Profil školy

 

Riaditeľ školy:

RNDr. Jozef Radzo
Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Tatiana Vietorisová
Predsedníčka Rady školy: PaedDr. Zuzana Synaková
Predseda Rodičovského združenia: Ing. Jozef Koiš
Ekonomické oddelenie: Alžbeta Gaálová, Daniela Olasová
Školníčka: Andrea Debnárová
Údržbár - strojník: Stanislav Wágner
Vedúca školskej jedálne: Renáta Magulová
Hlavná kuchárka:

Lucia Majerová

 

 

Kontakt

Meno školy: Gymnázium Antona Bernoláka Senec
Email školy: info@gab.sk
Telefón: +421 2 45923261
Adresa školy: Lichnerova 69, 903 01 Senec

Fotogaléria