Zoznam tried

Názov
I. A Triedny učiteľ Mgr. Bibiána STRIVINSKÁ
II. A Triedny učiteľ Mgr. Slavomír MAĽA
III. A Triedny učiteľ Mgr. Dagmar LENÁRTOVÁ
IV. A Triedny učiteľ Mgr. Alžbeta DURAYOVÁ
príma
sekunda Triedny učiteľ Mgr. Lucia NEMEČKOVÁ
tercia Triedny učiteľ Mgr. Danka KNUTOVÁ
kvarta Triedny učiteľ Mgr. Silvia DROBNÁ
kvinta Triedny učiteľ PaedDr. Martina KOBOLKOVÁ
Foto
sexta Triedny učiteľ Mgr. Monika ÁČOVÁ
septima Triedny učiteľ Mgr. Tatiana VIETORISOVÁ
oktáva Triedny učiteľ Mgr. Ján ŠIMULČÍK

© aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2018

Kontakt

Meno školy: Gymnázium Antona Bernoláka Senec
Email školy: riaditel@gab.sk
Telefón: +421 2 45923261
Adresa školy: Lichnerova 69, 903 01 Senec

Fotogaléria