom mu prajeme čo najlepšie umiestnenie.

  Nina Bučeková zo sexty získala v krajskom kole Geografickej olympiády (kategória B) 1. miesto a so svojou prácou s názvom "Slovensko - automobilový líder" postupuje do celoslovenského kola. Víťazke blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • Biologická olympiáda - okresné kolo

  Dominika Polgárová z tercie sa v okresnom kole Biologickej olympiády (kategória C) umiestnila na 1. mieste. 
  Víťazke blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

 • Debata o štúdiu informatiky

  V utorok 6.2. sa po 5 rokoch vrátil do svojich gymnaziálnych lavíc Lukáš Samuel Marták. Teraz však ako inžinier a rovno za katedru :-) Predstavil nám FIIT STU, fakultu na ktorej študuje informatiku už v treťom stupni - doktorandské štúdium a výskum, ktorému sa venuje (neurónové siete a hlboké učenie). Následná debata bola veľmi pestrá - gymnaziálne štúdium, maturita z matematiky, hudba, prax a práca popri vysokoškolskom štúdiu, uplatnenie absolventov informatiky na Slovensku. Ďakujeme za tento návrat do školských lavíc a pevne veríme, že Lukáš inšpiruje aj ďalších našich absolventov.

 • KVARTA - ročníkové projekty

  31.1.2018 mali študenti kvarty veľký deň - prezentovali svoje ročníkové projekty. Témy si vybrali veľmi pestré, prezentovali pútavo a plynulo nielen v slovenčine, ale aj v nemčine a v angličtine. Vďaka našim šikovným študentom sme sa ponorili do sveta módy, moderných technológií, obdivovali sme výtvarné diela, lesné spoločenstvá, dozvedeli sme zaujímavosti o fotosyntéze, videli sme hry, ktoré naprogramovali... Skvelé vyvrcholenie 1. polroku a veľký krok na ceste k veľkáčom - kvinte. Ďakujeme študentom, ktorí v spolupráci so svojimi pedagógmi naplnili tento deň! 

 • Šaliansky Maťko

  Dňa 26. januára 2018 sa konalo okresné kolo súťaže v recitácii povestí Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentoval Adam Vietoris z prímy. Vo svojej kategórii sa umiestnil na 3. mieste. Blahoželáme!

 • Viedeň: FLiP a Belvedere

  Vďaka aktívnym rodičom Karmen Baričákovej a Petrovi Korvínovi mali možnosť príma a sekunda ako jedny z mála detí zo Slovenska zažiť 17.1. interaktívnu výstavu o finančnej gramotnosti vo FLiP (Finacial Life Park) vo Viedni.

  Okrem toho v tento deň navštívili nádherný zámok Belvedere so vzácnymi umeleckými dielami, ktoré spoznávali pomocou pracovných listov v angličtine.

  Touto cestou ešte raz ďakujeme Veronikinej mamine a Terezkinmu ockovi za vybavenie FLiP-u!

 • Matematická olympiáda - okresné kolo Z5, Z9

   

  Z9 Lucia Botlíková (kvarta) - 2. miesto

   

  výsledková listina MO_Z5_Z9_Senec_2018.pdf

 • Deň župných škôl

  Bratislavský samosprávny kraj a nákupné centrum AVION  už po siedmy krát usporiadali podujatie - DEŇ ŽUPNÝCH ŠKÔL V AVIONE. Študenti a rodičia si mohli hľadať tú pravú školu medzi strednými školami.

  Naše gymnázium sa na tomto podujatí zúčastnilo. V tomto roku sme mali možnosť opäť prezentovať náš krúžok Robotiky pod vedením PaedDr. M. Kobolkovej.

 • Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

  Filip Porzer - 2. miesto v kategórii 1A
  Veronika Baričáková - 3. miesto v kategórii 1A
  Kristián Porzer - 1. miesto v kategórii 1B
  Katarína Pozsárová - 5. miesto v kategórii 1B
  Nina Bučeková - 1. miesto v kategórii 2A
  Rebeka Kertészová - 2. miesto v kategórii 2B
  Réka Bede - 3. miesto v kategórii 2B
  18.1.2018

strana:

Kontakt

Meno školy: Gymnázium Antona Bernoláka Senec
Email školy: riaditel@gab.sk
Telefón: +421 2 45923261
Adresa školy: Lichnerova 69, 903 01 Senec

Fotogaléria